منو
 کاربر Online
523 کاربر online
تاریخچه ی: شب و روز

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-35Lines: 1-83
 +{DYNAMICMENU()}
 +__واژه‌نامه__
 +*((واژگان نجوم))
 +*((واژگان اختر فیزیک))
 +*((واژگان کیهان شناسی))
 +*((واژگان فیزیک فضا))
 +__مقالات مرتبط__
 +*((نجوم|فهرست مقالات نجوم))
 +*((اگر شب نباشد!))
 +*((تاریکی شب))
 +*((حرکت وضعی زمین))
 +*((چرا آسمان شب سیاه است؟))
 +*((رصد آسمان شب))
 +*((رنگهای آسمان))
 +__کتابهای مرتبط__
 +*((کتابهای نجوم))
 +*((کتابهای اختر فیزیک))
 +__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=54|انجمن نجوم]__
 +*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=54|سوالات و نظرات خود را اینجا مطرح کنید.]
 +__سایتهای مرتبط__
 +*سایتهای داخلی
 +**[http://www.nojum.ir|مجله نجوم]
 +**[http://parssky.com|پارس اسکای]
 +**[http://www.hupaa.com|شبکه فیزیک هوپا]
 +**[http://robot.ir/blog/mollasadra|ملاصدرا]
 +**[http://www.sact.ir/home.htm|مرکز علوم و ستاره شناسی تهران]
 +*سایتهای خارجی
 +**[http://www.astronomy.com/asy/default.aspx|مجله astronomy]
 +**[http://nightskylive.net|آسمان شب]
 +**[http://www.br-online.de/wissen-bildung/spacenight|فضا و آسمان شب]
 +**[http://www.nightskyobserver.com|رصد آسمان شب]
 +**[http://www.kidskonnect.com/Space/SpaceHome.html|همه چیز در مورد فضا]
 +**[http://apod.nasa.gov/apod/archivepix.html|آرشیو روزانه تصاویر نجومی]
 +**[http://www.heavens-above.com/skychart.asp|نقشه آسمان شب]
 +__گالری تصویر__
 +*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=12|گالری علوم]
 +**[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=38|گالری نجوم]
 +body=
 +|~|
 +{DYNAMICMENU}
 !نگاه اجمالی  !نگاه اجمالی
-((خورشید)) هر روز از مشرق طلوع می کند و به آرامی بالا می آید. مسیر حرکت آن در ((آسمان)) به شکل یک نیم دایره است. پس از پیمودن این مسیر ، در ((افق)) فرو می رود. و شب آغاز می شود. زندگی انسان ، جانوران و گیاهان تحت تاثیر گردش شب و روز است. به هنگام روز ، برخی از جانواران استراحت می کنند و شب به جستجوی غذای خود می پردازند. انسان و برخی از جانوران عکس آنها عمل می کنند. با شروع روز بسیاری از گلها ، ((گلبرگ|گلبرگهای)) خود را باز می کنند و شب آنها را می بندند.
!عوامل ((پیدایش شب و روز))
dir align = left>
{picture file=img/daneshnameh_up//shabvroz.jpg}
+((خورشید)) هر روز از مشرق طلوع میکند و به آرامی بالا میآید. مسیر حرکت آن در ((کره سماوی|آسمان)) به شکل یک نیم دایره است. پس از پیمودن این مسیر ، در افق فرو میرود و شب آغاز میشود. زندگی انسان ، جانوران و گیاهان تحت تاثیر گردش شب و روز است. به هنگام روز ، برخی از جانواران استراحت میکنند و شب به جستجوی غذای خود میپردازند. انسان و برخی از جانوران عکس آنها عمل میکنند. با شروع روز بسیاری از گلها ، گلبرگهای خود را باز میکنند و شب آنها را میبندند.>

>
{picture=shabvroz.jpg height=300 width=300}

 
 
-
در زمانهای قدیم ، مردم عقیده داشتند که خورشید واقعا در آسمان حرکت می کند و شب و روز به وجود می آورد. مثلا مصریان بر این باور بودند که خدای خورشید به نام «رع» ارابه آتشین خود را هر روز در آسمانها می راند. امروزه می دانیم که این خورشید نیست که حرکت می کند بلکه سیاره ما ((کره زمین|زمین)) ، مانند ((فرفره)) از غرب به شرق می چرخد. ما در اثر ((چرخش زمین)) تصور می کنیم که خورشید در آسمان حرکت می کند. هنگامی که یک بخش رو به خورشید قرار می گیرد، روز در آن آغاز می شود. در همان هنگام ، بخش دیگر زمین که رو به خورشید نیست در تاریکی فرو می رود. یک بار چرخش زمین به دور خود، یک شبانه روز است.
!((ساعت آفتابی))
یکی از کهن ترین روشهای تشخیص ((زمان)) ، گردش روزانه خورشید در آسمان بود. رومیان ، روز را هشت قسمت می کردند و هر قسمت را یک ساعت می نامیدند. ساعتهای آنها در زمستان کوتاه و در تابستان طولانی بود. با استفاده از یک ساعت آفتابی به راحتی می توان زمان را از حرکت خورشید به دست آورد. یک میله که در جایی نصب شده باشد ، ((سایه)) ایجاد می کند. در تمام مدت روز که خورشید در آسمان گردش می کند. مکان سایه نیز به آرامی عوض می شود. از مکان سایه می توان فهمید که ساعت چند است. پیش از اختراع ساعتهای ارزان قیمت امروزی ، بسیاری از مردم برای نگاه داشتن زمان از ساعتهای آفتابی استفاده می‌کردند.
!((روز خورشیدی))
dir align = left>
{picture file=img/daneshnameh_up//shanvrozz.jpg}
+!عوامل پیدایش شب و روز
در زمانهای قدیم ، مردم عقیده داشتند که خورشید واقعا در آسمان حرکت میکند و شب و روز بوجود میآورد. مثلا مصریان بر این باور بودند که خدای خورشید به نام «رع» ارابه آتشین خود را هر روز در آسمانها میراند. امروزه میدانیم که این خورشید نیست که حرکت میکند بلکه سیاره ما ((کره زمین|زمین)) ، مانند فرفره از غرب به شرق میچرخد. ما در اثر چرخش زمین تصور می کنیم که خورشید در آسمان حرکت میکند. هنگامی که یک بخش رو به خورشید قرار میگیرد، روز در آن آغاز میشود. در همان هنگام ، بخش دیگر زمین که رو به خورشید نیست در تاریکی فرو میرود. یک بار چرخش زمین به دور خود، یک شبانه روز است.
!ساعت آفتابی
یکی از کهنترین روشهای تشخیص زمان ، گردش روزانه خورشید در آسمان بود. رومیان ، روز را هشت قسمت می کردند و هر قسمت را یک ساعت مینامیدند. ساعتهای آنها در زمستان کوتاه و در تابستان طولانی بود. با استفاده از یک ساعت آفتابی به راحتی میتوان زمان را از حرکت خورشید بدست آورد. یک میله که در جایی نصب شده باشد، سایه ایجاد میکند. در تمام مدت روز که خورشید در آسمان گردش میکند. مکان سایه نیز به آرامی عوض میشود. از مکان سایه میتوان فهمید که ساعت چند است. پیش از اختراع ساعتهای ارزان قیمت امروزی ، بسیاری از مردم برای نگاه داشتن زمان از ساعتهای آفتابی استفاده می‌کردند.>

>
{picture=shanvrozz.jpg height=200 width=200}

 
 
-
یک بار چرخش زمین به دور خود ، 24 ساعت طول می کشد. این مدت را یک روز خورشیدی می نامند.
!((روز نجومی))
اگر چرخش زمین را نسبت به ((ستارگان)) بسنجیم ، مدت یک بار چرخش آن را یک روز نجومی می نامند. روز نجومی 4 دقیقه کوتاهتر از روز خورشیدی است.
!((زمان محلی و زمان رسمی))
اگر کسی زمان را مستقیما از روی ((خورشید)) حساب کند ، با یک معما روبه رو خواهد شد. زمان محاسبه شده از روی خورشید در محل هایی که طول جغرافیایی متفاوتی دارند، فرق نمی کند.@ به ازای هر 15 درجه ((طول جغرافیایی)) ، زمان خورشیدی نیز یک ساعت تمام تغییر می کند. با یک ((ساعت آفتابی|ساعت آفتابی ساده)) ، زمان خورشیدی محلی را با دقت 15 دقیقه می توان حساب کرد. مردم هر کشور برای آنکه در کارهایشان بی نظمی پدید نیاید، باید فقط یک زمان را برای همه کشور قبول کنند. زمانی که مستقیما از خورشید به دست می آید، زمان محلی و زمان مورد قبول در سرتاسر یک کشور یا ناحیه ، زمان رسمی نامیده می شود. +!روز خورشیدی
یک بار چرخش زمین به دور خود ، 24 ساعت طول می کشد. این مدت را یک روز خورشیدی مینامند.
!روز نجومی
اگر چرخش زمین را نسبت به ((ستاره|ستارگان)) بسنجیم، مدت یک بار چرخش آن را یک روز نجومی مینامند. روز نجومی 4 دقیقه کوتاهتر از روز خورشیدی است.
!زمان محلی و زمان رسمی
اگر کسی زمان را مستقیما از روی خورشید حساب کند، با یک معما روبرو خواهد شد. زمان محاسبه شده از روی خورشید در محلهایی که طول جغرافیایی متفاوتی دارند، فرق نمیکند. به ازای هر 15 درجه ییر در ((طول جغرافیایی)) ، زمان خورشیدی یک ساعت تمام تغییر میکند. با یک ((ساعت آفتابی|ساعت آفتابی ساده)) ، زمان خورشیدی محلی را با دقت 15 دقیقه می توان حساب کرد. مردم هر کشور برای آنکه در کارهایشان بینظمی پدید نیاید، باید فقط یک زمان را برای همه کشور قبول کنند. زمانی که مستقیما از خورشید بدست میآید، زمان محلی و زمان مورد قبول در سرتاسر یک کشور یا ناحیه ، زمان رسمی نامیده میشود.  !منطقه‌های زمانی  !منطقه‌های زمانی -زمان رسمی بیشتر کشورها معمولا طوری انتخاب می شود که به زمان محلی نزدیک باشد. در کشورهای پهناوری مانند ((ایالات متحد آمریکا)) ، منطقه های زمانی متعددی لازم است. تمام سطح زمین به منطقه‌های زمانی تقسیم شده است. هر منطقه تقریبا 15 درجه طول جغرافیایی را در بر می گیرد. ولی مرز این منطقه ها خط مستقیم نیست. بلکه از نوار مرزی میان کشورهای ایالتها می گذرد. پس در صورت عبور از مرز یک کشور یا ایالت باید ساعت خود را با زمان منطقه جدید تنظیم کنیم. سرعت ((هواپیمای مافوق صوت|هواپیماهای مافوق صوت)) بیشتر از ((مشخصات زمین|سرعت چرخش زمین)) است. از اینرو مسافرانی که با هواپیماها از شرق به غرب پرواز می کنند، با شگفتی می بینند که زودتر از ساعت شروع مسافرت به مقصد رسیده اند! +زمان رسمی بیشتر کشورها معمولا طوری انتخاب می شود که به زمان محلی نزدیک باشد. در کشورهای پهناوری مانند ایالات متحد آمریکا ، منطقههای زمانی متعددی لازم است. تمام سطح زمین به منطقه‌های زمانی تقسیم شده است. هر منطقه تقریبا 15 درجه طول جغرافیایی را در بر می گیرد. ولی مرز این منطقه ها خط مستقیم نیست. بلکه از نوار مرزی میان کشورهای ایالتها می گذرد. پس در صورت عبور از مرز یک کشور یا ایالت باید ساعت خود را با زمان منطقه جدید تنظیم کنیم. سرعت ((هواپیمای مافوق صوت|هواپیماهای مافوق صوت)) بیشتر از ((مشخصات زمین|سرعت چرخش زمین)) است. از این رو مسافرانی که با هواپیماها از شرق به غرب پرواز می کنند، با شگفتی میبینند که زودتر از ساعت شروع مسافرت به مقصد رسیدهاند!  !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان -*((آسمان))
*((پی
یش شب و))
*((ر زمین))
*((رک انتقای زمین)) +*((ا شب شد!))
*((اواع حرک زمین))
*((اریکی ب)) />*((تقیم))  *((حرکت وضعی زمین)) *((حرکت وضعی زمین)) -*((رو شیی))
*((
ز نومی))
*((من ملی و مان می))
*(( رایایی))
*((عض غرافیایی))
*((ک
ه زمین)) +*((چر سن ش سی ست؟))
*(( سمان ))
*((گای ما))
*((ساع فتای))
تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 21 شهریور 1385 [08:40 ]   7   مجید آقاپور      جاری 
 یکشنبه 20 دی 1383 [10:50 ]   5   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 01 دی 1383 [12:12 ]   4   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 19 آذر 1383 [08:02 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 10 آذر 1383 [20:45 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 04 آذر 1383 [12:52 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..