منو
 کاربر Online
657 کاربر online
تاریخچه ی: شیمی شیشه

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-73Lines: 1-93
 
 
 ||شیشه ، مایعی می‌باشد که بسیار سرد شده است و در حرارتی پایین‌تر از نقطه انجماد آن ، در حالت ((مایع)) قرار دارد و بطور عمومی ، جسمی است شفاف که ((نور)) بخوبی از آن عبور می‌کند و پشت آن بطور وضوح قابل روئیت می‌باشد.|| ||شیشه ، مایعی می‌باشد که بسیار سرد شده است و در حرارتی پایین‌تر از نقطه انجماد آن ، در حالت ((مایع)) قرار دارد و بطور عمومی ، جسمی است شفاف که ((نور)) بخوبی از آن عبور می‌کند و پشت آن بطور وضوح قابل روئیت می‌باشد.||
 
 

-{img src=img/daneshnameh_up/d/d8/37qf.jpg} +


{img src=img/daneshnameh_up/1/19/glass2.jpg}

 
 
 !دید کلی !دید کلی
 شیشه از نظر ساختمان مولکولی در حالت جامد آرایش مولکولی نامنظم دارد. در درجه حرارت‌های بالا ، شیشه مثل هر مایع دیگری رفتار می‌کند. اما با کاهش دما ، ((گرانروی)) آن بطور غیر عادی افزایش می‌یابد و باعث می‌شود ((مولکول|مولکول‌ها)) نتوانند در آرایشی که لازمه کریستال شدن است، قرار گیرند. به این ترتیب شیشه از نظر ساختمان مولکولی مانند مایعات نامنظم است، ولی این ساختمان غیر منظم ، دیگر متحرک نیست.

شیشه جسمی سخت است که سختی آن در حدود 8 می‌باشد و همه اجسام بجز ((الماس|الماسه‌ها)) را خط می‌اندازد. وزن مخصوص شیشه 2.5 گرم بر سانتیمتر مکعب بوده و بسیار تُرد و شکننده است. شیشه در مقابل تمام ((مواد شیمیایی)) حتی اسیدهای قوی و بازها مقاومت کرده و تحت تاثیر ((خوردگی فلزات|خورندگی)) واقع نمی‌شود، به همین علت ظرف آزمایشگاهی را از شیشه می‌سازند. فقط __اسید فلوئوریدریک__ (__HF__) بر آن اثر داشته و شیشه را در خود حل می‌نماید.
 شیشه از نظر ساختمان مولکولی در حالت جامد آرایش مولکولی نامنظم دارد. در درجه حرارت‌های بالا ، شیشه مثل هر مایع دیگری رفتار می‌کند. اما با کاهش دما ، ((گرانروی)) آن بطور غیر عادی افزایش می‌یابد و باعث می‌شود ((مولکول|مولکول‌ها)) نتوانند در آرایشی که لازمه کریستال شدن است، قرار گیرند. به این ترتیب شیشه از نظر ساختمان مولکولی مانند مایعات نامنظم است، ولی این ساختمان غیر منظم ، دیگر متحرک نیست.

شیشه جسمی سخت است که سختی آن در حدود 8 می‌باشد و همه اجسام بجز ((الماس|الماسه‌ها)) را خط می‌اندازد. وزن مخصوص شیشه 2.5 گرم بر سانتیمتر مکعب بوده و بسیار تُرد و شکننده است. شیشه در مقابل تمام ((مواد شیمیایی)) حتی اسیدهای قوی و بازها مقاومت کرده و تحت تاثیر ((خوردگی فلزات|خورندگی)) واقع نمی‌شود، به همین علت ظرف آزمایشگاهی را از شیشه می‌سازند. فقط __اسید فلوئوریدریک__ (__HF__) بر آن اثر داشته و شیشه را در خود حل می‌نماید.
 !تاریخچه !تاریخچه
 __شیشه گری__ ، یکی از قدیمیترین حرفه‌هایی است که بشر بدان اشتغال داشته است. مصری‌ها سازنده اولین اشیای شیشه‌ای بوده‌اند که ظروف بدست آمده از حفاریهای مصر قدمت 5000 ساله دارد. رومیان نیز در فن شیشه گری مهارت داشته‌اند و در این صنعت از سایرین پیشرفته‌تر بودند. رونق شیشه سازی در نخستین ادوار تاریخ اسلامی صورت گرفته است، زیرا هنری بود که در مساجد و زیارتگاه‌ها و تزئینات مذهبی جلوه خاصی داشته و مورد استفاده قرار می‌گرفت.

در ایران نیز ساختن شیشه قدمت چند هزار ساله دارد. و نخستین واحد ماشینی تولید شیشه ساختمانی در ایران در سال 1340 شروع بکار کرد.
 __شیشه گری__ ، یکی از قدیمیترین حرفه‌هایی است که بشر بدان اشتغال داشته است. مصری‌ها سازنده اولین اشیای شیشه‌ای بوده‌اند که ظروف بدست آمده از حفاریهای مصر قدمت 5000 ساله دارد. رومیان نیز در فن شیشه گری مهارت داشته‌اند و در این صنعت از سایرین پیشرفته‌تر بودند. رونق شیشه سازی در نخستین ادوار تاریخ اسلامی صورت گرفته است، زیرا هنری بود که در مساجد و زیارتگاه‌ها و تزئینات مذهبی جلوه خاصی داشته و مورد استفاده قرار می‌گرفت.

در ایران نیز ساختن شیشه قدمت چند هزار ساله دارد. و نخستین واحد ماشینی تولید شیشه ساختمانی در ایران در سال 1340 شروع بکار کرد.
 !ترکیبات سازنده شیشه !ترکیبات سازنده شیشه
 !!اجزای اصلی تشکیل دهنده شیشه !!اجزای اصلی تشکیل دهنده شیشه
 با نگاه به ((جدول تناوبی|جدول عناصر)) ، کمتر عنصری را می‌توان یافت که از آن شیشه بدست نیاید، ولی سه ماده __~~green:کربنات دو سود~~__ ، __~~green:سنگ آهک~~__ و __~~green:سیلیس~~__ ، مواد اصلی تشکیل دهنده شیشه می‌باشند. مواد شیشه ساز مورد تایید موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران عبارتند از __سیلیس__ (__SiO2__) ، __دی‌اکسید بور__ (__B2O3__) ، __پنتا اکسید فسفر__ (__P2O5__) که از هر کدام بتنهایی می‌توان شیشه تهیه نمود. با نگاه به ((جدول تناوبی|جدول عناصر)) ، کمتر عنصری را می‌توان یافت که از آن شیشه بدست نیاید، ولی سه ماده __~~green:کربنات دو سود~~__ ، __~~green:سنگ آهک~~__ و __~~green:سیلیس~~__ ، مواد اصلی تشکیل دهنده شیشه می‌باشند. مواد شیشه ساز مورد تایید موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران عبارتند از __سیلیس__ (__SiO2__) ، __دی‌اکسید بور__ (__B2O3__) ، __پنتا اکسید فسفر__ (__P2O5__) که از هر کدام بتنهایی می‌توان شیشه تهیه نمود.
 !!گدازآورها !!گدازآورها
 __~~green:کربنات سدیم~~__ (__Na2CO3__) ، __~~green:کربنات پتاسیم~~__ (__K2CO3__) و __~~green:خرده شیشه~~__ ، __~~green:سیلیکات سدیم و پتاسیم~~__ (__Na2SiO3__ , __K2SiO3__) که حاصل ترکیب سیلیس با گدازآورها می‌باشند، در آب حل می‌شوند و از شفافیت شیشه به تدریج کم می‌کنند. به همین علت است که اغلب شیشه‌های مصرف شده در گلخانه پس از چند سال کدر می‌شوند و ((نور)) از آنها بخوبی عبور نمی‌نماید. __~~green:کربنات سدیم~~__ (__Na2CO3__) ، __~~green:کربنات پتاسیم~~__ (__K2CO3__) و __~~green:خرده شیشه~~__ ، __~~green:سیلیکات سدیم و پتاسیم~~__ (__Na2SiO3__ , __K2SiO3__) که حاصل ترکیب سیلیس با گدازآورها می‌باشند، در آب حل می‌شوند و از شفافیت شیشه به تدریج کم می‌کنند. به همین علت است که اغلب شیشه‌های مصرف شده در گلخانه پس از چند سال کدر می‌شوند و ((نور)) از آنها بخوبی عبور نمی‌نماید.
 !!تثبیت کننده‌ها !!تثبیت کننده‌ها
 برای آنکه مقاومت شیشه را در مقابل آب و هوا ثابت کنیم، باید اکسیدهای دو ظرفیتی ((باریم)) ، ((سرب)) ، ((کلسیم)) ، ((منیزیم)) و ((روی)) به مخلوط اضافه کنیم که به این عناصر ، __~~green:ثابت کننده~~__ می‌گویند. برای آنکه مقاومت شیشه را در مقابل آب و هوا ثابت کنیم، باید اکسیدهای دو ظرفیتی ((باریم)) ، ((سرب)) ، ((کلسیم)) ، ((منیزیم)) و ((روی)) به مخلوط اضافه کنیم که به این عناصر ، __~~green:ثابت کننده~~__ می‌گویند.
 !!تصفیه کننده‌ها !!تصفیه کننده‌ها
 موجب کاستن حباب هوای موجود در شیشه می‌شوند و بر دو نوعند:

 موجب کاستن حباب هوای موجود در شیشه می‌شوند و بر دو نوعند:

 #__~~green:فیزیکی~~:__ __سولفات سدیم__ (__Na2SO4__) ، __کلرات سدیم__ (__NaClO3__). با ایجاد حباب‌های بزرگ حباب‌های کوچک را جذب و از شیشه مذاب خارج می‌کنند.

 #__~~green:فیزیکی~~:__ __سولفات سدیم__ (__Na2SO4__) ، __کلرات سدیم__ (__NaClO3__). با ایجاد حباب‌های بزرگ حباب‌های کوچک را جذب و از شیشه مذاب خارج می‌کنند.

 #__~~green:شیمیایی~~:__ املاح ((آرسنیک)) و ((آنتیموان)) ترکیباتی ایجاد می‌کنند که حباب‌های کوچک داخل شیشه را از بین می‌برند.

 #__~~green:شیمیایی~~:__ املاح ((آرسنیک)) و ((آنتیموان)) ترکیباتی ایجاد می‌کنند که حباب‌های کوچک داخل شیشه را از بین می‌برند.

 تا اینجا به موادی اشاره کردیم که عدم وجودشان ، در مواد اولیه باعث از بین رفتن مرغوبیت کالا می‌شد. حال به چند ماده دیگر که به نوعی در تولید شیشه سهیم هستند، اشاره می‌کنیم. تا اینجا به موادی اشاره کردیم که عدم وجودشان ، در مواد اولیه باعث از بین رفتن مرغوبیت کالا می‌شد. حال به چند ماده دیگر که به نوعی در تولید شیشه سهیم هستند، اشاره می‌کنیم.
 !افزودنیها !افزودنیها
 #استفاده از __بوراکس__ به جای اکسید و __کربنات سدیم__ (گدازآور) که در اثر حرارت به __Na2O__ و __B2O3__ تجزیه می‌شود و در واقع بجای هر دو ماده عمل می‌کند. #استفاده از __بوراکس__ به جای اکسید و __کربنات سدیم__ (گدازآور) که در اثر حرارت به __Na2O__ و __B2O3__ تجزیه می‌شود و در واقع بجای هر دو ماده عمل می‌کند.
 #استفاده از __نیترات سدیم__ __NaNo3__برای از بین بردن رنگ سبز شیشه (ناشی از __اکسید آهن__ که همراه مواد دیگر وارد کوره می‌شود). #استفاده از __نیترات سدیم__ __NaNo3__برای از بین بردن رنگ سبز شیشه (ناشی از __اکسید آهن__ که همراه مواد دیگر وارد کوره می‌شود).
 #استفاده از __اکسید منگنز__ که باعث مقاومت بیشتر در مقابل عوامل جوی و شفاف‌تر شدن شیشه می‌شود. #استفاده از __اکسید منگنز__ که باعث مقاومت بیشتر در مقابل عوامل جوی و شفاف‌تر شدن شیشه می‌شود.
 #استفاده از __اکسید سرب__ __PH3O4__ , __PbO__ به جای __CaO__ برای ساختن شیشه‌های مرغوب بلور و کریستال که باعث درخشندگی شیشه می‌شوند. #استفاده از __اکسید سرب__ __PH3O4__ , __PbO__ به جای __CaO__ برای ساختن شیشه‌های مرغوب بلور و کریستال که باعث درخشندگی شیشه می‌شوند.
 #برای ساختن کریستال مرغوب از __اکسید نقره__ استفاده می‌کنند. #برای ساختن کریستال مرغوب از __اکسید نقره__ استفاده می‌کنند.
 #استفاده از __فلدسپار__ که باعث مقاومت بهتر در مقابل مواد شیمیایی می‌شود. #استفاده از __فلدسپار__ که باعث مقاومت بهتر در مقابل مواد شیمیایی می‌شود.
 #برای اینکه شیشه در برابر __اسید فلوئوریدریک__ هم مقاوم باشد، ترکیباتی از __فسفات__ به آن می‌افزایند. #برای اینکه شیشه در برابر __اسید فلوئوریدریک__ هم مقاوم باشد، ترکیباتی از __فسفات__ به آن می‌افزایند.
 #استفاده از __خرده شیشه__ که به ذوب مواد سرعت بیشتری می‌دهد. #استفاده از __خرده شیشه__ که به ذوب مواد سرعت بیشتری می‌دهد.
 #استفاده از __اکسید فلزات__ برای تهیه شیشه‌های رنگی. #استفاده از __اکسید فلزات__ برای تهیه شیشه‌های رنگی.
 #__اکسید سزیم__ برای جذب اشعه زیر قرمز و اکسید بر برای ازدیاد مقاومت حرارتی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

 #__اکسید سزیم__ برای جذب اشعه زیر قرمز و اکسید بر برای ازدیاد مقاومت حرارتی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

 دو نمونه از عناصر تشکیل دهنده که عمومیت بیشتری دارند، در زیر ذکر می‌گردد.

 دو نمونه از عناصر تشکیل دهنده که عمومیت بیشتری دارند، در زیر ذکر می‌گردد.

 *__~~green:ترکیبات(1)~~:__ __اکسید سیلیسیم__ (__SiO2__) در حدود 74 تا 80 درصد و بقیه شامل __پراکسید سدیم__ (__NaO2__) تا 15 درصد و __اکسید کلسیم__ 7 تا 12 درصد __اکسید منیزیم__ 2 تا 4 درصد و 2 درصد هم عناصر دیگر مانند __Fe2O3__ - __MnO__ - __Al2O3__ - __TiP2__ - SiO3__.__ *__~~green:ترکیبات(1)~~:__ __اکسید سیلیسیم__ (__SiO2__) در حدود 74 تا 80 درصد و بقیه شامل __پراکسید سدیم__ (__NaO2__) تا 15 درصد و __اکسید کلسیم__ 7 تا 12 درصد __اکسید منیزیم__ 2 تا 4 درصد و 2 درصد هم عناصر دیگر مانند __Fe2O3__ - __MnO__ - __Al2O3__ - __TiP2__ - SiO3__.__
 *__~~green:ترکیبات (2)~~:__ __اکسید سیلیسیم__ (__SiO2__) در حدود 73 درصد ، __اکسید سدیم__ 15 درصد ، __اکسید کلسیم__ 5.55 درصد ، __اکسید منیزیم__ 3.6 درصد ، __اکسید آلومینیوم__ 1.5 درصد ، __اکسید بور__ (__B2O3__) و __اکسید پتاسیم__(__ K2O__) هر کدام 0.4 درصد ، __اکسید آهن__ (__Fe2O3__) و __اکسید سیلیسیم__ 6 ظرفیتی __SiO3__ هر کدام 0.3 درصد.

علاوه بر مواد فوق همیشه مقداری خرده شیشه نیز با این مواد وارد کوره می‌گردد.
 *__~~green:ترکیبات (2)~~:__ __اکسید سیلیسیم__ (__SiO2__) در حدود 73 درصد ، __اکسید سدیم__ 15 درصد ، __اکسید کلسیم__ 5.55 درصد ، __اکسید منیزیم__ 3.6 درصد ، __اکسید آلومینیوم__ 1.5 درصد ، __اکسید بور__ (__B2O3__) و __اکسید پتاسیم__(__ K2O__) هر کدام 0.4 درصد ، __اکسید آهن__ (__Fe2O3__) و __اکسید سیلیسیم__ 6 ظرفیتی __SiO3__ هر کدام 0.3 درصد.

علاوه بر مواد فوق همیشه مقداری خرده شیشه نیز با این مواد وارد کوره می‌گردد.
 +
 +
 +
 +{img src=img/daneshnameh_up/d/d8/37qf.jpg}
 +
 +
 +
 !انواع شیشه و کاربرد آنها !انواع شیشه و کاربرد آنها
 شیشه به اشکال مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. در ساخت لوازم تزیینی مانند گل ، تابلو و غیره در ساختن ظروف آزمایشگاهی و یا ظروف آشپزخانه مانند لیوان ، بطری و غیره و بالاخره در ساختن شیشه‌های مسطح که در دو نوع ساده و ((شیشه مشجر|مشجر)) عرضه می‌گردد و مصارف مختلفی دارد که عمده ترین کاربرد آن به عنوان در و پنجره در کارهای ساختمانی است که به شکلهای مختلف اعم از شیشه‌های شفاف ، نیمه شفاف و رنگی ، جاذب حرارت ، ((شیشه ایمنی|ایمنی)) ، ((شیشه دوجداره|دوجداره)) ، ((شیشه سکوریت|سکوریت)) و... وجود دارد.

همچنین در آینه سازی ، صنایع نشکن ، صنایع یخچال سازی ، میزهای شیشه‌ای ، انواع شیشه رومیزی و تیغه کاری ساختمان کاربرد دارد.
 شیشه به اشکال مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. در ساخت لوازم تزیینی مانند گل ، تابلو و غیره در ساختن ظروف آزمایشگاهی و یا ظروف آشپزخانه مانند لیوان ، بطری و غیره و بالاخره در ساختن شیشه‌های مسطح که در دو نوع ساده و ((شیشه مشجر|مشجر)) عرضه می‌گردد و مصارف مختلفی دارد که عمده ترین کاربرد آن به عنوان در و پنجره در کارهای ساختمانی است که به شکلهای مختلف اعم از شیشه‌های شفاف ، نیمه شفاف و رنگی ، جاذب حرارت ، ((شیشه ایمنی|ایمنی)) ، ((شیشه دوجداره|دوجداره)) ، ((شیشه سکوریت|سکوریت)) و... وجود دارد.

همچنین در آینه سازی ، صنایع نشکن ، صنایع یخچال سازی ، میزهای شیشه‌ای ، انواع شیشه رومیزی و تیغه کاری ساختمان کاربرد دارد.
 !!شیشه رنگی  !!شیشه رنگی
 به دو طریق می‌توان شیشه رنگی بدست آورد.

 به دو طریق می‌توان شیشه رنگی بدست آورد.

 #با افزودن و کم کردن بعضی مواد شیمیایی در مصالح اولیه تهیه شیشه. برای نمونه __اکسیدهای مسی__ به شیشه رنگهای مختلف قرمز می‌دهد و رنگ آبی پر رنگ بوسیله __اکسید کبالت__ بدست می‌آید. رنگ زرد با افزودن مقداری __اکسید اورانیوم__ و __کادمیوم__ حاصل می گردد.

 #با افزودن و کم کردن بعضی مواد شیمیایی در مصالح اولیه تهیه شیشه. برای نمونه __اکسیدهای مسی__ به شیشه رنگهای مختلف قرمز می‌دهد و رنگ آبی پر رنگ بوسیله __اکسید کبالت__ بدست می‌آید. رنگ زرد با افزودن مقداری __اکسید اورانیوم__ و __کادمیوم__ حاصل می گردد.

 #شیشه سفید را در شیشه مذاب رنگی فرو می‌کنند تا دو روی آن رنگی شود. شیشه‌های رنگی در ویترین مغازه‌ها ، نمایشگاهها ، آزمایشگاهها و ساختمانهای صنعتی بکار می‌روند. #شیشه سفید را در شیشه مذاب رنگی فرو می‌کنند تا دو روی آن رنگی شود. شیشه‌های رنگی در ویترین مغازه‌ها ، نمایشگاهها ، آزمایشگاهها و ساختمانهای صنعتی بکار می‌روند.
 !!شیشه ضد آتش (پیرکس) !!شیشه ضد آتش (پیرکس)
 همراه مواد اولیه این شیشه‌ها در مقابل حرارت ، مقاومت زیادی دارند، مقدار زیادی __اکسید بوریک__ بکار می‌رود و __سیلیس__ آنها از انواع شیشه‌های معمولی بیشتر است. معمولا از آنها به عنوان ظروف آزمایشگاه و آشپزخانه و یا در جلوی بخاری‌های دیواری و اجاقها استفاده می‌نماید. همراه مواد اولیه این شیشه‌ها در مقابل حرارت ، مقاومت زیادی دارند، مقدار زیادی __اکسید بوریک__ بکار می‌رود و __سیلیس__ آنها از انواع شیشه‌های معمولی بیشتر است. معمولا از آنها به عنوان ظروف آزمایشگاه و آشپزخانه و یا در جلوی بخاری‌های دیواری و اجاقها استفاده می‌نماید.
 !!شیشه مسطح !!شیشه مسطح
 این نوع شیشه را با اضافه نمودن توری ((فلز|فلزی)) در میان شیشه می‌سازند و بیشتر برای درهای ورودی ، کارگاهها ، موتورخانه‌ها ، آسانسورها و هر جایی که خطر شکستن و فروریختن شیشه وجود دارد، استفاده می‌نمایند. این نوع شیشه را با اضافه نمودن توری ((فلز|فلزی)) در میان شیشه می‌سازند و بیشتر برای درهای ورودی ، کارگاهها ، موتورخانه‌ها ، آسانسورها و هر جایی که خطر شکستن و فروریختن شیشه وجود دارد، استفاده می‌نمایند.
 !!شیشه دوجداره (مضاعف) !!شیشه دوجداره (مضاعف)
  این نوع شیشه‌ها ، از دو لایه ساده و گاهی رنگی که به موازات یکدیگر قرار گرفته‌اند و لبه‌ها یا درزهای آنها هوابندی شده است و فضای بین آنها با مواد خشک کننده‌ای مانند __سیلیکاژل__ ، پُر و یا در بعضی از موارد بین دو لایه ، خلاء ایجاد می‌شود. این نوع شیشه که عایق گرما ، سرما و صداست، در بسیاری از ساختمانها مانند فرودگاهها ، هتل‌ها و بیمارستانها بکار می‌رود.  این نوع شیشه‌ها ، از دو لایه ساده و گاهی رنگی که به موازات یکدیگر قرار گرفته‌اند و لبه‌ها یا درزهای آنها هوابندی شده است و فضای بین آنها با مواد خشک کننده‌ای مانند __سیلیکاژل__ ، پُر و یا در بعضی از موارد بین دو لایه ، خلاء ایجاد می‌شود. این نوع شیشه که عایق گرما ، سرما و صداست، در بسیاری از ساختمانها مانند فرودگاهها ، هتل‌ها و بیمارستانها بکار می‌رود.
 !!شیشه سکوریت !!شیشه سکوریت
  در این حالت ، شیشه مجددا تا حدود 700 درجه سانتی‌گراد حرارت داده و بعد بطور ناگهانی و تحت شرایط خاص و کنترل شده‌ای سرد می‌شود. این عمل باعث افزایش مقاومت شیشه (حدود 3 الی 5 برابر) در مقابل ضربه و نیز شوکهای حرارتی می‌گردد. این شیشه‌ها در صورت شکستن ، به ذرات ریز و مکعب شکل تقسیم می‌شوند که آسیب رسان نیستند. از این نوع شیشه در ویترین فروشگاهها ، درهای شیشه‌ای و پنجره‌های جانبی اتومبیلها استفاده می‌گردد.  در این حالت ، شیشه مجددا تا حدود 700 درجه سانتی‌گراد حرارت داده و بعد بطور ناگهانی و تحت شرایط خاص و کنترل شده‌ای سرد می‌شود. این عمل باعث افزایش مقاومت شیشه (حدود 3 الی 5 برابر) در مقابل ضربه و نیز شوکهای حرارتی می‌گردد. این شیشه‌ها در صورت شکستن ، به ذرات ریز و مکعب شکل تقسیم می‌شوند که آسیب رسان نیستند. از این نوع شیشه در ویترین فروشگاهها ، درهای شیشه‌ای و پنجره‌های جانبی اتومبیلها استفاده می‌گردد.
 
 
 +
 +
 {img src=img/daneshnameh_up/c/c4/glassss.jpg} {img src=img/daneshnameh_up/c/c4/glassss.jpg}
 +
 +
 
 
 !!شیشه نشکن !!شیشه نشکن
 این نوع شیشه‌ها شامل دو یا چند لایه شیشه‌اند که بوسیله ورقه‌هایی از ((نایلون)) شفاف تحت حرارت و فشار به هم متصل می‌شوند. همچنین بعضی از انواع شیشه‌های طلق‌دار به عنوان عایق صوتی ، جاذب حرارت ، کاهنده شفافیت و شیشه ایمنی بکار برده می‌شوند. وقتی که این شیشه‌ها می‌شکنند، خاصیت کشسانی نایلون مانع از پخش و پراکندگی ذرات شیشه می‌گردد.

از جمله کاربردهای این نوع شیشه‌ها در خودروها و ویترین مغازه‌هایی که اشیاء گرانقیمت می‌فروشند استفاده می‌گردد. ممکن است شیشه نشکن را از جنس شیشه سکوریت بسازند.
 این نوع شیشه‌ها شامل دو یا چند لایه شیشه‌اند که بوسیله ورقه‌هایی از ((نایلون)) شفاف تحت حرارت و فشار به هم متصل می‌شوند. همچنین بعضی از انواع شیشه‌های طلق‌دار به عنوان عایق صوتی ، جاذب حرارت ، کاهنده شفافیت و شیشه ایمنی بکار برده می‌شوند. وقتی که این شیشه‌ها می‌شکنند، خاصیت کشسانی نایلون مانع از پخش و پراکندگی ذرات شیشه می‌گردد.

از جمله کاربردهای این نوع شیشه‌ها در خودروها و ویترین مغازه‌هایی که اشیاء گرانقیمت می‌فروشند استفاده می‌گردد. ممکن است شیشه نشکن را از جنس شیشه سکوریت بسازند.
 !!شیشه ضد گلوله !!شیشه ضد گلوله
 از چند لایه شیشه سکوریت و یا نشکن ، شیشه ضد گلوله می‌سازند. در هنگام وارد شدن گلوله به داخل شیشه ، از نیروی آن کاسته و در میان شیشه متوقف می‌گردد. از چند لایه شیشه سکوریت و یا نشکن ، شیشه ضد گلوله می‌سازند. در هنگام وارد شدن گلوله به داخل شیشه ، از نیروی آن کاسته و در میان شیشه متوقف می‌گردد.
 !!شیشه انعکاسی (بازتابنده)  !!شیشه انعکاسی (بازتابنده)
 در این نوع شیشه‌ها ، یک سطح شیشه با یک پوشش منعکس کننده نور و حرارت از جنس فلز یا اکسید فلزی دارای این خاصیت پوشانده می‌شود. این نوع شیشه‌ها ، نور خورشید را منعکس می‌کنند و در کاهش حرارت و درخشندگی نور موثر هستند. اگر در روشنایی روز از بیرون به شیشه انعکاسی نگاه کنیم مشاهده می‌کینم که تصاویر اطراف را مانند ((آینه)) باز می‌تاباند و اگر از داخل به بیرون نگاه کنیم، شیشه کاملا شفاف خواهد بود. شبها پدیده مذکور برعکس است. یعنی شیشه از خارج شفاف و از داخل مانند آینه است.

این شیشه با منعکس نور خورشید ، حرارت ناشی از تابش نور خورشید را بطور قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌دهد و در نتیجه ، باعث صرفه جویی در هزینه‌های احداث ، راه اندازی و نگهداری سیستمهای تهویه و تبدیل می‌شود.
 در این نوع شیشه‌ها ، یک سطح شیشه با یک پوشش منعکس کننده نور و حرارت از جنس فلز یا اکسید فلزی دارای این خاصیت پوشانده می‌شود. این نوع شیشه‌ها ، نور خورشید را منعکس می‌کنند و در کاهش حرارت و درخشندگی نور موثر هستند. اگر در روشنایی روز از بیرون به شیشه انعکاسی نگاه کنیم مشاهده می‌کینم که تصاویر اطراف را مانند ((آینه)) باز می‌تاباند و اگر از داخل به بیرون نگاه کنیم، شیشه کاملا شفاف خواهد بود. شبها پدیده مذکور برعکس است. یعنی شیشه از خارج شفاف و از داخل مانند آینه است.

این شیشه با منعکس نور خورشید ، حرارت ناشی از تابش نور خورشید را بطور قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌دهد و در نتیجه ، باعث صرفه جویی در هزینه‌های احداث ، راه اندازی و نگهداری سیستمهای تهویه و تبدیل می‌شود.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((تاریخچه شیشه)) *((تاریخچه شیشه))
 *((جریان تولید شیشه تخت)) *((جریان تولید شیشه تخت))
 *((شیشه و انواع آن)) *((شیشه و انواع آن))
 *((شیشه ایمنی)) *((شیشه ایمنی))
 *((شیشه بور و سلیکات)) *((شیشه بور و سلیکات))
 *((شیشه دوجداره)) *((شیشه دوجداره))
 *((شیشه رنگی)) *((شیشه رنگی))
 *((شیشه سکوریت)) *((شیشه سکوریت))
 *((شیشه گری)) *((شیشه گری))
 *((شیشه‌های ویژه)) *((شیشه‌های ویژه))
 *((صنعت شیشه‌سازی)) *((صنعت شیشه‌سازی))
 *((مواد خام شیشه)) *((مواد خام شیشه))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 04 مرداد 1391 [06:35 ]   7   admin      جاری 
 سه شنبه 03 مرداد 1391 [10:48 ]   6   admin      v  c  d  s 
 جمعه 20 آبان 1384 [08:01 ]   5   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 جمعه 20 آبان 1384 [07:59 ]   4   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 جمعه 20 آبان 1384 [07:56 ]   3   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 آبان 1384 [15:21 ]   2   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 مرداد 1384 [15:05 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..