منو
 صفحه های تصادفی
سس قارچ
انار «داروئی»
شکر الله
کانی گوهری
سالی راید
امام حسین علیه السلام و تفسیر آیه 61 سوره آل عمران
heel spur
انواع داروهای مسکن خواب‌آور
تیره گل صدتومانی
تاریخ کائنات
 کاربر Online
1142 کاربر online
تاریخچه ی: شیمی و لیزر

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-36Lines: 1-42
 +
 +
 +{img src=img/daneshnameh_up/2/24/Lazerspiral.gif}
 +
 !دید کلی !دید کلی
-امروزه ((لیزر)) کاربردهای بیشماری در جنبه‌های مختلف علوم دارد و زمینه تحقیقاتی گسترده‌ای برای تمام علوم و از جمله ((شیمی)) فراهم آورده است. تکفامی و شدت زیاد ، لیزر را برای استفاده در شیمی و به ویژه شاخه ((طیف سنجی)) مناسب ساخته است. در زمینه شیمی از لیزر هم برای تشخیص و هم برای ایجاد ((تغییرات شیمیایی برگشت ناپذیر)) استفاده شده است. +امروزه ((لیزر)) کاربردهای بیشماری در جنبه‌های مختلف علوم دارد و زمینه تحقیقاتی گسترده‌ای برای تمام علوم و از جمله ((شیمی)) فراهم آورده است. تکفامی و شدت زیاد ، لیزر را برای استفاده در شیمی و بویژه شاخه ((طیف سنجی)) مناسب ساخته است. در زمینه شیم از لیزر هم برای تشخیص و هم برای ایجاد تغییرات شیمیایی برگشت ناپذیر استفاده شده است.
 !لیزر و ایجاد شاخه‌های جدید در شیمی !لیزر و ایجاد شاخه‌های جدید در شیمی
-کشف و استفاده از لیزر باعث ایجاد تغییرات مهمی در رشته‌های علمی از جمله شیمی شده است. ایجاد شاخه‌های جدید در شیمی مانند ((طیف نمای جذبی خطی|طیف نمایی غیر خطی)) و ((فتوشیمی لیزری)) از آن جمله است. +کشف و استفاده از لیزر ، باعث ایجاد تغییرات مهمی در رشته‌های علمی از جمله شیمی شده است. ایجاد شاخه‌های جدید در شیمی مانند __طیفنمایی غیر خطی__ و فتوشیمی لیزری از آن جمله است.
 !کاربردهای لیزر در شیمی !کاربردهای لیزر در شیمی
-#__((جداسازی ایزوتوپها با لیزر|جداسازی ایزوتوپها)) :__
به علت بهای زیاد فوتونهای لیزری این روش وقتی استفاده می‌شود که ارزش محصولات نهایی بالا باشد. به عنوان مثال ((جداسازی اورانیوم)) 235 از ((اورانیوم طبیعی)) (حاوی 99.2% اورانیوم 238 و 7% اورانیوم 235) با ((لیزر گزنون)) و ((لیزر کریپتون|کریپتون)).


#__((نقش لیزر در تکنیکهای جهش دما|تکنیکهای جهش دما)) :__
تغییر دادن تعادل یک واکنش به وسیله افزایش ناگهانی درجه حرارت برای مطالعه واکنشهایی که سرعتشان بین 10-2 تا 10-6 ثانیه است. مانند تشکیل ((پیوند هیدروژنی)) و استخلاف لیگاند. ((لیزر ید)) برای انجام این کار مناسب است.


#__((لیزر در طیف سنجی|طیف سنجی)) :__
توان زیاد پرتو لیزری کاربرد آن را در اندازه گیری جذب نمونه‌های چگال امکان‌پذیر می‌سازد. حساسیت روش بسیار بالاست و لیزر همزمان کار چندین ((لامپ هالوکاتد)) را انجام می‌دهد. یکی از کاربردهای طیف سنجی با لیزر ((اندازه گیری غلظت با لیزر|اندازه گیری غلظت)) خاکهای نادر در محلولهای آبی یا مخلوط آنها می‌باشد.


#__تجزیه مقادیر ناچیز و تک اتم :__
حساسیت فوق العاده ((یونیزاسیون با لیزر)) برای دستیابی به حد تشخیص بی‌نهایت کم از شگفت انگیزترین نتایجی است که ((دانشمندان)) را برای تشخیص یک ((اتم)) یا یک ((مولکول)) بیش از پیش امیدوار کرده است.


#__((کاربرد لیزر در طیف سنجی مولکولی|طیف سنجی مولکولی)) :__
از مطالعات لیزر در طیف سنجی لیزر در طیف سنجی مولکولی می‌توان ((لومنیسانس)) و ((فتویونیزاسیون)) را نام برد که نتایج درخشانی در تفکیک کامل طیفی و ((قاعده گزینش دوقطبی|گزینش پذیری)) در جذب چند فوتونی برای اندازه گیری مقادیر کم اجسام ، حاصل شده است.

#__((طیف سنجی جرمی)) :__
در چندین سال اخیر علاقه زیادی به ترکیب لیزر و طیف سنجی جرمی (MS) معطوف شده است. این ترکیب در بر گیرنده دو روش است: روشهای چند فوتونی و شیوه‌های دفع سطحی.
+!!جداسازی ایزوتوپها />به علت بهای زیاد فوتونهای لیزر این روش وقتی استفاده می‌شود که ارزش محصولات نهایی بالا باشد. به عنوان مثال ، جداسازی اورانیوم 235 از ((اورانیوم|اورانیوم طبیعی)) (حاوی 99.2% اورانیوم 238 و 7% اورانیوم 235) با لیزر ((گزنون)) و ((کریپتون)).
!!تکنیکهای جهش دما />تغییر دادن ((تعادل شیمیایی|تعادل)) یک واکنش به وسیله افزایش ناگهانی درجه حرارت برای مطالعه واکنشهایی که سرعتشان بین 10-2 تا 10-6 ثانیه است. مانند تشکیل ((پیوند هیدروژنی)) و استخلاف لیگاند. لیزر ((ید)) برای انجام این کار مناسب است. /> />>
{img src=img/daneshnameh_up/3/3c/LazerCommunicationss2.jpg} />
/>!!طیف سنجی />توان زیاد پرتو لیزر کاربرد آن را در اندازه گیری جذب نمونه‌های چگال ، امکان‌پذیر می‌سازد. حساسیت روش ، بسیار بالاست و لیزر ، همزمان کار چندین لامپ هالوکاتد را انجام می‌دهد. یکی از کاربردهای طیف سنجی با لیزر ،‌ اندازه گیری غلظت با لیزر|اندازه گیری غلظت خاکهای نادر در محلولهای آبی یا مخلوط آنها می‌باشد.
!!تجزیه مقادیر ناچیز و تک اتم />حساسیت فوق العاده ((یونیزاسیون با لیزر)) برای دستیابی به حد تشخیص بی‌نهایت کم از شگفتانگیزترین نتایجی است که دانشمندان را برای تشخیص یک ((اتم)) یا یک ((مولکول)) ، بیش از پیش امیدوار کرده است.
!!طیف سنجی مولکولی />از مطالعات لیزر در طیف سنجی لیزر در طیف سنجی مولکول می‌توان __لومنیسانس__ و __فتویونیزاسیون__ را نام برد که نتایج درخشانی در تفکیک کامل طیفی و گزینش پذیری در جذب چند فوتونی برای اندازه گیری مقادیر کم اجسام ، حاصل شده است.
!!طیف سنجی جرمی />در چندین سال اخیر ، علاقه زیادی به ترکیب لیزر و ((طیف سنجی جرمی)) (MS) معطوف شده است. این ترکیب در بر گیرنده دو روش است: روشهای چند فوتونی و شیوه‌های دفع سطحی.


{img src=img/daneshnameh_up/3/30/lazer.jpg}
 !سایر کاربردهای لیزر در شیمی !سایر کاربردهای لیزر در شیمی
-استفاده از لیزر در شیمی گسترده‌تر از آن است که در این بحث مطرح شود. از دیگر کاربردهای لیزر می‌توان ((طیف سنجی پیکوثانیه)) به کمک ((لیزر پالسی|لیزرهای پالسی)) ، استفاده در ((آشکارسازهای کروماتوگرافی)) همراستا کردن اجزا داخلی و ابزار دقیق آزمایشگاهی و انواع ((فراوشهای شیمیایی)) را نام برد.
!لیزر و آینده ((علم شیمی))
لیزر با وجود استفاده وسیع و روز افزون در رشته‌های مختلف علوم و از جمله شیمی ، هنوز هم نویدهای زیادی برای آینده دارد. با توجه به ساخت لیزرهای جدید با کاربری وسیع و تکامل روشهای قدیمی ، در آینده می‌توان شاهد تحولات عظیم در ((شیمی تجزیه)) و استفاده گسترده از لیزر در فراوشها و ((سنتز شیمیایی|سنتزهای شیمیایی)) بود.
>
>همچنین استفاده از لیزر برای سنتز و مطالعه اجزا ، ((خوشه‌های فلزی)) و کربن در آینده مورد توجه خاص خواهد بود. چشم انداز آینده ، استفاده از لیزر در ((لیزر در تولید و سنتز مواد حیاتی|تولید و سنتز مواد حیاتی)) مهم با کمترین هزینه خواهد بود.
+استفاده از لیزر در شیم گسترده‌تر از آن است که در این بحث مطرح شود. از دیگر کاربردهای لیزر را ، می‌توان طیف سنجی پیکوثانیه به کمک لیزرهای پالسی ، استفاده در آشکارسازهای ((کروماتوگرافی)) ، همراستا کردن اجزاء داخلی و ابزار دقیق آزمایشگاهی و انواع فراورشهای شیمیایی نام برد.
!لیزر و آینده علم شیمی
لیزر با وجود استفاده وسیع و روز افزون در رشته‌های مختلف علوم و از جمله شیمی ، هنوز هم نویدهای زیادی برای آینده دارد. با توجه به ساخت لیزرهای جدید با کاربری وسیع و تکامل روشهای قدیمی ، در آینده می‌توان شاهد تحولات عظیم در ((شیمی تجزیه)) و استفاده گسترده از لیزر در فراوشها و سنتزهای شیمیایی بود.

همچنین استفاده از لیزر برای __سنتز و مطالعه اجزا__ ، __خوشه‌های فلزی__ و __((کربن))__ در آینده مورد توجه خاص خواهد بود. چشم انداز آینده ، استفاده از لیزر در تولید و سنتز مواد حیاتی مهم با کمترین هزینه خواهد بود.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
-*((شکارسازهای کروماتوگرافی)) />*((نازه گیی غلظت با لیزر))
*((جداسازی ایز
توپها با لیزر))
+*((یف ن ری))
 *((طیف سنجی جرمی)) *((طیف سنجی جرمی))
-*((طیف سنجی پیکوثانیه)) 
-*((طیف نمایی جذبی خطی)) 
-*((کاربرد لیزر در تکنیکهای جهش دما)) 
 *((کاربرد لیزر در طیف سنجی)) *((کاربرد لیزر در طیف سنجی))
-*((کاربرد لیزر در تجزیه مقادیر ناچیز و تک اتم)) 
 *((کاربرد لیزر در طیف سنجی مولکولی)) *((کاربرد لیزر در طیف سنجی مولکولی))
 *((فتوشیمی لیزری)) *((فتوشیمی لیزری))
-*((فتویونیزاسیون)) 
 *((کاربرد لیزر در طیف سنجی مولکولی)) *((کاربرد لیزر در طیف سنجی مولکولی))
-*((قاعده گزینش دوقطبی))
*((لیزر در تولید و سنتز مواد حیاتی))
*((لیزر گزنون))
*((نقش لیزر در تکنیکهای جهش دما
))
+*((لیزر))
 *((یونیزاسیون با لیزر)) *((یونیزاسیون با لیزر))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 18 دی 1384 [16:38 ]   3   فیروزه نجفی      جاری 
 چهارشنبه 25 آذر 1383 [06:32 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 آذر 1383 [12:45 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..