منو
 کاربر Online
714 کاربر online
تاریخچه ی: سیر تحول شیمی آلی - فلزی

!نگاه کلی
وقتی اولین ترکیب ((شیمی آلی فلزی|آلی - فلزی)) توسط "__زایس__" تهیه و فرمول‌بندی شد، در زمان خود به عنوان ترکیب عجیبی تلقی گردید، بطوریکه سازنده آن ترکیب بشدت مورد انتقاد اکثر دانشمندان و مخصوصا "__لی بیگ__" که امروزه __پدر شیمی آلی__ خوانده می‌شود قرار گرفت. __لی بیگ__ وجود آن ترکیب را به عنوان یک ترکیب خیالی رد کرد. بعدها مطالعه ساختاری و ((واکنش تجزیه|تجزیه)) این ترکیب ، فرمول بندی زایس را تصدیق کرد. این ترکیب که __نمک زایس__ نامیده می‌شود، توسط او به صورت __PtCl2(C2H4).KCL.H__ فرمول بندی شده بود.

در آن زمان ، شیمیدانان نمی‌توانستند بپذیرند که ((اتیلن)) که در شرایط عادی گازی شکل است، چگونه می‌تواند با ((پلاتین)) جامد ، ((پیوند شیمیایی و انواع آن|پیوند)) تشکیل دهد. مطالعات ساختاری نشان داد که اتیلن از طریق پیوند دو گانه خود با پلاتین در تشکیل پیوند شرکت کرده است که امروزه این پیوند را به نام ((پیوند پی|پیوند π)) می‌شناسیم که تنها در اواسط قرن بیستم نظریه لازم برای توجیه این پیوند توسط __ام.جی.اس. دوار__ و __چات__ و __دنکاسون__ پیشنهاد گردید.{img src=img/daneshnameh_up/b/b2/Os3(CO)12_two.jpg}یک مولکول آلی - فلزی!تاریخچه
اولین ترکیب آلی فلزی ، در سال 1827 توسط یک داروساز دانمارکی به نام __زایس__ بوسیله یک واکنش با اتانول با مخلوط __PtCl4__ و __PtCl4__ در مجاورت __KCl__ تهیه شد. این تاریخ حدود چهل سال قبل از پیشنهاد ((جدول تناوبی)) عناصر توسط __مندلیف__ بود. نخستین ترکیب آلی- فلزی که دارای پیوند مستقیم __((پیوند سیگما|σ))__ فلز - آلکیل است، به اتفاقی توسط "__ای. فرانکلند__" (کاشف ((هلیم))) در سال 1849 منتشر شد. در آن زمان __فرانکلند__ در مورد اثبات وجود رادیکالهای آلی بود و تصور می‌کرد که اگر ((ید)) را از __اتیل یدید__ بوسیله فلز ((روی)) جدا کند، __رادیکال اتیل__ تهیه می‌شود.

اما به جای رادیکال اتیل ، مایع فرار و بی‌رنگی تولید شد که جرم مولکولی آن با بوتان مطابقت می‌کرد. این ترکیب ، __دی اتیل روی__ بود. این آزمایش ، اساس روشی برای تهیه ترکیبات __آلکیل روی__ بود و این ترکیبات آتشگیر قبل از کشف واکنشگرهای __گرسینا - رد__ در سال 1900 به عنوان __عوامل آلکیل کننده__ استفاده می‌شد. در سال 1890، __تترا کربونیل نیکل__ بطور اتفاقی توسط "__موند__" کشف شد. از دیگر کشفیاتی که بر توسعه شیمی آلی – فلزی تاثیر عمیقی داشت، می‌توان کشف __فروسن__ در سال 1951 و کشف فرآیند __زیگلر__ در سال 1953 را نام برد.
!چگونگی تشکیل فروسن
__فروسن__ توسط دو گروه مختلف تهیه شد. "__میلر__" و همکارانش ، این ترکیب را از گرم کردن پودر آهن و سیکلو پنتا دی‌ان تهیه کردند. ولی "__پاسون__" و "__کیلی__" بطور تصادفی از راه ((اکسیداسیون-احیا|اکسایش)) __سیکلوپنتادی انیل منیزیم برمید__ بوسیله __فریک کلرید__ ، این ترکیب نارنجی رنگ و فوق العاده پایدار را سنتز کردند. بعد از انتشار مقاله مربوط به کشف فروسن ، "__ویکنسون__" و "__فیشر__" که تجربیاتی در مورد ترکیبات آلی فلزی داشتند، بطور جداگانه ساختار ساندویچی را برای فروسن پیشنهاد کردند که در آن ، ((آهن)) بطور ساندویچی بین دو حلقه مسطح __سیکلوپنتادی انیل__ بطور متقارن قرار گرفته است. صحیح بودن این ساختمان توسط طیف __IR__ و __nmr__ و __((اشعه ایکس))__ تایید شد.


{img src=img/daneshnameh_up/4/41/metalated.jpg}

!چگونگی کشف کاتالیزور زیگلر - ناتا
فرآیند زیگلر مربوط به تبدیل اتیلن به پلی اتیلن ، بوسیله ((کاتالیزور)) متشکل از __TiCl4__ و __AlEt3__ می‌باشد که در __انستیتو «ماکس پلانک» آلمان__ کشف شد. "__کارل زیگلر__" و همکارانش با گرم کردن __تری اتیل آلومینیم__ با __اتیلن__ در اتوکلاو ، درباره جایگزینی اتیلن در پیوند Al-C برای تولید آلکیلهای دراز زنجیر ((آلومینیم)) مطالعه می‌کردند. یک روز که بطور تصادفی به علت آلودگی ظرف واکنش با ((نیکل)) متوجه شدند که در اتوکلاو فقط __1-بوتن__ تشکیل شده است.

این اثر نیکل ، توجه __زیگلر__ را به خود جلب کرد و پس از بررسی اثر سایر ((فلزات واسطه)) همراه با __تری اتیل آلومینیوم__ در اواخر سال 1953دریافت که با افزودن __زیرکونیوم استیل استونات__ ، پلی اتیلن با ((جرم مولکولی|وزن مولکولی)) بالا بدست می‌آید و بزودی معلوم شد که مجموعه‌ای از __TiCl4__ __وAlEt3__ مؤثرترین کاتالیزور برای پلیمریزاسیون استیلن است. کاری که تا آن زمان در شرایط سخت (فشار بالاتر از 1000 اتمسفر و دمای بیش از 200 درجه سانتیگراد) انجام می‌شد تا در __انستیتو «پلی تکنیک میلان»__ با استفاده از این کاتالیزور توانست دن((یای پلیمر|پلیمر)) فضا ویژه پروپیلن را تهیه کند.
!اهمیت ترکیبات آلی فلزی
کشف فروسن و کاتالیزور زیگلر – ناتا نشان داد که زمینه ((شیمی‌ آلی فلزی)) ، فلزات واسطه بسیار غنی است و قابلیت رشد آن فراوان است. "__زیگلر__" و "__ناتا__" مشترکا در سال 1963 و "__ویلکنسون__" و "__فیشر__" ، مشترکا در سال1973 به خاطر تحقیقات مهمی که در زمینه شیمی آلی فلزی کردند، جایزه نوبل را ازآن خود کردند. فرآیند __زیگلر__ و همچنین فرآیند __واکر__ برای تبدیل اتیلن به استالدئید ، تاثیر عمیقی روی ((صنایع پتروشیمی|صنعت پتروشیمی)) گذاشتند.

از دیگر ترکیبات جالب آلی فلزی ، می‌توان کمپلکس واسکا __IrClCO(PPh3)2__ و کمپلکس‌های کاربن را نام برد. ترکیبات آلی فلزی فلزات گروه اصلی نیز بطور گسترده مورد بهره برداری قرار می‌گیرد که از آن جمله می‌توان سیلیکونها را نام برد که در صنعت روان کننده‌ها ، ((لاستیک سنتزی|لاستیک‌ها)) و مواد فعال سطحی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
!وجه تمایز ترکیبات آلی فلزی
ترکیبات آلی فلزی ، شامل ترکیباتی هستند که دارای پیوند مستقیم __فلز - کربن__ ‌باشند. از این رو ترکیباتی که در آنها فلز از طریق اتمهایی مثل ((اکسیژن)) ، ((نیتروژن)) و ((گوگرد)) به گروههای آلی متصل باشند، اگر چه ظاهر ((ترکیبات آلی)) را دارند، اما ترکیبات آلی فلزی نیستند، مثل آلکوکسیدها و یا ترکیبات کوئوردیناسیون استیل استوناتها که جزء اصلی توسط اکسیژن به سه فلز واسطه متصل است. وجه تمایز بین ((فلز|فلزات)) و ((غیر فلزات)) هم مشکل دیگری است. زیرا ((بور)) و ((سیلیسیم)) به عنوان غیر فلز شناخته شده‌اند، اما ترکیبات آلی بور و سیلیسیم ، زیر عنوان ترکیبات آلی- فلزی بررسی می‌شوند.
!مباحث مرتبط با عنوان
*((پیوند پی))
*((پیوند سیگما))
*((شیمی آلی))
*((شیمی آلی فلزی))
*((صنایع پتروشیمی))
*((غیر فلزات))
*((فرایند پلیمریزاسیون))
*((فلز))
*((کاتالیزور))
*((کاتالیزور زیگلر – ناتا))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 18 دی 1384 [15:51 ]   4   فیروزه نجفی      جاری 
 یکشنبه 18 دی 1384 [15:50 ]   3   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 18 دی 1384 [15:48 ]   2   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 23 اسفند 1383 [12:42 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..