منو
 کاربر Online
1130 کاربر online
تاریخچه ی: شهر

تفاوت با نگارش: 9

Lines: 1-32Lines: 1-45
 +
 +
 +
 +{picture=yazd-city-view-1.jpg}
 +
 +
 +
 طی دهه های اخیر از سوی اندیشمندان علوم ((جغرافیا))، ((جامعه شناسی))،((اقتصاد))، جمعیت شناسی و برخی علوم دیگر، تعاریف متعددی از __شهر__ ارائه شده است و جامعه‌شناسان از جمله ((انگلس)) و ((مارکس)) شهر را محل تمرکز جمعیت، ابزار تولید، سرمایه، نیازها و احتیاجات و غیره می دانند که تقسیم کار اجتماعی نیز در آنجا صورت گرفته است. جغرافی دانان ، شهر را منظره‌ای مصنوعی از ((خیابان|خیابانها))، ((ساختمان|ساختمانها))، دستگاهها و بناهایی می دانند که زندگی شهری را امکان‌پذیر می‌سازد. طی دهه های اخیر از سوی اندیشمندان علوم ((جغرافیا))، ((جامعه شناسی))،((اقتصاد))، جمعیت شناسی و برخی علوم دیگر، تعاریف متعددی از __شهر__ ارائه شده است و جامعه‌شناسان از جمله ((انگلس)) و ((مارکس)) شهر را محل تمرکز جمعیت، ابزار تولید، سرمایه، نیازها و احتیاجات و غیره می دانند که تقسیم کار اجتماعی نیز در آنجا صورت گرفته است. جغرافی دانان ، شهر را منظره‌ای مصنوعی از ((خیابان|خیابانها))، ((ساختمان|ساختمانها))، دستگاهها و بناهایی می دانند که زندگی شهری را امکان‌پذیر می‌سازد.
 مورخان شهر را با توجه به قدمت آن تعریف می کنند و از نظر اقتصاددانان، شهر به جایی اطلاق می شود که معیشت غالب ساکنان آن بر پایه ((کشاورزی)) نباشد. جمعیت شناسان نیز تعداد جمعیت یک نقطه را، ملاک شهری بودن آن نقطه می دانند. بر این اساس ملاک تشخیص شهر در کشور ((فرانسه)) 2000 نفر ساکن است که مشابه ملاک جمعیتی در ((آلمان)) ،((جمهوری چک)) و ((ترکیه)) است . در ((ایالات متحده)) و ((مکزیک)) 500/2 نفر، در ((هلند)) و ((یونان)) 000/5 نفر و در ((ایرلند)) 500/1 نفر مشخص کننده شهری و یا روستایی بودن یک نقطه است. مورخان شهر را با توجه به قدمت آن تعریف می کنند و از نظر اقتصاددانان، شهر به جایی اطلاق می شود که معیشت غالب ساکنان آن بر پایه ((کشاورزی)) نباشد. جمعیت شناسان نیز تعداد جمعیت یک نقطه را، ملاک شهری بودن آن نقطه می دانند. بر این اساس ملاک تشخیص شهر در کشور ((فرانسه)) 2000 نفر ساکن است که مشابه ملاک جمعیتی در ((آلمان)) ،((جمهوری چک)) و ((ترکیه)) است . در ((ایالات متحده)) و ((مکزیک)) 500/2 نفر، در ((هلند)) و ((یونان)) 000/5 نفر و در ((ایرلند)) 500/1 نفر مشخص کننده شهری و یا روستایی بودن یک نقطه است.
 در کشور ما ، جایی که به طور رسمی ''شهر'' شناخته شده است، طی سرشماریهای 1335 الی 1375 متفاوت بوده است. در سرشماری سال 1335 ، شهر به جایی اطلاق شده که جمعیت آن معادل 000/5 نفر بوده است. در سرشماری سالهای 1345 و 1355 شهر به جایی اطلاق شده که 000/5 نفر جمعیت داشته باشد، علاوه بر این کلیه مراکز ((شهرستان|شهرستانها)) (بدون در نظر گرفتن جمعیت آنها) شهر محسوب شده اند. در کشور ما ، جایی که به طور رسمی ''شهر'' شناخته شده است، طی سرشماریهای 1335 الی 1375 متفاوت بوده است. در سرشماری سال 1335 ، شهر به جایی اطلاق شده که جمعیت آن معادل 000/5 نفر بوده است. در سرشماری سالهای 1345 و 1355 شهر به جایی اطلاق شده که 000/5 نفر جمعیت داشته باشد، علاوه بر این کلیه مراکز ((شهرستان|شهرستانها)) (بدون در نظر گرفتن جمعیت آنها) شهر محسوب شده اند.
 در سرشماری سال 1365 دارا بودن جمعیت 000/5 نفر از تعریف حذف شده است و شهر به جایی اطلاق شده است که در زمان سرشماری دارای شهرداری باشد (سالنامه آماری 1365). این تغییر با توجه به تعریف شهر در قانون جدید تقسیمات کشوری ایجاد شد که در آن کلیه نقاط دارای شهرداری در زمان تصویب ((قانون)) را شهر دانسته و ایجاد شهرداری در نقطه ای دیگر را در آینده موکول به داشتن حداقل 000/10 نفر جمعیت نموده است. در سرشماری سال 1365 دارا بودن جمعیت 000/5 نفر از تعریف حذف شده است و شهر به جایی اطلاق شده است که در زمان سرشماری دارای شهرداری باشد (سالنامه آماری 1365). این تغییر با توجه به تعریف شهر در قانون جدید تقسیمات کشوری ایجاد شد که در آن کلیه نقاط دارای شهرداری در زمان تصویب ((قانون)) را شهر دانسته و ایجاد شهرداری در نقطه ای دیگر را در آینده موکول به داشتن حداقل 000/10 نفر جمعیت نموده است.
 در سرشماری سال 1375 نیز این تعریف، یعنی دارا بودن شهرداری، ملاک تفکیک شهر از ((روستا)) شده است. در سرشماری سال 1375 نیز این تعریف، یعنی دارا بودن شهرداری، ملاک تفکیک شهر از ((روستا)) شده است.
 !ساختار شهرها (اجزای اصلی شهرها) !ساختار شهرها (اجزای اصلی شهرها)
 معمولاً شهرها از چهار نوع فضای اصلی پوشیده شده‌اند و در واقع کل سطح زمین موجود در شهرها به این فضاها اختصاص یافته است، که عبارتند از :  معمولاً شهرها از چهار نوع فضای اصلی پوشیده شده‌اند و در واقع کل سطح زمین موجود در شهرها به این فضاها اختصاص یافته است، که عبارتند از :
 فضاهای مسکونی، فضاهای سواره و پیاده، فضاهای سبز و اماکن ورزشی و سایر فضاهای خدماتی که به ترتیب و به طور معمول حدود آنها در تراکمهای متوسط شهری، 50، 25، 15، 10 درصد سطح زمین میباشد. فضاهای مسکونی، فضاهای سواره و پیاده، فضاهای سبز و اماکن ورزشی و سایر فضاهای خدماتی که به ترتیب و به طور معمول حدود آنها در تراکمهای متوسط شهری، 50، 25، 15، 10 درصد سطح زمین میباشد.
 *((مسکن )) *((مسکن ))
 *((شبکه معابر شهر)) *((شبکه معابر شهر))
 *((فضای سبز شهر)) *((فضای سبز شهر))
 *((فضاهای خدماتی شهر)) *((فضاهای خدماتی شهر))
 !آرمانشهر !آرمانشهر
   
 یکی از آرزوهای دیرینه بشر، دستیابی به آن نوع شیوه زیست بوده است که زندگی او را با بهروزی و کامیابی قرین سازد. ''اندیشه آرمانشهری'' آن بخشی از اندیشه است که در طول تاریخ راههای تحقق این آرزو را بررسی کرده است.  یکی از آرزوهای دیرینه بشر، دستیابی به آن نوع شیوه زیست بوده است که زندگی او را با بهروزی و کامیابی قرین سازد. ''اندیشه آرمانشهری'' آن بخشی از اندیشه است که در طول تاریخ راههای تحقق این آرزو را بررسی کرده است.
-در تاریخ اندیشه ((سیاسی)) و ((فلسفه غربی))، ((افلاطون)) بنیانگذار این اندیشه بود. در دوران ((رنسانس)) ((سرتامس مور)) انگلیسی، اندیشه آرمانشهری را در مسیر جدیدی قرار داد و پس از مور نیز اندیشمندان غربی، این اندیشه را پروراندند و از آن به عنوان معیاری برای سنجش نظامهای سیاسی و ((اجتماعی)) بهره بردند. +در تاریخ اندیشه ((سیاسی)) و ((فلسفه غربی))، ((افلاطون)) بنیانگذار این اندیشه بود. در دوران ((رنسانس))، ((سرتامس مور)) انگلیسی، اندیشه آرمانشهری را در مسیر جدیدی قرار داد و پس از مور نیز اندیشمندان غربی، این اندیشه را پروراندند و از آن به عنوان معیاری برای سنجش نظامهای سیاسی و ((اجتماعی)) بهره بردند.
 در ایران اندیشه آرمانشهری از روزگاران قدیم به صورت اساطیری آغاز شد و در دوران اسلامی در عرصه‌های ((دین))، حکمت و ادب خودنمایی کرد.  در ایران اندیشه آرمانشهری از روزگاران قدیم به صورت اساطیری آغاز شد و در دوران اسلامی در عرصه‌های ((دین))، حکمت و ادب خودنمایی کرد.
 !مطالب مرتبط: !مطالب مرتبط:
 *((شهر ایرانی)) *((شهر ایرانی))
 *((آرمانشهر)) *((آرمانشهر))
 *((شهر سازی)) *((شهر سازی))
 *((عملکرد شهرها)) *((عملکرد شهرها))
 +*((سلسله مراتب شهرها))
 +*((تراکم در شهرها))
 +*((مدیریت شهری))
 +*((موقعیت استقرار شهرها))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 14 دی 1383 [11:23 ]   14   بابک خسروشاهی      جاری 
 دوشنبه 14 دی 1383 [11:20 ]   13   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 دی 1383 [07:24 ]   12   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 دی 1383 [11:02 ]   11   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 دی 1383 [06:54 ]   10   حامد احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 دی 1383 [06:51 ]   9   حامد احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 دی 1383 [06:40 ]   8   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 دی 1383 [06:36 ]   7   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 دی 1383 [06:32 ]   6   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 دی 1383 [06:27 ]   5   حامد احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 دی 1383 [06:23 ]   4   حامد احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 دی 1383 [06:17 ]   3   حامد احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 دی 1383 [06:13 ]   2   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 09 آبان 1383 [12:13 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..