منو
 کاربر Online
651 کاربر online
تاریخچه ی: سلنیم خالص

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-68Lines: 1-69
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/Adular.jpg} +{picture=Selenium_natif.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 سلنیم - پوشش بلورهای سوزنی شکل  سلنیم - پوشش بلورهای سوزنی شکل
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::سلنیم خالص (Selenium_natif)::__ ||__::سلنیم خالص (Selenium_natif)::__
 ::Se:: ::Se::
-تری کلینیک|__::سیستم ((تبلور))::__ +::((تری کلینیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::عنصر::|__::((رده بندی))::__ ::عنصر::|__::((رده بندی))::__
-/خوب - مطابق با سطح /0112|__::((رخ))::__
::نیمه فلزی::|__::((جلا))::__
+::/خوب - مطابق با سطح /0112::|__::((رخ))::__
::نیمه ((فلز))ی::|__::((جلا))::__
 |__::شکستگی::__ |__::شکستگی::__
-نیمه شفاف|__::((شفافیت))::__ +::نیمه شفاف::|__::((شفافیت))::__
 |__::نوع ((سختی))::__ |__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
-بلوری - دانه های ایزومتریک - تجمع های رشته ای - پوشش غبارمانند|__::اشکال ظاهری::__
::کمیاب ; امریکا ، روسیه و چک و اسلواکی::|__::((ژیزمان))::__
+::بلوری - دانه های ایزومتریک - تجمع های رشته ای - پوشش غبارمانند::|__::اشکال ظاهری::__
::کمیاب ; ((امریکا)) ، ((روسیه)) و ((چک و اسلواکی))::|__::((ژیزمان))::__
 |__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__ |__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
-Se=100%|__::ترکیب شیمیایی::__
خاکستری - خاکستری ارغوانی|__::رنگ ((کانی))::__
قرمز|__::((رنگ)) اثر خط ::__
+::((سلنیم|Se))=100%::|__::ترکیب شیمیایی::__
::خاکستری - خاکستری ارغوانی::|__::رنگ ((کانی))::__
::قرمز::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 |__::تشابه کانی شناسی::__ |__::تشابه کانی شناسی::__
-::پیریت،کانیهای اورانیوم دار،سلنیورها::|__::((پاراژنز))::__ +::((پیریت))،کانیهای ((اورانیوم)) دار،((سلنیور))ها::|__::((پاراژنز))::__
 ::ثانوی::|__::منشا تشکیل::__ ::ثانوی::|__::منشا تشکیل::__
-::منشوری::|__::شکل ((بلور))ها::__ +::((منشور))ی::|__::شکل ((بلور))ها::__
 |__::((کاربرد))::__ |__::((کاربرد))::__
 ::((چک و اسلواکی))::|__::محل پیدایش::__  ::((چک و اسلواکی))::|__::محل پیدایش::__
 ::قابل انعطاف::|__::سایر مشخصات::__ ::قابل انعطاف::|__::سایر مشخصات::__
 ::.به معنای الهه ماه گرفته شده استSelene ازکلمه یونانی ::|__::((وجه تسمیه))::__|| ::.به معنای الهه ماه گرفته شده استSelene ازکلمه یونانی ::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 ــ|2|4.81|ــ|| ــ|2|4.81|ــ||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 07 شهریور 1384 [05:43 ]   4   فاطمه عیوضی      جاری 
 دوشنبه 07 شهریور 1384 [05:31 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 07 شهریور 1384 [05:03 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 07 شهریور 1384 [04:22 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..