منو
 صفحه های تصادفی
روابط خارجی در عصر فتحلعیشاه قاجار
ویرایش
انتقال
حالات ماده از جامد تا پلاسما
مدل اتمی رادرفورد
پیشفرضهای روانشناسی اسلامی
ادوار تاریخی شیعه از لحاظ حکومت
آزمایش قیاسی جوش
القاب امامان و تعدّد آن
دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد
 کاربر Online
901 کاربر online
تاریخچه ی: سیلندریت

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-68Lines: 1-69
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/Adular.jpg} +{picture=Cylindrite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
-سیلندریت - بلورهای کشیده به صورت مخروطی (به اندازه 30 میلیمتر) +سیلندریت - بلورهای کشیده به
(
صورت مخروطی (به اندازه 30 میلیمتر
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::سیلندریت (Cylindrite)::__ ||__::سیلندریت (Cylindrite)::__
 ::Pb3Sn4Sb2S14:: ::Pb3Sn4Sb2S14::
-ارترومبیک|__::سیستم ((تبلور))::__ +::((ارترومبیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::((سولفور))::|__::((رده بندی))::__ ::((سولفور))::|__::((رده بندی))::__
-ندارد|__::((رخ))::__
::فلزی::|__::((جلا))::__
+::ندارد::|__::((رخ))::__
::((فلز))ی::|__::((جلا))::__
 |__::شکستگی::__ |__::شکستگی::__
-(کدر(اپاک|__::((شفافیت))::__ +::(کدر(اپاک::|__::((شفافیت))::__
 |__::نوع ((سختی))::__ |__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
-|__::اشکال ظاهری::__
::تقریباََ کمیاب ; ((وئیس)) ، ((اطریش)) ، ((رانسه)) ، ((رومنی)) ، ((کزیک))::|__::((ژیزمان))::__
::. لیاای لک ((هافنیم|HF)) مول در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
|__::ترکیب شیمیایی::__
|__::رنگ ((کانی))::__
|__::((رنگ)) اثر خط ::__
+::تجمع استوانه ای در مقطع مایل - دایروی مانند یک لوله کاغذ ::|__::اشکال ظاهری::__
::کمیاب ; ((ولیوی)) ((روی))::|__::((ژیزمان))::__
::.کی حلل در ((اسی کلریدریک)) گ ((اسیدنیتریک)) - باآب تمی ی شود::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::((سرب|Pb))=30.59% Sn=23.36% ((آنیموان|Sb))=23.96% ((گوگرد|S))=22.09%::|__::ترکیب شیمیایی::__
::خاکستری سربی تیره::|__::رنگ ((کانی))::__
::سیاه - اثر آن مانند ((گرافیت)) است::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 |__::تشابه کانی شناسی::__ |__::تشابه کانی شناسی::__
-::((کیت))، ((یتانیت)) ،((لیت))،((کوارتز))::|__::((پاراژنز))::__ +::((جونیت))،((فانکئیت))،((تنت))::|__::((پاراژنز))::__
 ::((هیدروترمال))::|__::منشا تشکیل::__ ::((هیدروترمال))::|__::منشا تشکیل::__
-::((منشو))هی اغب شیدار::|__::شکل ((بلور))ها::__
|__::((کاربرد))::__
::((وئیس))::|__::محل پیدایش::__
::.وا ((ییک))ی و ((یمی))یی آن یه ((اتز)) ت::|__::سایر مشخصات::__
::.در ((اتریش)) گرفت شده است Adula از ام ((کو))::|__::((وجه تسمیه))::__||
+::مش ی::|__::شکل ((بلور))ها::__
::در گذشته به عنوان کانسار قلع مصرف می شده است::|__::((کاربرد))::__
::((ولیوی))::|__::محل پیدایش::__
::.کمی ملول در اید کریریک گرم و سی نییک-باب تیز می و::|__::سایر مشخصات::__
::.مشت شده استKulindros از کمه یوانی ::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
-ــ|ــ|ــ|ــ|| +ــ|2.5|5.4|ــ||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 08 شهریور 1384 [12:05 ]   4   فاطمه عیوضی      جاری 
 سه شنبه 08 شهریور 1384 [09:06 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 08 شهریور 1384 [08:01 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 08 شهریور 1384 [07:40 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..