منو
 کاربر Online
661 کاربر online
تاریخچه ی: سیلندریت

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-68Lines: 1-69
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/Adular.jpg} +{picture=Cylindrite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
-سیلندریت - بلورهای کشیده به صورت مخروطی (به اندازه 30 میلیمتر) +سیلندریت - بلورهای کشیده به
(
صورت مخروطی (به اندازه 30 میلیمتر
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::سیلندریت (Cylindrite)::__ ||__::سیلندریت (Cylindrite)::__
 ::Pb3Sn4Sb2S14:: ::Pb3Sn4Sb2S14::
-ارترومبیک|__::سیستم ((تبلور))::__ +::((ارترومبیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::((سولفور))::|__::((رده بندی))::__ ::((سولفور))::|__::((رده بندی))::__
-ندارد|__::((رخ))::__
::فلزی::|__::((جلا))::__
+::ندارد::|__::((رخ))::__
::((فلز))ی::|__::((جلا))::__
 |__::شکستگی::__ |__::شکستگی::__
-(کدر(اپاک|__::((شفافیت))::__ +::(کدر(اپاک::|__::((شفافیت))::__
 |__::نوع ((سختی))::__ |__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
-|__::اشکال ظاهری::__
::تقریباََ کمیاب ; ((وئیس)) ، ((اطریش)) ، ((رانسه)) ، ((رومنی)) ، ((کزیک))::|__::((ژیزمان))::__
::. لیاای لک ((هافنیم|HF)) مول در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
|__::ترکیب شیمیایی::__
|__::رنگ ((کانی))::__
|__::((رنگ)) اثر خط ::__
+::تجمع استوانه ای در مقطع مایل - دایروی مانند یک لوله کاغذ ::|__::اشکال ظاهری::__
::کمیاب ; ((ولیوی)) ((روی))::|__::((ژیزمان))::__
::.کی حلل در ((اسی کلریدریک)) گ ((اسیدنیتریک)) - باآب تمی ی شود::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::((سرب|Pb))=30.59% Sn=23.36% ((آنیموان|Sb))=23.96% ((گوگرد|S))=22.09%::|__::ترکیب شیمیایی::__
::خاکستری سربی تیره::|__::رنگ ((کانی))::__
::سیاه - اثر آن مانند ((گرافیت)) است::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 |__::تشابه کانی شناسی::__ |__::تشابه کانی شناسی::__
-::((کیت))، ((یتانیت)) ،((لیت))،((کوارتز))::|__::((پاراژنز))::__ +::((جونیت))،((فانکئیت))،((تنت))::|__::((پاراژنز))::__
 ::((هیدروترمال))::|__::منشا تشکیل::__ ::((هیدروترمال))::|__::منشا تشکیل::__
-::((منشو))هی اغب شیدار::|__::شکل ((بلور))ها::__
|__::((کاربرد))::__
::((وئیس))::|__::محل پیدایش::__
::.وا ((ییک))ی و ((یمی))یی آن یه ((اتز)) ت::|__::سایر مشخصات::__
::.در ((اتریش)) گرفت شده است Adula از ام ((کو))::|__::((وجه تسمیه))::__||
+::مش ی::|__::شکل ((بلور))ها::__
::در گذشته به عنوان کانسار قلع مصرف می شده است::|__::((کاربرد))::__
::((ولیوی))::|__::محل پیدایش::__
::.کمی ملول در اید کریریک گرم و سی نییک-باب تیز می و::|__::سایر مشخصات::__
::.مشت شده استKulindros از کمه یوانی ::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
-ــ|ــ|ــ|ــ|| +ــ|2.5|5.4|ــ||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 08 شهریور 1384 [11:05 ]   4   فاطمه عیوضی      جاری 
 سه شنبه 08 شهریور 1384 [08:06 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 08 شهریور 1384 [07:01 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 08 شهریور 1384 [06:40 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..