منو
 صفحه های تصادفی
امام صادق علیه السلام و پوشیدن لباس آراسته
سخنان صعصعه بن صوحان پس از شهادت امام علی علیه السلام
اسانس مارژورام
نفرین امام علی علیه السلام بر حسن بصری
شلغم 2
غزوه بنی قریظه
احمد بن عبدالعزیز
تشکیل ارتش نیرومند و نا آگاه معاویه
علامه مجلسى‏
موتور حرارتی
 کاربر Online
431 کاربر online
تاریخچه ی: سیلویت

تفاوت با نگارش: 5

Lines: 1-71Lines: 1-71
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/_ggttqq_Sylvite.jpg} +{picture=_ggttqq_Sylvite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 سیلویت - آگرگات دانه ای ، به طور محلی با بلورهای
( هیپیدیومرف و همراه با هالیت (عرض تصویر 90 میلیمتر
 سیلویت - آگرگات دانه ای ، به طور محلی با بلورهای
( هیپیدیومرف و همراه با هالیت (عرض تصویر 90 میلیمتر
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::سیلویت (Sylvite)::__ ||__::سیلویت (Sylvite)::__
 ::KCl :: ::KCl ::
 ::(کوبیک (مکعبی::|__::سیستم ((تبلور))::__ ::(کوبیک (مکعبی::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::((هالوژن))::|__::((رده بندی))::__ ::((هالوژن))::|__::((رده بندی))::__
 ::کامل::|__::((رخ))::__ ::کامل::|__::((رخ))::__
 ::((شیشه)) ای::|__::((جلا))::__ ::((شیشه)) ای::|__::((جلا))::__
 ::((صدف))ی::|__::شکستگی::__ ::((صدف))ی::|__::شکستگی::__
 ::((شفاف)) - نیمه شفاف::|__::((شفافیت))::__ ::((شفاف)) - نیمه شفاف::|__::((شفافیت))::__
 |__::نوع ((سختی))::__ |__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
 |__::اشکال ظاهری::__ |__::اشکال ظاهری::__
 ::تقریباْ کمیاب ; ((آلمان)) ، ((روسیه)) ، ((کانادا)) ، ((امریکا)) ::|__::((ژیزمان))::__ ::تقریباْ کمیاب ; ((آلمان)) ، ((روسیه)) ، ((کانادا)) ، ((امریکا)) ::|__::((ژیزمان))::__
 :: درشعله شمع ذوب میشود و رنگ شعله بنفش دارد
. به راحتی درآب حل میشود - مزه تلخ و شوردارد::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
 :: درشعله شمع ذوب میشود و رنگ شعله بنفش دارد
. به راحتی درآب حل میشود - مزه تلخ و شوردارد::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
 ::((پتاسیم|K))=55.44% ((کلسیم|Cl))=47.56%::|__::ترکیب شیمیایی::__  ::((پتاسیم|K))=55.44% ((کلسیم|Cl))=47.56%::|__::ترکیب شیمیایی::__
-::سفید - زردفام - متمایل به قرمز - خاکستری - متمایل به آبی::|__::رنگ ((کانی))::__ +::سفید - زرد((فام)) - متمایل به قرمز - خاکستری - متمایل به آبی::|__::رنگ ((کانی))::__
 ::آبی روشن::|__::((رنگ)) اثر خط ::__ ::آبی روشن::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 ::((هالیت))::|__::تشابه کانی شناسی::__ ::((هالیت))::|__::تشابه کانی شناسی::__
 ::((کارنالیت))- ((هالیت)) ::|__::((پاراژنز))::__ ::((کارنالیت))- ((هالیت)) ::|__::((پاراژنز))::__
-::ژیزمان نمک دریایی - ((دریاچه)) های شور - بخارات ولکانیک::|__::منشا تشکیل::__ +::ژیزمان ((نمک)) دریایی - ((دریاچه)) های شور - بخارات ((ولکانیک))::|__::منشا تشکیل::__
 ::((هگزائدر)) - ((اکتائدر))::|__::شکل ((بلور))ها::__ ::((هگزائدر)) - ((اکتائدر))::|__::شکل ((بلور))ها::__
 ::منبع ((پتاسیم))::|__::((کاربرد))::__ ::منبع ((پتاسیم))::|__::((کاربرد))::__
 ::((فرانسه))::|__::محل پیدایش::__  ::((فرانسه))::|__::محل پیدایش::__
 ::.به راحتی درآب حل میشود-مزه تلخ و شوردارد-کانی مشابه آن ((هالیت)) است::|__::سایر مشخصات::__ ::.به راحتی درآب حل میشود-مزه تلخ و شوردارد-کانی مشابه آن ((هالیت)) است::|__::سایر مشخصات::__
 ::. گرفته شده است Sylvius de la Boe از اسم کوچک شیمیست ((هلند))ی ::|__::((وجه تسمیه))::__|| ::. گرفته شده است Sylvius de la Boe از اسم کوچک شیمیست ((هلند))ی ::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
-||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ +||__::((سختی))::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 -|2|1.99|-|| -|2|1.99|-||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 08 شهریور 1384 [12:22 ]   6   نفیسه ناجی      جاری 
 سه شنبه 08 شهریور 1384 [12:01 ]   5   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 08 شهریور 1384 [11:59 ]   4   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 08 شهریور 1384 [11:56 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 08 شهریور 1384 [11:55 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 08 شهریور 1384 [11:13 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..