منو
 کاربر Online
717 کاربر online
تاریخچه ی: شکارچیان دشتها

تفاوت با نگارش: 9

Lines: 1-81Lines: 1-94
 !شکارچیان دشتها !شکارچیان دشتها
-در آخرین دوران یخبندان، در حدود 20000 سال قبل، مردم ((سیبری)) از تنگه یخ زده برینگ عبور کرده و وارد شمال آمریکا شدند. آنها با استفاده از نوک سنگی نیزه ها، ماموتها و بوفالوها را شکار می کردند. از حدود 10000 سال قبل از میلاد، هوا شروع به گرم شدن نمود و حیوانات بزرگ دوران یخبندان، منقرض شدند. نوادگان آمریکاییهای اولیه به صورت گروههای شکارچی و گردآورنده غذا، در آمدند. +در ((آخرین دوران یخبندان))، در حدود 20000 سال قبل، مردم ((سیبری)) از ((تنگه برینگ |تنگه یخ زده برینگ)) عبور کرده و وارد ((آمریکای شمالی |شمال آمریکا)) شدند. آنها با استفاده از نوک سنگی نیزه ها، ((ماموت))ها و ((بوفالو))ها را شکار می کردند. از حدود 10000 سال قبل از میلاد، هوا شروع به گرم شدن نمود و حیوانات بزرگ دوران یخبندان، منقرض شدند. نوادگان آمریکاییهای اولیه به صورت ((شکارچی – خوشه چینان در آمریکای باستان |گروههای شکارچی و گردآورنده غذا))، در آمدند.
 
 
 
 
  
-{picture file=img/daneshnameh_up//shekarchian.jpg} +{picture=shekarchian.jpg}
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 کشتن ماموت

 کشتن ماموت

 بعد از کشتن ماموت، افراد به شکارچیان کمک
می کردند تا گوشت آن را خرد کنند
و پوست آن را آماده استفاده نمایند.
 بعد از کشتن ماموت، افراد به شکارچیان کمک
می کردند تا گوشت آن را خرد کنند
و پوست آن را آماده استفاده نمایند.
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 __15000 ـ 20000 قبل از میلاد__ __15000 ـ 20000 قبل از میلاد__
-در طول آخرین دوران یخبندان، شکارچیان اهل سیبری شکارهای خود را در طول ((تنگه یخ زده برینگ ))تعقیب می کردند. این منطقه یخ زده ناحیه شمال آمریکا را به ((آسیا)) متصل می کند. این افراد اولین انسانهای ساکن در سرزمینهای آمریکا بودند. +در طول آخرین دوران یخبندان، شکارچیان اهل سیبری شکارهای خود را در طول تنگه یخ زده برینگ تعقیب می کردند. این منطقه یخ زده ناحیه شمال ((قاره آمیکا |آمریکا)) را به ((آسیا)) متصل می کند. این افراد اولین انسانهای ساکن در سرزمینهای آمریکا بودند.
 __9000 تا 10000 قبل از میلاد__ __9000 تا 10000 قبل از میلاد__
-با گرم شدن هوا، شکارچیان حیوانات عظیم الجثه برای جستجوی شکارگاههای جدید، به سمت جنوب حرکت کردند. آنها در دشتهای وسیع شمال آمریکا که در آن ((ماموت)) و ((بوفالو)) به وفور یافت می شد، مستقر شدند. +با گرم شدن هوا، شکارچیان حیوانات عظیم الجثه برای جستجوی شکارگاههای جدید، به سمت جنوب حرکت کردند. آنها در دشتهای وسیع شمال آمریکا که در آن ماموت و بوفالو به وفور یافت می شد، مستقر شدند.
 __8000 قبل از میلاد__ __8000 قبل از میلاد__
 در این دوره بوفالوها بیش از دیگر جانواران شکار می شدند. در این دوره بوفالوها بیش از دیگر جانواران شکار می شدند.
 __5000 تا 20000 قبل از میلاد__ __5000 تا 20000 قبل از میلاد__
 تغییرات ناگهانی و شدید در آب و هوا شکارچیان را به مناطق دیگر کوچ داد و شیوه زندگی را دگرگون ساخت. آنها به جای شکار به جمع آوری گیاهان پرداختند. تغییرات ناگهانی و شدید در آب و هوا شکارچیان را به مناطق دیگر کوچ داد و شیوه زندگی را دگرگون ساخت. آنها به جای شکار به جمع آوری گیاهان پرداختند.
 __1000 قبل از میلاد__ __1000 قبل از میلاد__
-جوامع بسیار منظم کشاورزی در جنگهای شرقی ظاهر شدند. ساکنان اولیه آمریکا علاوه بر شکار کردن و جمع آوری گیاهان وحشی، به کشت ((ذرت)) ، ((لوبیا)) و ((کدو)) پرداختند. +جوامع بسیار منظم کشاورزی در جنگل های شرقی ظاهر شدند. ساکنان اولیه آمریکا علاوه بر شکار کردن و جمع آوری گیاهان وحشی، به کشت ((ذرت)) ، ((لوبیا)) و ((کدو)) پرداختند.
 __800 قبل از میلاد__ __800 قبل از میلاد__
-قبیله آدنا، ساکن ((دره اوهایو))، از طریق شکار، ماهیگیری و کشت گیاهان و سبزیجات خوراکی از قبیل کدو، کدو حلوایی و گل آفتابگردان، تغذیه می نمودند. +((قبیله آدنا))، ساکن ((دره اوهایو))، از طریق شکار، ماهیگیری و کشت گیاهان و سبزیجات خوراکی از قبیل کدو، ((کدو حلوایی)) و ((گل آفتابگردان))، تغذیه می نمودند.
 فیلهای پشمالوی دوران یخبندان به نام ماموت، از فیلهای امروزی بزرگتر بودند. چنین حیوانات بزرگی به مقدار زیادی غذا احتیاج داشتند. این مسئله نشان داد که زمانی در نواحی کویری، محلی که بقایای ماموتها در آنجا یافت شدند، علفزارهای بسیار حاصلخیزی بوده اند. فیلهای پشمالوی دوران یخبندان به نام ماموت، از فیلهای امروزی بزرگتر بودند. چنین حیوانات بزرگی به مقدار زیادی غذا احتیاج داشتند. این مسئله نشان داد که زمانی در نواحی کویری، محلی که بقایای ماموتها در آنجا یافت شدند، علفزارهای بسیار حاصلخیزی بوده اند.
 !سلاحهای اولیه !سلاحهای اولیه
-شکارچیان در دوران کلوویس (13000- 8000 قبل از میلاد)، اولین ابزار سازی در قاره آمریکا، از سنگ هایی مانند ((عقیق)) و ((چخماق)) برای نوک نیزه های خود استفاده می کردند. این قطعه سنگهای ناصاف و بیضی شکل به عنوان تاع، ید و فرو می شدند. +شکارچیان در ((دوران کلوویس)) (13000- 8000 قبل از میلاد)، اولین ابزار سازی در قاره آمریکا، از سنگ هایی مانند ((عقیق)) و ((چخماق)) برای نوک نیزه های خود استفاده می کردند. این قطعه سنگهای ناصاف و بیضی شکل به عنوان کاا ، کالاهای مرغوب دیگر معاوه می شدند.
 
 
 
 
  
-{picture file=img/daneshnameh_up//shekarchian1.jpg} +{picture=shekarchian1.jpg}
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 نوع نیزه

 نوع نیزه

 این نوگ نیزه در دوران معاصر
و با استفاده از سنگ تراشیده شد.
 این نوگ نیزه در دوران معاصر
و با استفاده از سنگ تراشیده شد.
  
  
  
  
 
 
 
 
 !شکار ماموت  !شکار ماموت
-شکار ماموت کاری خطرناک بود و به مهارت فراوانی نیاز داشت. شکارچیان ردیابهای متخصصی بودند. آنها رد ماموتها را تعقیب کرده و سعی می کردند بر سر آبگیرها در کمین ماموتها تشنه، بنشینند. فیلهای جوانتر به دلیل آنکه گوشتشان لطیف بود و آسانتر به آنها حمله می شد، بیشتر مورد هدف شکارچیان قرار می گرفتند. اما بیشتر مورد هدف شکارچیان قرار می گرفتند. اما آنها ماموت های جوان را نیز نمی توانستند یکباره بکشند. شکار چیان ابتدا نیزه ها و زوبینهای سنگی خود را که نوکهای بسیار تیزی داشتند، به طرف حیوان پرتاب می کردند. هنگامی که ماموت زخمی، مقاومت می کرد، شکارچیان او را تعقیب کرده و تیرهای بیشتری به سوی او پرتاب نموده و بتدریج او را هلاک می کردند. +شکار ماموت کاری خطرناک بود و به مهارت فراوانی نیاز داشت. شکارچیان ردیابهای متخصصی بودند. آنها رد ماموتها را تعقیب کرده و سعی می کردند بر سر آبگیرها در کمین ماموتها تشنه، بنشینند. فیلهای جوانتر به دلیل آنکه گوشتشان لطیف بود و آسانتر به آنها حمله می شد، بیشتر مورد هدف شکارچیان قرار می گرفتند. اما آنها ماموت های جوان را نیز نمی توانستند یکباره بکشند. شکار چیان ابتدا نیزه ها و زوبینهای سنگی خود را که نوکهای بسیار تیزی داشتند، به طرف حیوان پرتاب می کردند. هنگامی که ماموت زخمی، مقاومت می کرد، شکارچیان او را تعقیب کرده و تیرهای بیشتری به سوی او پرتاب نموده و بتدریج او را هلاک می کردند.
 !بعد از کشتن ماموت  !بعد از کشتن ماموت
 وقتی ماموت کشته می شد، همه اعضاء گروه در کنار او جمع می شدند، و گوشت آنرا تقسیم نموده و پوست آنرا جدا می کردند. وقتی گوشت زیاد بود، افرار خانواده از نزدیکان خود با گوشت تازه پذیرایی می کردند و مقدار زیادی از گوشت را مصرف کرده، و خود را به شکلی آماده می کردند که بتوانند در دوران قحطی زنده بمانند. گوشت یک ماموت برای تغذیه یک خانواده شکارچی به مدت چندین ماه کافی بود. پوست، عاج و استخوانها، برای تهیه لباس، سرپناه و ابزار، مورد استفاده قرار می گرفتند. وقتی ماموت کشته می شد، همه اعضاء گروه در کنار او جمع می شدند، و گوشت آنرا تقسیم نموده و پوست آنرا جدا می کردند. وقتی گوشت زیاد بود، افرار خانواده از نزدیکان خود با گوشت تازه پذیرایی می کردند و مقدار زیادی از گوشت را مصرف کرده، و خود را به شکلی آماده می کردند که بتوانند در دوران قحطی زنده بمانند. گوشت یک ماموت برای تغذیه یک خانواده شکارچی به مدت چندین ماه کافی بود. پوست، عاج و استخوانها، برای تهیه لباس، سرپناه و ابزار، مورد استفاده قرار می گرفتند.
 !حقایق ثبت شده  !حقایق ثبت شده
-طی چند قرن، بتدریج شکارچیانی که در پی غذا از جایی به جای دیگر می رفتند، قبایل جداگانه ای با فرهنگهای خاص خود، تشکیل دادند. قبیله «سو» در دشتهای وسیع و پر از شکار شمال آمریکا، در شکار بوفالو بسیار ماهر شده بودند. مردم نواحی جنوب غربی، پوثبلوها (دهکده هایی با خانه های چند طبقه) را ساختند و به کشاورزی روی آوردند. در شرق، قبایلی مانند ایروکوی و چروکی کشاورزی را با ماهیگیری و شکار همراه نمودند.
+طی چند قرن، بتدریج شکارچیانی که در پی غذا از جایی به جای دیگر می رفتند، قبایل جداگانه ای با فرهنگهای خاص خود، تشکیل دادند. قبیله «سو» در دشتهای وسیع و پر از شکار شمال آمریکا، در شکار بوفالو بسیار ماهر شده بودند. مردم نواحی جنوب غربی، ((پوثبلوها)) (دهکده هایی با خانه های چند طبقه) را ساختند و به کشاورزی روی آوردند. در شرق، قبایلی مانند ((قبیله ایروکوی |ایروکوی)) و ((قبیله چروکی |چروکی)) کشاورزی را با ماهیگیری و شکار همراه نمودند.

__((آمریکای باستان))__


__(( ویژگی ها و مراحل تحول در آمریکای باستان |ویژگیهای مهم آمریکای باستان ))__

__((ویژگی ها و مراحل تحول در آمریکای باستان| مراحل تحول در آمریکای باستان ))__

__(( شواهدی از سرخ پوستان کهن |شنیدنی ها ))__

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 22 دی 1384 [14:42 ]   14   محمد رضا قدوسی      جاری 
 پنج شنبه 22 دی 1384 [14:40 ]   13   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 آذر 1383 [08:02 ]   12   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 آذر 1383 [07:48 ]   11   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 آذر 1383 [07:43 ]   10   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 آذر 1383 [07:38 ]   9   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 آذر 1383 [07:33 ]   8   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 آذر 1383 [07:20 ]   7   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 آذر 1383 [07:05 ]   6   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 آذر 1383 [12:43 ]   5   ندا سعادتی      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 آذر 1383 [12:39 ]   4   ندا سعادتی      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 آذر 1383 [12:12 ]   3   ندا سعادتی      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 آبان 1383 [05:48 ]   2   ندا سعادتی      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 آبان 1383 [05:35 ]   1   ندا سعادتی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..