منو
 کاربر Online
948 کاربر online
تاریخچه ی: شیل نفتی

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-24Lines: 1-76
-||شیلای نفتی گروه متنوعی از سنگها هستند که ارای ((مواد لی)) بوده و یشتر در ((حال ی|حلال‌های آلی)) غیرقابل حل می‌باشند، ولیکن می‌توان بوسیله حرارت دادن (((تقطیر))) آنها را استخراج کرد. مواد آلی عمدتا ((کروژن)) است، ولیکن ممکن است بیتومن نیز داشته باشند. مقدار نفتی که می‌توان استخراج کرد از حدود 4% تا بیش از 50% وزن سنگ در تغییر است، یعنی بین 10 و 150 گالن ((نفت)) در هر تن سنگ یا 50 تا 700 لیتر در هر هزار کیلوگرم است.

شیلهای نفتی دارای مقادیر قابل توجهی مواد غیرآلی هستند که عمدتا از ((کوارتز)) در اندازه ((سلیت)) و کانیهای رسی تشکیل شده‌اند. برخی از شیلهای نفتی در واقع ((سیتستون|سیتستون‌ها)) و ((گل سنگ|گل سنگهای)) غنی از مواد آلی هستند، در حالیکه برخی دیگر ((سنگهای آهکی)) غنی از مواد آلی می‌باشند.||
+{DYNAMICMENU()}
__واژه‌نامه__
*((واژگان زمین
شناسی نفت))
__مقا
لات رتبط__
*((زمین شن
اسی نفت))
*((حوضه
نفتی)) />*((نفتگیر دیاپیری))
*((منشا تشکیل نفت))
*((ک
روژن))
*((م
هاجرت نفت))
*((سنگ
مخزن نفت))
*((ا
نواع شیل)) />*((نفتگیر))
*((نفت خ
ام))
__کتابهای مرتبط__
*(( کتابهای
زمین شناسی نفت))
__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=46|انجمن زمین شناسی]__
__سایتهای مرتبط__
*سایتهای داخلی
**[http://www.ngdir.ir/GeoportalInfo/PSubjectInfoDetail.asp?PID=411&index=0|تاریخ
ه نفت ر پایگاه داده های علوم زمین ]
**[www.gsi-info.com |
سایت محققین و دانشجویان علوم زمین]
**[www.gsoi.ir|انجمن زمین شناسی ایران]
**[http://www.nioc.org/findex.asp |سایت وزارت نفت ایران ]
*سایت
های ارجی
**[http://www.jpg.co.uk/ | مجل
ات زمین شناسی نفت ]
**[http://132.175.127.176/apt/apt.htm |آز
مایشگاههای علوم زمین ملی سندیا تزاس، کنولوژی گاز و نفت طبیعی، آمریکا ]
**[ http://www.spe.org/| انجمن مهندسی نفت امریکا]
**[ http://bcpg.geoscienceworld.org/|زمین شناسی نفت کانادا ]
**[http://www.geologyshop.co.uk/oil&ga~1.htm | همه چیز درباره نفت]
__گالری تص
وی__
*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=15|
الری کانیها و مین شناسی]

body=

|~|
{DYNAMICMENU}

||شیلهای نف
تی گروه منوعی از سنها هستند که دارای ((واد آل)) ده و بیشتر در حلال‌های آلی غیرقابل حل می‌باشند، ولیکن می‌توان بوسیله حرارت دادن (تقطیر) آنها را استخراج کرد. مواد آلی عمدتا ((کروژن)) است، ولیکن ممکن است بیتومن نیز داشته باشند. مقدار نفتی که می‌توان استخراج کرد از حدود 4% تا بیش از 50% وزن سنگ در تغییر است، یعنی بین 10 و 150 گالن ((نفت)) در هر تن سنگ یا 50 تا 700 لیتر در هر هزار کیلوگرم است.

شیلهای نفتی دارای مقادیر قابل توجهی مواد غیرآلی هستند که عمدتا از ((کوارتز)) در اندازه سیلت و کانیهای رسی تشکیل شده‌اند. برخی از شیلهای نفتی در واقع ((سیتستون|سیتستون‌ها)) و گل سنگهای غنی از مواد آلی هستند، در حالیکه برخی دیگر ((سنگهای آهکی)) غنی از مواد آلی می‌باشند.||

{img src=img/daneshnameh_up/8/8b/shalerock.jpg height=250 width=250}

 !مواد آلی تشکیل دهنده شیلهای نفتی !مواد آلی تشکیل دهنده شیلهای نفتی
-بیشتر مواد آلی در شیلهای نفتی ، بقایای جلبک و اسپورهای جلبکی فراوانند. بنابراین ، فرض بر این است که بیشتر مواد آلی دارای منشا جلبکی باشند. خرده‌های دانه ریز ((گیاهان)) کاملتر و ((مگااسپور|مگااسپورها)) نیز ممکن است یک جز تشکیل دهنده مهم باشند. شکل تیپیک رسوبی در بسیاری از شیلهای نفتی وجود ((لامیناسیون)) مشخص ، در مقیاس میلیمتر ، تناوبی از لامینه‌های آواری و آلی می‌باشد.

شکوفایی فصلی یا سالیانه ((انواع جلبک|جلبکهای پلانکتونیک)) ، غالبا به عنوان بوجود آورنده لامیناسیون ریتمیک در نظر گرفته‌ می‌شود. همانند تشکیل زغال ، شرایط هوازی برای ممانعت از ((اکسیداسیون مواد آلی)) و احیا تجزیه باکتریائی مورد نیاز است. بنابراین بیشتر شیلهای نفتی در توده‌های آبی لایه‌لایه در جایی که آبهای سطحی اکسیژن‌دار اجازه ((پلانکتون|رشد پلانکتونها)) و آبهای احیایی کف اجازه حفظ شدن مواد آلی را می‌دهد، تشکیل می‌شوند.
+بیشتر مواد آلی در شیلهای نفتی ، بقایای جلبک و اسپورهای جلبکی فراوانند. بنابراین ، فرض بر این است که بیشتر مواد آلی دارای منشا جلبکی باشند. خرده‌های دانه ریز گیاهان کاملتر و مگااسپورها نیز ممکن است یک جز تشکیل دهنده مهم باشند. شکل تیپیک رسوبی در بسیاری از شیلهای نفتی وجود ((لامیناسیون)) مشخص ، در مقیاس میلیمتر ، تناوبی از لامینه‌های آواری و آلی می‌باشد.

شکوفایی فصلی یا سالیانه جلبکهای پلانکتونیک ، غالبا به عنوان بوجود آورنده لامیناسیون ریتمیک در نظر گرفته‌ می‌شود. همانند تشکیل زغال ، شرایط هوازی برای ممانعت از اکسیداسیون مواد آلی و احیا تجزیه باکتریائی مورد نیاز است. بنابراین بیشتر شیلهای نفتی در توده‌های آبی لایه‌لایه در جایی که آبهای سطحی اکسیژن‌دار اجازه رشد پلانکتونها و آبهای احیایی کف اجازه حفظ شدن مواد آلی را می‌دهد، تشکیل می‌شوند.
 !نوع کروژن در شیلهای نفتی !نوع کروژن در شیلهای نفتی
-کروژن در شیلهای نفتی عمدتا از نوع I است که دارای نسبت بالای H/C و نسبت پایین O/C است و عمدتا از مواد جلبکی لیپید (((چربی|چربیها)) و ((اسید چرب|اسیدهای چرب))) سرچشمه گرفته است، تا اینکه از ((کربوهیدرات|کربوهیدراتها)) ، ((لیگین|لیگینها)) یا صمغها باشد. برخی از کروژنها در شیلهای نفتی ، ممکن است از نوع II باشد که از خرده‌های ((گیاهان آوندی)) تشکیل شده‌اند. برخی ((فلزات)) ، نظیر ((وانادیوم)) ، ((نیکل)) ، ((اورانیوم)) و ((مولیبدنیوم)) در شیلهای نفتی فراوانند که با کروژن مخلوط شده‌ یا اینکه به صورت کلات در کروژن هستند. +کروژن در شیلهای نفتی عمدتا از نوع I است که دارای نسبت بالای H/C و نسبت پایین O/C است و عمدتا از مواد جلبکی لیپید (چربیها و اسیدهای چرب) سرچشمه گرفته است، تا اینکه از کربوهیدراتها ، لیگینها یا صمغها باشد. برخی از کروژنها در شیلهای نفتی ، ممکن است از نوع II باشد که از خرده‌های گیاهان آوندی تشکیل شده‌اند. برخی فلزات ، نظیر وانادیوم ، نیکل ، اورانیوم و مولیبدنیوم در شیلهای نفتی فراوانند که با کروژن مخلوط شده‌ یا اینکه به صورت کلات در کروژن هستند.

{img src=img/daneshnameh_up/6/6b/oil shales.jpg}

 !محیطهای رسوبی شیلهای نفتی !محیطهای رسوبی شیلهای نفتی
-شیلهای نفتی ، در ((محیطهای دریایی|محیطهای دریاچه‌ای و دریایی)) رسوب کرده‌اند. شیلهای نفتی در سازند گرین ریور ائوسن حاوی ((دولومیت)) و ((کلسیت)) بیشتری بوده و به صورت لامینه‌ها یا واروهای ریتمیک هستند. اگر چه قبلا به منشا آبهای نسبتا عمیق نسبت داده می‌شد، ولیکن در حال حاضر ، تصور بر این است که ((رسوبگذاری)) در دریاچه‌های موقتی ، نسبتا کم عمق که اغلب در معرض خشک شدگی قرار گرفته‌اند، صورت گرفته باشد. سیکلهای کوچک مقیاس شیلهای نفتی که به طرف بالا به ((رسوبات تبخیری|تبخیری‌ها)) تبدیل می‌شود منعکس کننده گسترش مداوم یک ((دریاچه)) لایه‌لایه غیرشور ، به یک ((دریاچه نمکی|دریاچه شور)) می‌باشد.

شیل نفتی تشکیل شده از یک گونه منفرد جلبکی در چندین افق در ((کربونیفر)) تحتانی دره میدلند در اسکاتلند دریافت می‌شود. این افق‌ها ، در دریاچه‌های ((آب شیرین)) در یک کمپلکس دلتایی که زغالهای هومیکی نیز گسترش دارند، یافت می‌شود. چون جلبکهای پلانکتونیک ، منشا اصلی مواد آلی هستند و اینها دارای یک ((تاریخچه زمین شناسی)) طولانی هستند، لذا شیلهای نفتی در کامبرین یافت می‌شوند. برای مثال ، ((شیل ناساج)) در میشیگان و وسیکانسین سنی در حدود 1100 میلیون سال دارد.
+شیلهای نفتی ، در محیطهای دریاچه‌ای و دریایی رسوب کرده‌اند. شیلهای نفتی در سازند گرین ریور ائوسن حاوی ((دولومیت)) و ((کلسیت)) بیشتری بوده و به صورت لامینه‌ها یا واروهای ریتمیک هستند. اگر چه قبلا به منشا آبهای نسبتا عمیق نسبت داده می‌شد، ولیکن در حال حاضر ، تصور بر این است که ((رسوبگذاری)) در دریاچه‌های موقتی ، نسبتا کم عمق که اغلب در معرض خشک شدگی قرار گرفته‌اند، صورت گرفته باشد. سیکلهای کوچک مقیاس شیلهای نفتی که به طرف بالا به تبخیری‌ها تبدیل می‌شود منعکس کننده گسترش مداوم یک ((دریاچه)) لایه‌لایه غیرشور ، به یک دریاچه شور می‌باشد.

شیل نفتی تشکیل شده از یک گونه منفرد جلبکی در چندین افق در ((کربونیفر)) تحتانی دره میدلند در اسکاتلند دریافت می‌شود. این افق‌ها ، در دریاچه‌های آب شیرین در یک کمپلکس دلتایی که زغالهای هومیکی نیز گسترش دارند، یافت می‌شود. چون جلبکهای پلانکتونیک ، منشا اصلی مواد آلی هستند و اینها دارای یک تاریخچه زمین شناسی طولانی هستند، لذا شیلهای نفتی در کامبرین یافت می‌شوند. برای مثال ، شیل ناساج در میشیگان و وسیکانسین سنی در حدود 1100 میلیون سال دارد.
 !اهمیت شیل های نفتی از نظر اقتصادی !اهمیت شیل های نفتی از نظر اقتصادی
-در حال حاضر ، توجه نسبتا زیادی به شیلهای نفتی می‌شود چون آنها یک منشا ((سوخت فسیلی)) هستند و ممکن است به جایگزینی ((سنگ مخزن نفت|ذخایر نفتی)) که انتظار اتمام آن می‌رود، کمک کند. رسوبات گسترده‌ای از شیلهای نفتی در روسیه ، چین و رزیل یافت می‌شود و رسوبات با عیار پایین که ممکن است از نظر اقتصادی باارزش شود در تعداد زیادی از کشورهای دیگر جهان یافت می‌شود. شیلهای نفتی همچنین پتانسیل سنگهای مولد ((نفت)) هستند. +در حال حاضر ، توجه نسبتا زیادی به شیلهای نفتی می‌شود چون آنها یک منشا ((سوخت فسیلی)) هستند و ممکن است به جایگزینی ((سنگ مخزن نفت|ذخایر نفتی)) که انتظار اتمام آن می‌رود، کمک کند. رسوبات گسترده‌ای از شیلهای نفتی در روسیه ، چین و رزیل یافت می‌شود و رسوبات با عیار پایین که ممکن است از نظر اقتصادی باارزش شود در تعداد زیادی از کشورهای دیگر جهان یافت می‌شود. شیلهای نفتی همچنین پتانسیل سنگهای مولد ((نفت خام|نفت)) هستند.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((انواع شیل)) *((انواع شیل))
 *((پلانکتون)) *((پلانکتون))
-*((حلال‌ آلی)) 
 *((زمین شناسی نفت)) *((زمین شناسی نفت))
 *((رسوبات تبخیری)) *((رسوبات تبخیری))
 *((سنگ مخزن نفت)) *((سنگ مخزن نفت))
 *((سوخت فسیلی)) *((سوخت فسیلی))
-*((شیل ناساج)) 
 *((کروژن)) *((کروژن))
 *((گل سنگ)) *((گل سنگ))
 *((لیگین)) *((لیگین))
 *((محیطهای دریایی)) *((محیطهای دریایی))
-*((نفت)) +*((نفت خام))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 جمعه 30 تیر 1385 [11:10 ]   3   اصغر نامور      جاری 
 جمعه 30 تیر 1385 [10:56 ]   2   اصغر نامور      v  c  d  s 
 سه شنبه 16 فروردین 1384 [12:50 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..