منو
 کاربر Online
327 کاربر online
تاریخچه ی: شکوفایی و رونق اقتصادی در اثر احیای تجارت دراندلس

در حال مقایسه نگارشها

نگارش واقعی نگارش:1سازمان حکومت

دولت امویان اندلس قبل و بیش از هر چیز یک دولت مطلقه و بر اساس اقتدار فرد بود . همه چیز لااقل از حیث نظری در دست امیر یا خلیفه بود.مسئولیت امور داخله و خارجه و فرماندهی عالی قوای نظامی و حتی حیات وممات مردم مطلقا بدست و اراده او بود.نشانه های عظمت شان و حیثیت دیگری نیز برای امیر بتدریج پذیرفته شد و او را از اتباع خود جدا ساخته و دسترسی به او را مشکل ساخت . این موضوع بعد از قبول عنوان خلافت در سال929 . م کاملا صادق بود.

نقش حاجب یا وزیر :

معمولا وزیر اعظمی وجود داشت که عنوان وی "حاجب" بود مقام وی همان مقام وزیر در خلافت شرقی بود.وظیفه او رسیدگی به امور دیوانخانه مرکزی بود که در قرطبه مستقر بود.


اندلس


قرطبه

قرناطه -گرانادا

جنوب فرانسه

جهان اسلام
ویژگیهای اقتصادی ومدنی اندلس

    تحول در کشاورزی :
بعد از امدن مسلمین به اسپانیا کشاورزی در انجا متحول شد مسلمین محصولات کشاورزی و مرکبات جدیدی را به اسپانیا اوردند و طرز کاشت انرا به ساکنان ان یاد دادند و همینطور شیوه های مترقیتر کشاورزی شرقی را بهمراه خود به اسپانیا اوردند.
    شهر سازی :
بنظر میرسد که خدمت خاص اسلام را باید در حوزه شهر سازی جستجو کرد یعنی در توسعه شهرها و انچه که در انها به وقوع پیوست. در قرن ششم ودر ایام حکومت ویزیگوتها حیات شهری دچار رکود و افول شده بود و طبقه ای از مالکین بزرگ ظاهر شده بودند که بیشتر قدرت و نفوذ کشور در دست انها بود .
    نقش اعراب در گسترش حیات شهری :
امدن اعراب به اسپانیا با تجربه وسیعی که در اداره شهرها و امور مدنی در شرق داشتند سبب شد که این جریان تا حدودی در جهت عکس عمل کند زیرا که حیات شهری بتدریج زنده و از سر گرفته شد
    توجه به نهادهای شهری :
.نظم شهرها بدقت توسط ماموران حکومتی حفظ میشد. اتحادیه ها یا صناف و کسبه وجود داشت که دارای مراتب استاد نیمه استاد و نواموز بود . سراهائی وجود داشت که برای تجار در حال سفر وسائل آسایش و نگهداری کالاهای انها را فراهم میاورد بدین ترتیب دلایل صحیح مادی و اقتصادی برای رشد شهرها وجود داشت .
    گسترش تجارت :
راه افتادن تجارت که ناشی از شیوه کلی حیات اسلامی بود میتواند منبع اصلی رونق و رفاه اندلس بوده باشد.تجار نه تنها راههای زمینی شبه جزیره ایبری- اسپانیا- را مورد استفاده قرار داده و به داخل فرانسه میرفتند بلکه ارتباطات خود را با شمال افریقا به مقدار زیادی توسعه دادند.
    نیروی دریایی :
در قرن نهم و دهم خطر مهاجمان دریائی نورمن سبب ایجاد نیروی دریائی شد و بازتاب ان رشد ناوگان تجارتی بود که موجب ارتباط مستقیم با مصر و تونس شد و کشتیهای این کشورها نیز در این حمل و نقل شرکت داشتند.سازمان حکومت

دولت امویان اندلس قبل و بیش از هر چیز یک دولت مطلقه و بر اساس اقتدار فرد بود . همه چیز لااقل از حیث نظری در دست امیر یا خلیفه بود.مسئولیت امور داخله و خارجه و فرماندهی عالی قوای نظامی و حتی حیات وممات مردم مطلقا بدست و اراده او بود.نشانه های عظمت شان و حیثیت دیگری نیز برای امیر بتدریج پذیرفته شد و او را از اتباع خود جدا ساخته و دسترسی به او را مشکل ساخت . این موضوع بعد از قبول عنوان خلافت در سال929 . م کاملا صادق بود.

نقش حاجب یا وزیر :

معمولا وزیر اعظمی وجود داشت که عنوان وی "حاجب" بود مقام وی همان مقام وزیر در خلافت شرقی بود.وظیفه او رسیدگی به امور دیوانخانه مرکزی بود که در قرطبه مستقر بود.
صفویه


فرهنگ

اقتصاد

مذهب

نیروی نظامی

تصوف

پادشاهان عهد صفوی:
شاه اسماعیل اول شاه طهماسب اول شاه اسماعیل دوم سلطان محمد خدابنده شاه عباس اول شاه صفی اول شاه عباس دوم شاه سلیمان شاه سلطان حسین شاه طهماسب دوم شاه عباس سومویژگیهای اقتصادی ومدنی اندلس

    تحول در کشاورزی :
بعد از امدن مسلمین به اسپانیا کشاورزی در انجا متحول شد مسلمین محصولات کشاورزی و مرکبات جدیدی را به اسپانیا اوردند و طرز کاشت انرا به ساکنان ان یاد دادند و همینطور شیوه های مترقیتر کشاورزی شرقی را بهمراه خود به اسپانیا اوردند.
    شهر سازی :
بنظر میرسد که خدمت خاص اسلام را باید در حوزه شهر سازی جستجو کرد یعنی در توسعه شهرها و انچه که در انها به وقوع پیوست. در قرن ششم ودر ایام حکومت ویزیگوتها حیات شهری دچار رکود و افول شده بود و طبقه ای از مالکین بزرگ ظاهر شده بودند که بیشتر قدرت و نفوذ کشور در دست انها بود .
    نقش اعراب در گسترش حیات شهری :
امدن اعراب به اسپانیا با تجربه وسیعی که در اداره شهرها و امور مدنی در شرق داشتند سبب شد که این جریان تا حدودی در جهت عکس عمل کند زیرا که حیات شهری بتدریج زنده و از سر گرفته شد
    توجه به نهادهای شهری :
.نظم شهرها بدقت توسط ماموران حکومتی حفظ میشد. اتحادیه ها یا صناف و کسبه وجود داشت که دارای مراتب استاد نیمه استاد و نواموز بود . سراهائی وجود داشت که برای تجار در حال سفر وسائل آسایش و نگهداری کالاهای انها را فراهم میاورد بدین ترتیب دلایل صحیح مادی و اقتصادی برای رشد شهرها وجود داشت .
    گسترش تجارت :
راه افتادن تجارت که ناشی از شیوه کلی حیات اسلامی بود میتواند منبع اصلی رونق و رفاه اندلس بوده باشد.تجار نه تنها راههای زمینی شبه جزیره ایبری- اسپانیا- را مورد استفاده قرار داده و به داخل فرانسه میرفتند بلکه ارتباطات خود را با شمال افریقا به مقدار زیادی توسعه دادند.
    نیروی دریایی :
در قرن نهم و دهم خطر مهاجمان دریائی نورمن سبب ایجاد نیروی دریائی شد و بازتاب ان رشد ناوگان تجارتی بود که موجب ارتباط مستقیم با مصر و تونس شد و کشتیهای این کشورها نیز در این حمل و نقل شرکت داشتند.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 جمعه 07 اسفند 1383 [19:50 ]   3   محمد رضا قدوسی      جاری 
 جمعه 07 اسفند 1383 [19:44 ]   2   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 جمعه 07 اسفند 1383 [19:38 ]   1   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..