منو
 کاربر Online
952 کاربر online
تاریخچه ی: شوخیهای ریاضی

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-65Lines: 1-70
-شوخی های ریاضی
!یک، کوچکترین عدد مثبت است!
+
!یک، کوچکترین عدد مثبت است
@@ {picture=addadepi11.jpg}@@
 جواب. اگر x کوچکترذین عدد مثبت باشد، باید ثابت کنیم که 1≤x. وقتی x مثبت است، مربع x نیز مثبت خواهد بود یعنی x2≥x. با تقسیم طرفیت برعدد مثبت x حاصل چنین است. جواب. اگر x کوچکترذین عدد مثبت باشد، باید ثابت کنیم که 1≤x. وقتی x مثبت است، مربع x نیز مثبت خواهد بود یعنی x2≥x. با تقسیم طرفیت برعدد مثبت x حاصل چنین است.
 x≥1 x≥1
 !نشان دهید 5=4! !نشان دهید 5=4!
 جواب. جواب.
  ! نشان دهید 1=2!  ! نشان دهید 1=2!
 اثبات: موارد زیر را ملاحظه کنید: اثبات: موارد زیر را ملاحظه کنید:
   
  .  .
  .  .
 در حالت کلی . در حالت کلی .
   
-پس از مشتق گیری از طرفین +پس از ((مشتق)) گیری از طرفین
   
 پس از ساده کردن پس از ساده کردن
   
 !ثابت کنید Sinx=6n! !ثابت کنید Sinx=6n!
-اثبات. با حذف n از طرفین یعنی Sinx=6n می توان نوشت: +__اثبات.__
با حذف n از طرفین یعنی Sinx=6n می توان نوشت:
 و این تساوی همیشه درست است! و این تساوی همیشه درست است!
-مساله5. نشان دهید: Log(-1)=0!
جواب.
+
   
 !دانش کمتر، پول بیشتر! !دانش کمتر، پول بیشتر!
 اثبات. می دانیم وقت طلاست. (Time is Money) اثبات. می دانیم وقت طلاست. (Time is Money)
 همین طور می دانیم دانایی توانایی است. (Knowledge is power) همین طور می دانیم دانایی توانایی است. (Knowledge is power)
-در فیزیک همخواندیم: +در ((فیزیک)) همخواندیم:
  و یا زمان/ کار= نیرو  و یا زمان/ کار= نیرو
 پول/ کار= دانش پول/ کار= دانش
 و یا: دانش/ کار= پول و یا: دانش/ کار= پول
-و این نشان می دهد وقتی دانش به صفر میل می کند، پول به بی نهایت میل خواهد کرد. +و این نشان می دهد وقتی دانش به صفر میل می کند، پول به بینهایت میل خواهد کرد.
 !اثبات پیچیده برای قضیه فیثاغورث! !اثبات پیچیده برای قضیه فیثاغورث!
-اثبات. فیثاغورث می گوید: +اثبات. ((فیثاغورث)) می گوید:
  و با توجه به شکل می توان نوشت   و با توجه به شکل می توان نوشت
   
 می دانیم پس  می دانیم پس
 پس از ساده کردن:  پس از ساده کردن:
 !معمای ریاضی !معمای ریاضی
 پایه تحصیلات شما در هر سطحی که باشد این مطالب برایتان گویا وقابل فهم می باشد، این معماها علاوه بر جنبه های ریاضی از جهت دانشتنیها واندیشیدن هم بسیار سالم و مفید است. این مطالب در به کارگیری استعداد و هوش شما موثر و قدرت تفکر، هنر درست اندیشیدن، سرعت انتقال و دقت نگاه شما را به نحو احسن تکمیل خواهد نمود. پایه تحصیلات شما در هر سطحی که باشد این مطالب برایتان گویا وقابل فهم می باشد، این معماها علاوه بر جنبه های ریاضی از جهت دانشتنیها واندیشیدن هم بسیار سالم و مفید است. این مطالب در به کارگیری استعداد و هوش شما موثر و قدرت تفکر، هنر درست اندیشیدن، سرعت انتقال و دقت نگاه شما را به نحو احسن تکمیل خواهد نمود.
 !!عدد پی (π) !!عدد پی (π)
-غیاث الدین جمشید کاشانی (اواخر قرن چهاردهم واوایل قرن پانزدهم) مقدار عدد پی را تا 17 رقم به دست آورد که فقط رقم آخر آن غلط بود. π =3/14159265358979325 یک دانشمند ریاضی عدد پی را تا 35 رقم محاسبه نموده بود: +
((
غیاث الدین جمشید کاشانی)) (اواخر قرن چهاردهم واوایل قرن پانزدهم) مقدار عدد پی را تا 17 رقم به دست آورد که فقط رقم آخر آن غلط بود. π =3/14159265358979325 یک دانشمند ریاضی عدد پی را تا 35 رقم محاسبه نموده بود:
 π=3/14159265358979323846264338327950228 π=3/14159265358979323846264338327950228
 در سال 1873 نه کی شنکس مقدار پی را تا 707 رقم بعد از اعشار انتشار داده که متاسفانه در رقم 528، بعد اشتباه کرده است. در سال 1873 نه کی شنکس مقدار پی را تا 707 رقم بعد از اعشار انتشار داده که متاسفانه در رقم 528، بعد اشتباه کرده است.
 !!عجایب اعداد !!عجایب اعداد
 12345679*9=111 111 111 12345679*9=111 111 111
 12345679*18=222 222 222 12345679*18=222 222 222
 12345679*27=333 333 333 12345679*27=333 333 333
 12345679*36=444 444 444 12345679*36=444 444 444
 12345679*45=555 555 555 12345679*45=555 555 555
 12345679*54=666 666 666 12345679*54=666 666 666
 12345679*63=777 777 777 12345679*63=777 777 777
 12345679*72=888 888 888 12345679*72=888 888 888
 12345679*81=999 999 999 12345679*81=999 999 999
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((گشتی در ریاضیات)) *((گشتی در ریاضیات))
 *((سوالات جالب ریاضیات)) *((سوالات جالب ریاضیات))
 *((شوخی ریاضی1)) *((شوخی ریاضی1))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 30 شهریور 1385 [15:51 ]   5   علی هادی      جاری 
 پنج شنبه 30 شهریور 1385 [15:49 ]   4   علی هادی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 30 شهریور 1385 [15:47 ]   3   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 28 شهریور 1385 [19:24 ]   2   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 07 شهریور 1385 [22:15 ]   1   علی هادی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..