منو
 کاربر Online
1038 کاربر online
تاریخچه ی: سیانوتریکیت

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-71Lines: 1-71
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/_ggttqq_Cyanotrichite.jpg} +{picture=_ggttqq_Cyanotrichite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 سیانوتریکیت - آگرگاتهای آبی سوزنی شکل که روی لیمونیت
( رشد نموده اند.(عرض تصویر 90 میلیمتراست
 سیانوتریکیت - آگرگاتهای آبی سوزنی شکل که روی لیمونیت
( رشد نموده اند.(عرض تصویر 90 میلیمتراست
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::سیانوتریکیت (Cyanotrichite)::__ ||__::سیانوتریکیت (Cyanotrichite)::__
-::Cu4Al2 (OH)12 SO4 2H2O:: +::((مس|Cu))4((آلومینیوم|Al))2 (OH)12 SO4 2H2O::
 ::((ارترومبیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__ ::((ارترومبیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::((سولفات))::|__::((رده بندی))::__ ::((سولفات))::|__::((رده بندی))::__
 ::خوب::|__::((رخ))::__ ::خوب::|__::((رخ))::__
 ::((ابریشم))ی::|__::((جلا))::__ ::((ابریشم))ی::|__::((جلا))::__
 |__::شکستگی::__ |__::شکستگی::__
 ::((شفاف))::|__::((شفافیت))::__ ::((شفاف))::|__::((شفافیت))::__
 |__::نوع ((سختی))::__ |__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
 ::((بلور))ی - آگرگاتهای شعاعی - سیخ سیخ::|__::اشکال ظاهری::__ ::((بلور))ی - آگرگاتهای شعاعی - سیخ سیخ::|__::اشکال ظاهری::__
 ::تقریباْ کمیاب ; ((رومانی)) ، ((فرانسه)) ، ((یونان)) ، ((امریکا)) ، ((یونان)) و غیره ::|__::((ژیزمان))::__ ::تقریباْ کمیاب ; ((رومانی)) ، ((فرانسه)) ، ((یونان)) ، ((امریکا)) ، ((یونان)) و غیره ::|__::((ژیزمان))::__
 ::. در((اسید))ها محلول است::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__ ::. در((اسید))ها محلول است::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
-::CuO=49.39% Al2O3=15.82% SO3=12.42% H2O=22.37%::|__::ترکیب شیمیایی::__ +::((CuO))=49.39% ((Al2O3))=15.82% ((SO3))=12.42% ((H2O))=22.37%::|__::ترکیب شیمیایی::__
 ::آبی تیره::|__::رنگ ((کانی))::__ ::آبی تیره::|__::رنگ ((کانی))::__
 ::آبی روشن::|__::((رنگ)) اثر خط ::__ ::آبی روشن::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 ::((اوری کلسیت))::|__::تشابه کانی شناسی::__ ::((اوری کلسیت))::|__::تشابه کانی شناسی::__
 ::((آزوریت)) - ((مالاکیت))- ((لیمونیت)) ::|__::((پاراژنز))::__ ::((آزوریت)) - ((مالاکیت))- ((لیمونیت)) ::|__::((پاراژنز))::__
 ::((ثانوی))::|__::منشا تشکیل::__ ::((ثانوی))::|__::منشا تشکیل::__
 ::((آسیکولار))::|__::شکل ((بلور))ها::__ ::((آسیکولار))::|__::شکل ((بلور))ها::__
 |__::((کاربرد))::__ |__::((کاربرد))::__
 ::((رومانی))::|__::محل پیدایش::__  ::((رومانی))::|__::محل پیدایش::__
 ::.کانی مشابه آن ((اوری کلسیت)) است::|__::سایر مشخصات::__ ::.کانی مشابه آن ((اوری کلسیت)) است::|__::سایر مشخصات::__
-::. به معنای مو گرفته شده است Kuanos یعنی آبی و Thrix از کلمات یونانی ::|__::((وجه تسمیه))::__|| +:: آبی و Thrix از کلمات یونانی
. به معنای ((مو)) گرفته شده است Kuanos ::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 -|2|2.7|-|| -|2|2.7|-||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 08 شهریور 1384 [08:53 ]   7   نفیسه ناجی      جاری 
 سه شنبه 08 شهریور 1384 [08:46 ]   6   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 08 شهریور 1384 [08:44 ]   5   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 08 شهریور 1384 [08:41 ]   4   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 08 شهریور 1384 [08:17 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 08 شهریور 1384 [08:09 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 08 شهریور 1384 [07:52 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..