منو
 صفحه های تصادفی
رشته علوم سیاسی
آیا خود شیخ زاهد گیلانی طریقتی خاص خود داشت ؟
امدادهای غیبی برای یاری امام زمان عج
امام علی علیه السلام و آزادسازی یک جانبه اسیران صفین
مو نازیت
فرهنگسرای تفکر
تقویم زمین شناسی
تیره کولوملیاسه
پروتئین لپتین
لقب و کنیه برای کودکان
 کاربر Online
645 کاربر online
تاریخچه ی: سلنیم خالص

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-68Lines: 1-69
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/Adular.jpg} +{picture=Selenium_natif.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 سلنیم - پوشش بلورهای سوزنی شکل  سلنیم - پوشش بلورهای سوزنی شکل
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::سلنیم خالص (Selenium_natif)::__ ||__::سلنیم خالص (Selenium_natif)::__
 ::Se:: ::Se::
-تری کلینیک|__::سیستم ((تبلور))::__ +::((تری کلینیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::عنصر::|__::((رده بندی))::__ ::عنصر::|__::((رده بندی))::__
-/خوب - مطابق با سطح /0112|__::((رخ))::__
::نیمه فلزی::|__::((جلا))::__
+::/خوب - مطابق با سطح /0112::|__::((رخ))::__
::نیمه ((فلز))ی::|__::((جلا))::__
 |__::شکستگی::__ |__::شکستگی::__
-نیمه شفاف|__::((شفافیت))::__ +::نیمه شفاف::|__::((شفافیت))::__
 |__::نوع ((سختی))::__ |__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
-|__::اشکال ظاهری::__
::تقریباََ کمیاب ; ((یس)) ، ((اطریش)) ، ((فراسه)) ، ((رومای)) ((مکزیک))::|__::((ژیزمان))::__
::.و قلیاهای الکالن ((هافنیم|HF)) محلول در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
|__::ترکیب شیمیایی::__
|__::رنگ ((کانی))::__
|__::((رنگ)) اثر خط ::__
+::بلوری - دانه های ایزومتریک - تجمع های رشته ای - پوشش غبارمانند::|__::اشکال ظاهری::__
::کمیاب ; ((یکا)) ، ((رسیه)) و ((چک و اسوکی))::|__::((ژیزمان))::__
|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::((سلنیم|Se))=100%::|__::ترکیب شیمیایی::__
::خاکستری - خاکستری ارغوانی::|__::رنگ ((کانی))::__
::قرمز::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 |__::تشابه کانی شناسی::__ |__::تشابه کانی شناسی::__
-::((کریت))، ((یانیت)) ،((لبی))،((کارتز))::|__::((پاراژنز))::__
::((هیوترمال))::|__::منشا تشکیل::__
::((منشور))های اغلب شیاردار::|__::شکل ((بلور))ها::__
+::((یریت))کانیها ((وانیوم)) دار،((لنیو))ا::|__::((پاراژنز))::__
::نوی::|__::منشا تشکیل::__
::((منشور))ی::|__::شکل ((بلور))ها::__
 |__::((کاربرد))::__ |__::((کاربرد))::__
-::((سویس))::|__::محل پیدایش::__
::ا ((یزیک))ی و ((شیمی))ایی آن یه ((ارتز)) است::|__::سایر مشخصات::__
::.ر ((ری)) گرفته شده است Adula از ام ((کو))::|__::((وجه تسمیه))::__||
+::((چک و اسلوکی))::|__::محل پیدایش::__
::ا انا::|__::سایر مشخصات::__
::.ه منی لهه ماه گرفته شده استSelene ازکمه یوانی ::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
-ــ|ــ|ــ|ــ|| +ــ|2|4.81|ــ||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 07 شهریور 1384 [05:43 ]   4   فاطمه عیوضی      جاری 
 دوشنبه 07 شهریور 1384 [05:31 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 07 شهریور 1384 [05:03 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 07 شهریور 1384 [04:22 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..