منو
 کاربر Online
627 کاربر online
تاریخچه ی: شرایط هیپنوتیزم موفق

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-47Lines: 1-46
 !تثبیت نگاه !تثبیت نگاه
 روشهای مختلفی برای ((نظریه تثبیت نگاه|تثبیت نگاه)) وجود دارد، این روشها که هر کدام فواید ویژه خود را دارد به لحاظ تنوع تمرینات وسوژه‌های گوناگون توصیه می‌شود. در تثبیت نگاه بایستی با خیره شدن به او و ((تمرکز|تمرکز کردن)) ، توجه او را به خود جلب کرد. و حتی با جلوگیری از پلک زدن و تداوم بیشتر نگاه ، حالت ((خواب مصنوعی)) به راحتی قابل حصول خواهد شد.  روشهای مختلفی برای ((نظریه تثبیت نگاه|تثبیت نگاه)) وجود دارد، این روشها که هر کدام فواید ویژه خود را دارد به لحاظ تنوع تمرینات وسوژه‌های گوناگون توصیه می‌شود. در تثبیت نگاه بایستی با خیره شدن به او و ((تمرکز|تمرکز کردن)) ، توجه او را به خود جلب کرد. و حتی با جلوگیری از پلک زدن و تداوم بیشتر نگاه ، حالت ((خواب مصنوعی)) به راحتی قابل حصول خواهد شد.
 !طلاقت بیان  !طلاقت بیان
 طلاقت بیان هیپنوتیزم کننده نقش مهمی در عمل هیپنوتیزم دارد. شخصی که با مکث و یا لکنت زبان سخن بگوید، قادر نخواهد بود افراد را تحت تاثیر قرار داده و به حالت ((خواب مصنوعی|خواب هیپنوز)) ببرد. بنابراین برای صریح و شیوا صحبت کردن مقداری تمرین نماید و جملات ویژه لازم در عمل ((هیپنوتیزم)) را با صراحت و بیانی رسا تمرین نماید تا موقع اجرای فن از بابت ارائه و بیان و جملات مشکلی نداشته باشد.  طلاقت بیان هیپنوتیزم کننده نقش مهمی در عمل هیپنوتیزم دارد. شخصی که با مکث و یا لکنت زبان سخن بگوید، قادر نخواهد بود افراد را تحت تاثیر قرار داده و به حالت ((خواب مصنوعی|خواب هیپنوز)) ببرد. بنابراین برای صریح و شیوا صحبت کردن مقداری تمرین نماید و جملات ویژه لازم در عمل ((هیپنوتیزم)) را با صراحت و بیانی رسا تمرین نماید تا موقع اجرای فن از بابت ارائه و بیان و جملات مشکلی نداشته باشد.
-!((قدرت تلقین)) +!قدرت تلقین
 تلقینات هیپنوتیزم کننده باید بصورتی باشد که با حالات ذهنی ، روانی و جسمی سوژه متناسب باشد. یعنی تلقینات هیپنوتیزم کننده با ((تلقین به نفس)) هیپنوتیزم شونده همراه باشد تا اثرات خود را در سوژه ظاهر نماید در غیر اینصورت تلقینات موثر نخواهد بود. هیپنوتیزم کننده بایستی ناراحتی‌های عصبی و سایر محدودیت‌های سوژه را حتما مد نظر داشته باشد و جملات و مطالب خود را از سوژه‌ای به سوژه دیگر تغییر دهد.  تلقینات هیپنوتیزم کننده باید بصورتی باشد که با حالات ذهنی ، روانی و جسمی سوژه متناسب باشد. یعنی تلقینات هیپنوتیزم کننده با ((تلقین به نفس)) هیپنوتیزم شونده همراه باشد تا اثرات خود را در سوژه ظاهر نماید در غیر اینصورت تلقینات موثر نخواهد بود. هیپنوتیزم کننده بایستی ناراحتی‌های عصبی و سایر محدودیت‌های سوژه را حتما مد نظر داشته باشد و جملات و مطالب خود را از سوژه‌ای به سوژه دیگر تغییر دهد.
 !اجرای پاس‌ها  !اجرای پاس‌ها
 در اجرای هیپنوتیزم ، اکثر متخصصین از ((تکنیک پاس در هیپنوتیزم|پاسها)) کمک می گیرند. برای ایجاد خواب عمیق و نیز تغییر دادن خواب به درجات مختلفش از پاس‌ها کمک می‌گیرند.

 در اجرای هیپنوتیزم ، اکثر متخصصین از ((تکنیک پاس در هیپنوتیزم|پاسها)) کمک می گیرند. برای ایجاد خواب عمیق و نیز تغییر دادن خواب به درجات مختلفش از پاس‌ها کمک می‌گیرند.

 __بر طبق سلیقه ، هیپنوتیزم کننده‌ها پاس های مختلفی را بکار می‌گیرند:__

 __بر طبق سلیقه ، هیپنوتیزم کننده‌ها پاس های مختلفی را بکار می‌گیرند:__

 *__ پاس‌های گردن :__ این پاس‌ها بیشتر روی سر و صورت و سینه سوژه اجرا می‌شود.

 *__ پاس‌های گردن :__ این پاس‌ها بیشتر روی سر و صورت و سینه سوژه اجرا می‌شود.

 *__پاس‌های عمودی :__ این پاس‌ها در تمام سطح بدن از سمت سر به طرف پاها اجرا می‌گردد.

 *__پاس‌های عمودی :__ این پاس‌ها در تمام سطح بدن از سمت سر به طرف پاها اجرا می‌گردد.

 *__ پاس‌های افقی :__ این پاس‌ها در قسمت سر و صورت ، سینه و بطور کلی بالاتنه اجرا می‌شود. اجرای این پاس‌ها به ترتیب از راست به چپ و یا بر عکس صورت می‌گیرد.

 *__ پاس‌های افقی :__ این پاس‌ها در قسمت سر و صورت ، سینه و بطور کلی بالاتنه اجرا می‌شود. اجرای این پاس‌ها به ترتیب از راست به چپ و یا بر عکس صورت می‌گیرد.

 *__ پاس مسحی :__ این پاس‌ها در تمام سطح بدن می‌تواند بکار گرفته شود. در عمل به هنگام ((اجرای پاس)) ، دستها بصورت آرام و آهسته با بدن سوژه برخورد کرده و با نرمی خاصی بدن را لمس می‌کنند. در نواحی دردمند ، در درمان بیماری از این پاس‌ها بیشتر استفاده می‌شود.

 *__ پاس مسحی :__ این پاس‌ها در تمام سطح بدن می‌تواند بکار گرفته شود. در عمل به هنگام ((اجرای پاس)) ، دستها بصورت آرام و آهسته با بدن سوژه برخورد کرده و با نرمی خاصی بدن را لمس می‌کنند. در نواحی دردمند ، در درمان بیماری از این پاس‌ها بیشتر استفاده می‌شود.

 *__ پاس‌های بیداری :__ در اجرای این پاس‌ها که از انواع اخیر می‌باشند، برای حالت خواب دست‌ها را آرام از بالا به پایین حرکت می‌دهند، در صورتیکه در حالت بیدار کردن دست‌ها را با سرعت بیشتر در جهت مخالف حرکت می‌دهند.  *__ پاس‌های بیداری :__ در اجرای این پاس‌ها که از انواع اخیر می‌باشند، برای حالت خواب دست‌ها را آرام از بالا به پایین حرکت می‌دهند، در صورتیکه در حالت بیدار کردن دست‌ها را با سرعت بیشتر در جهت مخالف حرکت می‌دهند.
 !قوت قلب  !قوت قلب
 هیپنوتیزم کننده علاوه بر دارا بودن اطلاعات کافی و موارد اخیر باید اعتقاد و ایمان به کاری که می‌کند داشته باشد. به عبارتی کار خودش رابا ((اعتماد به نفس)) بالایی مبنی بر عملی شدن آن انجام دهد. زیرا علاوه بر مهارت ، ((صبر)) ، ((حوصله)) ، باید قوت قلب لازم را بری جلب سوژه و اثر گذاری بر او داشته باشد.  هیپنوتیزم کننده علاوه بر دارا بودن اطلاعات کافی و موارد اخیر باید اعتقاد و ایمان به کاری که می‌کند داشته باشد. به عبارتی کار خودش رابا ((اعتماد به نفس)) بالایی مبنی بر عملی شدن آن انجام دهد. زیرا علاوه بر مهارت ، ((صبر)) ، ((حوصله)) ، باید قوت قلب لازم را بری جلب سوژه و اثر گذاری بر او داشته باشد.
 !نکات مهم تکمیلی !نکات مهم تکمیلی
  __جهت داشتن توفیق بیشتر در ((اجرای فنون هیپنوتیزم)) نکات زیر نیز حائز اهمیت هستند: __

  __جهت داشتن توفیق بیشتر در ((اجرای فنون هیپنوتیزم)) نکات زیر نیز حائز اهمیت هستند: __

 *درجه ((تلقین پذیری)) هیپنوتیزم شونده  *درجه ((تلقین پذیری)) هیپنوتیزم شونده
 *مدت زمان اثر تلقینات در ((مغز)) هیپنوتیزم شونده *مدت زمان اثر تلقینات در ((مغز)) هیپنوتیزم شونده
 *عمق یا درجه خواب سوژه (بخصوص در زمان پذیرش تلقینات یا اعمال جراحی)  *عمق یا درجه خواب سوژه (بخصوص در زمان پذیرش تلقینات یا اعمال جراحی)
 *میزان تحصیلات و آشنایی سوژه با هیپنوتیزم  *میزان تحصیلات و آشنایی سوژه با هیپنوتیزم
 * نوع تربیت دوران کودکی سوژه و دیدگاه‌های وی  * نوع تربیت دوران کودکی سوژه و دیدگاه‌های وی
 *شخصیت و ((اراده|قدرت اراده)) هیپنوتیزم شونده  *شخصیت و ((اراده|قدرت اراده)) هیپنوتیزم شونده
 *وضعیت جسمی و روحی سوژه در زمان اجرای عمل هیپنوتیزم  *وضعیت جسمی و روحی سوژه در زمان اجرای عمل هیپنوتیزم
 !نکات قابل توجه !نکات قابل توجه
 *بعد از تمرینات کامل و زیاد شروع به هیپنوتیزم کردن بکنید.

 *بعد از تمرینات کامل و زیاد شروع به هیپنوتیزم کردن بکنید.

 *شرایط جسمی ، روحی و روانی سوژه مورد نظر را مورد توجه داشته باشید و شیوه ، نحوه اجرای عمل ، مدت زمان و نوع تلقینات را مطابق با وضعیت هیپنوتیزم شونده انتخاب نمایید.

 *شرایط جسمی ، روحی و روانی سوژه مورد نظر را مورد توجه داشته باشید و شیوه ، نحوه اجرای عمل ، مدت زمان و نوع تلقینات را مطابق با وضعیت هیپنوتیزم شونده انتخاب نمایید.

 *اگر سوژه از خواب بیدار نشده ، نگران نباشید و او را به حال خود بگذارید، زیرا ایشان از ((خواب مصنوعی)) به ((خواب طبیعی)) رفته است.

 *اگر سوژه از خواب بیدار نشده ، نگران نباشید و او را به حال خود بگذارید، زیرا ایشان از ((خواب مصنوعی)) به ((خواب طبیعی)) رفته است.

 *محلی که عمل هیپنوتیزم در آنجا انجام می‌گیرد، باید تمیز ، خلوت ، بی‌سر و صدا و کمی تاریک باشد.

 *محلی که عمل هیپنوتیزم در آنجا انجام می‌گیرد، باید تمیز ، خلوت ، بی‌سر و صدا و کمی تاریک باشد.

 *برای موفقیت در هیپنوتیزم ، علاوه بر استعداد ، کسب اطلاعات کامل ، تربیت درست یک استاد هیپنوتیزم ، ممارست و تمرین لازم است. *برای موفقیت در هیپنوتیزم ، علاوه بر استعداد ، کسب اطلاعات کامل ، تربیت درست یک استاد هیپنوتیزم ، ممارست و تمرین لازم است.
 !مباحث مرتبط با عنوان  !مباحث مرتبط با عنوان
 *((اجرای پاس)) *((اجرای پاس))
 *((اجرای فنون هیپنوتیزم)) *((اجرای فنون هیپنوتیزم))
-*((اعتماد به نفس)) 
 *((تحولات تاریخی هیبنوتیزم)) *((تحولات تاریخی هیبنوتیزم))
 *((تکنیک پاس در هیپنوتیزم)) *((تکنیک پاس در هیپنوتیزم))
 *((تلقین به نفس)) *((تلقین به نفس))
 *((تمرکز))  *((تمرکز))
 *((خواب مصنوعی))  *((خواب مصنوعی))
 *((دانستنیهای هیپنوتیزم)) *((دانستنیهای هیپنوتیزم))
 +*((درمان با هیپنوتیزم))
 *((شما نیز می‌توانید هیپنوتیزم کنید!)) *((شما نیز می‌توانید هیپنوتیزم کنید!))
 *((فنون هیپنوتیزم))  *((فنون هیپنوتیزم))
 *((قدرت تلقین)) *((قدرت تلقین))
 *((نظریه نگاه ثابت)) *((نظریه نگاه ثابت))
-*((هیپنوتیزم))
*((هیپنوتیزم دمانی
))
+*((هیپنوتیزم))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 23 اسفند 1384 [16:21 ]   4   حسین خادم      جاری 
 سه شنبه 23 اسفند 1384 [16:19 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 19 دی 1383 [05:55 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 08 دی 1383 [08:27 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..