منو
 کاربر Online
1053 کاربر online
تاریخچه ی: سیستمهای مخابراتی

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-46Lines: 1-51
 !مقدمه !مقدمه
 +

 +
 سیستم های مخابراتی اطلاعات را از مبدا به مقصدی آن طرف تر می فرستند . کاربرد سیستم های مخابراتی چنان متعدد است که نمی توانیم تمام انواع آن را ذکر کنیم. یک سیستم نوعی اجزای متعددی دارد که تمام رشته های برق را می پوشاند - ((مدار)) ,(( الکترونیک)) ,(( الکترومغناطیس)) , ((پردازش سیگنال)) ,(( میکروپروسسور)) , و شبکه های مخابراتی تنها تعدادی از رشته های مربوط به این زمینه است به همین خاطر موضوع را از دیدگاه کلی تر بررسی می کنیم . کار اصلی تمام سیستم های مخابراتی __انتقال اطلاعات__ است . سیستم های مخابراتی اطلاعات را از مبدا به مقصدی آن طرف تر می فرستند . کاربرد سیستم های مخابراتی چنان متعدد است که نمی توانیم تمام انواع آن را ذکر کنیم. یک سیستم نوعی اجزای متعددی دارد که تمام رشته های برق را می پوشاند - ((مدار)) ,(( الکترونیک)) ,(( الکترومغناطیس)) , ((پردازش سیگنال)) ,(( میکروپروسسور)) , و شبکه های مخابراتی تنها تعدادی از رشته های مربوط به این زمینه است به همین خاطر موضوع را از دیدگاه کلی تر بررسی می کنیم . کار اصلی تمام سیستم های مخابراتی __انتقال اطلاعات__ است .
 +

 +

 اولین پیام مخابراتی فرستاده شده در سال 1838میلادی از طریق یک خط 16 کیلومتری توسط __((مورس))__ فرستاده شد . متن این پیام از این قرار بود  اولین پیام مخابراتی فرستاده شده در سال 1838میلادی از طریق یک خط 16 کیلومتری توسط __((مورس))__ فرستاده شد . متن این پیام از این قرار بود
 @@"Attention , the Universe! By kingdoms,right wheel!"@@ @@"Attention , the Universe! By kingdoms,right wheel!"@@
 اکنون پس از یک قرن نیم مهندسین مخابرات تا آنجا پیش رفته اند که بینندگان ((تلویزیون))ی فضانوردان مشغول کار در فضا را می بینند .((تلفن)) , ((رادیو)) و ((تلویزیون)) بخش های جدا نشدنی از زندگی امروزی هستند . ((مدار))های دوربردی در جهان به وجود آمده است که نوشته , داده , تصویر منتقل می کنند . ((کامپیوتر))ها از طریق شبکه های بین قاره ای با هم صحبت می کنند , و می توانند تقریبا تمام وسایل برقی منزل را کنترل کنند . دستگاه های مخابرات بی سیم شخصی هرجا برویم ارتباط مان را حفظ می کنند . مسلما نسبت به دوران ((مورس)) گام های بزرگی برداشته شده است . باز هم مسلما در دهه های آینده پیشرفته های بسیاری در زمینه ی مهندسی مخابرات صورت خواهد گرفت . اکنون پس از یک قرن نیم مهندسین مخابرات تا آنجا پیش رفته اند که بینندگان ((تلویزیون))ی فضانوردان مشغول کار در فضا را می بینند .((تلفن)) , ((رادیو)) و ((تلویزیون)) بخش های جدا نشدنی از زندگی امروزی هستند . ((مدار))های دوربردی در جهان به وجود آمده است که نوشته , داده , تصویر منتقل می کنند . ((کامپیوتر))ها از طریق شبکه های بین قاره ای با هم صحبت می کنند , و می توانند تقریبا تمام وسایل برقی منزل را کنترل کنند . دستگاه های مخابرات بی سیم شخصی هرجا برویم ارتباط مان را حفظ می کنند . مسلما نسبت به دوران ((مورس)) گام های بزرگی برداشته شده است . باز هم مسلما در دهه های آینده پیشرفته های بسیاری در زمینه ی مهندسی مخابرات صورت خواهد گرفت .
-{picture=http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/img/daneshnameh_up/f/ff/satellite_in_space.gif height=100 width=100} +
 !اجزای سیستم مخابراتی !اجزای سیستم مخابراتی
 هر سیستم مخابراتی چند جز اصلی دارد , فرستنده , کانال مخابراتی و گیرنده هر سیستم مخابراتی چند جز اصلی دارد , فرستنده , کانال مخابراتی و گیرنده
-*__!فرستنده__ +*__ فرستنده__
 ((سیگنال)) ورودی را پردازش می کند تا یک ((سیگنال)) مخابراتی مناسب با مشخصات کانال انتقال ایجاد کند.(( پردازش سیگنال ))برای انتقال تقریبا همیشه با ((مدولاسیون)) همراه است و می تواند شامل کدگذاری هم بشود . ((سیگنال)) ورودی را پردازش می کند تا یک ((سیگنال)) مخابراتی مناسب با مشخصات کانال انتقال ایجاد کند.(( پردازش سیگنال ))برای انتقال تقریبا همیشه با ((مدولاسیون)) همراه است و می تواند شامل کدگذاری هم بشود .
-*__!کانال مخابراتی__ +*__ کانال مخابراتی__
 محیطی الکتریکی است که پلی بین منبع و مقصد است . این کانال می تواند یک زوج سیم , یک ((کابل هم محور)) , یک منبع رادیویی , یا پرتو ((لیزر)) باشد . هر کانالی مقداری __تلفات__ و __تضعیف__انتقال دارد , پس با افزایش فاصله ((توان)) ((سیگنال)) به تدریج کم می شود. محیطی الکتریکی است که پلی بین منبع و مقصد است . این کانال می تواند یک زوج سیم , یک ((کابل هم محور)) , یک منبع رادیویی , یا پرتو ((لیزر)) باشد . هر کانالی مقداری __تلفات__ و __تضعیف__انتقال دارد , پس با افزایش فاصله ((توان)) ((سیگنال)) به تدریج کم می شود.
-*__!گیرنده__ +*__ گیرنده__
 گیرنده روی ((سیگنال)) خروجی کانال عمل کرده , ((سیگنال)) مناسب را برای مبدل واقع در مقصد فراهم می کند . در عمل گیرنده شامل __تقویت__ برای جبران تلفات انتقال و ((دمدولاسیون)) و کدگشایی برای معکوس کردن ((پردازش سیگنال)) انجام شده در فرستنده می باشد . ((فیلتر))کردن نیز عمل مهم دیکری است که در گیرنده انجام می شود . گیرنده روی ((سیگنال)) خروجی کانال عمل کرده , ((سیگنال)) مناسب را برای مبدل واقع در مقصد فراهم می کند . در عمل گیرنده شامل __تقویت__ برای جبران تلفات انتقال و ((دمدولاسیون)) و کدگشایی برای معکوس کردن ((پردازش سیگنال)) انجام شده در فرستنده می باشد . ((فیلتر))کردن نیز عمل مهم دیکری است که در گیرنده انجام می شود .
 !ارسال پیام !ارسال پیام
 ارسال پیام به دو صورت ((دیجیتال)) و ((آنالوگ)) صورت می پذیرد . ارسال پیام به دو صورت ((دیجیتال)) و ((آنالوگ)) صورت می پذیرد .
 __ پیام(( آنالوگ))__ کمیتی فیزیکی است که با زمان تغییر می کند و این تغییر معمولا به صورتی هموار و پیوسته صورت می گیرد . فشار(( اکوستیکی )) حاصل از صحبت کردن , موقعیت زاویه ای(( ژیروسکوب)) هواپیما , یا شدت نور در نقطه ای از تصویر ((تلویزیون))ی نمونه هایی از پیام های(( آنالوگ)) هستند . چون اطلاعات در شکل موج متغیر با زمان نهفته است . __ پیام(( آنالوگ))__ کمیتی فیزیکی است که با زمان تغییر می کند و این تغییر معمولا به صورتی هموار و پیوسته صورت می گیرد . فشار(( اکوستیکی )) حاصل از صحبت کردن , موقعیت زاویه ای(( ژیروسکوب)) هواپیما , یا شدت نور در نقطه ای از تصویر ((تلویزیون))ی نمونه هایی از پیام های(( آنالوگ)) هستند . چون اطلاعات در شکل موج متغیر با زمان نهفته است .
 __ پیام ((دیجیتال))__ رشته ی مرتبی ار نمادهای برگزیده از یک مجموعه متناهی از عناصر گسسته است . فهرست تغییرات ساعت به ساعت دما , یا کلید هایی که از صفحه کلید فشرده می شوند نمونه هایی از پیام های ((دیجیتال)) هستند . چون اطلاعات در نماد های گسسته نهفته است . __ پیام ((دیجیتال))__ رشته ی مرتبی ار نمادهای برگزیده از یک مجموعه متناهی از عناصر گسسته است . فهرست تغییرات ساعت به ساعت دما , یا کلید هایی که از صفحه کلید فشرده می شوند نمونه هایی از پیام های ((دیجیتال)) هستند . چون اطلاعات در نماد های گسسته نهفته است .
 در ((کامپیوتر)) ها از دو نماد صفر و یک استفاده می شود . در ((کامپیوتر)) ها از دو نماد صفر و یک استفاده می شود .
 !انواع انتقال !انواع انتقال
 *__انتقال یکطرفه__ در این نوع انتقال فقط یک فرستنده و یک گیرنده وجود دارد مانند ((رادیو)) یا ((تلویزیون)) که وسایل ما نقش گیرنده را ایفا می کنند *__انتقال یکطرفه__ در این نوع انتقال فقط یک فرستنده و یک گیرنده وجود دارد مانند ((رادیو)) یا ((تلویزیون)) که وسایل ما نقش گیرنده را ایفا می کنند
 *__انتقال نیمه دو طرفه__در این انتقال هر طرف یک فرستنده و یک گیرنده دارند و انتقال در هر دو طرف امکان پذیر است ولی نه به طور هم زمان مانند بیسیم. *__انتقال نیمه دو طرفه__در این انتقال هر طرف یک فرستنده و یک گیرنده دارند و انتقال در هر دو طرف امکان پذیر است ولی نه به طور هم زمان مانند بیسیم.
 *__انتقال دو طرفه کامل__این انتقال نیز همانند نیمه دو طرفه است با این تفاوت که انتقال همزمان در دو جهت امکان پذیر است مانند ((تلفن)) *__انتقال دو طرفه کامل__این انتقال نیز همانند نیمه دو طرفه است با این تفاوت که انتقال همزمان در دو جهت امکان پذیر است مانند ((تلفن))
 !عناوین مرتبط !عناوین مرتبط
 ((سیگنال)) ((سیگنال))
 ((پردازش سیگنال)) ((پردازش سیگنال))
 ((تلفن)) ((تلفن))
 ((مدار)) ((مدار))
 ((الکترونیک)) ((الکترونیک))
 ((الکترومغناطیس)) ((الکترومغناطیس))
 ((لیزر)) ((لیزر))
 ((آنالوگ)) ((آنالوگ))
 ((دیجیتال)) ((دیجیتال))
 ((رادیو)) ((رادیو))
 ((تلویزیون)) ((تلویزیون))
 ((میکروپروسسور)) ((میکروپروسسور))
 ((فیلتر )) ((فیلتر ))
 ((مدولاسیون)) ((مدولاسیون))
 ((دمدولاسیون)) ((دمدولاسیون))
 ((توان)) ((توان))
 ((کابل هم محور)) ((کابل هم محور))
 ((مورس)) ((مورس))
 (( اکوستیکی )) (( اکوستیکی ))
 (( ژیروسکوب))  (( ژیروسکوب))
 ((کامپیوتر)) ((کامپیوتر))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 30 فروردین 1385 [14:41 ]   4   رضا_فا      جاری 
 شنبه 26 فروردین 1385 [04:58 ]   3   رضا_فا      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 فروردین 1385 [10:50 ]   2   رضا_فا      v  c  d  s 
 شنبه 19 فروردین 1385 [18:11 ]   1   رضا_فا      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..