منو
 کاربر Online
696 کاربر online
تاریخچه ی: سیدریت

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-68Lines: 1-69
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/Adular.jpg} +{picture=Siderite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 سیدریت - بلورهای رومبوئدری (تا 20 میلیمتر) و پیریت  سیدریت - بلورهای رومبوئدری (تا 20 میلیمتر) و پیریت
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::سیدریت (Siderite)::__ ||__::سیدریت (Siderite)::__
-::FeCO3::
رمبوئدریک|__::سیستم ((تبلور))::__
+::((آهن|Fe))((کبالت|CO))3::
::((رمبوئدریک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::((کربنات))::|__::((رده بندی))::__ ::((کربنات))::|__::((رده بندی))::__
-/ کامل - مطابق با سطح /1011|__::((رخ))::__
::شیشه ای - نیمه مات::|__::((جلا))::__
صدفی - نامنظم - کامل|__::شکستگی::__
غیر شفاف - نیمه شفاف|__::((شفافیت))::__
ترد|__::نوع ((سختی))::__
متغیر|__::((خاصیت مغناطیسی))::__
|__::اشکال ظاهری::__
::تریاَ کمیا ; ((سویس)) ، ((ای)) ، ((فرانسه)) ، ((ومنی)) ، ((کزیک))::|__::((ژیزمان))::__
::.و قلیاهای الکالن ((هافنیم|HF)) محلول در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
|__::ترکیب شیمیایی::__
|__::رنگ ((کانی))::__
|__::((رنگ)) اثر خط ::__
|__::تفاوت با کانی های مشابه::__
|__::تشابه کانی شناسی::__
::((کلریت))، ((تیتیت)) ،((آبیت))،((کوارتز))::|__::((پاراژنز))::__
::((هیدروترمال))::|__::منشا تشکیل::__
::((منور))هی غلب شیرار::|__::شکل ((بلور))ها::__
+::/ کامل - مطابق با سطح /1011::|__::((رخ))::__
::((شیشه)) ای - نیمه مات::|__::((جلا))::__
::((صدف))ی - نامنظم - کامل::|__::شکستگی::__
::غیر شفاف - نیمه شفاف::|__::((شفافیت))::__
::ترد::|__::نوع ((سختی))::__
::متغیر::|__::((خاصیت مغناطیسی))::__
::بلوری - توده ای - فشرده - انگورهای کامل - پسودومرف::|__::اشکال ظاهری::__
::روا ; ((آلمان)) غربی و شرقی ، ((اریش)) ، ((چک و اسلوکی)) ، ((انگلیس)) ، ((اپنی)) ، ((فرانسه)) ، ((میکا)) و ((اجزایر))::|__::((ژیزمان))::__
::HCl محلول در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::((FeO))=62.01% ((CO2))=37.99% همراه با ادخال های : ((منیزیم|Mg)),((کلسیم|Ca)),((منگنز|Mn)),((روی|Zn))::|__::ترکیب شیمیایی::__
::متمایل به زرد - قهوه ای - زرد قهوه ای - خاکستری - قهوه ای تیره - پوشش فلزی::|__::رنگ ((کانی))::__
::سفید - متمایل به زرد::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
::((اشعه ایکس)) و واکنش های شیمیائی::|__::تفاوت با کانی های مشابه::__
::((دولومیت)) - ((آنکریت)) - ((ماگنزیت))::|__::تشابه کانی شناسی::__
::((کالکوپیریت))،((تترائدریت))((کسیت))،((آکریت))،((باریت))،((پیریت))،((کوارتز)) و غیره::|__::((پاراژنز))::__
::((هیدروترمال)) - ((متاسوماتیک)) - ((پگماتیت))ی - ((پنوماتولیت))ی - رسوبی::|__::منشا تشکیل::__
::رموئدر - به نرت قرصی کل - ((منشور))ی - ه ندر ماکله::|__::شکل ((بلور))ها::__
 |__::((کاربرد))::__ |__::((کاربرد))::__
-::((یس))::|__::محل پیدایش::__
::.خواص ((فیزیک))ی و ((شیمی))ایی آن شبیه ((ارتوز)) است::|__::سایر مشخصات::__
::. ((ایش)) گرفته شده است Adula از ام ((کو))::|__::((وجه تسمیه))::__||
+::((من)) غربی::|__::محل پیدایش::__
|__::سایر مشخصات::__
::.ینی هن ا شده استSideros از کمه یوانی ::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
-ــ|ــ|ــ|ــ|| +4|4.5|3.7|3.9||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 09 شهریور 1384 [05:57 ]   4   فاطمه عیوضی      جاری 
 چهارشنبه 09 شهریور 1384 [05:34 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 08 شهریور 1384 [13:25 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 08 شهریور 1384 [12:18 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..