منو
 کاربر Online
538 کاربر online
Lines: 1-43Lines: 1-43
 !مقدمه !مقدمه
 در زمانهای قدیم هر پدیده طبیعی و روانی را بدلیل اطلاعات و درک ناقص از آن به ((ماورای طبیعت)) نسبت می‌دادند و هیپنوتیزم کنندگان را افرادی استثنایی و در برخی اوقات با اغراق ((موجودات فرازمینی)) می‌پنداشتند. و اعتقاد داشتند که آنها به کمک موجودات نهان و ((نیروی مافوق طبیعی|نیروهای مافوق طبیعی)) در ارتباطند و با کسب نیرو و قدرت دست به کارهای عجیب می‌زنند، بنابراین ، هر کسی را قادر به انجام این کار نمی‌دیدند. در زمانهای قدیم هر پدیده طبیعی و روانی را بدلیل اطلاعات و درک ناقص از آن به ((ماورای طبیعت)) نسبت می‌دادند و هیپنوتیزم کنندگان را افرادی استثنایی و در برخی اوقات با اغراق ((موجودات فرازمینی)) می‌پنداشتند. و اعتقاد داشتند که آنها به کمک موجودات نهان و ((نیروی مافوق طبیعی|نیروهای مافوق طبیعی)) در ارتباطند و با کسب نیرو و قدرت دست به کارهای عجیب می‌زنند، بنابراین ، هر کسی را قادر به انجام این کار نمی‌دیدند.
-!رهاورد علم ((هیپنوتیزم)) +!رهاورد علم هیپنوتیزم
 *وقتی که هیپنوتیزم رنگ و بوی علمی به خود گرفت، برخی معتقد بودند که ((کائنات)) سرشار از امواجی است که انسان نیز بخش‌هایی از این امواج را دارد و کسانی که بتوانند از آن بهره بگیرند، توان هیپنوتیزم دیگران را دارند. اما همگان قادر نیستند از آن استفاده نمایند.

 *وقتی که هیپنوتیزم رنگ و بوی علمی به خود گرفت، برخی معتقد بودند که ((کائنات)) سرشار از امواجی است که انسان نیز بخش‌هایی از این امواج را دارد و کسانی که بتوانند از آن بهره بگیرند، توان هیپنوتیزم دیگران را دارند. اما همگان قادر نیستند از آن استفاده نمایند.

 *افسانه‌ها و شایعاتی مبنی بر اینکه همه می‌توانند با تلاش‌ها و تمرینات زیادی هیپنوتیزم کنند، سبب شد تا با تمرینات خود تجربه‌های سالم یا غیر سالم اخذ نمایند. اما در این دوره ، هیپنوتیزم بیشتر شکل نمایشی داشت و درک دقیق علمی از آن صورت نگرفته بود. *افسانه‌ها و شایعاتی مبنی بر اینکه همه می‌توانند با تلاش‌ها و تمرینات زیادی هیپنوتیزم کنند، سبب شد تا با تمرینات خود تجربه‌های سالم یا غیر سالم اخذ نمایند. اما در این دوره ، هیپنوتیزم بیشتر شکل نمایشی داشت و درک دقیق علمی از آن صورت نگرفته بود.
 !همه می‌توانند هیپنوتیزم کنند! !همه می‌توانند هیپنوتیزم کنند!
 علم هیپنوتیزم با نظریات جدیدش بیان می‌کند که همه این توانایی را دارند که با مختصر تمرین علمی ، خود و دیگران را هیپنوتیزم نمایند. مبنی بر اینکه از طریق مطالعه ، رسانه‌ها ، کلاس‌های توجیهی و تمرینی اطلاعات لازم را در مورد هیپنوتیزم و پدیده‌های مرتبط با آن بدست آورده باشند. علم هیپنوتیزم با نظریات جدیدش بیان می‌کند که همه این توانایی را دارند که با مختصر تمرین علمی ، خود و دیگران را هیپنوتیزم نمایند. مبنی بر اینکه از طریق مطالعه ، رسانه‌ها ، کلاس‌های توجیهی و تمرینی اطلاعات لازم را در مورد هیپنوتیزم و پدیده‌های مرتبط با آن بدست آورده باشند.
 !لازمه هیپنوتیزم کردن چیست؟ !لازمه هیپنوتیزم کردن چیست؟
 قبل از آنکه وارد ((مراحل هیپنوتیزم)) شد، بایستی تمریناتی را در جهت تقویت جسم و روان داشته باشید. تا در موقع اجرای هیپنوتیزم با سلامتی و نشاط ((سوژه)) را تحت تسلط و کنترل خود داشته باشید. و بتوانید اثر موثر و مفیدی بر روی سوژه یا بیمار بگذارید. قبل از آنکه وارد ((مراحل هیپنوتیزم)) شد، بایستی تمریناتی را در جهت تقویت جسم و روان داشته باشید. تا در موقع اجرای هیپنوتیزم با سلامتی و نشاط ((سوژه)) را تحت تسلط و کنترل خود داشته باشید. و بتوانید اثر موثر و مفیدی بر روی سوژه یا بیمار بگذارید.
 !رمز موفقیت در هیپنوتیزم !رمز موفقیت در هیپنوتیزم
 در مطالعه و بررسی و بخصوص اجرای ((فنون هیپنوتیزم)) عوامل زیادی دخیل هستند که عمده‌ترین آنها عبارتنداز:

 در مطالعه و بررسی و بخصوص اجرای ((فنون هیپنوتیزم)) عوامل زیادی دخیل هستند که عمده‌ترین آنها عبارتنداز:

 *داشتن علاقه واقعی
 *داشتن علاقه واقعی
 *((صبر)) و شکیبایی فوق‌العاده
 *((صبر)) و شکیبایی فوق‌العاده
 *قوت قلب و ((اعتماد به نفس)) بالا
 *قوت قلب و ((اعتماد به نفس)) بالا
 *شیوایی و ((قدرت بیان))
 *شیوایی و ((قدرت بیان))
 *((قدرت تلقین))
 *((قدرت تلقین))
 *((تمرکز|نیروی تمرکز قوی))
 *((تمرکز|نیروی تمرکز قوی))
 *دقت و استمرار در عمل
 *دقت و استمرار در عمل
 *((نگاه ثابت)) و القای وجهه مثبت از هیپنوتیزم *((نگاه ثابت)) و القای وجهه مثبت از هیپنوتیزم
 !یک روش ساده برای هیپنوتیزم کردن !یک روش ساده برای هیپنوتیزم کردن
-می‌توان با نگاه ثابت روی سوژه اثر گذاشت. همانطوری که ((نور خورشید)) را ((عدسی)) ، همگرا می‌کند، شما نیز می‌توانید به کمک چشم خود و با خیره شدن (به چشم‌های آن) عمل هیپنوتیزم کردن را انجام دهید. نگاه ثابت و مستقیم ، به دلیل ایجاد ((تمرکز|تمرکز فکری)) خاصیت هیپنوتیز می‌دارد.

باید توجه کرد که چون پلک زدن خارج از اراده بوده و خودبه‌خودی است، شخص هیپنوتیزم کننده بایستی در مقابل پلک زدن مقاومت کند. برای اینکه نگاه واقعا ثابت باشد و بیشترین تاثیر روی سوژه بگذارد بایستی با ((تمرینات تقویت چشم)) از حرکات چشم در موقع اجرای فن جلوگیری کرد و نگاه و خیرگی را واقعا ثابت نمود.
+می‌توان با نگاه ثابت روی سوژه اثر گذاشت. همانطوری که نور خورشید را ((عدسی)) ، همگرا می‌کند، شما نیز می‌توانید به کمک چشم خود و با خیره شدن (به چشم‌های آن) عمل هیپنوتیزم کردن را انجام دهید. نگاه ثابت و مستقیم ، به دلیل ایجاد ((تمرکز فکری)) خاصیت هیپنوتیز می‌دارد.

باید توجه کرد که چون پلک زدن خارج از اراده بوده و خودبه‌خودی است، شخص هیپنوتیزم کننده بایستی در مقابل پلک زدن مقاومت کند. برای اینکه نگاه واقعا ثابت باشد و بیشترین تاثیر روی سوژه بگذارد بایستی با ((تمرینات تقویت چشم)) از حرکات چشم در موقع اجرای فن جلوگیری کرد و نگاه و خیرگی را واقعا ثابت نمود.
 !نکات قابل توجه !نکات قابل توجه
 *مبتدیان برای موفقیت در هیپنوتیزم کردن ، ابتدا باید افرادی را که ((تلقین پذیری|تلقین پذیر)) هستند، هیپنوتیزم کنند.

 *مبتدیان برای موفقیت در هیپنوتیزم کردن ، ابتدا باید افرادی را که ((تلقین پذیری|تلقین پذیر)) هستند، هیپنوتیزم کنند.

 *اگر قصد از هیپنوتیزم کردن معالجه باشد، عامل نباید قبل از کشف علت واقعی بیماری سوژه ، اقدام به معالجه نماید. زیرا تشخیص غلط ((بیماری روحی)) و معالجه آن ، منجر به وخیمتر شدن حال بیمار خواهد شد.

 *اگر قصد از هیپنوتیزم کردن معالجه باشد، عامل نباید قبل از کشف علت واقعی بیماری سوژه ، اقدام به معالجه نماید. زیرا تشخیص غلط ((بیماری روحی)) و معالجه آن ، منجر به وخیمتر شدن حال بیمار خواهد شد.

 *هیپنوتیزم کننده ((اعتماد به نفس)) را داشته و آن را همیشه در ذهن مرور کند و در صورت عدم موفقیت کامل در درمان برخی از امراض ، از تمسخر این و آن ، ترسی به دل راه ندهد.

 *هیپنوتیزم کننده ((اعتماد به نفس)) را داشته و آن را همیشه در ذهن مرور کند و در صورت عدم موفقیت کامل در درمان برخی از امراض ، از تمسخر این و آن ، ترسی به دل راه ندهد.

 *مبتدیان باید از هیپنوتیزم کردن ((افراد هیستریک)) شدیدا خودداری نمایند، زیرا عملیات آنها ممکن است خطراتی را موجب شوند. *مبتدیان باید از هیپنوتیزم کردن ((افراد هیستریک)) شدیدا خودداری نمایند، زیرا عملیات آنها ممکن است خطراتی را موجب شوند.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((اعتماد به نفس)) *((اعتماد به نفس))
 *((تحولات تاریخی هیپنوتیزم)) *((تحولات تاریخی هیپنوتیزم))
 *((تلقین پذیری)) *((تلقین پذیری))
 *((تمرکز)) *((تمرکز))
 *((تمرینات تقویت چشم)) *((تمرینات تقویت چشم))
 *((خواب مصنوعی)) *((خواب مصنوعی))
 *((دانستنیهای هیپنوتیزم)) *((دانستنیهای هیپنوتیزم))
 *((شرایط هیبنوتیزم موفق)) *((شرایط هیبنوتیزم موفق))
 *((فنون هیپنوتیزم)) *((فنون هیپنوتیزم))
 *((قدرت بیان)) *((قدرت بیان))
 *((گستره نظریه تلقین)) *((گستره نظریه تلقین))
 *((ماورای طبیعت)) *((ماورای طبیعت))
 *((مراحل هیپنوتیزم)) *((مراحل هیپنوتیزم))
 *((نگاه ثابت)) *((نگاه ثابت))
 *((نیروی مافوق طبیعی)) *((نیروی مافوق طبیعی))
 *((هیپنوتیزم)) *((هیپنوتیزم))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 23 اسفند 1384 [16:20 ]   3   حسین خادم      جاری 
 چهارشنبه 16 دی 1383 [06:27 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 08 دی 1383 [08:26 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..