منو
 کاربر Online
317 کاربر online
تاریخچه ی: سیلندریت

{picture file=img/daneshnameh_up/Adular.jpg}

سیلندریت - بلورهای کشیده به
(صورت مخروطی (به اندازه 30 میلیمتر

||__::سیلندریت (Cylindrite)::__
::Pb3Sn4Sb2S14::
::((ارترومبیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
::((سولفور))::|__::((رده بندی))::__
::ندارد::|__::((رخ))::__
::((فلز))ی::|__::((جلا))::__
|__::شکستگی::__
::(کدر(اپاک::|__::((شفافیت))::__
|__::نوع ((سختی))::__
|__::((خاصیت مغناطیسی))::__
::تجمع استوانه ای در مقطع مایل - دایروی مانند یک لوله کاغذ ::|__::اشکال ظاهری::__
::کمیاب ; ((بولیوی)) و ((روسیه))::|__::((ژیزمان))::__
::.کمی محلول در ((اسید کلریدریک)) گرم و ((اسیدنیتریک)) - باآب تمیز می شود::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::((سرب|Pb))=30.59% Sn=23.36% ((آنیموان|Sb))=23.96% ((گوگرد|S))=22.09%::|__::ترکیب شیمیایی::__
::خاکستری سربی تیره::|__::رنگ ((کانی))::__
::سیاه - اثر آن مانند ((گرافیت)) است::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
|__::تفاوت با کانی های مشابه::__
|__::تشابه کانی شناسی::__
::((جمسونیت))،((فرانکئیت))،((استانیت))::|__::((پاراژنز))::__
::((هیدروترمال))::|__::منشا تشکیل::__
::مشخص نیست::|__::شکل ((بلور))ها::__
::در گذشته به عنوان کانسار قلع مصرف می شده است::|__::((کاربرد))::__
::((بولیوی))::|__::محل پیدایش::__
::.کمی محلول در اسید کلریدریک گرم و اسید نیتریک-باآب تمیز می شود::|__::سایر مشخصات::__
::.مشتق شده استKulindros از کلمه یونانی ::|__::((وجه تسمیه))::__||


||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
ــ|2.5|5.4|ــ||!منبع
*[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 08 شهریور 1384 [12:05 ]   4   فاطمه عیوضی      جاری 
 سه شنبه 08 شهریور 1384 [09:06 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 08 شهریور 1384 [08:01 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 08 شهریور 1384 [07:40 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..