/>

    
 منو
 صفحه های تصادفی
علم غذا
حبیب بن مظاهر و شهادت در کربلا
واکنش مقامات انگلیسی
تیره ژشیریاسه
آفریقا در قرن نوزدهم میلادی
وسایل پیوند زنی
جنگهای ناپلئون
مرحله پنجم سلسله صفویه-کشتارها و قتل و خونریزی های داخلی و پیامدهای ناشی از این سلسله
تقویم فیزیک هسته ای
ماهواره‌های ردیابی
 کاربر Online
707 کاربر online
Lines: 1-56Lines: 1-46
-V{maketoc}

! دید کلی:

در انرژهای به اندازه کافی بالا غالبا می‌توان ‏((بر همکنش الکترومغناطیسی|بر همکنشهای الکترومغناطیسی)) که انرژی آن خیلی کمتر ‏از ((انرژی جنبشی)) ذره فرودی ‏است صرفنظر کرد. برای مثال پروتونهای در حدود ‏MeV‏200 می‌توانند ‏‏واکنشهای موسوم به خردشدگی را در هدف ایجاد کنند. بدین ترتیب که ‏در اثر برخورد ذره فرودی با تک تک ‏هستکها در درون هسته آنرا به ‏پاره‌های متعددی منفجر نماید.

! پدیده های مورد بررسی:‏

*در انرژهای بالای ‏MeV‏300 که به وسیله ((سنکروترون‌|سنکروسیکلوترونها)) ایجاد ‏می‌شود، ‏ذره جدیدی به‌نام ((مزون)) آشکار می‌شود. که وجود آن به صورت ‏نظری توسط ((یوکاوا)) ، کسی که برای اولین بار ‏فرض کرد. ((نیروی هسته‌ای|نیروهای ‏هسته‌ای)) ناشی از تبادل پیوسته مزونها بین هستکهاست، پیش‌بینی ‏شده ‌بود. />
*مطالعات ((پی کیهانی|پرتوهای کیهانی)) و آزمایشات به عمل آمده توسط ‏شتاب‌دهنده‌ها به صورت روش نظریه اخیر را ‏ثابت کرده است. تولید ‏مزونها را می‌توان در چارچوب ((نظریه نسبیت)) که بر اساس آن جرم و ‏انرژی ‏ویژگی‌های نزدیک به‌هم مربوط مانده‌اند، فهمید. طوری که هنگام ‏برخورد دو ((پروتون)) قسمتی از انرژی ‏جنبشی آنها می‌تواند به شکل جرم ‏ذره سومی به نام مزون دوباره در طبیعت ظاهر شود.

! بررسی ماهیت مزون با ((ماشین شتاب‌دهنده|دستگاه شتاب‌دهنده)):

*((مزون)) یکی از چند ذره بنیادی ((پروتون)) ، ((نوترون)) و ((الکترون)) بعلاوه وجود ‏پوزیترون و ‏‏((فوتون)) (ذره با جرم صفر که برای ((طبیعت نور)) بکار می‌رود) ‏مستحکم شده‌بود. علاوه بر فرضیه ذره ای ‏به جرم صفر "((نوترینو))" تنها راه ‏محاسبه پایستگی انرژی در جریان کسیل الکترون (با هردو علامت ‏B- ‏و ‎‎‎+‎B‎ ‎‏) از ((عناصر رادیو اکتیو|هسته‌های رادیواکتیو)) توسعه داده شده‌بود. />
*مزونهای یافته‌شده در تابشهای کیهانی ناپایدارند و در زمان میانگین ‏‎به الکترونهای +‏e‏ و‏‎ ‎،e- ‎‏ ( زیرا ‏مزونها دارای هردو علامت‌ند) و دو ‏((نوتیرینو)) وا می‌باشند. بلا فاصله نشان داده شد که این ذرات پیش‌بینی ‏‏شده توسط یوکاوا نبوده‌اند بلکه آنها محصولات دختر مزونهای ((یوکاوا)) ‏می‌باشند. در واقع مزونهای یوکاوا یا ‏Π‏ ‏مزونها با بار مثبت و منفی خنثی با ‏عمر کوتاهتر 28-10 می‌باشند به طوری که در ‏واپاشی ‏آنها ‏μ‏ مزونها تولید می‌شوند که در تابشهای کیهانی ما آنهارا می‌بینیم.‏ />
*علاوه بر ‏Π‏ مزونها با بار مثبت و منفی خنثی با عمر ‏‎10-‎‎15 s‏ نیز وجود دارد. طبیعتا ‏شتاب‌دهنده‌ها با ابزارهای مهمی ‏هستند در هدایت پژوهش مربوطه این ذرات هر چند که پرتوهای کیهانی ‏‏دست کم تا این لحظه دارای مزیت انرژیهای بالاتر نسبت به پرتوهای ‏حاصل از شتاب‌دهنده‌ها هستند این ‏اشکال را دارند که ((دانشمندان)) ‏نمی‌توانند آنها را بر حسب دلخواه مهار کنند. و فقط آثار آنها را پس از گذر ‏از ((‏جو زمین|جو کره زمین)) می‌توانند مشاهده کنند.

! کاربرد ((سنکروترون|سنکروسیکلوترون)):‏

سنکروسیکلوترون یا پروتون ((سنکروترون)) نه تنها قادر است بهره پروتونی پر‏انرژی بیشتری داشته باشند ‏بلکه قادر است باریکه فشرده‌ای از ‏Π‎ مزونها ‏را به خاطر عمر کوتاهشان پس از چند متر دور شدن از هدف ‏تولید شده ‏تبدیل به ‏μ‏ و ((نوترینو)) کنند. ‏

این باریکه‌ها وسیله مطالعه زمینه تازه و جالبی در ((فیزیک))ند که کاوش در ‏ساختمان داخلی ((ذرات بنیادی)) را ‏فراهم می‌کند. در واقع تکثیر سریع آنها ‏به این نتیجه منجر شد که آن طور که تصور می‌شد آنها ذرات بنیادی ‏‏نیستند. اگر انرژی پرتابه‌ها بازهم بیشتر افزوده شود، نوعی دیگر مزون ، ‏k‏ مزون که خواص آن همراه ‏خواص سایر ذرات بنیادی ردیف شده‌اند، به ‏وجود می‌آید. /> />k‏ مزونها حتی ذرات سنگین موسوم به ((هایپرون))‌ها می‌توانند به کمک ‏شتاب‌دهنده‌های معروف به سینکروترون ‏تولید شوند. ((شتاب‌دهنده‌))ها نیز ‏تحقق انواع دیگر ذرات موسوم به پادذره‌ها را که موجودیشان دارای ‏اهمیت ‏ژرفی در فیزیک همچنین دارای معنای ((کیهان‌شناسی)) است را ‏امکان داده اند.‏

! ((ذره و ضدذره|ذرات و ضدذرات)) در شتاب‌دهنده ها:‏

((پدیده تولید جفت|جفت الکترون پوزیترون)) مثال نوعی رابطه بین ذره و پادذره است بدین معنی که ‏آنها دارای بار و ((گشتاور زاویه‌ای)) ‏متفاوتی هستند ولی سایر خواص ‏مشترک دارند آنها در اثر نابودی ((اشعه گاما)) به قدر کافی پر انرژی توما ‏‏تولید می‌شوند هر چند که پوزیترون مشابه الکترون که جز اصلی ((ماده)) ‏است نمی‌باشد. پوزیترون به محض ‏اینکه ایجاد شد به جز در برخورد با ‏سایر الکترونها پایدار است. ‏

تقارن موجود بین ((الکترون)) و ((پوزیترون)) اشاره بر امکان وجود سایر پادذره ‌هاست. پادپروتون (آنتی پروتون) ‏می‌بایست دارای همان جرم پروتون ‏ولی بار و ((گشتاور مغناطیسی)) مخالف باشد در صورتی که در مورد ‏نوترون ‏توزیع بار منجر به صفر عینا در مورد پادنوترون نیز وجود دارد ولی گشتاور ‏مغناطیسی آن مخالف ((‏نوترون)) است.‏

! کشف ((ذرات بنیادی)) با شتاب‌دهنده ها:

تلاشهای موفقیت آمیز به پیش‌بینی و کشف متعاقب ذره‌های جدید منجر ‏شده‌است. البته باید توجه کرد که ‏رده‌بندی ذره‌های بنیادی بایستی بر ‏اساس اصول کاملا متفاوت از اصول بکار رفته در ((جدول تناوبی)) در نظر ‏‏گرفته شده باشد. ‏

تفاوت اصلی در این واقعیت نهفته است که ((عناصر شیمیایی)) نوع تقسیم ‏بندی دستگاه بسته از قبل موجود در ‏طبیعت و محدود در تعدادی ‏می‌باشد، از طرف دیگر این سوال مطرح است که با آماده شدن ‏شتاب‌دهنده‌های با انرژی ‏بالا تا چه تعداد ذره‌های جدید امکان تولید خواهند ‏داشت.

! مباحث مرتبط با عنوان:
+!دید کلی
در انرژیهای به اندازه کافی بالا غالبا می‌توان ‏((برهمکنش الکترومغناطیسی|برهمکنشهای الکترومغناطیسی)) که انرژی آن خیلی کمتر ‏از ((انرژی جنبشی)) ذره فرودی ‏است صرفنظر کرد. برای مثال پروتونهای در حدود ‏MeV‏200 می‌توانند ‏‏واکنشهای موسوم به خرد شدگی را در هدف ایجاد کنند. بدین ترتیب که ‏در اثر برخورد ذره فرودی با تک تک ‏هستکها در درون ((هسته اتم|هسته)) آنرا به ‏پاره‌های متعددی منفجر نماید. />


>>
/>


{picture=accelerator.JPG}

!
پدیدههای مورد بررسی
*در انرژیهای بالای ‏MeV‏300 که بوسیله ((سنکروترون‌|سنکروسیکلوترونها)) ایجاد ‏می‌شود، ‏ذره جدیدی به ‌نام ((مزون)) آشکار می‌شود، که وجود آن به صورت ‏نظری توسط ((یوکاوا)) ، کسی که برای اولین بار ‏فرض کرد ((نیروی هسته‌ای|نیروهای ‏هسته‌ای)) ناشی از تبادل پیوسته مزونها بین هستکهاست، پیش‌بینی ‏شده ‌بود.>>
*مطالعات ((ع کیهانی|پرتوهای کیهانی)) و آزمایشات به عمل آمده توسط ‏((شتاب دهنده ذرات|شتاب‌ دهنده‌ها)) به صورت روش نظریه اخیر را ‏ثابت کرده است. تولید ‏مزونها را می‌توان در چارچوب ((نظریه نسبیت)) که بر اساس آن جرم و ‏انرژی ‏ویژگی‌های نزدیک به‌هم مربوط مانده‌اند، فهمید. طوری که هنگام ‏برخورد دو پروتون قسمتی از انرژی ‏جنبشی آنها می‌تواند به شکل جرم ‏ذره سومی به نام ((مزون)) دوباره در طبیعت ظاهر شود.
!بررسی ماهیت مزون با دستگاه شتاب ‌دهنده
*مزون یکی از چند ((فیزیک ذرات بنیادی|ذره بنیادی)) ((پروتون)) ، ((نوترون)) و ((الکترون)) به علاوه وجود ‏پوزیترون و ‏‏((فوتون)) (ذره با جرم صفر که برای ((طبیعت نور)) بکار می‌رود) ‏مستحکم شده ‌بود. علاوه بر فرضیه ذرهای ‏به جرم صفر "((نوترینو))" تنها راه ‏محاسبه پایستگی انرژی در جریان کسیل الکترون (با هردو علامت ‏B- ‏و ‎‎‎+‎B‎ ‎‏) از ((عناصر رادیو اکتیو|هسته‌های رادیواکتیو)) توسعه داده شده‌بود.>>
*مزونهای یافته ‌شده در تابشهای کیهانی ناپایدارند و در زمان میانگین ‏‎به الکترونهای +‏e‏ و‏‎ ‎، e- ‎‏ ( زیرا ‏مزونها دارای هر دو علامت‌ هتند) و دو ‏نوتیرینو وا می‌پاشند. بلا فاصله نشان داده شد که این ذرات پیش‌بینی ‏‏شده توسط یوکاوا نبوده‌اند بلکه آنها محصولات دختر مزونهای یوکاوا ‏می‌باشند. در واقع مزونهای یوکاوا یا ‏Π‏ ‏مزونها با بار مثبت و منفی خنثی با ‏عمر کوتاهتر 28-10 می‌باشند، بطوری که در ‏واپاشی ‏آنها ‏μ‏ مزونها تولید می‌شوند که در تابشهای کیهانی ما آنها را می‌بینیم.‏>>
*علاوه بر ‏Π‏ مزونها با بار مثبت و منفی خنثی با عمر ‏‎10-‎‎15 s‏ نیز وجود دارد. طبیعتا ‏شتاب ‌دهنده‌ها ابزارهای مهمی ‏هستند در هدایت پژوهش مربوطه این ذرات. هر چند که پرتوهای کیهانی ‏‏دست کم تا این لحظه دارای مزیت انرژیهای بالاتر نسبت به پرتوهای ‏حاصل از شتاب‌ دهنده‌ها هستند این ‏اشکال را دارند که دانشمندان ‏نمی‌توانند آنها را بر حسب دلخواه مهار کنند و فقط آثار آنها را پس از گذر ‏از ((‏جو زمین|جو کره زمین)) می‌توانند مشاهده کنند.
!کاربرد سنکروسیکلوترون
سنکروسیکلوترون یا پروتون سنکروترون نه تنها قادر است بهره پروتونی پر ‏انرژی بیشتری داشته باشند، ‏بلکه قادر است باریکه فشرده‌ای از ‏Π‎ مزونها ‏را بخاطر عمر کوتاهشان پس از چند متر دور شدن از هدف ‏تولید شده ‏تبدیل به ‏μ‏ و نوترینو کنند. ‏این باریکه‌ها وسیله مطالعه زمینه تازه و جالبی در فیزیک هتند که کاوش در ‏ساختمان داخلی ((ذرات بنیادی)) را ‏فراهم می‌کند. در واقع تکثیر سریع آنها ‏به این نتیجه منجر شد که آنطور که تصور می‌شد آنها ذرات بنیادی ‏‏نیستند. اگر انرژی پرتابه‌ها باز هم بیشتر افزوده شود، نوعی دیگر مزون ، ‏k‏ مزون که خواص آن همراه ‏خواص سایر ذرات بنیادی ردیف شده‌اند، بوجود می‌آید.

k‏ مزونها حتی ذرات سنگین موسوم به ~~green:هایپرونها~~ می‌توانند به کمک ‏شتاب‌ دهنده‌های معروف به سینکروترون ‏تولید شوند. شتاب‌ دهنده‌ها نیز ‏تحقق انواع دیگر ذرات موسوم به ((ضد ماده|پاد ذره‌ها)) را که موجودیتشان دارای ‏اهمیت ‏ژرفی در فیزیک همچنین دارای معنای ((کیهان‌ شناسی)) است را ‏امکان دادهاند.‏
>
>
align=left> />

{img src=img/daneshnameh_up/f/ff/Cyclotron.JPG}

!ذرات و ضد ذرات در شتاب ‌دهندهها
((پدیده تولید جفت|جفت الکترون پوزیترون)) مثال نوعی رابطه بین ذره و پاد ذره است. بدین معنی که ‏آنها دارای بار و ((گشتاور زاویه‌ای)) ‏متفاوتی هستند، ولی سایر خواص ‏مشترک دارند. آنها در اثر نابودی ((اشعه گاما)) به قدر کافی پر انرژی توما ‏‏تولید می‌شوند، هر چند که پوزیترون مشابه الکترون که جز اصلی ماده ‏است نمی‌باشد. پوزیترون به محض ‏اینکه ایجاد شد به جز در برخورد با ‏سایر الکترونها پایدار است. ‏تقارن موجود بین الکترون و پوزیترون اشاره بر امکان وجود سایر پاد ذره‌هاست. پاد پروتون (آنتی پروتون) ‏می‌بایست دارای همان جرم پروتون ‏ولی بار و ((گشتاور مغناطیسی)) مخالف باشد، در صورتی که در مورد ‏نوترون ‏توزیع بار منجر به صفر عینا در مورد پاد نوترون نیز وجود دارد ولی گشتاور ‏مغناطیسی آن مخالف ‏نوترون است.‏
!کشف ذرات بنیادی با شتاب‌دهندهها
تلاشهای موفقیت آمیز به پیش‌بینی و کشف متعاقب ذره‌های جدید منجر ‏شده‌ است. البته باید توجه کرد که ‏رده‌بندی ذره‌های بنیادی بایستی بر ‏اساس اصول کاملا متفاوت از اصول بکار رفته در ((جدول تناوبی)) در نظر ‏‏گرفته شده باشد. ‏تفاوت اصلی در این واقعیت نهفته است که عناصر شیمیایی نوع تقسیم ‏بندی دستگاه بسته از قبل موجود در ‏طبیعت و محدود در تعدادی ‏می‌باشد، از طرف دیگر این سوال مطرح است که با آماده شدن ‏شتاب‌ دهنده‌های با انرژی ‏بالا تا چه تعداد ذره‌های جدید امکان تولید خواهند ‏داشت.
!مباحث مرتبط با عنوان
 *‎‏((الکترون)) *‎‏((الکترون))
 *((بر همکنش الکترومغناطیسی)) *((بر همکنش الکترومغناطیسی))
 *((ذرات بنیادی)) *((ذرات بنیادی))
 *((ذره و ضدذره)) *((ذره و ضدذره))
 *((سنکروترون)) *((سنکروترون))
 *‏((شتاب دهنده خطی))‏ *‏((شتاب دهنده خطی))‏
 *((شتاب دهنده‌ خطی الکترونی))‏ *((شتاب دهنده‌ خطی الکترونی))‏
 *((شتاب دهنده‌ ذرات))‏ *((شتاب دهنده‌ ذرات))‏
 *((شتاب ‌دهنده‌ ذرات بنیادی))‏ *((شتاب ‌دهنده‌ ذرات بنیادی))‏
 *((شتاب دهنده‌ وان دوگراف‏))‏ *((شتاب دهنده‌ وان دوگراف‏))‏
 *((ماشین شتاب‌دهنده)) *((ماشین شتاب‌دهنده))
 *((نظریه نسبیت)) *((نظریه نسبیت))
 *((نوترون))‏ *((نوترون))‏

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 02 خرداد 1385 [14:42 ]   3   مجید آقاپور      جاری 
 یکشنبه 29 آذر 1383 [08:11 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 27 مهر 1383 [15:30 ]   1   10.1.1.9      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..