منو
 کاربر Online
794 کاربر online
تاریخچه ی: شهاب

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-56Lines: 1-89
-||شهابواره‌ها اجرامی هستند که در فضای بین سیاره‌ای در حال گردشند و ممکن است با زمین برخورد کنند. هنگامی که با سرعت 1170 کیلومتر در ساعت وارد بخش بالایی جو می‌شوند، تبدیل به شهاب می شوند و در ارتفاع بین 110 و 70 کلیومتری دنباله‌ای نورانی از خود باقی می‌گذارند. وقتی این اجرام به زمین می‌رسند، ((شهاب سنگ)) نامیده می‌شوند.||+{DYNAMICMENU()}
__واژه‌نامه__
*((واژگان نجوم))
*((واژگان اختر فیزیک))
*((واژگان کیهان شناسی))
*((واژگان فیزیک فضا))
__مقالات مرتبط__
*((نجوم|فهرست مقالات نجوم))
*((اجرام آسمانی))
*((اندازه شهاب سنگها))
*((تاریخ شهاب سنگها))
*((مطالعه شهاب سنگها))
*((شهاب سنگ تانگاسکا))
*((شهابواره))
*((ماده آلی در شهابسنگها))
__کتابهای مرتبط__
*((کتابهای نجوم))
*((کتابهای اختر فیزیک))
__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=54|انجمن نجوم]__
*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=54|سوالات و نظرات خود را اینجا مطرح کنید.]
__سایتهای مرتبط__
*سایتهای داخلی
**[http://www.nojum.ir|مجله نجوم]
**[http://parssky.com|پارس اسکای]
**[http://www.hupaa.com|شبکه فیزیک هوپا]
**[http://robot.ir/blog/mollasadra|ملاصدرا]
**[http://www.sact.ir/home.htm|مرکز علوم و ستاره شناسی تهران]
*سایتهای خارجی
**[http://www.astronomy.com/asy/default.aspx|مجله astronomy]
**[http://www.nineplanets.org/comets.html|دنباله داران]
**[http://www.nineplanets.org/asteroids.html|شهاب سنگها]
**[http://www.kidskonnect.com/CometsMeteors/CometAsteroidMeteorHome.html|دنباله دارها و شهاب سنگها]
**[http://www.seds.org/nineplanets/nineplanets/asteroids.html|سیارکها]
__گالری تصویر__
*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=12|گالری علوم]
**[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=38|گالری نجوم]

body=

|~|
{DYNAMICMENU}||شهابواره‌ها اجرامی هستند که در فضای بین سیاره‌ای در حال گردشند و ممکن است با زمین برخورد کنند. هنگامی که با سرعت 1170 کیلومتر در ساعت وارد بخش بالایی جو می‌شوند، تبدیل به شهاب میشوند و در ارتفاع بین 110 و 70 کلیومتری دنباله‌ای نورانی از خود باقی می‌گذارند. وقتی این اجرام به زمین می‌رسند، ((شهاب سنگ)) نامیده می‌شوند.||
>>r />r>
>

>
 
 
 
 
  
 {picture=p35.jpg} {picture=p35.jpg}
  
 
 
 
 
-
 
-
 
 !دید کلی !دید کلی
-''شهاب'' یک ذره کوچکی است که معمولا به اندازه یک دانه شن بوده و در ((فضای بین سیاره‌ای)) حرکت می‌کند. چنانچه با ((کره زمین|زمین)) برخورد نماید، به علت سرعت زیادش در اثر ((اصطکاک)) با هوا تا حد سفید شدگی گرم می‌شود و مولکولهای گازی را یونیزه کرده و باعث تشعشع نور می‌شود.

تقریبا تمام شهابها قبل از اینکه به سطح زمین برسند، تحلیل می‌روند و بعضی اوقات یک شهاب بزرگ و بسیار روشن در آسمان ظاهر می‌شود که ممکن است در حین پرواز شکسته شده یا حتی منفجر گردد.
+''شهاب'' یک ذره کوچکی است که معمولا به اندازه یک دانه شن بوده و در ((فضای بین سیاره‌ای)) حرکت می‌کند. چنانچه با ((کره زمین|زمین)) برخورد نماید، به علت سرعت زیادش در اثر اصطکاک با هوا تا حد سفید شدگی گرم می‌شود و مولکولهای گازی را یونیزه کرده و باعث تشعشع نور می‌شود. تقریبا تمام شهابها قبل از اینکه به سطح زمین برسند، تحلیل می‌روند و بعضی اوقات یک شهاب بزرگ و بسیار روشن در آسمان ظاهر می‌شود که ممکن است در حین پرواز شکسته شده یا حتی منفجر گردد.
 !سرعت شهاب !سرعت شهاب
-((سرعت)) یک شهاب نسبت به یک ناظر زمینی ، جمع سرعت مداری شهاب و زمین است. زمین در روی مدار بیضی خود با سرعت متوسط 30 کیلومتر در ثانیه حرکت می‌کند (((حرکت انتقالی زمین))). چنانچه یک شهاب در یک مدار سهمی شکل حرکت کند، سرعت آن در نزدیکی زمین تقریبا 42 کیلومتر در ثانیه است. در صورتی که سرعتهای دو مدار در خلاف جهت یکدیگر باشد، ((سرعت نسبی)) شهاب در موقع ورود به جو زمین برابر 72=30+42 کیلومتر در ثانیه است.
>
>
+سرعت یک شهاب نسبت به یک ناظر زمینی ، جمع سرعت مداری شهاب و زمین است. زمین در روی مدار بیضی خود با سرعت متوسط 30 کیلومتر در ثانیه حرکت می‌کند (((حرکت انتقالی زمین))). چنانچه یک شهاب در یک مدار سهمی شکل حرکت کند، سرعت آن در نزدیکی زمین تقریبا 42 کیلومتر در ثانیه است. در صورتی که سرعتهای دو مدار در خلاف جهت یکدیگر باشد، سرعت نسبی شهاب در موقع ورود به جو زمین برابر 72 = 30 + 42 کیلومتر در ثانیه است.


 
 
 
 
  
 {picture=p36.jpg} {picture=p36.jpg}
  
 
 
 
 
-
 
-
 
 !سنگهای آسمانی !سنگهای آسمانی
-شهابها پس از ورود به جو زمین سریعتر از مولکولهای هوا حرکت می‌کنند. وقتی که به طرف زمین می‌آیند، هوا را در جلو خود فشرده کرده و به اندازه‌ای گرم می‌شوند که لایه سطحی آنها ذوب گردیده و از بین می‌روند. اغلب شهابها قبل از رسیدن به زمین کاملا نابود می‌شوند. آنهایی که به زمین می‌رسند، به نام سنگ آسمانی (((شهاب سنگ))) معروفند. +شهابها پس از ورود به جو زمین سریعتر از مولکولهای هوا حرکت می‌کنند. وقتی که به طرف زمین می‌آیند، هوا را در جلو خود فشرده کرده و به اندازه‌ای گرم می‌شوند که لایه سطحی آنها ذوب گردیده و از بین می‌روند. اغلب شهابها قبل از رسیدن به زمین کاملا نابود می‌شوند. آنهایی که به زمین می‌رسند، به نام سنگ آسمانی (شهاب سنگ) معروفند.
 !!سنگهای آسمانی بسیار کوچک !!سنگهای آسمانی بسیار کوچک
 اصطلاح سنگهای آسمانی بسیار کوچک به شهابهایی اطلاق می‌شود که به اندازه‌ای کوچک هستند که بدون هیچ تخریبی از جو زمین عبور می‌کنند. اندازه چنین ذراتی در حدود 3 یا 4 میکرون است.  اصطلاح سنگهای آسمانی بسیار کوچک به شهابهایی اطلاق می‌شود که به اندازه‌ای کوچک هستند که بدون هیچ تخریبی از جو زمین عبور می‌کنند. اندازه چنین ذراتی در حدود 3 یا 4 میکرون است.
-

<br>
+!حفره‌های شهابی
در صبح 12 فوریه 1947 یک سنگ آسمانی در دامنه‌های صخره‌ای در شرق سیبری سقوط کرد. هیئت اعزامی به سرپرستی وی. جی. فسنکوف (V. G. fessenkov) بیش از 100 حفره بزرگ و کوچک که بزرگترین آنها عمقی در حدود 15 تا 20 متر و قطر 40 متر داشت، پیدا کردند. جرم شهابهایی که برای بوجود آمدن حفره‌های شهابی کافی باشند، در حدود 10<sup>9 گرم و حجم آن تقریبا 10 متر مکعب است.
 
 
 
 
  
 {picture=p37.jpg} {picture=p37.jpg}
  
 
 
 
 
-
 
-
 
-!حفره‌های شهابی 
-در صبح 12 فوریه 1947 یک سنگ آسمانی در دامنه‌های صخره‌ای در شرق سیبری سقوط کرد. هیئت اعزامی به سرپرستی ((فسنکوف|وی . جی . فسنکوف)) (V.G.fessenkov) بیش از 100 حفره بزرگ و کوچک که بزرگترین آنها عمقی در حدود 15 تا 20 متر و قطر 40 متر داشت، پیدا کردند. جرم شهابهایی که برای بوجود آمدن حفره‌های شهابی کافی باشند، در حدود 9^10 گرم وحجم آن تقریبا 10 متر مکعب است. 
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
-*((رکت اای زین))
*((ر))
*((عت بی))
*((شهاب سنگ))
+*((جرا سای)) />*((انداز شهاب سنگها))
*((اری هاب سنگها))
*((ملعه شب سنگها))
*((شهاب سنگ تانگاسکا))
 *((شهابواره)) *((شهابواره))
-*((ضای ین سیاره‌ای))
*((ک
زمین)) />*((ملعه شهاب سنگها))
*((مهمان فضایی))
+*((اه ی شهابسنگها))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 10 مرداد 1385 [11:03 ]   8   مجید آقاپور      جاری 
 دوشنبه 29 اسفند 1384 [11:27 ]   7   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 25 اسفند 1384 [15:35 ]   6   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 25 اسفند 1384 [15:31 ]   5   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 06 تیر 1384 [09:20 ]   4   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 10 اسفند 1383 [13:53 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 07 دی 1383 [11:39 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 10 شهریور 1383 [12:09 ]   1   حامد احمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..