منو
 صفحه های تصادفی
بادیان رومی
میدان مغناطیسی زمین
نصر بن احمد سامانی
شیخ حسن بن احمد بن عبدالرحمن البناه
دلالت
Interrupted mating
پاسکال
شناسایی رادیکالها
پروپرانولول
عنبر
 کاربر Online
737 کاربر online
تاریخچه ی: شهابواره

تفاوت با نگارش: 5

Lines: 1-254Lines: 1-296
 +{DYNAMICMENU()}
 +__واژه‌نامه__
 +*((واژگان نجوم))
 +*((واژگان اختر فیزیک))
 +*((واژگان کیهان شناسی))
 +*((واژگان فیزیک فضا))
 +__مقالات مرتبط__
 +*((نجوم|فهرست مقالات نجوم))
 +*((اجرام آسمانی))
 +*((اندازه شهاب سنگها))
 +*((تاریخ شهاب سنگها))
 +*((شهاب))
 +*((شهاب سنگ تانگاسکا))
 +*((ماده آلی در شهابسنگها))
 +*((مطالعه شهاب سنگها))
 +__کتابهای مرتبط__
 +*((کتابهای نجوم))
 +*((کتابهای اختر فیزیک))
 +__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=54|انجمن نجوم]__
 +*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=54|سوالات و نظرات خود را اینجا مطرح کنید.]
 +__سایتهای مرتبط__
 +*سایتهای داخلی
 +**[http://www.nojum.ir|مجله نجوم]
 +**[http://parssky.com|پارس اسکای]
 +**[http://www.hupaa.com|شبکه فیزیک هوپا]
 +**[http://robot.ir/blog/mollasadra|ملاصدرا]
 +**[http://www.sact.ir/home.htm|مرکز علوم و ستاره شناسی تهران]
 +*سایتهای خارجی
 +**[http://www.astronomy.com/asy/default.aspx|مجله astronomy]
 +**[http://www.nineplanets.org/comets.html|دنباله داران]
 +**[http://www.nineplanets.org/asteroids.html|شهاب سنگها]
 +**[http://www.kidskonnect.com/CometsMeteors/CometAsteroidMeteorHome.html|دنباله دارها و شهاب سنگها]
 +**[http://www.seds.org/nineplanets/nineplanets/asteroids.html|سیارکها]
 +__گالری تصویر__
 +*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=12|گالری علوم]
 +**[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=38|گالری نجوم]
 +body=
 +|~|
 +{DYNAMICMENU}
 !مقدمه !مقدمه
-به غبارها و صخره‌های موجود در ((فضا)) __شهابواره__ می گویند. دو منبع شهابواره‌ها عبارتند از: ((ستاره دنباله دار|ستارگان دنباله دار)) و ((سیارک|سیارکها)). ستاره‌های دنباله دار هنگام نزدیک شدن به ((خورشید)) ، غبارها و تکه‌هایی از خود را از دست داده و تبخیر می‌شوند. سیارکها نیز هنگام تصادم ، تکه‌هایی از خود بر جای می‌گذارند. هر سال حدود 215000 تن از این مواد وارد ((جو زمین|جو)) می‌شوند. در جو زمین ، اصطکاک بین شهابواره‌ها و مولکولهای هوا طیفی از نور ایجاد می‌کند که ((شهاب)) نامیده می‌شود. اگر شهابواره کاملا نسوزد، به زمین برخورد می‌کند که در این صورت ((شهاب سنگ)) نامیده می‌شود. +به غبارها و صخره‌های موجود در ((فضا)) __شهابواره__ میگویند. دو منبع شهابواره‌ها عبارتند از: ((ستاره دنباله دار|ستارگان دنباله دار)) و ((سیارک|سیارکها)). ستاره‌های دنباله دار هنگام نزدیک شدن به ((خورشید)) ، غبارها و تکه‌هایی از خود را از دست داده و تبخیر می‌شوند. سیارکها نیز هنگام تصادم ، تکه‌هایی از خود بر جای می‌گذارند. هر سال حدود 215000 تن از این مواد وارد ((جو زمین|جو)) می‌شوند. در جو زمین ، اصطکاک بین شهابواره‌ها و مولکولهای هوا طیفی از نور ایجاد می‌کند که ((شهاب)) نامیده می‌شود. اگر شهابواره کاملا نسوزد، به زمین برخورد می‌کند که در این صورت ((شهاب سنگ)) نامیده می‌شود.
 

 

 
 
 
 
  
 ::{picture=Shahabvare.jpg}:: ::{picture=Shahabvare.jpg}::
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 ~~green:غبار فضایی~~
 ~~green:غبار فضایی~~
 ~~green:((ستاره‌ دنباله دار|ستاره‌های دنباله دار)) هنگام گردش به دور خورشید~~
 ~~green:((ستاره‌ دنباله دار|ستاره‌های دنباله دار)) هنگام گردش به دور خورشید~~
 ~~green:جریانی از غبار از خود بر جای می‌گذارند. هرگاه~~
 ~~green:جریانی از غبار از خود بر جای می‌گذارند. هرگاه~~
 ~~green:زمین از جریان غبار تازه عبور کند، رگبار شهاب رخ~~
 ~~green:زمین از جریان غبار تازه عبور کند، رگبار شهاب رخ~~
 ~~green:می‌دهد. در طول زمان ، ستاره دنباله دار مسیر~~
 ~~green:می‌دهد. در طول زمان ، ستاره دنباله دار مسیر~~
 ~~green:ممتدی از غبار می‌سازد که هنگام عبور سالانه~~
 ~~green:ممتدی از غبار می‌سازد که هنگام عبور سالانه~~
 ~~green:زمین از آن نقطه ، رگبار شهابی رخ می‌دهد.~~
 ~~green:زمین از آن نقطه ، رگبار شهابی رخ می‌دهد.~~
  
  
  
  
 
 
 
 
 !شهاب سنگ !شهاب سنگ
 شهابواره‌هایی که روی زمین فرود می‌آیند، __شهابسنگ__ نامیده می‌شوند. حدود 3.300 شهاب سنگ سالانه روی زمین فرود می‌آیند که اکثرشان بیش از یک کیلوگرم وزن دارند. بیشتر شهاب سنگها به اقیانوس می‌افتند، اما هر سال حدود 6 شهاب سنگ بعد از اینکه محل سقوطشان مشاهده شد از روی زمین جمع آوری می‌شوند. بعضی از آنها هم بطور تصادفی پیدا می‌شوند. سه نوع عمده شهاب سنگها عبارتند از سنگی (که عمدتا از سنگ تشکیل شده است) ، فلزی (عمدتا از فلز تشکیل شده) و سنگی فلزی (که از سنگ و آهن تشکیل شده است). شهابواره‌هایی که روی زمین فرود می‌آیند، __شهابسنگ__ نامیده می‌شوند. حدود 3.300 شهاب سنگ سالانه روی زمین فرود می‌آیند که اکثرشان بیش از یک کیلوگرم وزن دارند. بیشتر شهاب سنگها به اقیانوس می‌افتند، اما هر سال حدود 6 شهاب سنگ بعد از اینکه محل سقوطشان مشاهده شد از روی زمین جمع آوری می‌شوند. بعضی از آنها هم بطور تصادفی پیدا می‌شوند. سه نوع عمده شهاب سنگها عبارتند از سنگی (که عمدتا از سنگ تشکیل شده است) ، فلزی (عمدتا از فلز تشکیل شده) و سنگی فلزی (که از سنگ و آهن تشکیل شده است).
 !آیا شهابسنگها حامل حیات اند؟ !آیا شهابسنگها حامل حیات اند؟
 زمانی این نظریه رواج داشت که شهاب سنگها حامل تخمهای زنده‌اند و بنابراین به انتشار زندگی در نقاط مختلف جهان کمک می‌کنند، امروز دیگر کارشناسان این نظریه را قبول ندارند. با این حال بعضی دانشمندان بر آنند که شهاب سنگها ممکن است دارای نشانه غیر زنده‌ای از موجودهای زنده‌ای باشند که زمانی در نقاط دور دست آن سوی زمین ، زندگی می‌کرده‌اند. در شهاب سنگها ((ترکیبات آلی|ترکیبهای آلی)) یا کربن دار اغلب به صورت مختلطهای بسیار سازمان یافته‌ای که به یاخته‌ها شباهت دارند، پیدا شده است.

هر چند بعضی دانشمندان معتقدند که این دلیل محکمی مبنی بر وجود حیات دیگری در جهان است، اما این مختلطها را می‌توان بوسیله فرضیه‌های دیگری نیز تبیین کرد. این مختلطها ممکن است در طی مدتی طولانی در فضا ، که معلوم شده است عناصر ترکیب دهنده‌ای چون ((کربن)) ، ((هیدروژن)) ، ((ازت)) و ((اکسیژن)) را دارا بوده است تشکیل شده باشد. ممکن است ارگانیسمهای زمینی آنها را آلوده کرده باشند. ممکن است این آلوده کننده‌ها (مختلطهای یاخته گونه) ضمن عبور شهاب سنگ از جو ما و یا قرار گرفتن شهاب سنگ در زمین وارد آن شده باشند.
 زمانی این نظریه رواج داشت که شهاب سنگها حامل تخمهای زنده‌اند و بنابراین به انتشار زندگی در نقاط مختلف جهان کمک می‌کنند، امروز دیگر کارشناسان این نظریه را قبول ندارند. با این حال بعضی دانشمندان بر آنند که شهاب سنگها ممکن است دارای نشانه غیر زنده‌ای از موجودهای زنده‌ای باشند که زمانی در نقاط دور دست آن سوی زمین ، زندگی می‌کرده‌اند. در شهاب سنگها ((ترکیبات آلی|ترکیبهای آلی)) یا کربن دار اغلب به صورت مختلطهای بسیار سازمان یافته‌ای که به یاخته‌ها شباهت دارند، پیدا شده است.

هر چند بعضی دانشمندان معتقدند که این دلیل محکمی مبنی بر وجود حیات دیگری در جهان است، اما این مختلطها را می‌توان بوسیله فرضیه‌های دیگری نیز تبیین کرد. این مختلطها ممکن است در طی مدتی طولانی در فضا ، که معلوم شده است عناصر ترکیب دهنده‌ای چون ((کربن)) ، ((هیدروژن)) ، ((ازت)) و ((اکسیژن)) را دارا بوده است تشکیل شده باشد. ممکن است ارگانیسمهای زمینی آنها را آلوده کرده باشند. ممکن است این آلوده کننده‌ها (مختلطهای یاخته گونه) ضمن عبور شهاب سنگ از جو ما و یا قرار گرفتن شهاب سنگ در زمین وارد آن شده باشند.
 

 

-left>
+center>
 
 
  
 ::{picture=Shahabsang.jpg}:: ::{picture=Shahabsang.jpg}::
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 ~~green:اکثر شهاب سنگهایی که بطور تصادفی پیدا شده‌اند~~
 ~~green:اکثر شهاب سنگهایی که بطور تصادفی پیدا شده‌اند~~
 ~~green:فلزی هستند. شهاب سنگهای سنگی بخاطر شباهتشان~~
 ~~green:فلزی هستند. شهاب سنگهای سنگی بخاطر شباهتشان~~
 ~~green:به سنگهای زمینی اغلب پیدا نمی‌شوند.~~
 ~~green:به سنگهای زمینی اغلب پیدا نمی‌شوند.~~
  
  
  
  
 
 
 
 
 !گودالهای شهابسنگی !گودالهای شهابسنگی
-زمین در زمان حیاتش توسط شهاب سنگهای بی شماری بمباران شده است. تناوب بمبارانها حدود 3.5 میلیارد سال پیش به اوج خود رسید و گودالهایی در زمین بوجود آورد که اکنون در اثر فرسایش از بین رفته‌اند. گودالهایی که بعدها تشکیل شده‌اند، باقی مانده و بیش از 150 گودال تا کنون شناسایی شده‌اند. تعدادی از این گودالها ، صدها میلیون سال پیش و تعدادی دیگر در قرن بیستم تشکیل شده‌اند.

+زمین در زمان حیاتش توسط شهاب سنگهای بی شماری بمباران شده است. تناوب بمبارانها حدود 3.5 میلیارد سال پیش به اوج خود رسید و گودالهایی در زمین بوجود آورد که اکنون در اثر فرسایش از بین رفته‌اند. گودالهایی که بعدها تشکیل شده‌اند، باقی مانده و بیش از 150 گودال تا کنون شناسایی شده‌اند. تعدادی از این گودالها ، صدها میلیون سال پیش و تعدادی دیگر در قرن بیستم تشکیل شده‌اند.

اگر جرم یک شهاب سنگ کمتر از 1000 کیلوگرم باشد، قبل از اینکه شهاب سنگ به فاصله 20 کیلومتری سطح زمین برسد، سرعت ورود آن به جو زمین توسط مقاومت جو بسیار کاهش می‌یابد و بعد از این کاهش ، شهاب سنگ وارد میدان جاذبه می‌شود. وقتی که نیروی جاذبه زمین با نیروی مقاومت جو در مقابل شهاب سنگ برابر باشد، افزایش سرعت شهاب سنگ متوقف می‌شود. این سرعت معروف به سرعت پایانی در حدود 0.1 کیلومتر (0.06 مایل) در ثانیه بدست می‌آید.


 
 
 
 
  
 ::{picture=Godaleshahabsang.jpg}:: ::{picture=Godaleshahabsang.jpg}::
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 ~~green:قدرت ضربه شهاب سنگ~~
 ~~green:قدرت ضربه شهاب سنگ~~
 ~~green:گودال "بارینگر" در ایالات آریزونا آمریکا~~
 ~~green:گودال "بارینگر" در ایالات آریزونا آمریکا~~
 ~~green:که 175 متر عمق دارد حدود 40000~~
 ~~green:که 175 متر عمق دارد حدود 40000~~
 ~~green:سال پیش تشکیل شده است.~~
 ~~green:سال پیش تشکیل شده است.~~
  
  
  
  
 
 
 
 
 

 

-اگر جرم یک شهاب سنگ کمتر از 1000 کیلوگرم باشد، قبل از اینکه شهاب سنگ به فاصله 20 کیلومتری سطح زمین برسد، سرعت ورود آن به جو زمین توسط مقاومت جو بسیار کاهش می‌یابد و بعد از این کاهش ، شهاب سنگ وارد میدان جاذبه می‌شود. وقتی که نیروی جاذبه زمین با نیروی مقاومت جو در مقابل شهاب سنگ برابر باشد، افزایش سرعت شهاب سنگ متوقف می‌شود. این سرعت معروف به سرعت پایانی در حدود 0.1 کیلومتر (0.06 مایل) در ثانیه بدست می‌آید. 
 !شهاب سنگهای عظیم الجثه !شهاب سنگهای عظیم الجثه
 اگر جرم اولیه شهابسنگ از 985 تن تجاوز کند، جو زمین توان کند کردن حرکت آن را نداشته و شهاب سنگ روی زمین سقوط کرده و نتایج مخربی به بار می‌آورد. خوشبختانه چنین حوادثی بسیار کم اتفاق می‌افتند،اما گودالهای متعددی که روی زمین بطور پراکنده وجود دارند محل سقوط آنها را نشان می‌دهند. بزرگترین شهاب سنگی که تا کنون یافت شده ، ((شهاب سنگ هوبا)) نام داشته و حدود 59 تن وزن دارد. این شهاب سنگ اکنون در محل سقوط خود در نامیبیا در جنوب غربی آفریقا قرار دارد. اگر جرم اولیه شهابسنگ از 985 تن تجاوز کند، جو زمین توان کند کردن حرکت آن را نداشته و شهاب سنگ روی زمین سقوط کرده و نتایج مخربی به بار می‌آورد. خوشبختانه چنین حوادثی بسیار کم اتفاق می‌افتند،اما گودالهای متعددی که روی زمین بطور پراکنده وجود دارند محل سقوط آنها را نشان می‌دهند. بزرگترین شهاب سنگی که تا کنون یافت شده ، ((شهاب سنگ هوبا)) نام داشته و حدود 59 تن وزن دارد. این شهاب سنگ اکنون در محل سقوط خود در نامیبیا در جنوب غربی آفریقا قرار دارد.
 !سن شهاب سنگها !سن شهاب سنگها
 در تعیین سن شهاب سنگهای مختلف روشهایی نظیر روشهای محاسبه سن سنگهای زمینی منتخب بکار برده‌اند. بعضی نتیجه‌ها نشان می‌دهند چه مدتی از انجماد شهاب سنگها گذشته و در موارد دیگر سن استنتاجی سن نور گیری است: یعنی طول مدتی که نمونه‌های آزمایشی در معرض ((اشعه کیهانی|تشعشع کیهانی)) قرار داشته‌اند تعیین می‌شود. سن بعضی از شهاب سنگها کمتر از 75،000،000 سال گزارش شده است، سن بعضی دیگر ممکن است سر به میلیاردها سال بزند. بر طبق یک برآورد، ((شهاب سنگ مونت ایلیف)) آفریقای جنوبی ، تقریباً 7،000،000،000 سال بیشتر از ((عمر زمین|زمین)) یا خورشید عمر دارد. در تعیین سن شهاب سنگهای مختلف روشهایی نظیر روشهای محاسبه سن سنگهای زمینی منتخب بکار برده‌اند. بعضی نتیجه‌ها نشان می‌دهند چه مدتی از انجماد شهاب سنگها گذشته و در موارد دیگر سن استنتاجی سن نور گیری است: یعنی طول مدتی که نمونه‌های آزمایشی در معرض ((اشعه کیهانی|تشعشع کیهانی)) قرار داشته‌اند تعیین می‌شود. سن بعضی از شهاب سنگها کمتر از 75،000،000 سال گزارش شده است، سن بعضی دیگر ممکن است سر به میلیاردها سال بزند. بر طبق یک برآورد، ((شهاب سنگ مونت ایلیف)) آفریقای جنوبی ، تقریباً 7،000،000،000 سال بیشتر از ((عمر زمین|زمین)) یا خورشید عمر دارد.
 

 

 
 
 
 
  
 ::{picture=Shahab.jpg}:: ::{picture=Shahab.jpg}::
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 ~~green:باران نور~~
 ~~green:باران نور~~
 ~~green:نام رگبار شهابی از صورت فلکی گرفته~~
 ~~green:نام رگبار شهابی از صورت فلکی گرفته~~
 ~~green:می‌شود که شهاب در آن نورفشان می‌کند.~~ ~~green:می‌شود که شهاب در آن نورفشان می‌کند.~~
  
  
  
  
 
 
 
 
 !شهاب !شهاب
 __شهاب__ یا تیر شهاب خطی از نور است که هنگام سوختن شهابواره در جو زمین ایجاد می‌شود. در یک شب صاف و بدون مهتاب ، حدود 10 شهاب در ساعت قابل رؤیت هستند. تعداد شهابهای قابل مشاهده در حدود ساعت 4 بامداد به حداکثر می‌رسد، زیرا بیننده در قسمتی از زمین قرار می‌گیرد که مستقیما در جهت غبارهای فضایی است. بهترین زمان مشاهده شهابها هنگام رگبار شهابهاست که هنگام عبور زمین از یک جریان غباری بر جای مانده از یک ستاره دنباله دار صورت می‌گیرد. __شهاب__ یا تیر شهاب خطی از نور است که هنگام سوختن شهابواره در جو زمین ایجاد می‌شود. در یک شب صاف و بدون مهتاب ، حدود 10 شهاب در ساعت قابل رؤیت هستند. تعداد شهابهای قابل مشاهده در حدود ساعت 4 بامداد به حداکثر می‌رسد، زیرا بیننده در قسمتی از زمین قرار می‌گیرد که مستقیما در جهت غبارهای فضایی است. بهترین زمان مشاهده شهابها هنگام رگبار شهابهاست که هنگام عبور زمین از یک جریان غباری بر جای مانده از یک ستاره دنباله دار صورت می‌گیرد.
 !رگبار شهابها !رگبار شهابها
 بعضی از گروههای شهابها ، بر خلاف سقوط غیر قابل پیش بینی شهاب سنگها، در فاصله‌های زمانی کم و بیش منظمی در آسمان ظاهر می‌شود، این نمایشها را __رگبارهای شهابی__ می‌نامند. شمار شهابهای یک رگبار در دوره نهایی فعالیت رگباری ، کاملاً متغیر است و ممکن است حداقل آن عرض یک ساعت ، 5 و یا حتی کمتر باشد و حداکثر آن به حدود 75 سر بزند. با این حال گاهی تواتر ظهور یا شمار شهابها بسیار بیشتر است در عرض یک ساعت ممکن است هزاران شهاب مشاهده شوند. مثلاً برآورد شده است که حدود 35000 شهاب در عرض یک ساعت در جریان رگبار شهابی اسدی نوامبر 1833 به زمین افتادند، این نمایش تماشایی که یک باران شهابی تند واقعی بود که تقریباً همه بینندگان را وحشت زده کرد.

از دیگر رگبارهای شهابی تماشایی باید رگبارهای شهابی چیاکو پینید یا نواژدهایی اکتبر 1933 و 1946 و رگبار اسدی سپیده دم 17 نوامبر 1966 را نام برد. در بعضی موارد ، رگبارهای شهابی را از روی ستارگان دنباله دار نامگذاری می‌کنند، مثلاً نام جیاکوپینیدها از نام ستاره دنباله دار جیاکو پینید و نیز نام بیلایها از ستاره دنباله دار بیلا گرفته شده است. با این حال بطور کلی صورتی که در آن مدار روشن با مرئی یک رگبار شهابی واقع شده است، در نامگذاری رگبار شهابی نقش تعیین کننده‌ای دارد. اغلب مشاهده شده است که در مدار رگبار شهابی با مدار ستارگان دنباله دار تطابق دارد و در نتیجه دانشمندان بطور کلی به این نتیجه می‌رسند که رگبارهای شهابی خرده ریزه‌هایی از ستارگان دنباله دار موجودند.
 بعضی از گروههای شهابها ، بر خلاف سقوط غیر قابل پیش بینی شهاب سنگها، در فاصله‌های زمانی کم و بیش منظمی در آسمان ظاهر می‌شود، این نمایشها را __رگبارهای شهابی__ می‌نامند. شمار شهابهای یک رگبار در دوره نهایی فعالیت رگباری ، کاملاً متغیر است و ممکن است حداقل آن عرض یک ساعت ، 5 و یا حتی کمتر باشد و حداکثر آن به حدود 75 سر بزند. با این حال گاهی تواتر ظهور یا شمار شهابها بسیار بیشتر است در عرض یک ساعت ممکن است هزاران شهاب مشاهده شوند. مثلاً برآورد شده است که حدود 35000 شهاب در عرض یک ساعت در جریان رگبار شهابی اسدی نوامبر 1833 به زمین افتادند، این نمایش تماشایی که یک باران شهابی تند واقعی بود که تقریباً همه بینندگان را وحشت زده کرد.

از دیگر رگبارهای شهابی تماشایی باید رگبارهای شهابی چیاکو پینید یا نواژدهایی اکتبر 1933 و 1946 و رگبار اسدی سپیده دم 17 نوامبر 1966 را نام برد. در بعضی موارد ، رگبارهای شهابی را از روی ستارگان دنباله دار نامگذاری می‌کنند، مثلاً نام جیاکوپینیدها از نام ستاره دنباله دار جیاکو پینید و نیز نام بیلایها از ستاره دنباله دار بیلا گرفته شده است. با این حال بطور کلی صورتی که در آن مدار روشن با مرئی یک رگبار شهابی واقع شده است، در نامگذاری رگبار شهابی نقش تعیین کننده‌ای دارد. اغلب مشاهده شده است که در مدار رگبار شهابی با مدار ستارگان دنباله دار تطابق دارد و در نتیجه دانشمندان بطور کلی به این نتیجه می‌رسند که رگبارهای شهابی خرده ریزه‌هایی از ستارگان دنباله دار موجودند.
 

 

 
 
 
 
 
 
 __نام و تاریخ مشاهده__ __نام و تاریخ مشاهده__
 __نیمکره__ __نیمکره__
 
 
 
 
 نطاقیها (6-1 ژانویه ) نطاقیها (6-1 ژانویه )
 شمالی شمالی
 
 
 
 
 دلویهای اتا (24 آوریل-20 مه) دلویهای اتا (24 آوریل-20 مه)
 هر دو هر دو
 
 
 
 
 جوزائیها (16-7 دسامبر) جوزائیها (16-7 دسامبر)
 هر دو هر دو
 
 
 
 
 برساووشیها (23ژوئیه-20اوت) برساووشیها (23ژوئیه-20اوت)
 هر دو هر دو
 
 
 
 
 جباریها (27-16اکتبر) جباریها (27-16اکتبر)
 شمالی شمالی
 
 
 
 
 ثوریها (20 اکتبر-30 نوامبر) ثوریها (20 اکتبر-30 نوامبر)
 هر دو هر دو
 
 
 
 
 اسدیها (20-15 نوامبر) اسدیها (20-15 نوامبر)
 هر دو هر دو
 
 
 
 
  
 !گودالهای شهابسنگی روی زمین !گودالهای شهابسنگی روی زمین
 گودالهای شهابسنگی در تمام قاره‌های زمین یافت می‌شوند و تعدادی از این گودالها عبارتند از: گودالهای شهابسنگی در تمام قاره‌های زمین یافت می‌شوند و تعدادی از این گودالها عبارتند از:
 

 

 
 
 
 
 
 
 __گودال__ __گودال__
 __مکان__ __مکان__
 __قطر__ __قطر__
 
 
 
 
 بارینگر بارینگر
 آریزونا  آریزونا
 2/1 کیلومتر (0.7 مایل) 2/1 کیلومتر (0.7 مایل)
 
 
 
 
 نیوکبک نیوکبک
 کانادا کانادا
 4/3 کیلومتر(2.1 مایل) 4/3 کیلومتر(2.1 مایل)
 
 
 
 
 چیکسولوب چیکسولوب
 مکزیک مکزیک
 180 کیلومتر (112 مایل) 180 کیلومتر (112 مایل)
 
 
 
 
 ولف گریک ولف گریک
 استرالیا استرالیا
  0/88 کیلومتر (0.5 مایل)  0/88 کیلومتر (0.5 مایل)
 
 
 
 
 ریس ریس
 آلمان  آلمان
 24 کیلومتر (15 مایل) 24 کیلومتر (15 مایل)
 
 
 
 
 گاسر بلاف گاسر بلاف
 استرالیا استرالیا
 22 کیلومتر (13.7 مایل) 22 کیلومتر (13.7 مایل)
 
 
 
 
 لونار  لونار
 هند هند
 8/1 کیلومتر (1.1 مایل) 8/1 کیلومتر (1.1 مایل)
 
 
 
 
 باتلاق شور پرتوریا باتلاق شور پرتوریا
 آفریقای جنوبی آفریقای جنوبی
 1/1 کیلومتر (0.2 مایل) 1/1 کیلومتر (0.2 مایل)
 
 
 
 
  
 

 

 !عناصر تشکیل دهنده شهاب سنگها !عناصر تشکیل دهنده شهاب سنگها
 منطقه‌های اطراف حفره‌های شهاب سنگی ، منابع غنی مواد شهاب سنگی هستند. از نواحی اطراف حفره‌های بزرگ ، خروارها شهاب سنگ بدست آمده است. با وصل کردن همه انواع شهاب سنگها به یکدیگر در می‌یابیم که ده عنصر زیر بیش از 99 درصد وزن ماده شهاب سنگ را تشکیل می‌دهند.  منطقه‌های اطراف حفره‌های شهاب سنگی ، منابع غنی مواد شهاب سنگی هستند. از نواحی اطراف حفره‌های بزرگ ، خروارها شهاب سنگ بدست آمده است. با وصل کردن همه انواع شهاب سنگها به یکدیگر در می‌یابیم که ده عنصر زیر بیش از 99 درصد وزن ماده شهاب سنگ را تشکیل می‌دهند.
 

 

 
 
 
 
 
 
 __عنصر__ __عنصر__
 __درصد وزن__ __درصد وزن__
 
 
 
 
 ((اکسیژن)) ((اکسیژن))
 34.6 34.6
 
 
 
 
 ((آهن)) ((آهن))
 25.6 25.6
 
 
 
 
 ((سیلیسیم)) ((سیلیسیم))
 17.8 17.8
 
 
 
 
 ((منیزیم)) ((منیزیم))
 13.9 13.9
 
 
 
 
 ((گوگرد)) ((گوگرد))
 2 2
 
 
 
 
 ((کلسیم)) ((کلسیم))
 1.6 1.6
 
 
 
 
 ((نیکل)) ((نیکل))
 1.4 1.4
 
 
 
 
 ((آلومینیوم)) ((آلومینیوم))
 1.4 1.4
 
 
 
 
 ((سدیم)) ((سدیم))
 0.7 0.7
 
 
 
 
 ((فسفر)) ((فسفر))
 0.16 0.16
 
 
 
 
  
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((اجرام آسمانی)) *((اجرام آسمانی))
-*((اه به ار)) +*((ناه اب گها)) />*((اریخ شهاب سنگها))
 *((شهاب)) *((شهاب))
-*((شهاب سنگ))
*((ایه‌هی و ین))
+*((شهاب سنگ تانگاسکا))
*((اده لی ر ابسنگها))
*((مطالعه شهاب سنگها))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 10 مرداد 1385 [10:39 ]   7   مجید آقاپور      جاری 
 شنبه 03 دی 1384 [17:06 ]   6   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 03 دی 1384 [17:04 ]   5   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 07 دی 1383 [11:46 ]   4   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 12 آذر 1383 [05:39 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 11 آذر 1383 [17:53 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 02 آبان 1383 [06:14 ]   1   حامد احمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..