منو
 کاربر Online
427 کاربر online
تاریخچه ی: شیمی درمانی

تفاوت با نگارش: 5

Lines: 1-46Lines: 1-60
-V{maketoc} />
! دید کی />*شیمی درمانی یست
*((
در شیمی درمانی)) کیست />*در از شیمی درمانی اات دریم />*یرفت یمی درانی در چ ال اس

مردم از شنیدن واژه __شیمی درمانی__ وحشت دارند و براین باورند که هر فردی که شیمی درمانی می شود به ((بیماری سرطانیماری سرطانی)) و درمان ناپذیری مبتلاست و به زودی زندگی را ودا خواهد کرد. در حالی که چنین نیست.
+

||"__پل ارلیش__" ، __~~green:پدر شیمی درمانی~~__ ، __شیمی درمانی__ را درمان یک بیاری عفونی بدون صدمه زدن به میزبان بیان می‌کند.

شیمی درمانی یعی استفد از برخی داروهای شیمیایی برای درمان هر نوع بیماری. یکی از راههای درمان ((سرطان|انواع سرطان‌ها)) نیز استفده از برخی داروهاست در اصطلاح پزشکی به آن شیمی درمانی می‌گوین. ر شیی درمانی پشکان تلاش می کنند که بدون آزردن موع بتلا به بیمری و بافتهای ماور عضو بیمار ، میکروبی را با دارهای خاص نابود و مهار د.|| />
{img src=img/daneshnameh_up/e/ef/cancer.jpg}((لول سانی))!دید کلی

مردم از شنیدن واژه __~~brown:شیمی درمانی~~__ وحشت دارند و براین باورند که هر فردی که شیمی درمانی میشود، به بیماری سرطانی و درمان ناپذیری مبتلاست و بزودی زندگی را وداع خواهد کرد، در حالی که چنین نیست.
 !تاریخچه !تاریخچه
-اصول ((علم شیمی)) درمانی عمدتا در طول سالهای 1935 ـ 1919 برقرار گردند ولی فقط از این موقع و بخصوص به ظهور سولفونامیدها و ((آنتی بیوتیک|آنتی بیوتیکها)) بود که استفاده از مواد به عنوان محصولات مفید طبی واقعیت یافت. تنها ((مواد شیمی درمانی)) که قبل از زمان ارلیش شناخته شده بود از گنه گنه برای ((درمان مالاریا)) ، ((اپیکا)) ، برای ((اسهال آمیبی)) و ((جیوه)) برای درمان ((علائم سفلیس)) تجاوز نمی‌کرد.
!تعریف شیمی درمانی
*((پل ارلیش)) پدر شیمی درمانی ، شیمی درمانی را درمان یک ((بیماری عفونی)) بدون صدمه زدن به میزبان بیان می‌کند.
*شیمی درمانی یعنی استفاده از برخی ((داروی شیمیایی|داروهای شیمیایی)) برای درمان هر نوع بیماری. یکی از راههای درمان ((انواع سرطان|انواع سرطان‌ها)) نیز استفاده از برخی داروهاست که در ((اصطلاحات پزشکی|اصطلاح پزشکی)) به آن شیمی درمانی می‌گویند. در شیمی درمانی پزشکان تلاش می کنند که ، بدون آزردن موضع مبتلا به بیماری و بافتهای مجاور عضو بیمار ، میکروبی را با داروهای خاص نابود و مهار کنند.
!
سیر تحولی و رشد
30 سال اول قرن بیستم شاهد پیشرفت مواد شیمی درمانی مفیدی بود، که در بین آنها ترکیبات آلی حاوی فلزات سنگین مانند ((رسنیک)) ، جیوه و آنتی مون ، ((رنگها)) و تغییرات چندی در مولکول کینسین بود. این مواد پیشرفتهای فوق‌العاده‌ مفیدی را نشان داد ولی با این حال زیانهایی در برداشت. 30 سال دیگر از قرن بیستم شامل دوران بیشترین پیشرفت در زمینه شیمی درمانی است. /> />برای اولین بار شیمی درمانی بین المللی در سال 1334 ه.ش. صورت گرفت. در آن زمان ، تنها یک ((داروی ضد سرطان)) وجود داشت، اما امروزه هزاران داروی جدید و موثر کشف شده است. و هر ساله نیز افزون برده هزار نفر با شیمی درمانی نجات می یابند.
! عوارض ناشی از شیمی درمانی

تهوع ، استفراغ ، سرکوب ((مغز استخوان)) ، ((اختلالات خونی)) ((بیمار پوستی|پوستی)) و ((بیماری متابولیک|متابولیک)) ((بیمار عصبی|عصبی)) و ((بیماری گوارشی|گوارشی)) و ((بیماری عفونی|عفونی)) ، ((ریزش مو)) ، زخم و عفونت زبان و دهان ، تغییرات و قطع عادت ماهانه در زنان ، ((اختلال و کاهش اسپرم)) در مردان.
! نحوه استفاده از ((داروی ضد سرطان|داروهای ضد سرطان)) :
*برای ((سلول سرطانی|سلولهای سرطانی)) حساس به دارو به کار روند.

*دارو باید به سلول وخیم برسد.

*باید تنها در مرحله ((سیکل سلولی)) تجویز شود برای آنکه دارو موثر باشد.

*پیش از ایجاد ((مقاومت دارویی)) ، سلول های سرطانی از بین برود.
+اصول __علم شیمی درمان__ عمدتا در طول سالهای 1935 ـ 1919 برقرار گردید. ولی فقط از این موقع و بخصوص با ظهور __سولفونامیدها__ و __آنتی بیوتیکها__ بود که استفاده از مواد به عنوان محصولات مفید طبی واقعیت یافت. تنها مواد شیمی درمانی که قبل از زمان "__پل ارلیش__" شناخته شده بود، از __گنه__ برای درمان __مالاریا__ ، __اپیکا__ برای __اسهال آمیبی__ و __جیوه__ برای درمان __علائم سفلیس__ تجاوز نمی‌کرد.
!سیر تحولی و رشد
30 سال اول قرن بیستم ، شاهد پیشرفت مواد شیمی درمانی مفیدی بود که در بین آنها ، ترکیبات آلی حاوی ((فلز|فلزات)) سنگین مانند ((رسنیک)) ، ((جیوه)) و ((آنتیموان)) ، رنگها و تغییرات چندی در مولکول کینسین بود. این مواد ، پیشرفتهای فوق‌العاده‌ مفیدی را نشان داد، ولی با این حال زیانهایی در برداشت. 30 سال دیگر از قرن بیستم ، شامل دوران بیشترین پیشرفت در زمینه شیمی درمانی است.

برای اولین بار شیمی درمانی بین المللی در سال 1334 (ه.ش.) صورت گرفت. در آن زمان ، تنها یک داروی ضد سرطان وجود داشت، اما امروزه هزاران داروی جدید و موثر کشف شده است و هر ساله نیز افزون بر __ده هزار__ نفر با شیمی درمانی نجات مییابند.
!عوارض ناشی از شیمی درمانی
تهوع ، استفراغ ، سرکوب مغز استخوان ، اختلالات خونی ، پوستی و متابولیک ، عصبی و گوارشی و عفونی ، ریزش مو ، زخم و عفونت زبان و دهان ، تغییرات و قطع عادت ماهانه در زنان ، اختلال و کاهش اسپرم در مردان.


/>

{img src=img/daneshnameh_up/7/75/cancer.gif}آنزیم هدف سرطان!
نحوه استفاده از داروهای ضد سرطان
*برای ((سلول سرطانی|سلولهای سرطانی)) حساس به دارو بکار روند.


*دارو باید به سلول وخیم برسد.


*باید تنها در مرحله __سیکل سلولی__ تجویز شود برای آنکه دارو موثر باشد.


*پیش از ایجاد مقاومت دارویی ، سلول های سرطانی از بین برود.
 !داروهای مورد مطالعه در شیمی درمانی !داروهای مورد مطالعه در شیمی درمانی
-خواسته درمان یک بیماری عفونی بدون صه زن به میزبان تا حدودی بوسیله آنتی بیوتیکی بنام ((پنی‌سیلین)) تا انجام رسیده است. در سالهای اخیر سولفونامیدها و سولفونها ، بسیاری از ((فنل|فنلها)) و مشتقات آنها ، ((مواد ضد مالاریا)) ، سورفاکتانها و مهمتر از همه آنتی‌بیوتیکها مورد مطالعه قرار گرفتند و برای استفاده در ((پزشکی)) معرفی شدند. پیشرفت این داروهای جدید موجب شد که بعضی داروهای قدیمی در رده داروهای کم اهمیت قرار گیرند و یا فقط از نظر تاریخی مورد توجه باشند. اطلاعات در مورد مواد شیمی درمانی و موارد استعمال آنها می‌تواند بر حسب بیماریها و عفونتهائی که بر ضد آنها مصرف می‌شوند، یا بصورت ترکیبات جداگانه یا گروههائی از ترکیبات وابسته ( بهم ) رده‌بندی گردند. +خواسته درمان یک بیماری عفونی بدون صه زن به میزبان ، تا حدودی بوسیله آنتی بیوتیکی به نام ((پنی‌سیلین)) تا انجام رسیده است. در سالهای اخیر ، __سولفونامیدها__ و __سولفونها__ ، بسیاری از __((فنل|فنلها))__ و مشتقات آنها ، __مواد ضد مالاریا__ ، __سورفاکتانها__ و مهمتر از همه ، __آنتی‌بیوتیکها__ مورد مطالعه قرار گرفتند و برای استفاده در __((پزشکی))__ معرفی شدند. پیشرفت این داروهای جدید موجب شد که بعضی داروهای قدیمی در رده داروهای کم اهمیت قرار گیرند و یا فقط از نظر تاریخی مورد توجه باشند.

اطلاعات در مورد مواد شیمی درمانی و موارد استعمال آنها می‌تواند بر حسب بیماریها و عفونتهایی که بر ضد آنها مصرف می‌شوند یا بصورت ترکیبات جداگانه یا گروههایی از ترکیبات وابسته بهم رده‌بندی گردند.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
-*((سولفانامیدها))
*((سولفونها))
*((آنتیبیوتیکها))
*((فنل و مشتقات آن))
*((مواد ضد مالاریا))
*((سورفاکتانها
))
+*((آنتی بیوتیک))
 *((پنی‌سیلین)) *((پنی‌سیلین))
-*((رهای د رطان))
*((
ختلالات خونی))
*((اختال و کهش سم))
*((
یاری سرطان))
*((ر
یزش و))
*((دارو ش
ییایی))
*((داروی ضد سرطان))
+*((ی نتی))
*((تلی ی نی سیی))
*((سرطان))
 *((سلول سرطانی)) *((سلول سرطانی))
-*((بیماری متابولیک)) 
-*((مقاومت دارویی)) 

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 23 اسفند 1384 [06:04 ]   13   سبحانی      جاری 
 دوشنبه 14 آذر 1384 [17:45 ]   12   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 آذر 1384 [08:10 ]   11   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 آذر 1384 [08:08 ]   10   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 آذر 1384 [08:06 ]   9   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 آذر 1383 [06:14 ]   8   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 01 آذر 1383 [08:29 ]   7   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 30 آبان 1383 [08:30 ]   6   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 30 آبان 1383 [08:28 ]   5   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 30 آبان 1383 [08:28 ]   4   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [09:39 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [09:38 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 09 مهر 1383 [09:59 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..