منو
 صفحه های تصادفی
محمد بن مسلم ثقفی
آسیب شناسی فرهنگی - اجتماعی انقلاب اسلامی
psoriatic arthritis
غلاف، نیام
تیره چای
عناصر گروه VIIA (قسمت اول)
جهش نقطه‌ای
اگزیستانسیالیسم و آزادی انسان
علت اینکه بلافاصله پس از تشکیل حکومت، شاه اسماعیل به تعادل نیروهای ترک و تاجیک پرداخت چه بود ؟
انواع کود شیمیایی
 کاربر Online
432 کاربر online
تاریخچه ی: سوختگی

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-60Lines: 1-97
-__سوختگی__ وی ((رت)) ((پوست)) ی ((ای خای|شاهای مطی)) ( م پوش ها، مع، ((لتم)) و ماری هوایی )ا که در ا یکی ا منا ی ایاد می ود: +{DYNAMICMENU()}
__واژه‌نامه__
*((واژگان پوست و مو))
__مقالات مرتبط__
*((آفتاب
سوختگی)) />*((ادامات اولیه ر سوختگی)) />*((ره وختگی)) />*((عوامل تعیین کننده شدت سوختگی)) />*((مای مانی در سختگی))
*((مق
الت جدی پزشکی))
__کت
ابهای مبط__
*((کتابها
ی پوست و مو))
__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=60|
جمن پشکی]__ />__ایتهای تبط__
*سایتها
داخلی
**[http://community.iransalamat.com/|پایگاه جا
مع طع رسان زشکی ایران سلامت]
**[http://81.28.44.13/newver/postvamoo.asp|
یبایی پوست و م] />**[http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA|پوست (ویکی پدیا)]
**[http://www.farya.com/id/874|عوا
مل فال کننده آلرژی] />**[http://www.kafsa.com/farsi/health/index.asp|بهداشت پوست]
**[http://tandorosti.com/PaperDetail.aspx?id=52|پیک تندرستی]
ایتهای خای />**[http://www.iranhealers.com/attlas/post.htm|اطلس پزشکی منحصر به فرد بیماریهای پو] />**[http://www.aad.org/default.htm|سایت آکامی درماولوژی امریکا]
**[http://www.nsc.gov.sg/cgi-bin/WB_GroupGen.pl?id=33|مرکز بی
ن المللی پو] />**[http://matrix.ucdavis.edu/|مالب پاهی درماتولوژی]
**[http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/skinconditions.html|
یماریهای پوستی در سایت مدلاین] />__گلری تصوی__
*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=12|
الری علوم]
**[http
://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=37|پزشکی و سلامت]
-گرمای بیش از حد، سرمای بیش از حد، مواد شیمیایی و جریان الکتریکی. +body=
-جراحت سختگی می تواند از این فراتر رود و ساختمانهای زیر پوست مثل ((ماهیچه)) ها، ((استخوان))ها، ((عصب|اعصاب)) و ((رگ خونی|رگهای خونی)) را نیز گرفتار کند.
V{maketoc}

!طبقه بندی و ارزیابی سوختگیها

جهت بررسی یک مصدوم دچار سوختگی ابتدا جراحت سوختگی وی را طبقه بندی کرده و سپس به ارزیابی آن مشغول میشویم. برای ارزیابی شدت یک سوختگی و ارائه درمان موثر لازم است که علت سوختگی را بدانیم وبا عوارض و عواقب شاخص هر نوع سوختگی آشنا باشیم.
سوختگی ها را می توان به سه روش طبقه بندی و ارزیابی کرد:
+|~|
{DYNAMICMENU}


||سوختگی نوعی
جراحت پوست یا غشاای مخاطی ( مثل پوشش دهان ، معده ، ملتحمه و مجاری هوایی) است ه ر اثر گرمای بیش از حد ، سرمای بیش از حد ، ((مواد شیمیایی)) و ((جریان الکتریکی)) ایجاد می‌شود. جراحت سوختگی می‌تواند از این فراتر رود و ساختمانهای زیر پوست مثل ماهیچهها ، استخوانها ، اعصاب و ((رگ|رگهای خونی)) را نیز گرفتار کند.||
!طبقهبندی و ارزیابی سوختگیها
جهت بررسی یک مصدوم دچار سوختگی ابتدا جراحت سوختگی وی را طبقه بندی کرده و سپس به ارزیابی آن مشغول مشویم. برای ارزیابی شدت یک سوختگی و ارائه درمان موثر لازم است که علت سوختگی را بدانیم و با عوارض و عواقب شاخص هر نوع سوختگی آشنا باشیم. سوختگیها را میتوان به سه روش طبقه بندی و ارزیابی کرد:
 *بر اساس عامل و منبع ایجاد سوختگی  *بر اساس عامل و منبع ایجاد سوختگی
-*بر اساس درجه سوختگی
*بر اساس شدت سوختگی
+*بر اساس ((درجه سوختگی))
*بر اساس ((شدت سوختگی))
-هر سه مورد بالا در تعیین میزان فوریت دار بودن درمان سوختگی و نوع مراقبتهای اورژانسی که یک فرد سوخته نیاز دارد، اهمیت دارند.

!
!عامل و منبع ایجاد سوختگی

سوختگی ها را می توان بر اساس عامل ایجاد کننده آن ( مثلاً شیمیایی، الکتریکی، حرارتی، نورانی و تشعشعی ) طبقه بندی کرد. در نظر گرفتن منبع ایجاد سوختگی ( مثلا ً ((اسید کلریدریک))، ((جریان برق متناوب)) و... ) طبقه بندی را اختصاصی تر می کند.
+هر سه مورد بالا در تعیین میزان فوریتدار بودن درمان سوختگی و نوع مراقبتهای اورژانسی که یک فرد سوخته نیاز دارد، اهمیت دارند.
!عامل و منبع ایجاد سوختگی
سوختگیها را میتوان بر اساس عامل ایجاد کننده آن ( مثلاً شیمیایی ، الکتریکی ، حرارتی ، نورانی و تشعشعی) طبقهبندی کرد. در نظر گرفتن منبع ایجاد سوختگی (مثلا ً ((اسید کلریدریک)) ، ((جریان الکتریکی|جریان برق متناوب)) و ...) طبقه‌بندی را اختصاصی‌تر می‌کند.
!!سوختگی ناشی از آتش
در سوختگی
با آتش نکه مهم سوختی مسیر تنفسی و مسمومیت با ((منو اکسید کربن)) باید مورد توجه قرار گیرد.
!!سو
ختگی شیمیایی
تماس با برخی مواد شیمیایی مانند اسیدها ، بازها یا قلیاهایی همچون ((سود سوزآور)) یا مواد سفید کنند قوی ، حلالها و مواد رنگبر قوی سبب سوزش و
صدمه به پوست می‌شود. سوختگی با مواد قلیایی از اسیدها خطرناکتر است چون در پوست بیشتر نفوذ می‌کند و مدت طولانیتری فعال باقی می‌مانند. در اینجا مهمترین کار این است که فورا محل سوخته را زیر شیر آب بگیرید.
!!سوختگی با مایعات جوش
در این موارد آسیبهای بافتی به سرعت روی می‌دهد. سریعترین کاری که در این موارد باید انجام داد کاهش درجه حرارت است. سرد کردن ممکن است شدت ضایعه را بسیار کم کند و به سرعت سبب کاهش درد می‌شود. نکته مورد توجه این است که در سوختگی با ((قیر)) ، هرگز قیر را بر ندارید و فقط محل سوختگی را بلاف
اصله با آب سرد خنک کنید. />!!سوختگی الکتریکی
در این نوع سوختگی اگر چه
ممکن است اثر سوختگی بر روی پوست به صورت یک ناحیه کوچک باشد ولی آسیب وارد بر بافتهای زیر پوست می‌تواند بسیار وسیع باشد.
!!سوختگی ناشی از اشعه
توسط دو نوع ((آفتاب سوختگی|اشعه خورشید)) و ((تشعشات اتمی)) سوختگی ایجاد می‌گردد. در مورد تشعشات اتمی ابتدا محافظت خود امدادگر از خطر تشعشات و ثانیا رفع آلودگی مصدوم مد نظر قرار می‌گیر
د.
 +
 +
 +
 +{picture=123burn.gif}
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +از چپ به راست سوختگیهای درجه 1، 2 و3
 +
 +
 +
 +
 +
 !درجه سوختگی  !درجه سوختگی
-سوختگی های پوست را می توان به دو دسته با ضخامت نسبی و تمام ضخامت نیز طبقه بندی کرد. در سوختگی های با ضخامت نسبی ((اپیدرم))، یا اپیدرم و قسمت فوقانی ((درم)) درگیر می شوند، و به بافتهای زیرین آسیبی وارد نمی شود. سوختگی های تمام ضخامت علاوه بر درم و اپیدرم به لایه های زیر پوستی نیز آسیب میرسانند. هر دو این سوختگی ها را می توان با سیستم دیگری که درجه نامیده می شود به انواع درجه یک، درجه دو و درجه سه تقسیم بندی کرد که خفیف ترین نوع آن سوختگی درجه یک است. سوختگی های درجه یک و دو از نوع با ضخامت نسبی و درجه سه از نوع تمام ضخامت هستند.

*__((
سوختگی درجه یک))__
سوختگی سطحی خفیف ترین نوع سوختگی است که فقط لایه خارجی پوست یعنی اپیدرم را درگیر می کند. علل آن سوختگی ناشی از شعله ملایم است.

*__((
سوختگی درجه دو ))__
سوختگی با شدت متوسط است که فقط اپیدرم و قسمتی از درم (اما نه همه درم) را مبتلا می کند و به بافتهای زیرین آسیبی نمی رساند. این نوع سوختگی مانند سوختگی درجه یک از نوع با ضخامت نسبی است.

*__((
سوختگی درجه سه))__ ـ سوختگی تمام ضخامت
در سوختگی درجه سه تمام ضخامت پوست، یعنی اپیدرم و درم ، تخریب می شود و حتی ممکن است آسیب عمیق تر شده و بافتهای زیر پوستی ( ((چربی)) ، ((ماهیچه)) و ((استخوان))) را نیز درگیر کند. گاهاً تمایز سوختگی درجه سه از سوختگی درجه دو مشکل می باشد؛ با این وجود ناحیه سوختگی در نوع درجه سه معمولاً سیاه رنگ و یا خشک وسفید است اما در نوع درجه دو قرمز و مرطوب بوده وظاهر عرق کرده دارد.

!
!شدت سوختگی
شرایط آسیب ،علت سوختگی ، محل و شکل سوختگی ، وسعت ، سن مصدوم ، محل آن و وجود ضایعات همراه از جمله معیارهایی هستند که در تعیین شدت یک سوختگی بکار میروند.

!!!شرایط آسیب
اکثر
مصدومین دچار سوختگی حتی آنهایی که سوختگی های وسیعی دارند ، بلافاصله پس از آسیب ، هوشیار هستند و می توان از آنها اطلاعات حیتی در مورد شرایط وقوع سوختگی کسب کد. از مصدوم وزنش وزمان دقیق سوختن را بپرسید تا بتوانید میزان دقیق مایع تزریقی مورد نیاز را حساب کنید داشتن اطلاعاتی در مورد شرایط آسیب می تواند کمک مهمی برای یافتن آسیب احتمالی راه های هوایی فراهم آورد. اگر ((آتش سوزی)) ر یک فضای بسته اتفاق افتاده باشد، اگر سوختگی ط ازا و سوختهای سمی ایجاد شده باشد، یا اگر در لحظه نجات مصدوم از محل آتش سوزی ، وی ((بیهوش)) یا ((نیمه هوشیار ))باشد به آسیب راه های هوایی مشکوک شد.

!!!محل و شکل
سوختگی
محل سوختگی از عوامل مهم دیگری است که در تعیین شدت یک سوختگی در نظر گرفته می شود براین اساس سوختگی بعضی از مناطق بدن را سوختگی های بحرانی می نامند و آنها را بدون در نظر گرفتن وسعت سوختگی، شدیدتر حساب می کنند. این محلها شامل سوختگی صورت، دست و پا ( پایینتر از مچ)،ناحیه تناسلی ، آرنج، زانو و زیر بغل می باشد( در بچه ها ((سوختگی الکتریکی)) لب ها را جزء سوختگیای بحرانی در نظر می گیرند). اینکه سوختگی این مناطق را شدیدتر و بحرانی در نظر می گیرند به دلیل در خطر انداختن بیشتر جان مصدوم نیست بلکه به عل میزان ((معلولیت))ی است که بعداً به دنبال سوختگی این محل ها به جا می ماند (مثل محدودیت حرکی در سوختگی مفاصل ودست وپا ). بنابراین باید مصدومینی را که در این محل ها دچار سوختگی شده اند هر چه سریع تر و به طور ((اورژانس)) به ((یماستان)) یا ((مرکز سوانح و سوختگی)) منتقل کرد.

!!!سن مصدوم
در تعیین شدت یک
سوختگی سن عاملی عمده وبا اهمیت است. بچه های زیر5 سال و بزرگسالان بالای 60 سال شیدترین واکنش بدنی را نسبت به سوختگی دارند و در آنها نحوه ترمیم سوختگی متفاوت از سایر گروه های سنی است. شدت و سطحی از سوختگی که برای یک بالغ جوان خفیف تا متوسط در نظر گرفته میشود ممکن است برای یک شیرخوار یا یک فرد مسن کشنده باشد.

!!!وجود بیماریها و ضای
عات دیگر

مصدومی که دچار سوختگی می شود اگر از قبل مبتلا به
((بیماری))های دیگری نیز باشد، علائم و عوارض سوختگی در وی تشدید می شوند. مثلاً بیماری که مبتلا به بیماری تنفسی است در صورت تماس با هوای داغ یا بخارهای سمی ((ماده شیمیایی|مواد شیمیایی)) وضعیت بدتری خواهد داشت.

!مطالب مرتبط

*__((دسته بندی سوختگی بر اساس شدت))__
*__((تعیین اولویت درمان مصدم سوختگی))__
*__((اقدامات اولیه در سوختگی))__
*((اقدا
مات ثانویه در سوختگی))
*__((درجات سوختگی)) __
*__((تعیین شدت سوختگی))__
*__((عوامل سوختگی))__

+سوختگیهای پوست را میتوان به دو دسته با ضخامت نسبی و تمام ضخامت نیز طبقهبندی کرد. در سوختگیهای با ضخامت نسبی ((ساختمان پوست|اپیدرم)) ، یا اپیدرم و ((ساختمان پوست|قسمت فوقانی درم)) درگیر میشوند، و به بافتهای زیرین آسیبی وارد نمیشود. سوختگیهای تمام ضخامت علاوه بر درم و اپیدرم به لایههای زیر پوستی نیز آسیب مرسانند. هر دو این سوختگیها را میتوان با سیستم دیگری که درجه نامیده میشود به انواع درجه یک ، درجه دو و درجه سه تقسیم بندی کرد که خفیفترین نوع آن سوختگی درجه یک است. سوختگیهای درجه یک و دو از نوع با ضخامت نسبی و درجه سه از نوع تمام ضخامت هستند.
!!سوختگی درجه یک
سوختگی سطحی خفیفترین نوع سوختگی است که فقط لایه خارجی پوست یعنی اپیدرم را درگیر میکند. علل آن سوختگی ناشی از شعله ملایم است.
!!سوختگی درجه دو
سوختگی با شدت متوسط است که فقط اپیدرم و قسمتی از درم (اما نه همه درم) را مبتلا میکند و به بافتهای زیرین آسیبی نمیرساند. این نوع سوختگی مانند سوختگی درجه یک از نوع با ضخامت نسبی است.
!!سوختگی درجه سه (سوختگی تمام ضخامت)
در سوختگی درجه سه تمام ضخامت پوست ، یعنی اپیدرم و درم ، تخریب میشود و حتی ممکن است آسیب عمیقتر شده و بافتهای زیر پوستی (((چربی)) ، ((ماهیچه)) و ((استخوان))) را نیز درگیر کند. گاهاً تمایز سوختگی درجه سه از سوختگی درجه دو مشکل میباشد؛ با این وجود ناحیه سوختگی در نوع درجه سه معمولاً سیاه رنگ و یا خشک و سفید است اما در نوع درجه دو قرمز و مرطوب بوده و ظاهر عرق کرده دارد.
!شدت سوختگی
شرایط آسیب ، علت سوختگی ، محل و شکل سوختگی ، وسعت ، سن مصدوم ، محل آن و وجود ضایعات همراه از جمله معیارهایی هستند که در تعیین شدت یک سوختگی بکار مروند.
!مباح مرتب با عنوان />*((آتش سوزی)) />*((فتاب سوختگی)) />*((داات اولیه در سوختگی))
*((برق گرفتگی)) />*((بیاریهای تشععی)) />*((دره سوختگی)) />*((اتمان پوست))
*((سوختگی تششعی))
*((سوختگی شیمیایی))
*((شدت سوختگی))
*((عوام سوختگی))
*((مایع درمانی در سوختگی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 11 مرداد 1385 [15:10 ]   8   سمیه فارابی اصل      جاری 
 یکشنبه 20 فروردین 1385 [09:23 ]   7   سبحانی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 29 تیر 1384 [12:47 ]   6   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 12 دی 1383 [20:38 ]   5   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 شنبه 12 دی 1383 [20:34 ]   4   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 شنبه 12 دی 1383 [20:28 ]   3   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 شنبه 12 دی 1383 [19:25 ]   2   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 03 دی 1383 [05:38 ]   1   سارا بهنیا      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..