منو
 کاربر Online
1065 کاربر online
تاریخچه ی: سید رضی

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-20Lines: 1-35
-<BR>
<BR>محمد بن حسین بن موسوی ب مم قب به سید رضی رادر کچکتر ید ((تضی لم الهدی ))و از زرگان مای شیع ات.

وی سال 359 هی ری مود شد ز هما ککی استاد عالی خود رز داد. در ه ساگی عر می گ ناچه سیای گ ان در ما د شاعین قیش د

سی
د ری ب مقا و مقیت علمی اتای ا مورد احتا حاکمن آل بویه ود و مناساتی یز خلیه باسی داشت />


ی یچ گونه هی ای ر قبول نمی کر. چاچه وقتی یکی ا و باسی برای ار دینار به نان بیک ت فزدش فستا، ی ضی ن را پ رستا قبل نرد

ز حکیات یبیی که ربا ا رادرش گف ان ی ست ک: هنگامی که سید رضی و ی مضی کک دند، شیخ مفی رت اطمه را در واب دید ک دس نین ا گرفته و نزد یخ آورده ی فرماید ای شیخ به این دو فقه یاد بد. />
فدای مادر سید رضی و سید مرتضی، دست دو را گرفته و ا ها کیی زد شیخ مفید ده ان ا به وی گف. بین تیب و تت تعلیم و بی ی فید ار گرفند
>

>سید رضی تایا ارشندی ا ود ه یار گاته س />
هترین مروی کتاب نفی نهج البل ی باد که در ن یری ز ه ا، ناه ها و کلمت قصار امی المومنین گد آوه ا. بر نهج ااه رهای می وشته د ک مهمرین و مل رین ها رح ان ابی ادید س />
جز کب نه اللغ کتابهای یگری یز دار ماد: کتاب قشابه ر قن، ای نیل فی القن (که یا یکو نگاشته زگتر از ی شیخ سی است، کتاب خی الیا د م ن ی

/>و وی ر ضا ن ی حاضر و گان و نیک ن در ی د فن ساتند. البه عی دن وی ا د سی (علیه السلام) ی اننید تی از ش ارحتی نوانست ر ن ی حار ود به اام موی کم ف رنا خود فخرالک زد و فته و وی را ه انه ا ب ردان. سید مرتضی اللا مری مثی هایی یز وفا ی ی گ ند
>>

منابع :

قصص العلماء ،‌ ص 411 - 413
+V{maketoc}<br />
-=::سید رضى 359 ـ 406هـ.ق::=-<br />!ولادت
ابو الحسن،
محمد بن حسین بن موسى موسوى بغداد، م به سید رضى ر سال 359 هـ.ق در شر غداد ب نیا مد. او از انوا اى شری و ایل و نسل مصوی لیهم اسم است او ر پدر ه ام و اظ (لیه ال) وا طر مادر ه اما ی العین (لیه سلام) مى رسد.
پدر اب ح حسین، ملقب به طار و ذوالمقتی ات ک ا شخصیت هاى رجسته و مورد تو حکوم بوده. و زر سدات مول رسیدگ به کایات رد و یر ج بود. />مادر اطمه دختر او مم، سین بن احمد مد ناصر کبیر، ن دانمند و ب ت د وشیخ مفی کتا "کم لنساء" را درخواست ایا ب نارش درآوردند.
!حیلات :
بى ((یخ مفید)) فاطمه هرا (ا اله لیها) را در ا ید ک ست ((اام حسن)) و ((مم ین)) (یهملام) را در الى که دو کدک خردسل هن گرفته و نزد و آورد فرمود: "اى شیخ به این دو کودک من علم فقه بیاموز".شیخ مفید پس از بیدار شد، از این خواب خود شگف زده شد. صبح همان وز مادر سید رضى و سید مرتضى دست کودک خود را گرفته و ند او آورده گفت: "ا شیخ ب این و کدک من علم ((فقه)) بیاموز".شیخ مفید ز ای ادثه لب و گریان گ واب خود ا باى آنان تیف کد و مئولیت تبیت و تعلیم این دو ی برگوار عد ار گرید.
سید رضى شخصیتى ادیشند و دااى قدر هوش درکى بال ود. و مدرسه اى د شهر ((غدا)) تسی کرد ب تربیت شاگردان ر علو ى پرداخت. کتابانه بگ یز براى ستفاده اران و ر ن مه برا نمود.
در س
ا 388 هـ.ق بهاء الدول او را ه جانشینى و برگیده و لس هاى فاى به ا هی داه و و ر به مقام ریاست سادات و م رسیدگى ب شکایات مد امرت حج منصوب نم. ر ا 397 هـ.ق نیز از رف بها الملک همین مقام به ا اده شد. ر سل 388 هـ.ق ز ف بهء الول ملب به "ریف جیل" ودر ال 398 هـ.ق مب به "و المنقین" ی ور ما ل ز رف هء الدولة ملق ه "ى ذو السَبین" گشت. در سال 401 هـ.ق یز ز رف قوام ین ملق به "شریف جّ" شد.
ساتید
از
اساتی سد رضى مى توان به ی شخصی ها شار کرد:
یخ مفی مم ن م بن م
و بکر، م بن موسى ور />3 او لن ى ب عیسى ر />4ـ ابو ا، ثمان ن نى موصلى
و ید ن ب د الله سیرافى />!تأیف
ید رض داراى تألیفات ارزشمند ات مانند:
1ـ نهج
البلغه که جمع ورى تدین آن بوسیله یشا ت رفته ست
2
خصائص الأئمه (علیهم السلام) />3 تلخیص لبیان عن ماز القرآن
4ـ المجازات النبویه
قای لتویل فى متش التنیل
!
وفات />رن س ا عمرى دت به ه اسام و شی ی ى ر ن 47 اگى و در سال 406 . د هر بغداد یده ز این جهان فو ب و ر کاظمین در کا امم مو کاظم مم جوا (لیهمل) فن شد.

!منابع
*قصص العلماء،‌ ص 411 - 413
*[http://www.al-shia.com|پایگاه اسلامی الشیعه]تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 29 تیر 1385 [13:20 ]   5   یاسر ناظم نیا      جاری 
 شنبه 24 تیر 1385 [11:35 ]   4   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 15 تیر 1384 [14:35 ]   3   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 چهارشنبه 30 دی 1383 [07:13 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 سه شنبه 06 مرداد 1383 [10:17 ]   1   عبدالله حقیقت      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..