منو
 صفحه های تصادفی
امام علی علیه السلام و توبیخ شریح قاضی
ساکارز
تاریخ علوم و فن آوری
دانشگاه آزاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری
سعد بن عباده
نمونه ای از پاسخ های امام صادق علیه السلام
نظر مسیحیان درباره عقل و علم و ایمان
سربازی و فداکاری ایرانیان در راه اسلام
تعریف دین از نظر دانشمندان غربی
آلدئید
 کاربر Online
665 کاربر online
تاریخچه ی: سوختگی

تفاوت با نگارش: 6

Lines: 1-75Lines: 1-97
-__سوختگی__ وی ((رت)) ((پوست)) ی ((ای خای|شاهای مطی)) ( م پوش ها، مع، ((لتم)) و ماری هوایی )ا که در ا یکی ا منا ی ایاد می ود: +{DYNAMICMENU()}
__واژه‌نامه__
*((واژگان پوست و مو))
__مقالات مرتبط__
*((آفتاب
سوختگی)) />*((ادامات اولیه ر سوختگی)) />*((ره وختگی)) />*((عوامل تعیین کننده شدت سوختگی)) />*((مای مانی در سختگی))
*((مق
الت جدی پزشکی))
__کت
ابهای مبط__
*((کتابها
ی پوست و مو))
__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=60|
جمن پشکی]__ />__ایتهای تبط__
*سایتها
داخلی
**[http://community.iransalamat.com/|پایگاه جا
مع طع رسان زشکی ایران سلامت]
**[http://81.28.44.13/newver/postvamoo.asp|
یبایی پوست و م] />**[http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA|پوست (ویکی پدیا)]
**[http://www.farya.com/id/874|عوا
مل فال کننده آلرژی] />**[http://www.kafsa.com/farsi/health/index.asp|بهداشت پوست]
**[http://tandorosti.com/PaperDetail.aspx?id=52|پیک تندرستی]
ایتهای خای />**[http://www.iranhealers.com/attlas/post.htm|اطلس پزشکی منحصر به فرد بیماریهای پو] />**[http://www.aad.org/default.htm|سایت آکامی درماولوژی امریکا]
**[http://www.nsc.gov.sg/cgi-bin/WB_GroupGen.pl?id=33|مرکز بی
ن المللی پو] />**[http://matrix.ucdavis.edu/|مالب پاهی درماتولوژی]
**[http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/skinconditions.html|
یماریهای پوستی در سایت مدلاین] />__گلری تصوی__
*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=12|
الری علوم]
**[http
://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=37|پزشکی و سلامت]
-گرمای بیش از حد، سرمای بیش از حد، مواد شیمیایی و جریان الکتریکی. +body=
-جراحت سختگی می تواند از این فراتر رود و ساختمانهای زیر پوست مثل ((ماهیچه)) ها، ((استخوان))ها، ((عصب|اعصاب)) و ((رگ خونی|رگهای خونی)) را نیز گرفتار کند.
V{maketoc}

!طبقه بندی و ارزیابی سوختگیها

جهت بررسی یک مصدوم دچار سوختگی ابتدا جراحت سوختگی وی را طبقه بندی کرده و سپس به ارزیابی آن مشغول میشویم. برای ارزیابی شدت یک سوختگی و ارائه درمان موثر لازم است که علت سوختگی را بدانیم وبا عوارض و عواقب شاخص هر نوع سوختگی آشنا باشیم.
سوختگی ها را می توان به سه روش طبقه بندی و ارزیابی کرد:
+|~|
{DYNAMICMENU}


||سوختگی نوعی
جراحت پوست یا غشاای مخاطی ( مثل پوشش دهان ، معده ، ملتحمه و مجاری هوایی) است ه ر اثر گرمای بیش از حد ، سرمای بیش از حد ، ((مواد شیمیایی)) و ((جریان الکتریکی)) ایجاد می‌شود. جراحت سوختگی می‌تواند از این فراتر رود و ساختمانهای زیر پوست مثل ماهیچهها ، استخوانها ، اعصاب و ((رگ|رگهای خونی)) را نیز گرفتار کند.||
!طبقهبندی و ارزیابی سوختگیها
جهت بررسی یک مصدوم دچار سوختگی ابتدا جراحت سوختگی وی را طبقه بندی کرده و سپس به ارزیابی آن مشغول مشویم. برای ارزیابی شدت یک سوختگی و ارائه درمان موثر لازم است که علت سوختگی را بدانیم و با عوارض و عواقب شاخص هر نوع سوختگی آشنا باشیم. سوختگیها را میتوان به سه روش طبقه بندی و ارزیابی کرد:
 *بر اساس عامل و منبع ایجاد سوختگی  *بر اساس عامل و منبع ایجاد سوختگی
-*بر اساس درجه سوختگی
*بر اساس شدت سوختگی
+*بر اساس ((درجه سوختگی))
*بر اساس ((شدت سوختگی))
-هر سه مورد بالا در تعیین میزان فوریت دار بودن درمان سوختگی و نوع مراقبتهای اورژانسی که یک فرد سوخته نیاز دارد، اهمیت دارند.

!
!عامل و منبع ایجاد سوختگی

سوختگی ها را می توان بر اساس عامل ایجاد کننده آن ( مثلاً شیمیایی، الکتریکی، حرارتی، نورانی و تشعشعی ) طبقه بندی کرد. در نظر گرفتن منبع ایجاد سوختگی ( مثلا ً ((اسید کلریدریک))، ((جریان برق متناوب)) و... ) طبقه بندی را اختصاصی تر می کند.
+هر سه مورد بالا در تعیین میزان فوریتدار بودن درمان سوختگی و نوع مراقبتهای اورژانسی که یک فرد سوخته نیاز دارد، اهمیت دارند.
!عامل و منبع ایجاد سوختگی
سوختگیها را میتوان بر اساس عامل ایجاد کننده آن ( مثلاً شیمیایی ، الکتریکی ، حرارتی ، نورانی و تشعشعی) طبقهبندی کرد. در نظر گرفتن منبع ایجاد سوختگی (مثلا ً ((اسید کلریدریک)) ، ((جریان الکتریکی|جریان برق متناوب)) و ...) طبقه‌بندی را اختصاصی‌تر می‌کند.
!!سوختگی ناشی از آتش
در سوختگی
با آتش نکه مهم سوختی مسیر تنفسی و مسمومیت با ((منو اکسید کربن)) باید مورد توجه قرار گیرد.
!!سو
ختگی شیمیایی
تماس با برخی مواد شیمیایی مانند اسیدها ، بازها یا قلیاهایی همچون ((سود سوزآور)) یا مواد سفید کنند قوی ، حلالها و مواد رنگبر قوی سبب سوزش و
صدمه به پوست می‌شود. سوختگی با مواد قلیایی از اسیدها خطرناکتر است چون در پوست بیشتر نفوذ می‌کند و مدت طولانیتری فعال باقی می‌مانند. در اینجا مهمترین کار این است که فورا محل سوخته را زیر شیر آب بگیرید.
!!سوختگی با مایعات جوش
در این موارد آسیبهای بافتی به سرعت روی می‌دهد. سریعترین کاری که در این موارد باید انجام داد کاهش درجه حرارت است. سرد کردن ممکن است شدت ضایعه را بسیار کم کند و به سرعت سبب کاهش درد می‌شود. نکته مورد توجه این است که در سوختگی با ((قیر)) ، هرگز قیر را بر ندارید و فقط محل سوختگی را بلاف
اصله با آب سرد خنک کنید. />!!سوختگی الکتریکی
در این نوع سوختگی اگر چه
ممکن است اثر سوختگی بر روی پوست به صورت یک ناحیه کوچک باشد ولی آسیب وارد بر بافتهای زیر پوست می‌تواند بسیار وسیع باشد.
!!سوختگی ناشی از اشعه
توسط دو نوع ((آفتاب سوختگی|اشعه خورشید)) و ((تشعشات اتمی)) سوختگی ایجاد می‌گردد. در مورد تشعشات اتمی ابتدا محافظت خود امدادگر از خطر تشعشات و ثانیا رفع آلودگی مصدوم مد نظر قرار می‌گیر
د.
 
 
 
 
  
 {picture=123burn.gif} {picture=123burn.gif}
  
 
 
 
 
  
 
 
  
 از چپ به راست سوختگیهای درجه 1، 2 و3 از چپ به راست سوختگیهای درجه 1، 2 و3
  
  
  
 
 
 
 
 !درجه سوختگی  !درجه سوختگی
-سوختگی های پوست را می توان به دو دسته با ضخامت نسبی و تمام ضخامت نیز طبقه بندی کرد. در سوختگی های با ضخامت نسبی ((اپیدرم))، یا اپیدرم و قسمت فوقانی ((درم)) درگیر می شوند، و به بافتهای زیرین آسیبی وارد نمی شود. سوختگی های تمام ضخامت علاوه بر درم و اپیدرم به لایه های زیر پوستی نیز آسیب میرسانند. هر دو این سوختگی ها را می توان با سیستم دیگری که درجه نامیده می شود به انواع درجه یک، درجه دو و درجه سه تقسیم بندی کرد که خفیف ترین نوع آن سوختگی درجه یک است. سوختگی های درجه یک و دو از نوع با ضخامت نسبی و درجه سه از نوع تمام ضخامت هستند.

*__((درجه سوختگی|
سوختگی درجه یک))__
سوختگی سطحی خفیف ترین نوع سوختگی است که فقط لایه خارجی پوست یعنی اپیدرم را درگیر می کند. علل آن سوختگی ناشی از شعله ملایم است.

*__((درجه سوختگی|
سوختگی درجه دو ))__
سوختگی با شدت متوسط است که فقط اپیدرم و قسمتی از درم (اما نه همه درم) را مبتلا می کند و به بافتهای زیرین آسیبی نمی رساند. این نوع سوختگی مانند سوختگی درجه یک از نوع با ضخامت نسبی است.

*__((درجه سوختگی|
سوختگی درجه سه))__ ـ سوختگی تمام ضخامت
در سوختگی درجه سه تمام ضخامت پوست، یعنی اپیدرم و درم ، تخریب می شود و حتی ممکن است آسیب عمیق تر شده و بافتهای زیر پوستی ( ((چربی)) ، ((ماهیچه)) و ((استخوان))) را نیز درگیر کند. گاهاً تمایز سوختگی درجه سه از سوختگی درجه دو مشکل می باشد؛ با این وجود ناحیه سوختگی در نوع درجه سه معمولاً سیاه رنگ و یا خشک وسفید است اما در نوع درجه دو قرمز و مرطوب بوده وظاهر عرق کرده دارد.

!
!شدت سوختگی
شرایط آسیب ،علت سوختگی ، محل و شکل سوختگی ، وسعت ، سن مصدوم ، محل آن و وجود ضایعات همراه از جمل