منو
 کاربر Online
869 کاربر online
تاریخچه ی: شهادت فاطمه علیهاسلام

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-50Lines: 1-55
 در شهادت ((حضرت فاطمه زهرا علیهاسلام|فاطمه زهرا علیهاسلام)) اختلافات زیادی در روایات به چشم می خورد.  در شهادت ((حضرت فاطمه زهرا علیهاسلام|فاطمه زهرا علیهاسلام)) اختلافات زیادی در روایات به چشم می خورد.
 در بعضی از روایات چنین به نظر می آید که در حین شهادت، ((حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام|امیرالمومنین علی علیه السلام)) در مسجد بوده است و او را بعد از شهادت همسرش خبر کرده اند. ولی از بعضی از روایات برمی آید که امیرالمومنین بر بالین سر زهرا علیهاسلام حاضر بوده است. در بعضی از روایات چنین به نظر می آید که در حین شهادت، ((حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام|امیرالمومنین علی علیه السلام)) در مسجد بوده است و او را بعد از شهادت همسرش خبر کرده اند. ولی از بعضی از روایات برمی آید که امیرالمومنین بر بالین سر زهرا علیهاسلام حاضر بوده است.
 +::{picture=fatemeh6.jpg height=388 width=456 }::
 البته شاید این دو دسته روایت با هم منافاتی نداشته باشد چرا که معمولا لحظه دقیق مرگ بر اطرافیان پوشیده است؛ مثلا گاهی سنگینی حال و جواب ندادن و یا شنیده نشدن صدای نفس را مرگ می‌پندارند در حالی که هنوز روح از بدن جدا نشده و محتضر هنوز زنده است و چه بسا بعد از لحظاتی، کلماتی بگوید و آن وقت بمیرد.  البته شاید این دو دسته روایت با هم منافاتی نداشته باشد چرا که معمولا لحظه دقیق مرگ بر اطرافیان پوشیده است؛ مثلا گاهی سنگینی حال و جواب ندادن و یا شنیده نشدن صدای نفس را مرگ می‌پندارند در حالی که هنوز روح از بدن جدا نشده و محتضر هنوز زنده است و چه بسا بعد از لحظاتی، کلماتی بگوید و آن وقت بمیرد.
 روایتی که می گوید امیرالمومنین در لحظه جان دادن زهرا علیهاسلام در خانه حاضر نبوده، این است: روایتی که می گوید امیرالمومنین در لحظه جان دادن زهرا علیهاسلام در خانه حاضر نبوده، این است:
 ((اسماء بنت عمیس|اسماء بنت عمیس)) می گوید: ((اسماء بنت عمیس|اسماء بنت عمیس)) می گوید:
 وقتی شهادت بانوی دو عالم فاطمه زهرا (علیهاسلام) نزدیک شد، فرمود:« ای اسماء، ((جبرئیل)) در رحلت پدرم مقداری ((کافور)) از ((بهشت)) آورد و پدرم آن را سه قسمت نمود. ثلثی برای خودش، ثلثی برای علی علیه السلام و ثلثی برای من. این کافور را بیاور و کنار بستر من بگذار.» وقتی شهادت بانوی دو عالم فاطمه زهرا (علیهاسلام) نزدیک شد، فرمود:« ای اسماء، ((جبرئیل)) در رحلت پدرم مقداری ((کافور)) از ((بهشت)) آورد و پدرم آن را سه قسمت نمود. ثلثی برای خودش، ثلثی برای علی علیه السلام و ثلثی برای من. این کافور را بیاور و کنار بستر من بگذار.»
 من کافور را آوردم. من کافور را آوردم.
 سپس در حالی که خوابیده بود، روی خود را انداخت و فرمود:« وقت نماز، مرا صدا بزن. اگر جواب دادم که هیچ، و الا بدان که من به سوی پدرم شتافته ام.»  سپس در حالی که خوابیده بود، روی خود را انداخت و فرمود:« وقت نماز، مرا صدا بزن. اگر جواب دادم که هیچ، و الا بدان که من به سوی پدرم شتافته ام.»
 بعد از لحظاتی، فاطمه علیهاسلام را صدا زدم ولی او جوابی نداد. گفتم:« ای دختر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم! ای دختر آن کسی که به خداوندش تا قاب قوسین نزدیک شد.» اما جوابی نشنیدم. بعد از لحظاتی، فاطمه علیهاسلام را صدا زدم ولی او جوابی نداد. گفتم:« ای دختر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم! ای دختر آن کسی که به خداوندش تا قاب قوسین نزدیک شد.» اما جوابی نشنیدم.
 روپوش از صورت مبارک فاطمه کنار زدم و دیدم جان به جان آفرین تسلیم کرده است. خود را روی بدن مبارکش انداختم و آن صورت نیلی را بوییدم و گفتم سلام مرا به پدرت برسان.  روپوش از صورت مبارک فاطمه کنار زدم و دیدم جان به جان آفرین تسلیم کرده است. خود را روی بدن مبارکش انداختم و آن صورت نیلی را بوییدم و گفتم سلام مرا به پدرت برسان.
 در این هنگام دو فرزند آن بانو، ((حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام|حسن)) و ((حضرت امام حسین علیه السلام|حسین))، که در حدود 6 و 7 سال داشتند، از راه رسیدند و پرسیدند:« چرا مادر ما در این ساعت خوابیده؟»  در این هنگام دو فرزند آن بانو، ((حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام|حسن)) و ((حضرت امام حسین علیه السلام|حسین))، که در حدود 6 و 7 سال داشتند، از راه رسیدند و پرسیدند:« چرا مادر ما در این ساعت خوابیده؟»
 گفتم:« ای یتیمان فاطمه، مادرتان نخوابیده بلکه دنیا را وداع کرده است.»  گفتم:« ای یتیمان فاطمه، مادرتان نخوابیده بلکه دنیا را وداع کرده است.»
 امام حسن و امام حسین خود را روی بدن مطهر مادر انداختند و او را بوسیدند. امام حسن گفت:« مادر جان، من حسنم، با من حرف بزن قبل از آن که روح از بدن من بیرون رود.»  امام حسن و امام حسین خود را روی بدن مطهر مادر انداختند و او را بوسیدند. امام حسن گفت:« مادر جان، من حسنم، با من حرف بزن قبل از آن که روح از بدن من بیرون رود.»
 امام حسین گفت:« مادر جان، من پسرت حسینم، با من سخن بگو قبل از آن که قلبم از حرکت بایستد و بمیرم.»  امام حسین گفت:« مادر جان، من پسرت حسینم، با من سخن بگو قبل از آن که قلبم از حرکت بایستد و بمیرم.»
 یتیمان گریه و ناله سر داده بودند. یتیمان گریه و ناله سر داده بودند.
 گفتم:« ای دو ریحانه رسول خدا، بروید و پدرتان امیرالمومنین را خبر کنید.»  گفتم:« ای دو ریحانه رسول خدا، بروید و پدرتان امیرالمومنین را خبر کنید.»
 +::{picture=fatemeh7.jpg height=308 width=500 }::
 آنها با گریه و ناله خارج شدند و به طرف مسجد رفتند. خبر شهادت مادر را به امیرالمؤمنین رساندند. امیرالمؤمنین شتابان به سوی خانه آمد و در راه با صورت به زمین خورد و زمزمه کرد که:« ای دختر رسول خدا، تا تو بودی من دل خود را به تو تسلی می دادم. حالا دیگر این دل غمزده ام را به چه کسی تسلیت دهم.» آنها با گریه و ناله خارج شدند و به طرف مسجد رفتند. خبر شهادت مادر را به امیرالمؤمنین رساندند. امیرالمؤمنین شتابان به سوی خانه آمد و در راه با صورت به زمین خورد و زمزمه کرد که:« ای دختر رسول خدا، تا تو بودی من دل خود را به تو تسلی می دادم. حالا دیگر این دل غمزده ام را به چه کسی تسلیت دهم.»
 امیرالمومنین داخل خانه شد ولی با یک دنیا حسرت با جسد بی روح فاطمه روبرو گردید و این شعر را سرود:« هر دو دوست بالاخره یک روز از هم جدا می شوند و طعم فراق را خواهند چشید. اینکه من فاطمه را بعد از احمد صلی الله علیه و آله و سلم از دست دادم و بین ما فراق و جدایی حاصل شد، دلیل است بر اینکه هیچگاه دوستی‌ها و نزدیکی ها پایدار نیست و این چرخ گردون بین آنها تفرقه می افکند.»  امیرالمومنین داخل خانه شد ولی با یک دنیا حسرت با جسد بی روح فاطمه روبرو گردید و این شعر را سرود:« هر دو دوست بالاخره یک روز از هم جدا می شوند و طعم فراق را خواهند چشید. اینکه من فاطمه را بعد از احمد صلی الله علیه و آله و سلم از دست دادم و بین ما فراق و جدایی حاصل شد، دلیل است بر اینکه هیچگاه دوستی‌ها و نزدیکی ها پایدار نیست و این چرخ گردون بین آنها تفرقه می افکند.»
 اما روایتی که می گوید امیرالمومنین در لحظه شهادت فاطمه علیهاسلام حاضر بوده است این است: اما روایتی که می گوید امیرالمومنین در لحظه شهادت فاطمه علیهاسلام حاضر بوده است این است:
 امام علی علیه السلام می فرماید: فاطمه علیهاسلام لحظاتی قبل از شهادت گفت:« ای پسر عمو، جبرئیل نزد من آمد و بر من سلام کرد و خبر داد که من همین امروز به رفیع اعلی ملحق خواهم شد و سپس رفت.»  امام علی علیه السلام می فرماید: فاطمه علیهاسلام لحظاتی قبل از شهادت گفت:« ای پسر عمو، جبرئیل نزد من آمد و بر من سلام کرد و خبر داد که من همین امروز به رفیع اعلی ملحق خواهم شد و سپس رفت.»
 لحظاتی گذشت. ما که دور آن بانو نشسته بودیم شنیدیم که فاطمه گفت: « و علیکم السلام» بعد فرمود:« ای علی جان، به خدا قسم این میکائیل* است که مرا مانند جبرئیل بشارت به بهشت می دهد.»  لحظاتی گذشت. ما که دور آن بانو نشسته بودیم شنیدیم که فاطمه گفت: « و علیکم السلام» بعد فرمود:« ای علی جان، به خدا قسم این میکائیل* است که مرا مانند جبرئیل بشارت به بهشت می دهد.»
 ناگهان دیدیم فاطمه علیهاسلام چشمان خود را تا آنجا که می‌توانست باز کرد و گفت «و علیکم السلام» و سپس گفت:« علی جان، به خدا قسم قابض الارواح آمد. این ((عزرائیل)) است که بال های خود را از شرق و غرب عالم گسترده.» بعد فرمود:« سلام بر تو ای گیرنده روح ها! عجله کن و جان مرا بگیر! اما به آرامی. با من مدارا کن.»  ناگهان دیدیم فاطمه علیهاسلام چشمان خود را تا آنجا که می‌توانست باز کرد و گفت «و علیکم السلام» و سپس گفت:« علی جان، به خدا قسم قابض الارواح آمد. این ((عزرائیل)) است که بال های خود را از شرق و غرب عالم گسترده.» بعد فرمود:« سلام بر تو ای گیرنده روح ها! عجله کن و جان مرا بگیر! اما به آرامی. با من مدارا کن.»
 در این هنگام فاطمه علیهاسلام چشمان بی رمق خود را بست. و پس از آن دیگر جسدی بی‌روح بود، تو گویی اصلا هیچ‌گاه زنده نبوده است.  در این هنگام فاطمه علیهاسلام چشمان بی رمق خود را بست. و پس از آن دیگر جسدی بی‌روح بود، تو گویی اصلا هیچ‌گاه زنده نبوده است.
 علت نهایی وفات فاطمه علیهاسلام دو گونه بیان شده.  علت نهایی وفات فاطمه علیهاسلام دو گونه بیان شده.
 ((حضرت امام جعفر صادق علیه السلام|امام صادق علیه السلام)) فرمود:« علت وفات فاطمه (علیهاسلام) همان ضربه هایی بود که ((معاف کردن قنفذ از پرداخت جریمه|قنفذ))، غلام ((عمر بن خطاب|عمر))، به او زد و آن ضربه با غلاف شمشیر و به امر عمر بود.  ((حضرت امام جعفر صادق علیه السلام|امام صادق علیه السلام)) فرمود:« علت وفات فاطمه (علیهاسلام) همان ضربه هایی بود که ((معاف کردن قنفذ از پرداخت جریمه|قنفذ))، غلام ((عمر بن خطاب|عمر))، به او زد و آن ضربه با غلاف شمشیر و به امر عمر بود.
 و در روایتی دیگر چنین آمده: علت وفات فاطمه علیهاسلام آن بود که وقتی عمر با سیصد نفر بر خانه او هجوم برد، فاطمه علیهاسلام پشت در بود. عمر با پای خود ضربه ای به در نیم‌سوخته زد و فاطمه افتاد. سپس ((هجوم به خانه فاطمه علیهاسلام و سقط محسن|محسن))، جنینی که در شکم داشت، سقط شد.  و در روایتی دیگر چنین آمده: علت وفات فاطمه علیهاسلام آن بود که وقتی عمر با سیصد نفر بر خانه او هجوم برد، فاطمه علیهاسلام پشت در بود. عمر با پای خود ضربه ای به در نیم‌سوخته زد و فاطمه افتاد. سپس ((هجوم به خانه فاطمه علیهاسلام و سقط محسن|محسن))، جنینی که در شکم داشت، سقط شد.
 *میکائیل یکی از چهار فرشته مقرب خداست که مأمور روزی رساندن به مخلوقات است .  *میکائیل یکی از چهار فرشته مقرب خداست که مأمور روزی رساندن به مخلوقات است .
 !منابع:  !منابع:
 *بحارالانوار، ج 43، ص 186 و 209 و 170.  *بحارالانوار، ج 43، ص 186 و 209 و 170.
 *فاطمة الزهراء رحمانی/575. *فاطمة الزهراء رحمانی/575.
 *(ملتقی البحرین/81 فاطمه الزهراء رحمانی /5/575 2) *(ملتقی البحرین/81 فاطمه الزهراء رحمانی /5/575 2)
 !مراجعه شود به: !مراجعه شود به:
 *((فاطمه علیهاسلام در آستانه شهادت)) *((فاطمه علیهاسلام در آستانه شهادت))
 *((عزای مردم مدینه در شهادت فاطمه علیهاسلام)) *((عزای مردم مدینه در شهادت فاطمه علیهاسلام))
 *((مراسم تغسیل و تدفین فاطمه علیهاسلام)) *((مراسم تغسیل و تدفین فاطمه علیهاسلام))
 *((نماز بر فاطمه علیهاسلام)) *((نماز بر فاطمه علیهاسلام))
 *((امام علی و تدفین فاطمه علیهماالسلام)) *((امام علی و تدفین فاطمه علیهماالسلام))
 *((اطلاع عمر و ابوبکر از تدفین حضرت فاطمه سلام الله علیها)) *((اطلاع عمر و ابوبکر از تدفین حضرت فاطمه سلام الله علیها))
 *((قبر مطهر فاطمه علیهاسلام)) *((قبر مطهر فاطمه علیهاسلام))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 جمعه 30 تیر 1385 [08:02 ]   5   رضا معرب      جاری 
 دوشنبه 16 خرداد 1384 [07:20 ]   4   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 چهارشنبه 09 دی 1383 [12:09 ]   3   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 دوشنبه 16 آذر 1383 [08:28 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 05 مهر 1383 [13:47 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..