منو
 کاربر Online
461 کاربر online
تاریخچه ی: سنبل الطیب «داروئی»

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-53Lines: 1-65
 !کلیات گیاه شناسی !کلیات گیاه شناسی
-V{maketoc}
+((سنبل‌الطیب)) گیاهی است علفی و چند ساله که ساقه آن بطور عمودی تا ارتفاع دو متر بالا می‌رود. این گیاه به صورت وحشی در جنگلهای کم درخت ، در حاشیه جویبارها و گودالها در بیشتر مناطق آسیا و ایران می‌روید. سنبل‌الطیب دارای بویی مطبوع است و گربه بوی این گیاه را از فاصل دور تشخیص داده و به طرف آن می‌رود و در اطراف آن به جست و خیز می‌پردازد و از بوی آن مست می‌شود.

گلهای سنبل‌الطیب به رنگ سفید یا صورتی و به صورت خوشه‌ای می‌باشد. قسمت مورد استفاده این گیاه ریشه آن است و معمولا از ریشه گیاهی که بیش از سه سال عمر دارد استفاده می‌شود. سنبل‌الطیب پس از خشک شدن به رنگ قهوه‌ای درمی‌آید. طعم آن تلخ ولی خوشبو و معطر است. عطر آن پس از خشک شدن بیشتر می‌شود.dir align = left>
 
 
  
-{picture=sonboloteib.jpg} +{img src=img/daneshnameh_up/8/83/valerianaceae1.JPG}
  
 
 
 
 
-~~green:سنبل الطیب~~ گیاهی است علفی و چند ساله که ساقه آن بطور عمودی تا ارتفاع دو متر بالا می رود . این گیاه بصورت وحشی در جنگل های کم درخت ، در حاشیه جویبارها و گودال ها در بیشتر مناطق ((آسیا)) و ((ایران)) می روید . 
-سنبل الطیب دارای بویی مطبوع است و گربه بوی این گیاه را از فاصل دور تشخیص داده بطرف آن یم رود و در اطراف آن به جست و خیز می پدرازد و از بوی آن مست می شود. 
-گلهای سنبل الطیب برنگ سفید یا صورتی و بصورت خوشه ای می باشد . 
-قسمت مورد استفاده این گیاه ریشه آن است و معمولا از ریشه گیاهی که بیش از سه سال عمر دارد استفاده می شود . 
-سنبل الطیب پس از خشک شدن برنگ قهوه ای در می آید . طعم آن تلخ ولی خوشبو و معطر است . عطر آن پس از خشک شدن بیشتر می شود . 
 !ترکیبات شیمیایی  !ترکیبات شیمیایی
-
ریشه سنبل الطیب حاوی 1% ((اسانس)) است . این اسانس درریشه تازه بیشتر است و بتدریج که ریشه خشک می شود مقدار اسانس آن کاهش یافته ولی بوی آن قوی تر می شود . اسانس تازه برنگ سبز مایل به زرد است ولی در اثر ماندن غلیظ میشود . />آثار دارویی ریشه تازه آن سه برابر خشک شده آن است . سنبل الطیب باید در حرارت کم خشک شود و در حرارت بالا تمام اثر دارویی آن از بین می رود .
+ریشه سنبلالطیب حاوی 1 درصد اسانس است. این اسانس در ریشه تازه بیشتر است و به تدریج که ریشه خشک میشود مقدار اسانس آن کاهش یافته ولی بوی آن قویتر میشود. اسانس تازه به رنگ سبز مایل به زرد است ولی در اثر ماندن غلیظ مشود. آثار دارویی ریشه تازه آن سه برابر خشک شده آن است. سنبلالطیب باید در حرارت کم خشک شود و در حرارت بالا تمام اثر دارویی آن از بین میرود.
 !خواص داروئی  !خواص داروئی
-
ریشه سنبل الطیب از نظرطب قدیم ایران گرم و خشک است خواص مهم آن به شرح زیر می باشد
#
اثر ضد ((تشنج)) دارد.
#در رفع ناراحتی های عصبی و هیستری مفید است.
#ضد اسپاسم و آرام بخش است .
#((تب)) بر است .
#در معالجه ((صرع ))اثر مفید دارد.
#((بیخوابی)) را درمان می کند.
#ضد کرم ((معده)) و ((روده)) است .
#گاز معده را از بین می برد.
#ضد هیجان است.
#((میگرن)) را برطرف می کند.
#سرددرهای ناشی از ((سیگار)) کشیدن و مصرف ((الکل)) را رفع می کند.
#برای برطرف کردن دلهره و تشویش و نگرانی مفید است .
#در درمان بیماری مالیخولیا اثر مفید دارد.
#در برطرف کردن ددر ((سیاتیک)) موثر است .
#ددر معده را برطرف می کند.
# ((سکسکه)) مداوم را از بین می برد.
#تقویت کننده ینروی جنسی است.
#ترشح ادرار را زیاد می کند.
در سینه را برطرف می کند.
#استفراغ را برطرف می کند.
#دهان را خوشبو می کند.
#در معالجه ((مرض قند)) موثر است.
#گرد سنبل الطیب را روی زخم ها بپاشید ا التیام یابند .
+*اثر ضد ((تشنج)) دارد.
*در رفع ناراحتیهای عصبی و ((هیستری)) مفید است.
*ضد اسپاسم و آرام بخش است.
*تببر است.
*در معالجه ((بیماری صرع)) اثر مفید دارد.
*((اختلال ب‌خوابی|بیخوابی)) را درمان میکند.
*ضد کرم معده و روده است.
*گاز معده را از بین میبرد.
*ضد هیجان است.
*((میگرن)) را برطرف میکند.
{img src=img/daneshnameh_up/8/8d/valerianaceae2.JPG}

*
سردردهای ناشی از سیگار کشیدن و مصرف الکل را رفع میکند.
*برای برطرف کردن دلهره و تشویش و نگرانی مفید است.
*در درمان ((بیماری مالیخولیا)) اثر مفید دارد.
*در برطرف کردن ((درد سیاتیک)) موثر است.
*درد معده را برطرف میکند.
*((سکسکه)) مداوم را از بین میبرد.
*تقویت کننده نیروی جنسی است.
*ترشح ادرار را زیاد میکند.
*درد سینه را برطرف میکند.
*استفراغ را برطرف میکند.
*دهان را خوشبو میکند.
*در معالجه ((بیماری قند|مرض قند)) موثر است.
*گرد سنبلالطیب را روی زخمها بپاشید التیام یابند.
 !طرز استفاده  !طرز استفاده
-#گرد سنبل الطیب : ریشه سنبل الطیب را خرد کرده و در حرارت 40 درجه خشک کنید . سپس آنرا آسیاب کنید و از الک ریز در کنید . این گرد بعنوان ضد تشنج بکار می رود . مقدار مصرف آن 5-10 گرم در روز است .
# مخلوط سنبل الطیب : 4 گرم گرد ریشه سنبل الطیب را با 4 گرم رازیانه و 4 گرم قند سائیده و مخلوط کنید این مخلوط را چهار قسمت کرده و در طول روز بفواصل مساوی بخورید .
#تنطور واریان : 100 گرم ریه نب ایب را رد کرده و در ی یت ا بی 60 درج ریید و گارید ماند . ر ورز ند ار انر ید و زا 15 روز نا ا کد و در یشه درب گداری کنید .دار صرف ن 10-30 قره ی اد. />
__رت:__ چون ل ای برای کلی مر ا باید نرا ا ((کیا)) ورد .
+*__~~green:گرد سنبل الطیب:~~__ ریشه سنبلالطیب را خرد کرده و در حرارت 40 درجه خشک کنید. سپس آن را آسیاب کنید و از الک ریز رد کنید. این گرد به عنوان ضد تشنج بکار میرود. مقدار مصرف آن 5-10 گرم در روز است.


*__~~green:مخلوط سنبل الطیب:~~__ 4 گرم گرد ریشه سنبلالطیب را با 4 گرم رازیانه و 4 گرم قند سائیده و مخلوط کنید این مخلوط را چهار قسمت کرده و در طول روز به فواصل مساوی بخورید.
!مباحث مرتبط با عنوان
>

||
((آرتیشو «داروئى»))|((آقطی سیاه «داروئی»))|((آوکادو «داروئی»))|((اسطوخودوس «داروئی»))|((اسناج «داروئی»))|((انار «داروئی»|))((انبه «داروئی»))|((انجیر «داروئی»))|((انگور «داروئی»))|((باباآدم «داروئی»))
((
ابونه «ابونه»))|((بادا «داری»))|((بادام زمینی «داروئی»))|((بادمجان «اروئی»))|((باقلا «داروئی»))|((برنج «داروئی»))|((بلوط «داروئی»))|((به «داروئی»))|((پسته «داروئی»))|((پرتقال «دارئی»))
((
یاز «دارئی»))|((تم کتا «داروئی»))|((ترب و ترب «اروئی»))|((تمبر هندی «داروئی»))|((توس «داروئی»))|((جعری «اروئی»))|((و «داروئی»))|((جودوسر «داروئی»))|((چای کوهی «اروئی»))|((غن «داروئی»))
((خاک شیر «
داروئی»))|((ختمی «اروئی»))|((خرما «دارئی»))|((خیار «داروئی»))|((دارین «داروئی»))|((دم اسب «دارئی»))|((ذرت «داروئی»))|((رازیاه «داروئی»))|((روناس «داروئی»))|((خواص ارویی ریحان))|
((ز
ر «رئی»))|((زردچوبه «داری»))|((زرشک «داروئی»))|((زعفران «داروئی»))|((زنجبیل «داروئی»))|((زوفا «اروئی»))|((زیتون «اروئی»))|((زیره بز «دارئی»))|((سنبل لطیب «دارئی»))|((سیب «داروئی»)) />((سیب زمینی «داروئی»))|((سیر «اروئی»))|((شاه پسند وحشی «داروئی»))|((شب رز «داروئی»))|((شلغم «داروئی»))|((شنبلیله «دارئی»))|((شید «داروئی»))|((شیرین بیا «داروئی»))|((صبر زرد «داروئی»))|((عدس «داروئی»))
((عل
ف هف بند «داروئی»))|((عناب «داروئی»))|((فندق «اروئی»))|((قاصدک «داروئی»))|((قهوه «دارئی»))|((کاهو «اوئی»))|((کدو «داروئی»))|((کنجد «داروئی»))|((کوشاد «داروئی»))|((گاوزبان «داروئی»))
((گرد «اروی»))|((گریپ فروت «داروئی»))|((زه «داروئی»))|((گشنیز «اری»))|((گلابی «داری»))|((گوه فرنگی «داروئی»))|((لوبیا «داروئی»))|((لوبیای سویا «داروئی»))|((لیو ترش «داروئی»))|((مرچوبه «داوی»)) />((مامیران کبیر «داروئی»))|((موز «داروئی»))|((میخک «اروئی»))|((نارگیل «داروئی»))|((نخود «اروئی»))|((نناع «داروئی»))|((هل «اروئی»))|((هلو «اروئی»))|((هندوانه «داروئی»))|((هویج «داروئی»)) />||
>

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 10 بهمن 1385 [19:08 ]   4   سمیه فارابی اصل      جاری 
 یکشنبه 16 اسفند 1383 [08:27 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 بهمن 1383 [05:21 ]   2   عطیه مسجدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 بهمن 1383 [10:22 ]   1   عطیه مسجدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..