منو
 صفحه های تصادفی
ابن خلدون
انواع روشهای ژئوتکنیکی شناسایی مستقیم زیر زمینی
مرکز جرم
ضرب خارجی
باتری
مدارهای سیارات
بایسنقر آق قویونلو
بافت ماهیچه‌ای
تبیین کارکردی
کنانه بن عتیق و شهادت در کربلا
 کاربر Online
290 کاربر online
تاریخچه ی: سیلندریت

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-68Lines: 1-69
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/Adular.jpg} +{picture=Cylindrite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 سیلندریت - بلورهای کشیده به
(صورت مخروطی (به اندازه 30 میلیمتر
 سیلندریت - بلورهای کشیده به
(صورت مخروطی (به اندازه 30 میلیمتر
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::سیلندریت (Cylindrite)::__ ||__::سیلندریت (Cylindrite)::__
 ::Pb3Sn4Sb2S14:: ::Pb3Sn4Sb2S14::
 ::((ارترومبیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__ ::((ارترومبیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::((سولفور))::|__::((رده بندی))::__ ::((سولفور))::|__::((رده بندی))::__
 ::ندارد::|__::((رخ))::__ ::ندارد::|__::((رخ))::__
 ::((فلز))ی::|__::((جلا))::__ ::((فلز))ی::|__::((جلا))::__
 |__::شکستگی::__ |__::شکستگی::__
 ::(کدر(اپاک::|__::((شفافیت))::__ ::(کدر(اپاک::|__::((شفافیت))::__
 |__::نوع ((سختی))::__ |__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
 ::تجمع استوانه ای در مقطع مایل - دایروی مانند یک لوله کاغذ ::|__::اشکال ظاهری::__ ::تجمع استوانه ای در مقطع مایل - دایروی مانند یک لوله کاغذ ::|__::اشکال ظاهری::__
 ::کمیاب ; ((بولیوی)) و ((روسیه))::|__::((ژیزمان))::__ ::کمیاب ; ((بولیوی)) و ((روسیه))::|__::((ژیزمان))::__
 ::.کمی محلول در ((اسید کلریدریک)) گرم و ((اسیدنیتریک)) - باآب تمیز می شود::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__ ::.کمی محلول در ((اسید کلریدریک)) گرم و ((اسیدنیتریک)) - باآب تمیز می شود::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
 ::((سرب|Pb))=30.59% Sn=23.36% ((آنیموان|Sb))=23.96% ((گوگرد|S))=22.09%::|__::ترکیب شیمیایی::__  ::((سرب|Pb))=30.59% Sn=23.36% ((آنیموان|Sb))=23.96% ((گوگرد|S))=22.09%::|__::ترکیب شیمیایی::__
 ::خاکستری سربی تیره::|__::رنگ ((کانی))::__ ::خاکستری سربی تیره::|__::رنگ ((کانی))::__
 ::سیاه - اثر آن مانند ((گرافیت)) است::|__::((رنگ)) اثر خط ::__ ::سیاه - اثر آن مانند ((گرافیت)) است::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 |__::تشابه کانی شناسی::__ |__::تشابه کانی شناسی::__
 ::((جمسونیت))،((فرانکئیت))،((استانیت))::|__::((پاراژنز))::__ ::((جمسونیت))،((فرانکئیت))،((استانیت))::|__::((پاراژنز))::__
 ::((هیدروترمال))::|__::منشا تشکیل::__ ::((هیدروترمال))::|__::منشا تشکیل::__
 ::مشخص نیست::|__::شکل ((بلور))ها::__ ::مشخص نیست::|__::شکل ((بلور))ها::__
 ::در گذشته به عنوان کانسار قلع مصرف می شده است::|__::((کاربرد))::__ ::در گذشته به عنوان کانسار قلع مصرف می شده است::|__::((کاربرد))::__
 ::((بولیوی))::|__::محل پیدایش::__  ::((بولیوی))::|__::محل پیدایش::__
 ::.کمی محلول در اسید کلریدریک گرم و اسید نیتریک-باآب تمیز می شود::|__::سایر مشخصات::__ ::.کمی محلول در اسید کلریدریک گرم و اسید نیتریک-باآب تمیز می شود::|__::سایر مشخصات::__
 ::.مشتق شده استKulindros از کلمه یونانی ::|__::((وجه تسمیه))::__|| ::.مشتق شده استKulindros از کلمه یونانی ::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 ــ|2.5|5.4|ــ|| ــ|2.5|5.4|ــ||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 08 شهریور 1384 [11:05 ]   4   فاطمه عیوضی      جاری 
 سه شنبه 08 شهریور 1384 [08:06 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 08 شهریور 1384 [07:01 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 08 شهریور 1384 [06:40 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..