منو
 کاربر Online
809 کاربر online
تاریخچه ی: سوءهاضمه

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-40Lines: 1-40
 V{maketoc} V{maketoc}
 !~~brown:شرح بیماری ~~  !~~brown:شرح بیماری ~~
 ((سردرد)) خوشه‌ای‌ عبارت‌ است‌ از یک‌ نوع‌ سردرد بسیار شدید که‌ به‌طور معمول‌ شامل‌ درد در یک‌ طرف‌ سر، در پشت‌ سر، یا اطراف‌ یک‌ چشم‌ می‌شود. این‌ سردردها معمولاً در یک‌ زمان‌ از روز برای‌ چندین‌ روز یا هفته‌ رخ‌ می‌دهند و بعد فروکش‌ کرده‌ و فرد ممکن‌ است‌ هفته‌ها یا ماه‌ها سردرد نداشته‌ باشد. حدود 90% از بیماران‌ مرد هستند.  ((سردرد)) خوشه‌ای‌ عبارت‌ است‌ از یک‌ نوع‌ سردرد بسیار شدید که‌ به‌طور معمول‌ شامل‌ درد در یک‌ طرف‌ سر، در پشت‌ سر، یا اطراف‌ یک‌ چشم‌ می‌شود. این‌ سردردها معمولاً در یک‌ زمان‌ از روز برای‌ چندین‌ روز یا هفته‌ رخ‌ می‌دهند و بعد فروکش‌ کرده‌ و فرد ممکن‌ است‌ هفته‌ها یا ماه‌ها سردرد نداشته‌ باشد. حدود 90% از بیماران‌ مرد هستند.
 !~~brown:علایم‌ شایع‌ ~~ !~~brown:علایم‌ شایع‌ ~~
 *شروع‌ ناگهانی‌ سردرد، غالباً در شب‌ و به‌ هنگام‌ خواب‌  *شروع‌ ناگهانی‌ سردرد، غالباً در شب‌ و به‌ هنگام‌ خواب‌
 *سردرد در عرض‌ 15 دقیقه‌ به‌ اوج‌ خود می‌رسد و حدود 2 ساعت‌ طول‌ می‌کشد.  *سردرد در عرض‌ 15 دقیقه‌ به‌ اوج‌ خود می‌رسد و حدود 2 ساعت‌ طول‌ می‌کشد.
 *درد در یک‌ طرف‌ و اطراف‌ چشم‌ احساس‌ می‌شود.  *درد در یک‌ طرف‌ و اطراف‌ چشم‌ احساس‌ می‌شود.
 *درد شدید، به‌ داخل‌ فرو رونده‌، یا اذیت‌ کننده‌  *درد شدید، به‌ داخل‌ فرو رونده‌، یا اذیت‌ کننده‌
 *اشک‌ آلود بودن‌ چشم‌ها  *اشک‌ آلود بودن‌ چشم‌ها
 *قرمز و پر((عروق))‌ بودن‌ ((ملتحمه))‌  *قرمز و پر((عروق))‌ بودن‌ ((ملتحمه))‌
 *ورم‌ کردن‌ و پایین‌ افتادن‌ ((پلک))‌  *ورم‌ کردن‌ و پایین‌ افتادن‌ ((پلک))‌
 *گرفتگی‌ بینی‌ و آب‌ ریزش‌ از بینی‌  *گرفتگی‌ بینی‌ و آب‌ ریزش‌ از بینی‌
 *کند شدن‌ ((ضربان‌ قلب‌))  *کند شدن‌ ((ضربان‌ قلب‌))
 گاهی‌ بی‌قراری‌، فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری زیاد، یا رفتار خشونت‌آمیز  گاهی‌ بی‌قراری‌، فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری زیاد، یا رفتار خشونت‌آمیز
 علت‌ واقعی‌ آن‌ ناشناخته‌ است‌. البته‌ شواهدی‌ وجود دارد مبنی‌ بر این‌ که‌ یک‌ نوع‌ ((اختلال‌ عصبی‌)) در ضرباهنگ‌ شبانه‌روزی‌ (ساعت‌ بیولوژیک‌) بدن‌ ممکن‌ است‌ به‌ بروز ((سردرد خوشه‌ای‌)) کمک‌ کند.  علت‌ واقعی‌ آن‌ ناشناخته‌ است‌. البته‌ شواهدی‌ وجود دارد مبنی‌ بر این‌ که‌ یک‌ نوع‌ ((اختلال‌ عصبی‌)) در ضرباهنگ‌ شبانه‌روزی‌ (ساعت‌ بیولوژیک‌) بدن‌ ممکن‌ است‌ به‌ بروز ((سردرد خوشه‌ای‌)) کمک‌ کند.
 !~~brown:عوامل‌ افزایش‌ دهنده‌ خطر ~~ !~~brown:عوامل‌ افزایش‌ دهنده‌ خطر ~~
 *مردان‌ بالای‌ 30 سال‌  *مردان‌ بالای‌ 30 سال‌
 *رابطه‌ احتمالی‌ با سابقه‌ وارد آمدن‌ ضربه‌ به‌ سر یا عمل‌ جراحی‌ روی‌ سر  *رابطه‌ احتمالی‌ با سابقه‌ وارد آمدن‌ ضربه‌ به‌ سر یا عمل‌ جراحی‌ روی‌ سر
 *بروز بسیار بیشتر ((زخم‌ معده‌)) و دوازدهه‌ و بیماری‌ ((سرخرگ))‌های‌ ((قلب))‌ (در مردان‌)  *بروز بسیار بیشتر ((زخم‌ معده‌)) و دوازدهه‌ و بیماری‌ ((سرخرگ))‌های‌ ((قلب))‌ (در مردان‌)
-سابقه‌ ((میگرن))‌ (خصوصاً در زنان‌)
*بعضی‌ از غذاها نیز در ایجاد آن‌ مؤثر شناخته‌ شده‌اند، خصوصاً غذاهایی‌ که‌ حاوی‌ ((تیرامین))‌ هستند. این‌ غذاها شامل‌ جگر مرغ‌، غذاهای‌ قارچی‌ و پنیرهای‌ کهنه‌ است‌.
+*سابقه‌ ((میگرن))‌ (خصوصاً در زنان‌)
*بعضی‌ از غذاها نیز در ایجاد آن‌ مؤثر شناخته‌ شده‌اند، خصوصاً غذاهایی‌ که‌ حاوی‌ (تیرامین))‌ هستند. این‌ غذاها شامل‌ جگر مرغ‌، غذاهای‌ قارچی‌ و پنیرهای‌ کهنه‌ است‌.
 به‌ دلیل‌ این‌ که‌ علت‌ دقیق‌ این‌ نوع‌ سردرد ناشناخته‌ است‌، راه‌ خاصی‌ برای‌ پیشگیری‌ از اولین‌ حمله‌ وجود ندارد. اما با درمان‌ می‌توان‌ درد را کنترل‌ و طول‌مدت‌ بروز حملات‌ را کم‌ کرد.  به‌ دلیل‌ این‌ که‌ علت‌ دقیق‌ این‌ نوع‌ سردرد ناشناخته‌ است‌، راه‌ خاصی‌ برای‌ پیشگیری‌ از اولین‌ حمله‌ وجود ندارد. اما با درمان‌ می‌توان‌ درد را کنترل‌ و طول‌مدت‌ بروز حملات‌ را کم‌ کرد.
 !~~brown:درمان~~‌  !~~brown:درمان~~‌
 تشخیص‌ معمولاً با بررسی‌ الگوی‌ حملات‌ سردرد و سایر علایم‌ انجام‌ می‌گیرد.درمان‌ ممکن‌ است‌ شامل‌ ((دارو)) و تغییر در شیوه‌ زندگی‌ باشد.  تشخیص‌ معمولاً با بررسی‌ الگوی‌ حملات‌ سردرد و سایر علایم‌ انجام‌ می‌گیرد.درمان‌ ممکن‌ است‌ شامل‌ ((دارو)) و تغییر در شیوه‌ زندگی‌ باشد.
 به‌ هنگام‌ فعال‌ بودن‌ بیماری‌، از نور روشن‌ یا خیره‌کننده‌، عصبانیت‌ زیاد، فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری پراسترس‌ یا هیجانات‌ پرهیز کنید. این‌ عوامل‌ باعث‌ آغاز حمله‌ خواهند شد.  به‌ هنگام‌ فعال‌ بودن‌ بیماری‌، از نور روشن‌ یا خیره‌کننده‌، عصبانیت‌ زیاد، فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری پراسترس‌ یا هیجانات‌ پرهیز کنید. این‌ عوامل‌ باعث‌ آغاز حمله‌ خواهند شد.
 سیگار نکشید؛ تنباکو ممکن‌ است‌ باعث‌ اثر نکردن‌ دارو در رفع‌ سردرد شود.  سیگار نکشید؛ تنباکو ممکن‌ است‌ باعث‌ اثر نکردن‌ دارو در رفع‌ سردرد شود.
 اگر سردرد با دارو خوب‌ نشد، می‌توان‌ روی‌ ((عصب‌ سه‌ قلو)) عمل‌ جراحی‌ انجام‌ داد و سردرد را به‌ این‌گونه‌ درمان‌ کرد.  اگر سردرد با دارو خوب‌ نشد، می‌توان‌ روی‌ ((عصب‌ سه‌ قلو)) عمل‌ جراحی‌ انجام‌ داد و سردرد را به‌ این‌گونه‌ درمان‌ کرد.
 !!~~brown:داروها~~  !!~~brown:داروها~~
 استفاده‌ از داروی‌ ((سوماتریتپان‌)) به‌صورت‌ تزریق‌ زیر ((پوست))ی‌ ممکن‌ است‌ در هنگام‌ حمله‌ حاد سردرد کمک‌کننده‌ باشد. دستورالعمل‌ تجویز این‌ دارو را به‌ دقت‌ به‌ کار بندید.  استفاده‌ از داروی‌ ((سوماتریتپان‌)) به‌صورت‌ تزریق‌ زیر ((پوست))ی‌ ممکن‌ است‌ در هنگام‌ حمله‌ حاد سردرد کمک‌کننده‌ باشد. دستورالعمل‌ تجویز این‌ دارو را به‌ دقت‌ به‌ کار بندید.
 از اسپری‌ ((استنشاقی))‌ ((ارگوتامین))‌ نیز می‌توان‌ به‌ هنگام‌ حمله‌ و نیز برای‌ پیشگیری‌ از بروز حمله‌ استفاده‌ نمود. در مورد این‌ دارو هم‌ دستورالعمل‌ تجویز دارو را به‌ دقت‌ رعایت‌ کنید، خصوصاً اگر بیش‌ از یک‌ دارو مصرف‌ می‌کنید.  از اسپری‌ ((استنشاقی))‌ ((ارگوتامین))‌ نیز می‌توان‌ به‌ هنگام‌ حمله‌ و نیز برای‌ پیشگیری‌ از بروز حمله‌ استفاده‌ نمود. در مورد این‌ دارو هم‌ دستورالعمل‌ تجویز دارو را به‌ دقت‌ رعایت‌ کنید، خصوصاً اگر بیش‌ از یک‌ دارو مصرف‌ می‌کنید.
 امکان‌ دارد اکسیژن‌ درمانی‌ در منزل‌ توصیه‌ شود.  امکان‌ دارد اکسیژن‌ درمانی‌ در منزل‌ توصیه‌ شود.
 داروهای‌ حاوی‌ ((کافئین))‌ (خوراکی‌ و به‌ صورت‌ شیاف‌) نیز ممکن‌ است‌ به‌ هنگام‌ حمله‌ سردرد کمک‌کننده‌ باشند.  داروهای‌ حاوی‌ ((کافئین))‌ (خوراکی‌ و به‌ صورت‌ شیاف‌) نیز ممکن‌ است‌ به‌ هنگام‌ حمله‌ سردرد کمک‌کننده‌ باشند.
 امکان‌ دارد مصرف‌ یک‌ داروی‌ بی‌حس‌ کننده‌ موضعی‌ مثل‌ ((لیدوکایین))‌ توصیه‌ شود.  امکان‌ دارد مصرف‌ یک‌ داروی‌ بی‌حس‌ کننده‌ موضعی‌ مثل‌ ((لیدوکایین))‌ توصیه‌ شود.
 ((فنیل‌افرین))‌ برای‌ بر طرف‌ کردن‌ گرفتگی‌ بینی‌  ((فنیل‌افرین))‌ برای‌ بر طرف‌ کردن‌ گرفتگی‌ بینی‌
 چندین‌ دارو موجود هستند که‌ می‌توان‌ از آنها برای‌ مهار حملات‌ سردرد به‌ هنگام‌ فعال‌ بودن‌ بیماری‌ استفاده‌ کرد: ((پردنیزون))‌، ((لیتیم))‌، ((ارگوتامین))‌، ((وراپامیل))‌، ((ایندومتاسین))‌، و ((متی‌سرژید))  چندین‌ دارو موجود هستند که‌ می‌توان‌ از آنها برای‌ مهار حملات‌ سردرد به‌ هنگام‌ فعال‌ بودن‌ بیماری‌ استفاده‌ کرد: ((پردنیزون))‌، ((لیتیم))‌، ((ارگوتامین))‌، ((وراپامیل))‌، ((ایندومتاسین))‌، و ((متی‌سرژید))
 از هرگونه‌ فعالیتی‌ که‌ شاید باعث‌ رسیدن‌ آسیب‌ به‌ شما به‌ هنگام‌ حمله‌ سردرد شود اجتناب‌ کنید.  از هرگونه‌ فعالیتی‌ که‌ شاید باعث‌ رسیدن‌ آسیب‌ به‌ شما به‌ هنگام‌ حمله‌ سردرد شود اجتناب‌ کنید.
 فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری بدنی‌ زیاد به‌ هنگام‌ بروز اولین‌ علایم‌ سردرد شاید باعث‌ فروکش‌ حمله‌ سردرد شود.  فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری بدنی‌ زیاد به‌ هنگام‌ بروز اولین‌ علایم‌ سردرد شاید باعث‌ فروکش‌ حمله‌ سردرد شود.
 ندرتاً بعضی‌ از غذاها (مثل‌ شکلات‌، تخم‌مرغ‌، محصولات‌ لبنی‌) می‌توانند باعث‌ آغاز حمله‌ سردرد شوند.  ندرتاً بعضی‌ از غذاها (مثل‌ شکلات‌، تخم‌مرغ‌، محصولات‌ لبنی‌) می‌توانند باعث‌ آغاز حمله‌ سردرد شوند.
 !~~brown:درچه شرایطی باید به پزشک مراجعه نمود؟~~  !~~brown:درچه شرایطی باید به پزشک مراجعه نمود؟~~
 اگر شما یا یکی‌ از اعضای‌ خانواده‌تان‌ علایم‌ سردرد خوشه‌ای‌ را دارید.اگر پس‌ از شروع‌ درمان‌، حملات‌ ادامه‌ یابند. اگر شما یا یکی‌ از اعضای‌ خانواده‌تان‌ علایم‌ سردرد خوشه‌ای‌ را دارید.اگر پس‌ از شروع‌ درمان‌، حملات‌ ادامه‌ یابند.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 14 دی 1383 [10:53 ]   5   عطاالله کبیری      جاری 
 دوشنبه 14 دی 1383 [10:49 ]   4   عطاالله کبیری      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 آذر 1383 [08:23 ]   3   عطاالله کبیری      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 آذر 1383 [08:19 ]   2   عطاالله کبیری      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 آذر 1383 [08:16 ]   1   عطاالله کبیری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..