منو
 کاربر Online
398 کاربر online
Lines: 1-156Lines: 1-156
 V{maketoc} V{maketoc}
 ! جنگهای صلیبی  ! جنگهای صلیبی
-در سال 1095 م «((پاپ اورین))» دوم همه مسیحیان اروپایی را مجبور کرد تا علیه ترکان مسلمان قیام کنند و شهر ((اورشیلم)) (بیت المقدس فعلی) واقع در ((فلسطین)) را اشغال کنند. در همان سال، سپاه بزرگی مهیا و رهسپار نخستین جنگ صلیبی گردید. تعداد زیادی از جنگجویان صلیبی در طول سفر خطرناک از ((اروپا)) تا ((خاورمیانه)) جان خود را از دست دادند. آنها که زنده ماندند در سال 1099 م بیت المقدس را تسخیر کردند. در بین سالهای 1099 تا 1250 م، شش جنگ صلیبی دیگر رخ داد ولی در هیچ یک از آنها صلیبیان موفقیتی به دست نیاورند. +در سال 1095 م «((پاپ اورین دوم )) همه مسیحیان اروپایی را مجبور کرد تا علیه ترکان مسلمان قیام کنند و شهر ((اورشیلم)) (بیت المقدس فعلی) واقع در ((فلسطین)) را اشغال کنند. در همان سال، سپاه بزرگی مهیا و رهسپار نخستین جنگ صلیبی گردید. تعداد زیادی از جنگجویان صلیبی در طول سفر خطرناک از ((اروپا)) تا ((خاورمیانه)) جان خود را از دست دادند. آنها که زنده ماندند در سال 1099 م بیت المقدس را تسخیر کردند. در بین سالهای 1099 تا 1250 م، شش جنگ صلیبی دیگر رخ داد ولی در هیچ یک از آنها صلیبیان موفقیتی به دست نیاورند.
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/4/4f//Janghaye_salibi.jpg} +{picture=Janghaye_salibi.jpg}
 
 
  
  
 
 
 
 
 __1071 م__ __1071 م__
 ترکان مسلمان سپاهیان مسیحی(( امپراتوری بیزانس)) را در «((جنگ منزیکرت))»، در ((ترکیه)) کنونی، شکست دادند. مسلمانان برای تسخیر مجدد سرزمین فلسطین به جنگ ادامه دادند و پیروز شدند. و مدتهای مدیدی بیت المقدس را در اختیار خود داشتند. ترکان مسلمان سپاهیان مسیحی(( امپراتوری بیزانس)) را در «((جنگ منزیکرت))»، در ((ترکیه)) کنونی، شکست دادند. مسلمانان برای تسخیر مجدد سرزمین فلسطین به جنگ ادامه دادند و پیروز شدند. و مدتهای مدیدی بیت المقدس را در اختیار خود داشتند.
 __1095__ __1095__
 در «((کلرمون))»، واقع در ((فرانسه))، پاپ اورین دوم از مردان در خواست می کند تا سپاهی علیه ترکان مسلمان تشکیل دهند و شهر بیت المقدس (اورشلیم) را مجددا تسخیر کنند. در «((کلرمون))»، واقع در ((فرانسه))، پاپ اورین دوم از مردان در خواست می کند تا سپاهی علیه ترکان مسلمان تشکیل دهند و شهر بیت المقدس (اورشلیم) را مجددا تسخیر کنند.
 __آوریل 1096__ __آوریل 1096__
-یک راهب فرانسوی به نام پیتر هرمیت (پی یر معتکف هزاران کشاورز را سازماندهی و فرماندهی کرد که بعدا به اسم سپاه صلیبی مردمی معروف شدند. +یک راهب فرانسوی به نام پیتر هرمیت « ((پیتر معتکف ))» هزاران کشاورز را سازماندهی و فرماندهی کرد که بعدا به اسم (( سپاه صلیبی مردمی )) معروف شدند.
 __اگوست 1096__ __اگوست 1096__
-هنگامی که پیروان پیتر هرمیت که به اندازه کافی مجهز نبودند، به ((آسیای صغیر)) رسیدند از سوی ترکان مسلمان مورد هجوم قرار می گیرند. در همان سال، سپاهی از ((شوالیه)) ها و اشراف بعنوان اولین سپاه منظم صلیبی از «لوپویی» واقع در فرانسه، حرکت کردند. +هنگامی که پیروان پیتر هرمیت که به اندازه کافی مجهز نبودند، به ((آسیای صغیر)) رسیدند از سوی ترکان مسلمان مورد هجوم قرار می گیرند. در همان سال، سپاهی از ((شوالیه)) ها و اشراف بعنوان اولین سپاه منظم صلیبی از (( لوپویی)) واقع در فرانسه، حرکت کردند.
 __ژوئن 1099__ __ژوئن 1099__
 بعد از یک سفر زمینی خطرناک که حدودا سه سال طول کشید، صلیبیان به نواحی اطراف بیت المقدس رسیدند. بعد از یک سفر زمینی خطرناک که حدودا سه سال طول کشید، صلیبیان به نواحی اطراف بیت المقدس رسیدند.
 __ژوئیه 1099__ __ژوئیه 1099__
 بعد از یک محاصره کوتاه، صلیبیان بیت المقدس را تسخیر می کنند. آنها__ اهالی شهر را قتل عام__ کردند. آنها __مسلمانان و یهودیان را با هم کشتند__. یهودیانی که در کنیسه های خود پناه گرفته بودند __زنده زنده سوزانده__ شدند. بعد از یک محاصره کوتاه، صلیبیان بیت المقدس را تسخیر می کنند. آنها__ اهالی شهر را قتل عام__ کردند. آنها __مسلمانان و یهودیان را با هم کشتند__. یهودیانی که در کنیسه های خود پناه گرفته بودند __زنده زنده سوزانده__ شدند.
 __1119__ __1119__
-صلیبیان __شهرهای مسیحی نشین جدید__ در سرزمین مقدس بنا کردند. دو گروه شوالیه جدید به نامهای «تمپلار» و «هاسپتیالرز»، تشکیل داده شد. این شوالیه ها در عین حال راهب نیز بودند. آنها در مقابل حمله مسلمانان، از مهاجران مسیحی که به سرزمین مقدس می آمدند، محافظت می کردند. +صلیبیان __شهرهای مسیحی نشین جدید__ در سرزمین مقدس بنا کردند. دو گروه شوالیه جدید به نامهای ((تمپلار)) و ((هاسپتیالرز)) ، تشکیل داده شد. این شوالیه ها در عین حال راهب نیز بودند. آنها در مقابل حمله مسلمانان، از مهاجران مسیحی که به سرزمین مقدس می آمدند، محافظت می کردند.
 __1142__ __1142__
-مهاجران از مسیحیان در سرزمین مقدس مستقر می شوند. آنها شروع به ساخت «قصر شوالیه ها» در ((سوریه)) کردند. انبارهای زیرزمینی این قصرهای با شکوه ذخیره غذایی و سلاح را برای یک محاصره پنج ساله در خود جای می دادند. +مهاجران از مسیحیان در سرزمین مقدس مستقر می شوند. آنها شروع به ساخت «قصر شوالیه ها» در ((سوریه)) کردند. انبارهای زیرزمینی این قصرهای با شکوه ، ذخیره غذایی و سلاح را برای یک محاصره پنج ساله در خود جای می دادند.
 __49- 1147__ __49- 1147__
-دومین گروه صلیبیان، به فرماندهی لوئی هفتم، پادشاه فرانسه و ((کنرادسوم))، پادشاه ((آلمان))، برای تسخیر بیت المقدس حرکت کردند. بعد از شکست در تسخیر شهر مسلمان نشین ((دمشق))، دومین جنگ صلیبی تمام شد. +دومین گروه صلیبیان، به فرماندهی (( لوئی هفتم))، پادشاه فرانسه و ((کنرادسوم))، پادشاه ((آلمان))، برای تسخیر بیت المقدس حرکت کردند. بعد از شکست در تسخیر شهر مسلمان نشین ((دمشق))، دومین جنگ صلیبی تمام شد.
 __1181__ __1181__
 جنگجویی مسلمان به نام «صلاح الدین»، پادشاه ((مصر)) می شود. او یک فرمانده نظامی بسیار ورزیده بود که __سپاه اسلام را متحد __کرد. جنگجویی مسلمان به نام «صلاح الدین»، پادشاه ((مصر)) می شود. او یک فرمانده نظامی بسیار ورزیده بود که __سپاه اسلام را متحد __کرد.
 __1187__ __1187__
 سپاه صلاح الدین نیروهای صلیبی را در «((جنگ حطین))» در هم کوبید. قصرها و پایگاههای صلیبی ها یکی پس از دیگری به دست صلاح الدین افتاد. او __بیت المقدس را مجددا تسخیر__ کرد. سپاه صلاح الدین نیروهای صلیبی را در «((جنگ حطین))» در هم کوبید. قصرها و پایگاههای صلیبی ها یکی پس از دیگری به دست صلاح الدین افتاد. او __بیت المقدس را مجددا تسخیر__ کرد.
 __92- 1189__ __92- 1189__
-سومین گروه صلیبیان به رهبری فلیپ دوم، ((انگلستان))، در مقابل صلاح الدین قرار می گیرند و جلوی پیشروی او را می گیرند، اما نمی توانند بیت المقدس را اشغال کنند. یک قرارداد صلح که در ارصوف در ارض مقدس امضاء شد. تسلط صلیبیان را در طول سواحل تضمین کرد. به زائران اجازه داده شد تا از بیت المقدس (اورشلیم) دیدن کنند. ((ریچارد شیردل)) در راه بازگشت به انگلستان بوسیله ((دوک لئوپلد))، فرمانروای ((اتریش))، دستگیر و زندانی می شود. لئوپلد در ازای آزادی او باج هنگفتی طلب می کند. +سومین گروه صلیبیان به رهبری فلیپ دوم، ((انگلستان))، در مقابل صلاح الدین قرار می گیرند و جلوی پیشروی او را می گیرند، اما نمی توانند بیت المقدس را اشغال کنند. یک قرارداد صلح که در (( ارصوف)) در ارض مقدس امضاء شد. تسلط صلیبیان را در طول سواحل تضمین کرد. به زائران اجازه داده شد تا از بیت المقدس (اورشلیم) دیدن کنند. ((ریچارد شیردل)) در راه بازگشت به انگلستان بوسیله ((دوک لئوپلد))، فرمانروای ((اتریش))، دستگیر و زندانی می شود. لئوپلد در ازای آزادی او باج هنگفتی طلب می کند.
 __1204__ __1204__
 سپاهی که رهسپار چهارمین جنگ صلیبی گردید، هرگز به ارض مقدس نرسید، و به جای آن به ((قسطنطنیه)) حمله کرد. قسطنطینه پایتخت امپراتوری مسیحی ((بیزانس)) بود. صلیبیان __شهر را غارت__ کردند و اهالی شهر را از __دم تیغ شمشیرها__ گذراندند. سپاهی که رهسپار چهارمین جنگ صلیبی گردید، هرگز به ارض مقدس نرسید، و به جای آن به ((قسطنطنیه)) حمله کرد. قسطنطینه پایتخت امپراتوری مسیحی ((بیزانس)) بود. صلیبیان __شهر را غارت__ کردند و اهالی شهر را از __دم تیغ شمشیرها__ گذراندند.
 __1212__ __1212__
 در این سال یک پسر بچه چوپان به نام استفهان، در نزدیکی «((واندوم))» در مرکز فرانسه، یک سپاه صلیبی از بچه ها را به سمت بیت المقدس فرماندهی و راهنمایی کرد. او اعتقاد داشت که کودکان می توانند به جای زور از عشق برای شکست دادن مسلمانان استفاده کنند ودر حدود 30000 کودک از شهر «((مارسی))» در جنوب فرانسه، عازم بیت المقدس شدند. تعداد زیادی از کودکان در مسیر سفر جان دادند و بعضی از آنها به عنوان برده فروخته شدند. در این سال یک پسر بچه چوپان به نام استفهان، در نزدیکی «((واندوم))» در مرکز فرانسه، یک سپاه صلیبی از بچه ها را به سمت بیت المقدس فرماندهی و راهنمایی کرد. او اعتقاد داشت که کودکان می توانند به جای زور از عشق برای شکست دادن مسلمانان استفاده کنند ودر حدود 30000 کودک از شهر «((مارسی))» در جنوب فرانسه، عازم بیت المقدس شدند. تعداد زیادی از کودکان در مسیر سفر جان دادند و بعضی از آنها به عنوان برده فروخته شدند.
 نتیجه جنگ صلیبی کودکان یک فاجعه بود. نتیجه جنگ صلیبی کودکان یک فاجعه بود.
 __22-1217__ __22-1217__
 پنجمین سپاه صلیبی در تسخیر مصر ناکام می ماند. پنجمین سپاه صلیبی در تسخیر مصر ناکام می ماند.
 __29-1228__ __29-1228__
 ششمین سپاه صلیبی، به رهبری امپراتور مقدس روم، ((فردریک دون))، دوباره بیت المقدس را به عنوان بخشی از قرار داد موقت صلح با مسلمانان، اشغال می کند. ششمین سپاه صلیبی، به رهبری امپراتور مقدس روم، ((فردریک دون))، دوباره بیت المقدس را به عنوان بخشی از قرار داد موقت صلح با مسلمانان، اشغال می کند.
 __50- 1248__ __50- 1248__
 هفتمین سپاه صلیبی، به رهبری لوئی چهارم (سن لوئی) پادشاه فرانسه، به مصر حمله می کند. نتیجه این جنگ صلیبی که طی آن لوئی چهارم اسیر می گردد، فاجعه آمیز بود. هفتمین سپاه صلیبی، به رهبری لوئی چهارم (سن لوئی) پادشاه فرانسه، به مصر حمله می کند. نتیجه این جنگ صلیبی که طی آن لوئی چهارم اسیر می گردد، فاجعه آمیز بود.
 __1291__ __1291__
 مسلمانان ((شهر عکا))، آخرین منطقه تحت نفوذ صلیبیان در ارض مقدس، را فتح می کنند. این پیروزی به جنگهای صلیبی پایان بخشید. مسلمانان ((شهر عکا))، آخرین منطقه تحت نفوذ صلیبیان در ارض مقدس، را فتح می کنند. این پیروزی به جنگهای صلیبی پایان بخشید.
 صلیبیان با طعم زندگی مرفه و آسایش جدیدی که در سرزمین مقدس چشیده بودند از فلسطین به خانه هایشان در اروپا باز می گشتند. صلیبیان با طعم زندگی مرفه و آسایش جدیدی که در سرزمین مقدس چشیده بودند از فلسطین به خانه هایشان در اروپا باز می گشتند.
 ! لوت (عود)  ! لوت (عود)
 شوالیه هایی که از جنگ های صلیبی در خاور میانه باز می گشتند، ره آوردهای فراوانی را از سرزمینهای عربی با خود به اروپا آوردند که یکی از این ره آوردها ساز عود می باشد. موسیقی نواخته شده با ساز عود، در دبار پادشاهان ((قرون وسطی)) محبوبیت خاصی به دست آورد. شوالیه هایی که از جنگ های صلیبی در خاور میانه باز می گشتند، ره آوردهای فراوانی را از سرزمینهای عربی با خود به اروپا آوردند که یکی از این ره آوردها ساز عود می باشد. موسیقی نواخته شده با ساز عود، در دبار پادشاهان ((قرون وسطی)) محبوبیت خاصی به دست آورد.
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/c/cc//Janghaye_salibi1.jpg} +{picture=Janghaye_salibi1.jpg}
 
 
  
 
 
  
 اهنگ های عود روی سیمهای پنج
جفتی سازعود نواخته می شد.
 اهنگ های عود روی سیمهای پنج
جفتی سازعود نواخته می شد.
  
  
  
 
 
 
 
 ! شکر و ادویه  ! شکر و ادویه
-در اروپای قرون وسطی، از عمل برای شیرین کردن غذاها و نوشیدنیها استفاده می کردند. صلیبیان نیشکر را به خانه بردند. قند و شکر به عنوان اشیاء گرانبها، در گنجینه ها نگهداری شد و فقط در مناسبتهای مخصوص مورد استفاده قرار می گرفت. صلیبیان همچنین ادویه جاتی مثل فلفل سیاه، دانه های ((خشخاش)) (تخم خشخاش)، ((سیر)) و همچنین میوه های خشک شده و ((لیمو ترش|لیمو)) را با خود به اروپا بردند. دولت شهر و نیز، در شمال ((ایتالیا))، در زمینه واردات مواد غذایی جالب توجه و جدید از خاورمیانه شکوفایی خاصی پیدا کرده بود. +در اروپای قرون وسطی، از عسل برای شیرین کردن غذاها و نوشیدنیها استفاده می کردند. صلیبیان نیشکر را به خانه بردند. قند و شکر به عنوان اشیاء گرانبها، در گنجینه ها نگهداری شد و فقط در مناسبتهای مخصوص مورد استفاده قرار می گرفت. صلیبیان همچنین ادویه جاتی مثل فلفل سیاه، دانه های ((خشخاش)) (تخم خشخاش)، ((سیر)) و همچنین میوه های خشک شده و ((لیمو ترش|لیمو)) را با خود به اروپا بردند. (( دولت شهر ونیز ))، در شمال ((ایتالیا))، در زمینه واردات مواد غذایی جالب توجه و جدید از خاورمیانه شکوفایی خاصی پیدا کرده بود.
 ! بهداشت و طرز لباس پوشیدن  ! بهداشت و طرز لباس پوشیدن
 صلیبیان همچنین روی زندگی ثروتمندان قرون وسطی اثر گذاشتند. در گرمای سرزمین مقدس، صلیبیان لباسهای سبک تر و گشادتر پوشیدند و دمپایی به پا کردند. در آب و هوای داغ خاورمیانه سربازان مجبور بودند بیشتر خود را بشویند، که این کار با استفاده از صابونها و عطرهای محلی صورت می گرفت. هنگامی که آنها به خانه های خودشان در اروپا بازگشتند، __عادت حمام کردن را ادامه دادند__. آرایش موهای اروپایی هم از آرایش موهای مسلمانان تاثیر گرفت. اولین گروه صلیبیان موهای خود را کوتاه نگاه می داشتند تا کلاه خودهای خود را به راحتی بر سر بگذارند. صلیبیان بعدها به پیروی از شرقیان، موی خود را بلند می کردند و مجعد می ساختند و آنرا با __حنا رنگ می کردند__. صلیبیان همچنین روی زندگی ثروتمندان قرون وسطی اثر گذاشتند. در گرمای سرزمین مقدس، صلیبیان لباسهای سبک تر و گشادتر پوشیدند و دمپایی به پا کردند. در آب و هوای داغ خاورمیانه سربازان مجبور بودند بیشتر خود را بشویند، که این کار با استفاده از صابونها و عطرهای محلی صورت می گرفت. هنگامی که آنها به خانه های خودشان در اروپا بازگشتند، __عادت حمام کردن را ادامه دادند__. آرایش موهای اروپایی هم از آرایش موهای مسلمانان تاثیر گرفت. اولین گروه صلیبیان موهای خود را کوتاه نگاه می داشتند تا کلاه خودهای خود را به راحتی بر سر بگذارند. صلیبیان بعدها به پیروی از شرقیان، موی خود را بلند می کردند و مجعد می ساختند و آنرا با __حنا رنگ می کردند__.
 ! پارچه های بسیار زیبا  ! پارچه های بسیار زیبا
 پارچه های زیبای بافته در سرزمین های اسلامی، در اروپای قرون وسطی با استقبال عمومی روبه رو شد. پارچه های نخی نرم، مثل چیت و ((موصلی)) وتور بافته شده در __غزه __را، خانمهای اروپایی بعنوان مقنعه یا روبند ازکلاههای زیبایشان می آویختند. حریر گلدار و خوشرنگ ((دمشق))ی، پارچه پر طرفدار دیگری بود که صلیبیان از خاورمیانه به ارمغان می بردند. مسلمانان فرشها و قالیچه های رنگی می بافتند که صلیبیان با خود به کشورشان می بردند. پارچه های زیبای بافته در سرزمین های اسلامی، در اروپای قرون وسطی با استقبال عمومی روبه رو شد. پارچه های نخی نرم، مثل چیت و ((موصلی)) وتور بافته شده در __غزه __را، خانمهای اروپایی بعنوان مقنعه یا روبند ازکلاههای زیبایشان می آویختند. حریر گلدار و خوشرنگ ((دمشق))ی، پارچه پر طرفدار دیگری بود که صلیبیان از خاورمیانه به ارمغان می بردند. مسلمانان فرشها و قالیچه های رنگی می بافتند که صلیبیان با خود به کشورشان می بردند.
 ! قالیچه های ایرانی  ! قالیچه های ایرانی
 بعد از جنگهای صلیبی فرشها و قالیچه های ایرانی کف اطاقها ورودی مبلهای خانه های قرون وسطی را پوشاند. پیش از آن برای پوشش کف اتاقها از ((بوریا)) استفاده می شد. بعد از جنگهای صلیبی فرشها و قالیچه های ایرانی کف اطاقها ورودی مبلهای خانه های قرون وسطی را پوشاند. پیش از آن برای پوشش کف اتاقها از ((بوریا)) استفاده می شد.
 ! آلات موسیقی  ! آلات موسیقی
 بعد از جنگهای صلیبی، ((ترویدورها))، نغمه سرایان دربار از پادشاهان اروپای قرون وسطی، آوازهای خود را با نوای ساز عود Iute همراه ساختند. این ساز دارای پنج رشته سیم بود و از سرزمینهای اسلامی به اروپا برده شد. بعد از جنگهای صلیبی، ((ترویدورها))، نغمه سرایان دربار از پادشاهان اروپای قرون وسطی، آوازهای خود را با نوای ساز عود Iute همراه ساختند. این ساز دارای پنج رشته سیم بود و از سرزمینهای اسلامی به اروپا برده شد.
 ! عینک  ! عینک
 __صنعتگران مسلمان__ اطلاعاتی را که درباره اعضای بدن انسان داشتند، با تخصص شیشه سازان ترکیب کردند وانواع ((عدسی های طبی)) را برای عینک ساختند. صلیبیان از این تخصص برای ساخت عدسی استفاده کردند و در اوایل قرن چهاردهم، عینکهای مطالعه با ((عدسی های محدب)) در یک کارخانه در ((ونیز)) ساخته شد. __صنعتگران مسلمان__ اطلاعاتی را که درباره اعضای بدن انسان داشتند، با تخصص شیشه سازان ترکیب کردند وانواع ((عدسی های طبی)) را برای عینک ساختند. صلیبیان از این تخصص برای ساخت عدسی استفاده کردند و در اوایل قرن چهاردهم، عینکهای مطالعه با ((عدسی های محدب)) در یک کارخانه در ((ونیز)) ساخته شد.
 ! سفر به بیت المقدس  ! سفر به بیت المقدس
-نخستین گروه از جنگجویان صلیبی از راه خشکی به ((اسائی)) سفر کردند. آنها از ((مجارستان)) عبور کرده و مستقیم از میان قسطنطنیه گذشتند و بعد به ارض مقدس (سرزمین ((فلسطین))) پا گذاشتند. کشتیهای آنها استحکام لازم را نداشت و قادر به سفر دریایی نبودند. اما بعدا جنگجویان صلیبی از راه دریا و از طریق ((مدیترانه)) به بیت المقدس سفر کردند. +نخستین گروه از جنگجویان صلیبی از راه خشکی به (( فلسی)) سفر کردند. آنها از ((مجارستان)) عبور کرده و مستقیم از میان قسطنطنیه گذشتند و بعد به ارض مقدس (سرزمین فلسطین ) پا گذاشتند. کشتیهای آنها استحکام لازم را نداشت و قادر به سفر دریایی نبودند. اما بعدا جنگجویان صلیبی از راه دریا و از طریق ((مدیترانه)) به بیت المقدس سفر کردند.
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/c/cc//Janghaye_salibi2.jpg} +{picture=Janghaye_salibi2.jpg}
 
 
  
 
 
  
 سفر جنگجویان صلیبی

 سفر جنگجویان صلیبی

 سفر به سرزمین مقدس، چه از راه دریا چه از راه خشکی
، طولانی و مخاطره آمیز بود. اولین گروه
از جنگجویان صلیبی بعد از 3
سال به بیت المقدس رسیدند.
 سفر به سرزمین مقدس، چه از راه دریا چه از راه خشکی
، طولانی و مخاطره آمیز بود. اولین گروه
از جنگجویان صلیبی بعد از 3
سال به بیت المقدس رسیدند.
  
  
  
 
 
 
 
 ! علوم اسلامی  ! علوم اسلامی
-صلیبیان __علوم اسلامی را در شمال اروپا منتشر__ ساختند علوم جدیدی را که صلیبیان با خود از شرق به اروپا بردند همه چیزرا از دریانوردی و ((فیزیک)) نور گرفته تا ((حسابداری)) و ((معماری))، دستخوش تغییر ساخت. برای مثال، روش شمارش از 0 تا 9 (سیستم دهدهی) که مسلمانان آنرا از هندیان فرا گرفته بودند، در نتیجه جنگهای صلیبی به اروپا راه یافت . بطور وسیعی مورد استفاده قرار گرفت. +صلیبیان __علوم اسلامی را در شمال اروپا منتشر__ ساختند علوم جدیدی را که صلیبیان با خود از شرق به اروپا بردند همه چیز را از دریانوردی و فیزیک نور گرفته تا ((حسابداری)) و ((معماری))، دستخوش تغییر ساخت. برای مثال، روش شمارش از 0 تا 9 (سیستم دهدهی) که مسلمانان آنرا از هندیان فرا گرفته بودند، در نتیجه جنگهای صلیبی به اروپا راه یافت . بطور وسیعی مورد استفاده قرار گرفت.
 ! جذام  ! جذام
 نتایج جنگهای صلیبی همیشه پر سود نبود. بیماریهایی مانند جذام، مرضی که روی پوست و اعصاب بیمار اثر نامطلوب می گذارد، به علت جنگ و عدم رعایت بهداشت شیوع پیدا کرد. این بیماری شکل ظاهری بیمار را تغییر می داد و افراد جذامی در جوامع قرون وسطی از جامعه طرد می شدند. جذامیان فقط مجاز بودند در «جذامی خانه ها» که در خارج از دیوارهای شهرها قرار داشتند، سکونت کنند. هنگامیکه افراد جذامی می خواستند از یک «جذامی خانه» به «جذامی خانه» دیگری بروند، مجبور بودند که با خود زنگ هایی را حمل کنند و مرتب آن را به صدا در آوردند تا بدینوسیله به دیگران اعلام خطر کنند که افراد مبتلا به جذام در حال عبور هستند. نتایج جنگهای صلیبی همیشه پر سود نبود. بیماریهایی مانند جذام، مرضی که روی پوست و اعصاب بیمار اثر نامطلوب می گذارد، به علت جنگ و عدم رعایت بهداشت شیوع پیدا کرد. این بیماری شکل ظاهری بیمار را تغییر می داد و افراد جذامی در جوامع قرون وسطی از جامعه طرد می شدند. جذامیان فقط مجاز بودند در «جذامی خانه ها» که در خارج از دیوارهای شهرها قرار داشتند، سکونت کنند. هنگامیکه افراد جذامی می خواستند از یک «جذامی خانه» به «جذامی خانه» دیگری بروند، مجبور بودند که با خود زنگ هایی را حمل کنند و مرتب آن را به صدا در آوردند تا بدینوسیله به دیگران اعلام خطر کنند که افراد مبتلا به جذام در حال عبور هستند.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 05 مهر 1384 [05:21 ]   3   محمد رضا قدوسی      جاری 
 پنج شنبه 03 دی 1383 [17:35 ]   2   مهدی سالم      v  c  d  s 
 دوشنبه 04 آبان 1383 [06:41 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..