منو
 کاربر Online
630 کاربر online
تاریخچه ی: سلنیم

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-139Lines: 1-137
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
((Arsenic)) - __سلنیم__ - ((Bromine)) 
((Arsenic)) - __سلنیم__ - ((Bromine))
 
 
 
((Sulfur|S))
__Se__
((Tellurium|Te))

 
((Sulfur|S))
__Se__
((Tellurium|Te))

 
{picture=Se_TableImage.png} 
{picture=Se_TableImage.png}
 
جدول کامل
 
جدول کامل
 
 
 
 
 
 
 __عمومی__
 __عمومی__
 
 
 نام , علامت اختصاری , شمارهSelenium, Se, 34
 نام , علامت اختصاری , شمارهSelenium, Se, 34
 
 
 گروه شیمیایی نافلزs
 گروه شیمیایی نافلزs
 
 
 گروه , تناوب , بلوک16 VIA , 4 , p-block
 گروه , تناوب , بلوک16 VIA , 4 , p-block
 
 
 جرم حجمی , سختی 4790 kg/m3(300K), 2
 جرم حجمی , سختی 4790 kg/m3(300K), 2
 
 
 رنگ خاکستری براق درخشان
{picture=125pxSe2C34.jpg}
 رنگ خاکستری براق درخشان
{picture=125pxSe2C34.jpg}
 
 
 __خواص اتمی__
 __خواص اتمی__
 
 
 ((جرم اتمی|وزن اتمی)) 78.96 amu
 ((جرم اتمی|وزن اتمی)) 78.96 amu
 
 
 شعاع اتمی (calc.) 115 (103) pm
 شعاع اتمی (calc.) 115 (103) pm
 
 
 شعاع کووالانسی 116 pm
 شعاع کووالانسی 116 pm
 
 
 شعاع وندروالس 190 pm
 شعاع وندروالس 190 pm
 
 
 ((آرایش الکترونی عناصر|ساختار الکترونی)) ~np~~/np~Ar~np~]~/np~3d104p44s2]
 ((آرایش الکترونی عناصر|ساختار الکترونی)) ~np~~/np~Ar~np~]~/np~3d104p44s2]
 
 
 ((الکترون|e-)) بازای هر ((سطح انرژی هسته‌ای|سطح انرژی))2, 8, 18, 6
 ((الکترون|e-)) بازای هر ((سطح انرژی هسته‌ای|سطح انرژی))2, 8, 18, 6
 
 
 درجه اکسیداسیون s (اکسید) ±2,__4__,6 (اسید قوی )
 درجه اکسیداسیون s (اکسید) ±2,__4__,6 (اسید قوی )
 
 
 ساختار کریستالی شش گوش
 ساختار کریستالی شش گوش
 
 
 __خواص فیزیکی__
 __خواص فیزیکی__
 
((حالات ماده|حالت ماده)) جامد
 
((حالات ماده|حالت ماده)) جامد
 
 
 نقطه ذوب 494 K (430 °F)
 نقطه ذوب 494 K (430 °F)
 
 
 نقطه جوش 957.8 K (1265 °F)
 نقطه جوش 957.8 K (1265 °F)
 
 
 حجم مولی 16.42 scientific notationש10-6 m3/mol
 حجم مولی 16.42 scientific notationש10-6 m3/mol
 
 
 گرمای تبخیر 26.3 kJ/mol
 گرمای تبخیر 26.3 kJ/mol
 
 
 گرمای هم‌جوشی 6.694 kJ/mol
 گرمای هم‌جوشی 6.694 kJ/mol
 
 
 ((فشار بخار)) 0.695 Pa at 494 K
 ((فشار بخار)) 0.695 Pa at 494 K
 
 
 سرعت صوت 3350 m/s at 293.15 K
 سرعت صوت 3350 m/s at 293.15 K
 
 
 __متفرقه__
 __متفرقه__
 
 
 ((الکترونگاتیویته)) 2.48 (درجه پائولینگ)
 ((الکترونگاتیویته)) 2.48 (درجه پائولینگ)
 
 
 ظرفیت گرمایی ویژه 320 J/kg*K
 ظرفیت گرمایی ویژه 320 J/kg*K
 
 
 رسانائی الکتریکی 1.0E-10 106/m اهم
 رسانائی الکتریکی 1.0E-10 106/m اهم
 
 
 رسانائی گرمایی 2.04 W/m*K
 رسانائی گرمایی 2.04 W/m*K
 
 
 1st پتانسیل یونیزاسیون 941 kJ/mol
 1st پتانسیل یونیزاسیون 941 kJ/mol
 
 
 2nd پتانسیل یونیزاسیون2045 kJ/mol
 2nd پتانسیل یونیزاسیون2045 kJ/mol
 
 
 3rd پتانسیل یونیزاسیون2973.7 kJ/mol
 3rd پتانسیل یونیزاسیون2973.7 kJ/mol
 
 
 4th پتانسیل یونیزاسیون4144 kJ/mol
 4th پتانسیل یونیزاسیون4144 kJ/mol
 
 
 __پایدارترین ایزوتوپها__
 __پایدارترین ایزوتوپها__
 
 
  
 
 
 
 
 ((ایزوتوپ|iso))NA((نیم عمر)) DMDE MeVDP
 ((ایزوتوپ|iso))NA((نیم عمر)) DMDE MeVDP
 
 
 72Se{syn.}8.4 dΕ 0.335Astatine
 72Se{syn.}8.4 dΕ 0.335Astatine
 
 
 74Se0.87%Se با40 ((نوترون)) پایدار است.
 74Se0.87%Se با40 ((نوترون)) پایدار است.
 
 
 75Se{syn.}119.779 dΕ0.864((Astatine|75As))
 75Se{syn.}119.779 dΕ0.864((Astatine|75As))
 
 
 76Se9.36%Se با 42 نوترون پایدار است
 76Se9.36%Se با 42 نوترون پایدار است
 
 
 77Se7.63%Se با 43 نوترون پایدار است
 77Se7.63%Se با 43 نوترون پایدار است
 
 
 78Se23.78%Se با44 نوترون پایدار است
 78Se23.78%Se با44 نوترون پایدار است
 
 
 79Se{syn.}1.13 E6 yβ0.151Bromine
 79Se{syn.}1.13 E6 yβ0.151Bromine
 
 
 80Se49.61%Se با46 نوترون پایدار است
 80Se49.61%Se با46 نوترون پایدار است
 
 
 82Se8.73%1.08 E20 yβ2.995Krypton
 82Se8.73%1.08 E20 yβ2.995Krypton
 
 
 
 
 
 
 SI واحدهای& STP استفاده شده ، مگر آنکه ذکر شده باشد. SI واحدهای& STP استفاده شده ، مگر آنکه ذکر شده باشد.
 
 
 
 
 
 
 !اطلاعات اولیه !اطلاعات اولیه
 سلنیوم یک ((عنصر شیمیایی)) جدول تناوبی است که نماد آن __Se__ و ((عدد اتمی)) آن 34 می‌باشد. این عنصر یک نافلز سمی بوده که از نظر شیمیایی به ((گوگرد)) و تلوریم شباهت دارد. این عنصر در شکلهای گوناگون وجود دارد، ولی بیشتر به شکل شبه فلز که هادی جریان الکتریسیته می‌باشد، بوده ، در سلولهای نوری کاربرد دارد. این عنصر در معادن سولفید مانند پیریت یافت می‌شود. سلنیوم یک ((عنصر شیمیایی)) جدول تناوبی است که نماد آن __Se__ و ((عدد اتمی)) آن 34 می‌باشد. این عنصر یک نافلز سمی بوده که از نظر شیمیایی به ((گوگرد)) و تلوریم شباهت دارد. این عنصر در شکلهای گوناگون وجود دارد، ولی بیشتر به شکل شبه فلز که هادی جریان الکتریسیته می‌باشد، بوده ، در سلولهای نوری کاربرد دارد. این عنصر در معادن سولفید مانند پیریت یافت می‌شود.
 !تاریخچه !تاریخچه
 سلنیوم که لاتین آن Selene به معنی ماه می‌باشد، در سال 1817 توسط "__Jons Jacob Berzelius__" که ارتباط این عنصر با تلوریوم را دریافت، کشف شد. کاربردهای گسترده این عنصر از قبیل استفاده آن در ترکیبات لاستیکی آلیاز ((فولاد)) و یکسو کننده‌های سلنیومی باعث رشد چشمگیری در مصرف این عنصر شد. در سال 1970 سلنیوم جایگزین سیلیکن در یکسو کننده‌های برق شد، اما کاربرد گسترده آن به‌عنوان رسانای نور در کاغذ کپی مهمترین استفاده آن بود.

در طی دهه 1980 با تولید رساناهای نور آلی ، استفاده از سلنیوم به عنوان رسانای نور منسوخ شد. در سال 1996 رابطه مثبتی در خصوص مصرف سلنیوم و خاصیت ضد سرطان آن کشف شد، اما کاربرد گسترده و مستقیم این کشف بزرگ نمی‌توانست به‌صورت قابل توجهی تقاضای آن را در دوز های مصرفی کوچک بکند. در اواخر دهه 1990 کاربرد سلنیوم (معمولا با بیسموت) به‌عنوان یک ماده اضافه کننده در لوله کشی برنجی برای داشتن یک محیط بدون سرب افزایش یافت.
 سلنیوم که لاتین آن Selene به معنی ماه می‌باشد، در سال 1817 توسط "__Jons Jacob Berzelius__" که ارتباط این عنصر با تلوریوم را دریافت، کشف شد. کاربردهای گسترده این عنصر از قبیل استفاده آن در ترکیبات لاستیکی آلیاز ((فولاد)) و یکسو کننده‌های سلنیومی باعث رشد چشمگیری در مصرف این عنصر شد. در سال 1970 سلنیوم جایگزین سیلیکن در یکسو کننده‌های برق شد، اما کاربرد گسترده آن به‌عنوان رسانای نور در کاغذ کپی مهمترین استفاده آن بود.

در طی دهه 1980 با تولید رساناهای نور آلی ، استفاده از سلنیوم به عنوان رسانای نور منسوخ شد. در سال 1996 رابطه مثبتی در خصوص مصرف سلنیوم و خاصیت ضد سرطان آن کشف شد، اما کاربرد گسترده و مستقیم این کشف بزرگ نمی‌توانست به‌صورت قابل توجهی تقاضای آن را در دوز های مصرفی کوچک بکند. در اواخر دهه 1990 کاربرد سلنیوم (معمولا با بیسموت) به‌عنوان یک ماده اضافه کننده در لوله کشی برنجی برای داشتن یک محیط بدون سرب افزایش یافت.
 !پیدایش !پیدایش
 سلنیوم به‌صورت سلنید از کانی‌های سولفیدی مانند ((مس)) ، ((نقره)) و ((سرب)) بدست می‌آید. این عنصر از گل و لای آنودی مس و گل و لای سربی حاصل از گیاهان ((اسید سولفوریک)) به‌صورت یک محصول جانبی بدست می‌آید.  سلنیوم به‌صورت سلنید از کانی‌های سولفیدی مانند ((مس)) ، ((نقره)) و ((سرب)) بدست می‌آید. این عنصر از گل و لای آنودی مس و گل و لای سربی حاصل از گیاهان ((اسید سولفوریک)) به‌صورت یک محصول جانبی بدست می‌آید.
 !خصوصیات قابل توجه  !خصوصیات قابل توجه
 سلنیوم به حالتهای گوناگونی یافت می‌شود. سلنیوم به‌صورت پودر به رنگ قرمز بوده و در حالت آزمایشگاهی سیاه است. کریستال شش گوش سلنیم به رنگ خاکستری فلزی می‌باشد و این در حالی است که کریستال منو کلینیک به رنگ قرمز تیره است. این عنصر همچنین اثر فتو ولتیک از خود نشان داده است که نور را به الکتریسیته تبدیل کرده و تاثیر رسانای نوری دارد که در این حالت خاصیت رسانایی سلنیوم که در مجاورت نور قرار گرفته است، بیشتر می‌شود. سلنیوم در دماهای پایین‌تر از نقطه جوش یک نیمه رسانا از نوع P می‌باشد. سلنیوم به حالتهای گوناگونی یافت می‌شود. سلنیوم به‌صورت پودر به رنگ قرمز بوده و در حالت آزمایشگاهی سیاه است. کریستال شش گوش سلنیم به رنگ خاکستری فلزی می‌باشد و این در حالی است که کریستال منو کلینیک به رنگ قرمز تیره است. این عنصر همچنین اثر فتو ولتیک از خود نشان داده است که نور را به الکتریسیته تبدیل کرده و تاثیر رسانای نوری دارد که در این حالت خاصیت رسانایی سلنیوم که در مجاورت نور قرار گرفته است، بیشتر می‌شود. سلنیوم در دماهای پایین‌تر از نقطه جوش یک نیمه رسانا از نوع P می‌باشد.
 !کاربردها !کاربردها
-سلینویم یک(( ماده مغزی کوچک)) برای تمامی گونه های حیات بوده و مکمل یک ((اسید آمین)) غیر معمول به نام ((Selenocyteine)) میباشد. سلنیوم به دلیل داشتن خاصیت رسانای نوری و فتو ولتیک به صورت وسیعی در الکترونیک به عنوان سلولهای تصویری و ((سلول خورشیدی | سلولهای خورشیدی)) بکار گرفته میشود.
/>سلنیوم برای پاک کردن رنگ از شیشه بکار گرفته شده و رنگ سبز رنگ که حاوی ناخالصیهای آهن دار است را به راحتی از بین میبرد. این عنصر همچنین در قرمز کردن شیشه و مینا کاری نیز کاربرد دارد. سلنیوم به صورت ماده ضد خش در((لاستیک | لاستیکها))ی ((ولکانیزه)) نیز استفاده میشود. این عنصر در فتوکپی نیز کاربرد دارد. />کاربرد دیگر سلنیوم رنگ دادن به عکسها و تصاویر میباشد و به صورت گسترده توسط کمپانی های عکاسی مانند ((Kodak)) و(( Fotospeed)) فروخته میشود. کاربرد هنری آن در شدت دادن به طیف رنگها در تصاویر سیاه و سفید بوده و همچنین در افزایش طول عمر عکس نیز تاثیر دارد.
+سلنیم یک ماده مغزی کوچک برای تمامی گونه های حیات بوده و مکمل یک ((اسید آمین)) غیر معمول به نام Selenocyteine مباشد. سلنیم به دلیل داشتن خاصیت رسانای نوری و فتو ولتیک بهصورت وسیعی در الکترونیک بهعنوان سلولهای تصویری و سلولهای خورشیدی بکار گرفته مشود.

سلنیم برای پاک کردن رنگ از شیشه بکار گرفته شده و رنگ سبز را که حاوی ناخالصیهای آهندار است، بهراحتی از بین مبرد. این عنصر همچنین در قرمز کردن شیشه و مینا کاری نیز کاربرد دارد. سلنیم بهصورت ماده ضد خش در ((لاستیک|لاستیکهای)) ولکانیزه نیز استفاده می شود. این عنصر در فتوکپی نیز کاربرد دارد.>>کاربرد دیگر سلنیم رنگ دادن به عکسها و تصاویر مباشد و بهصورت گسترده توسط کمپانیهای عکاسی مانند Kodak و Fotospeed فروخته مشود. کاربرد هنری آن در شدت دادن به طیف رنگها در تصاویر سیاه و سفید بوده و همچنین در افزایش طول عمر عکس نیز تاثیر دارد.
 !ایزوتوپها !ایزوتوپها
 سلنیوم 38 ایزوتوپ دارد که 5 ایزوتوپ از آنها پایدار می‌باشند. سلنیوم 38 ایزوتوپ دارد که 5 ایزوتوپ از آنها پایدار می‌باشند.
 !هشدارها !هشدارها
 اگرچه سلنیوم خالص سمی نیست، ولی ترکیبات آن بسیار سمی بوده ، خواصی همانند آرسنیک دارند. سلنید هیدروژن و دیگر ترکیبات آن بسیار سمی می‌باشند. گیاهانی که در خاکهای حاوی سلنید رشد می‌کنند، مانند Locoweed تاثیرات بسیار جدی بر تغذیه جانوران و حیوانات دارد.  اگرچه سلنیوم خالص سمی نیست، ولی ترکیبات آن بسیار سمی بوده ، خواصی همانند آرسنیک دارند. سلنید هیدروژن و دیگر ترکیبات آن بسیار سمی می‌باشند. گیاهانی که در خاکهای حاوی سلنید رشد می‌کنند، مانند Locoweed تاثیرات بسیار جدی بر تغذیه جانوران و حیوانات دارد.
 !سلنیوم و سلامت !سلنیوم و سلامت
 سلنیوم یک عنصر ردیابی در انسان است که در حذف ((رادیکال آزاد)) و دیگر آنزمهای آنتی اکسیدان استفاده می‌شود و در عملکرد غده تیروئید نقش مهمی ایفا می‌کند. رژیم سلنیوم حاوی غلات گوشت ماهی و تخم مرغ است.

کمبود سلنیوم در افراد سالم بسیار کم رخ می‌دهد و بیشتر در بیمارانی که از عمکلردهای نادرست روده‌ای رنج می‌برند، مشاهده می‌شود. رژیم غذایی پیشنهادی برای بزرگسالان عبارت است از 55 میکروگرم سلنیوم در هر روز. مصرف روزانه بیش از 400 میکروگرم موجب مسمومیت می‌شود.
 سلنیوم یک عنصر ردیابی در انسان است که در حذف ((رادیکال آزاد)) و دیگر آنزمهای آنتی اکسیدان استفاده می‌شود و در عملکرد غده تیروئید نقش مهمی ایفا می‌کند. رژیم سلنیوم حاوی غلات گوشت ماهی و تخم مرغ است.

کمبود سلنیوم در افراد سالم بسیار کم رخ می‌دهد و بیشتر در بیمارانی که از عمکلردهای نادرست روده‌ای رنج می‌برند، مشاهده می‌شود. رژیم غذایی پیشنهادی برای بزرگسالان عبارت است از 55 میکروگرم سلنیوم در هر روز. مصرف روزانه بیش از 400 میکروگرم موجب مسمومیت می‌شود.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((آرایش الکترونی عناصر)) *((آرایش الکترونی عناصر))
 *((ایزوتوپ)) *((ایزوتوپ))
 *((رادیواکتیویته)) *((رادیواکتیویته))
 *((عنصر شیمیایی)) *((عنصر شیمیایی))
 *((واکنش شیمیایی)) *((واکنش شیمیایی))
 !منبع !منبع
 *[http://periodic.lanl.gov/elements/34.html|Los|Alamos|National Laboratory - Selenium] *[http://periodic.lanl.gov/elements/34.html|Los|Alamos|National Laboratory - Selenium]
 !پیوندهای خارجی  !پیوندهای خارجی
 *[http://www.webelements.com/webelements/elements/text/Se/index.html WebElements.com - Selenium] *[http://www.webelements.com/webelements/elements/text/Se/index.html WebElements.com - Selenium]
 *[http://environmentalchemistry.com/yogi/periodic/Se.html EnvironmentalChemistry.com - Selenium] *[http://environmentalchemistry.com/yogi/periodic/Se.html EnvironmentalChemistry.com - Selenium]
 * [http://www.cc.nih.gov/ccc/supplements/selen.html National Institutes of Health page on Selenium] * [http://www.cc.nih.gov/ccc/supplements/selen.html National Institutes of Health page on Selenium]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 26 خرداد 1386 [19:27 ]   4   فیروزه نجفی      جاری 
 شنبه 26 خرداد 1386 [19:23 ]   3   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 آذر 1383 [04:43 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 جمعه 17 مهر 1383 [13:28 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..