منو
 صفحه های تصادفی
پوسته اقیانوسی
خوشرفتاری عمر بن عبدالعزیز با فرزندان فاطمه علیهم السلام
آداب معاشرت و روابط اجتماعی
مونتاژ کار و ارتقاء کامپیوترهای شخصی
طرح موضوع مورد مطالعه
نیجریت
ضرورت مطالعه انرژی
Event handlers
دشمنی اهل بیت با بنی امیه
جانبازی در راه رسول خدا صلی الله علیه واله
 کاربر Online
723 کاربر online
تاریخچه ی: سیفلیس‌

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-87Lines: 1-35
-:سیفلیس
توضیح‌ کلی‌

علایم‌ شایع‌

علل‌

عوامل‌ افزایش‌دهنده‌ خطر

پیشگیری‌

عواقب‌ مورد انتظار

عوارض‌ احتمالی‌

درمان‌

اصول‌ کلی‌

داروها

فعالیت


در این‌ شرایط‌ به‌ پزشک‌ خود مراجعه‌ نمایید

توضیح‌ کلی‌
+V{maketoc}
!توضیح‌ کلی‌
 سیفلیس‌ عبارت‌ است‌ از یک‌ بیماری‌ آمیزشی‌ مسری‌ که‌ باعث‌ تخریب‌ گسترده‌ بافتی‌ می‌گردد. سیفلیس‌ با عنوان‌ «مقلد بزرگ‌» شناخته‌ شده‌ است‌ زیرا علایم‌ آن‌ شبیه‌ بسیاری‌ از بیماری‌های‌ دیگر است‌. دستگاه‌ تناسلی‌، پوست‌ و دستگاه‌ عصبی‌ مرکزی‌ را درگیر می‌کند. سیفلیس‌ دو نوع‌ دارد: نوزادان‌ (2-0 هفته‌) به‌ دنیا آمده‌ از مادران‌ مبتلا به‌ سیفلیس‌ (نوع‌ مادرزادی‌) و نوعی‌ که‌ افراد، از تمام‌ سنین‌ و هر دو جنس‌ را مبتلا می‌کند که‌ از طریق‌ تماس‌ جنسی‌ آن‌ را کسب‌ می‌کنند (نوع‌ مسری‌). سیفلیس‌ عبارت‌ است‌ از یک‌ بیماری‌ آمیزشی‌ مسری‌ که‌ باعث‌ تخریب‌ گسترده‌ بافتی‌ می‌گردد. سیفلیس‌ با عنوان‌ «مقلد بزرگ‌» شناخته‌ شده‌ است‌ زیرا علایم‌ آن‌ شبیه‌ بسیاری‌ از بیماری‌های‌ دیگر است‌. دستگاه‌ تناسلی‌، پوست‌ و دستگاه‌ عصبی‌ مرکزی‌ را درگیر می‌کند. سیفلیس‌ دو نوع‌ دارد: نوزادان‌ (2-0 هفته‌) به‌ دنیا آمده‌ از مادران‌ مبتلا به‌ سیفلیس‌ (نوع‌ مادرزادی‌) و نوعی‌ که‌ افراد، از تمام‌ سنین‌ و هر دو جنس‌ را مبتلا می‌کند که‌ از طریق‌ تماس‌ جنسی‌ آن‌ را کسب‌ می‌کنند (نوع‌ مسری‌).
- علایم‌ شایع‌
+!علایم‌ شایع‌
 مرحله‌ اول‌ (مسری‌؛ 6-3 روز پس‌ از تماس‌ ظاهر می‌شود):  مرحله‌ اول‌ (مسری‌؛ 6-3 روز پس‌ از تماس‌ ظاهر می‌شود):
 یک‌ زخم‌ قرمز و بدون‌ درد (شانکر) بر روی‌ دستگاه‌ تناسلی‌، دهان‌ یا مقعد. این‌ زخم‌ معمولاً در مردان‌ آلت‌ تناسلی‌ و در زنان‌ مهبل‌ یا گردن‌ رحم‌ را درگیر می‌کند. مرحله‌ دوم‌ (مسری‌؛ 6 هفته‌ یا بیش‌ از 6 هفته‌ پس‌ از ظهور شانکر آغاز می‌گردد):  یک‌ زخم‌ قرمز و بدون‌ درد (شانکر) بر روی‌ دستگاه‌ تناسلی‌، دهان‌ یا مقعد. این‌ زخم‌ معمولاً در مردان‌ آلت‌ تناسلی‌ و در زنان‌ مهبل‌ یا گردن‌ رحم‌ را درگیر می‌کند. مرحله‌ دوم‌ (مسری‌؛ 6 هفته‌ یا بیش‌ از 6 هفته‌ پس‌ از ظهور شانکر آغاز می‌گردد):
-بزرگی‌ غدد لنفاوی‌ در گردن‌، زیر بغل‌ یا کشاله‌ ران‌
سردرد
بثور بر روی‌ پوست‌ و غشاهای‌ مخاطی‌ آلت‌ تناسلی‌، مهبل‌ یا دهان‌. بثور برآمدگی‌های‌ کوچک‌، قرمز و پوسته‌دهنده‌ دارد.
تب‌ (گاهی‌ اوقات‌) مرحله‌ سوم‌ (غیرمسری‌؛ ممکن‌ است‌ سالها پس‌ از مراحل‌ اول‌ و دوم‌ ظاهر شود)
زوال‌ ذهنی‌
ناتوانی‌ جنسی‌
عدم‌ تعادل‌
عدم‌ احساس‌ یا تیرکشیدن‌ درد در اندام‌های‌ تحتانی‌
بیماری‌ قلبی‌
علل‌
+*بزرگی‌ غدد لنفاوی‌ در گردن‌، زیر بغل‌ یا کشاله‌ ران‌
*سردرد
*بثور بر روی‌ پوست‌ و غشاهای‌ مخاطی‌ آلت‌ تناسلی‌، مهبل‌ یا دهان‌. بثور برآمدگی‌های‌ کوچک‌، قرمز و پوسته‌دهنده‌ *دارد.
*تب‌ (گاهی‌ اوقات‌) مرحله‌ سوم‌ (غیرمسری‌؛ ممکن‌ است‌ سالها پس‌ از مراحل‌ اول‌ و دوم‌ ظاهر شود)
*زوال‌ ذهنی‌
*ناتوانی‌ جنسی‌
*عدم‌ تعادل‌
*عدم‌ احساس‌ یا تیرکشیدن‌ درد در اندام‌های‌ تحتانی‌
*بیماری‌ قلبی‌
!علل‌
 میکروب‌ عامل‌ عفونت‌ در هر دو نوع‌، تروپونما پالیدوم‌ است‌.  میکروب‌ عامل‌ عفونت‌ در هر دو نوع‌، تروپونما پالیدوم‌ است‌.
 نوع‌ مادرزادی‌ از طریق‌ جریان‌ خون‌ به‌ جنین‌ منتقل‌ می‌گردد.  نوع‌ مادرزادی‌ از طریق‌ جریان‌ خون‌ به‌ جنین‌ منتقل‌ می‌گردد.
 نوع‌ مسری‌ با تماس‌ جنسی‌ نزدیک‌ با فرد مبتلا به‌ سیفلیس‌ در مراحل‌ اول‌ و دوم‌ منتقل‌ می‌شود. نوع‌ مسری‌ با تماس‌ جنسی‌ نزدیک‌ با فرد مبتلا به‌ سیفلیس‌ در مراحل‌ اول‌ و دوم‌ منتقل‌ می‌شود.
- عوامل‌ افزایش‌دهنده‌ خطر

شرکای‌ جنسی‌ متعدد
فعالیت‌ جنسی‌ بین‌ مردان‌ همجنس‌ باز
پیشگیری‌

در اوایل‌ بارداری‌، آزمون‌ سرمی‌ خون‌ از لحاظ‌ سیفلیس‌ را انجام‌ دهید.
از بی‌بندوباری‌ جنسی‌ اجتناب‌ کنید.
از تماس‌ جنسی‌ با هر فرد مشکوک‌ به‌ ابتلا، خودداری‌ کنید.
عواقب‌ مورد انتظار
+!!عوامل‌ افزایش‌دهنده‌ خطر
*شرکای‌ جنسی‌ متعدد
*فعالیت‌ جنسی‌ بین‌ مردان‌ همجنس‌ باز
!پیشگیری‌
*در اوایل‌ بارداری‌، آزمون‌ سرمی‌ خون‌ از لحاظ‌ سیفلیس‌ را انجام‌ دهید.
*از بی‌بندوباری‌ جنسی‌ اجتناب‌ کنید.
*از تماس‌ جنسی‌ با هر فرد مشکوک‌ به‌ ابتلا، خودداری‌ کنید.
!عواقب‌ مورد انتظار
 با درمان‌ معمولاً در عرض‌ 3 ماه‌ قابل‌ علاج‌ است‌. در 10% بیماران‌، علی‌ رغم‌ درمان‌، سیفلیس‌ در عرض‌ یک‌ سال‌ عود می‌کند. در این‌ صورت‌ درمان‌ مجدد الزامی‌ است‌. با درمان‌ معمولاً در عرض‌ 3 ماه‌ قابل‌ علاج‌ است‌. در 10% بیماران‌، علی‌ رغم‌ درمان‌، سیفلیس‌ در عرض‌ یک‌ سال‌ عود می‌کند. در این‌ صورت‌ درمان‌ مجدد الزامی‌ است‌.
- عوارض‌ احتمالی‌

بدون‌
درمان‌، تخریب‌ گسترده‌ نسج‌ و مرگ‌ رخ‌ می‌دهد.درمان:‌
اصول‌ کلی‌

آزمون‌های‌ تشخیصی‌ می‌توانند شامل‌ بررسی‌های‌ آزمایشگاهی‌ مثل‌ آزمون‌ سرمی‌ خون‌ جهت‌ سیفلیس‌، بررسی‌ میکروسکوپی‌ ترشح‌ حاصل‌ از شانکرو بررسی‌ مایع‌ نخاعی‌ باشند. بعد از درمان‌، آزمونها تکرار می‌گردند.
تمام‌ افراد درگیر باید درمان‌ دریافت‌ نمایند.
پس‌ از درمان‌ هر ماه‌ به‌ مدت‌ 6 ماه‌ بررسی‌های‌ آزمایشگاهی‌ را برای‌ کنترل‌ عود، تکرار کنید.
داروها

در صورت‌ نداشتن‌ آلرژی‌، پنی‌سیلین‌ تزریقی‌ و اگر نتوان‌ از پنی‌سیلین‌ استفاده‌ کرد، سایر آنتی‌بیوتیک‌ها می‌توانند اثر بخشی‌ یکسانی‌ داشته‌ باشند.
در صورت‌ لزوم‌ داروهای‌ موضعی‌ جهت‌ علایم‌ پوستی‌
فعالیت

تا وقتی‌ معالجه‌ شوید از مقاربت‌ جنسی‌ بپرهیزید. سپس‌ در طی‌ مقاربت‌ جنسی‌ از کاندوم‌های‌ لاستیکی‌ استفاده‌ کنید.

در این‌ شرایط‌ به‌ پزشک‌ خود مراجعه‌ نمایید

اگر شما یا یکی‌ از اعضای‌ خانواده‌تان‌ علایم‌ سیفلیس‌ را داشته‌ باشید.
اگر در حین‌ یا پس‌ از درمان‌، موارد زیر رخ‌ دهند: ـ تب‌ ـ بثور پوستی‌، گلودرد یا تورم‌ مفاصل‌ مثل‌ مچ‌پا یا زانو
اگر دچار علایم‌ جدید و غیر قابل‌ توجیه‌ شده‌اید. داروهای‌ مورد استفاده‌ در درمان‌ ممکن‌ است‌ عوارض‌ جانبی‌ ایجاد کنند.
اگر یک‌ بار دچار سیفلیس‌ شده‌اید و در سال‌ گذشته‌ چکاب‌ (معاینه‌ کامل‌) پزشکی‌ نکرده‌اید.
اگر با فرد مبتلا به‌ سیفلیس‌ تماس‌ جنسی‌ داشته‌اید
+!درمان
آزمون‌های‌ تشخیصی‌ می‌توانند شامل‌ بررسی‌های‌ آزمایشگاهی‌ مثل‌ آزمون‌ سرمی‌ خون‌ جهت‌ سیفلیس‌، بررسی‌ میکروسکوپی‌ ترشح‌ حاصل‌ از شانکرو بررسی‌ مایع‌ نخاعی‌ باشند. بعد از درمان‌، آزمونها تکرار می‌گردند. تمام‌ افراد درگیر باید درمان‌ دریافت‌ نمایند. پس‌ از درمان‌ هر ماه‌ به‌ مدت‌ 6 ماه‌ بررسی‌های‌ آزمایشگاهی‌ را برای‌ کنترل‌ عود، تکرار کنید.
 +در صورت‌ نداشتن‌ آلرژی‌، پنی‌سیلین‌ تزریقی‌ و اگر نتوان‌ از پنی‌سیلین‌ استفاده‌ کرد، سایر آنتی‌بیوتیک‌ها می‌توانند اثر بخشی‌ یکسانی‌ داشته‌ باشند. در صورت‌ لزوم‌ داروهای‌ موضعی‌ جهت‌ علایم‌ پوستی‌ توصیه می‌شود. تا وقتی‌ معالجه‌ شوید از مقاربت‌ جنسی‌ بپرهیزید. سپس‌ در طی‌ مقاربت‌ جنسی‌ از کاندوم‌های‌ لاستیکی‌ استفاده‌ کنید.
 +!همچنین ببینید
 +*((ایدز))
 +*((بیماریهای مقاربتی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 25 خرداد 1385 [08:14 ]   2   حسین خادم      جاری 
 شنبه 09 اردیبهشت 1385 [05:54 ]   1   پژوهش      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..