منو
 کاربر Online
1792 کاربر online
تاریخچه ی: سیلوانیت

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-68Lines: 1-69
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/Adular.jpg} +{picture=Sylvanite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 سیلوانیت - بلورهای سفید نقره ای درخشان
تا اندازه 5 میلی متر دریک شکستگی موئین کوارتز
 سیلوانیت - بلورهای سفید نقره ای درخشان
تا اندازه 5 میلی متر دریک شکستگی موئین کوارتز
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::سیلوانیت (Sylvanite)::__ ||__::سیلوانیت (Sylvanite)::__
 ::Ag Au Te4:: ::Ag Au Te4::
-مونوکلینیک|__::سیستم ((تبلور))::__ +::((مونوکلینیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::سولفور::|__::((رده بندی))::__ ::سولفور::|__::((رده بندی))::__
-کامل - مطابق باسطح /0001/|__::((رخ))::__
::فلزی::|__::((جلا))::__
+::/کامل - مطابق باسطح /0001::|__::((رخ))::__
::((فلز))ی::|__::((جلا))::__
 |__::شکستگی::__ |__::شکستگی::__
-کدر(اپاک)|__::((شفافیت))::__ +::(کدر(اپاک::|__::((شفافیت))::__
 |__::نوع ((سختی))::__ |__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
-|__::اشکال ظاهری::__
::تقریباََ کمیاب ; ((وئیس)) ، ((اطریش)) ، ((فرانسه)) ((رومای)) ، ((مکیک))::|__::((ژیزمان))::__
::. لیی کل ((هافنیم|HF)) محلول ::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
|__::ترکیب شیمیایی::__
|__::رنگ ((کانی))::__
|__::((رنگ)) اثر خط ::__
+::بلورها با شباهت به حروف ((هیروگلیف)) ، اسکلت ، دندریت ، دانه ای::|__::اشکال ظاهری::__
::کمیاب ; ((ومانی)) ، ((اسرایا)) و ((امیکا))::|__::((ژیزمان))::__
::.ب آسای می در ((اسید))ها محلول ت::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::((نقره|Ag))=13.22% ((طلا|Au))=24.19% ((تلوریم|Te))=62.59% همراه با انکلوزیون های ((آنتیموان|Sb)),((سرب|Pb)),((مس|Cu))::|__::ترکیب شیمیایی::__
::سفید نقره ای متمایل به زرد::|__::رنگ ((کانی))::__
::خاکستری فولادی::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
-|__::تشابه کانی شناسی::__
::((کلریت))، ((تیتنیت)) ،((لیت))،((کورتز))::|__::((پاراژنز))::__
+::((کرمزیت))::|__::تشابه کانی شناسی::__
::((کریزیت)),((پتیت)),((کلوریت)) و یره::|__::((پاراژنز))::__
 ::((هیدروترمال))::|__::منشا تشکیل::__ ::((هیدروترمال))::|__::منشا تشکیل::__
-::((منشور))های ب شیاردار::|__::شکل ((بلور))ها::__
|__::((کاربرد))::__
::((ویس))::|__::محل پیدایش::__
::.وا ((یزیک))ی و ((یمی))ایی آن یه ((اروز)) است::|__::سایر مشخصات::__
::.در ((اتریش)) گرفته شده است Adula از نام ((کوه))::|__::((وجه تسمیه))::__||
+::((منشور))های کو و پهن - ماکله::|__::شکل ((بلور))ها::__
::کانسار ((نقره)) ، ((طلا)) و ((تلور))::|__::((کاربرد))::__
::((ومنی))::|__::محل پیدایش::__
::ا ب شست می شود. کنی مشابه آن کمیت است که از نظر کل بلورها از یکدیگر قابل تفکیک هستند::|__::سایر مشخصات::__
::.گرفته شده است Transylvanie از نام ::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
-ــ|ــ|ــ|ــ|| +1.5|2|8.2|ــ||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 09 شهریور 1384 [07:47 ]   4   فاطمه عیوضی      جاری 
 چهارشنبه 09 شهریور 1384 [06:55 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 09 شهریور 1384 [06:21 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 09 شهریور 1384 [06:03 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..