منو
 کاربر Online
514 کاربر online
تاریخچه ی: سیترین

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-68Lines: 1-69
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/Adular.jpg} +{picture=Citrine.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
-سیترین - بلورهای آزاد (تا 15 میلیمتر) +(سیترین - بلورهای آزاد (تا 15 میلیمتر
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::سیترین (Citrine)::__ ||__::سیترین (Citrine)::__
-::SiO2:: +::((سیلیکن|Si))O2::
 |__::سیستم ((تبلور))::__ |__::سیستم ((تبلور))::__
 ::((اکسید))::|__::((رده بندی))::__ ::((اکسید))::|__::((رده بندی))::__
-ناقص - مطابق با سطح /1011/|__::((رخ))::__
::شیشه ای::|__::((جلا))::__
صدفی - تراشه ای(خشن)|__::شکستگی::__
نیمه شفاف|__::((شفافیت))::__
+::/ناقص - مطابق با سطح /1011::|__::((رخ))::__
::((شیشه)) ای::|__::((جلا))::__
::(((صدف))ی - تراشه ای(خشن::|__::شکستگی::__
::نیمه شفاف::|__::((شفافیت))::__
 |__::نوع ((سختی))::__ |__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
-بلوری - آگرگات دانه ای - توده ای |__::اشکال ظاهری::__
::کمیاب ; برزیل ، امریکا ، اسپانیا ، روسیه ، ماداگاسکار ، فرانسه و انگلستان::|__::((ژیزمان))::__
::در اثر گرم کردن آمتیست، این کانی حاصل می شود.محلول در HNO3 و مقدار Mg تحت تاثیر اسیدها کم می شود::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
MgO=23.41% FeO=41.71% SiO2=34.88% ( خالص 1/1 = Mg / Fe) (سری ایزومورف فورستریت تافایالیت)|__::ترکیب شیمیایی::__
زرد روشن تا زرد طلائی|__::رنگ ((کانی))::__
سیاه|__::((رنگ)) اثر خط ::__
+::بلوری - ((آگرگات)) دانه ای - توده ای:: |__::اشکال ظاهری::__
::کمیاب ; ((برزیل)) ، ((امریکا)) ، ((اسپانیا)) ، ((روسیه)) ، ((ماداگاسکار)) ، ((فرانسه)) و ((انگلستان))::|__::((ژیزمان))::__
::در اثر گرم کردن ((آمتیست))، این کانی حاصل می شود.محلول در HNO3 و مقدار Mg تحت تاثیر ((اسید))ها کم می شود::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::((MgO))=23.41% ((FeO))=41.71% ((SiO2))=34.88% ( خالص 1/1 = ((منیزیم|Mg)) / ((آهن|Fe))) سری ایزومورف فورستریت تافایالیت::|__::ترکیب شیمیایی::__
::زرد روشن تا زرد طلائی::|__::رنگ ((کانی))::__
::سیاه::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 |__::تشابه کانی شناسی::__ |__::تشابه کانی شناسی::__
-::ارتوز،موسکویت::|__::((پاراژنز))::__
::پگماتیتی - هیدروترمال::|__::منشا تشکیل::__
::پهن و کوتاه - ندرتاْ دوهرمی (بی پیرامیدال)::|__::شکل ((بلور))ها::__
سنگ ظریف زینتی|__::((کاربرد))::__
+::((ارتوز))،((موسکویت))::|__::((پاراژنز))::__
::((پگماتیت))ی - هیدروترمال::|__::منشا تشکیل::__
::(پهن و کوتاه - ندرتاْ دوهرمی (بی پیرامیدال::|__::شکل ((بلور))ها::__
::سنگ ظریف زینتی::|__::((کاربرد))::__
 ::((زیمباوه))::|__::محل پیدایش::__  ::((زیمباوه))::|__::محل پیدایش::__
 ::.خواص فیزیکی و شیمیایی این کانی مشابه کوارتز است::|__::سایر مشخصات::__ ::.خواص فیزیکی و شیمیایی این کانی مشابه کوارتز است::|__::سایر مشخصات::__
 ::نام آن از رنگ آن (لیموئی)گرفته شده است::|__::((وجه تسمیه))::__|| ::نام آن از رنگ آن (لیموئی)گرفته شده است::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 ــ|ــ|ــ|ــ|| ــ|ــ|ــ|ــ||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 09 شهریور 1384 [09:55 ]   4   فاطمه عیوضی      جاری 
 چهارشنبه 09 شهریور 1384 [09:33 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 09 شهریور 1384 [08:31 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 09 شهریور 1384 [05:10 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..