منو
 کاربر Online
779 کاربر online
تاریخچه ی: سلستین

تفاوت با نگارش: 11

Lines: 1-73Lines: 1-71
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/Celestine.jpg} +{picture=Celestine.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 سلستین - بلورهای کوچک آبی روشن (12 میلیمتر) روی آراگونیت  سلستین - بلورهای کوچک آبی روشن (12 میلیمتر) روی آراگونیت
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::سلستین (Celestine)::__ ||__::سلستین (Celestine)::__
-::(SrSO4::
::(ارترومبیک::|__::سیستم ((تبلور))::__
+::SrSO4::
::((ارترومبیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::((سولفات))::|__::((رده بندی))::__ ::((سولفات))::|__::((رده بندی))::__
-::عالی - مطابق با سطح /001/ خوب - سطح /210/::|__::((رخ))::__
::شیشه ای - صدفی::|__::((جلا))::__
::|__::شکستگی::__
::(شفاف - نیمه شفاف::|__::((شفافیت))::__
::((شکننده::|__::نوع ((سختی))::__
+::/عالی - مطابق با سطح /001/ خوب - سطح /210::|__::((رخ))::__
::((شیشه)) ای - ((صدف))ی::|__::((جلا))::__
|__::شکستگی::__
::((شفاف)) - نیمه شفاف::|__::((شفافیت))::__
::شکننده::|__::نوع سختی::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
-::((بلور- اگرگات الیافی::|__::اشکال ظاهری::__
::فراوان ; آلمان غربی و شرقی ، بریتانیای کبیر ، ایتالیا ، چک و اسلواکی))::|__::((ژیزمان))::__
::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::SrO=56.4% SO3=43.6% با Ba,Ca::|__::ترکیب شیمیایی::__
+::((بلور))- ((اگرگات)) الیافی::|__::اشکال ظاهری::__
::فراوان ; ((آلمان)) غربی و شرقی ، ((بریتانیای کبیر)) ، ((ایتالیا)) ، چک و اسلواکی::|__::((ژیزمان))::__
|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::((SrO))=56.4% ((SO3))=43.6% با ((باریم|Ba)),((کلسیم|Ca))::|__::ترکیب شیمیایی::__
 ::بیرنگ - سفید - آبی - زرد - قرمز::|__::رنگ ((کانی))::__ ::بیرنگ - سفید - آبی - زرد - قرمز::|__::رنگ ((کانی))::__
 ::سفید::|__::((رنگ)) اثر خط ::__ ::سفید::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
-::|__::تفاوت با کانی های مشابه::__ +|__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 |__::تشابه کانی شناسی::__ |__::تشابه کانی شناسی::__
-::سوفر
- کلسیت
- آراگونیت::|__::((پاراژنز))::__
::((رسوبی - هیدروترمال))::|__::منشا تشکیل::__
::((ورقه ای - منشوری))::|__::شکل ((بلور))ها::__
+::((سوفر))- ((کلسیت)) - ((آراگونیت))::|__::((پاراژنز))::__
::((رسوب))ی - ((هیدروترمال))::|__::منشا تشکیل::__
::ورقه ای - ((منشور))ی::|__::شکل ((بلور))ها::__
 |__::((کاربرد))::__ |__::((کاربرد))::__
-::((:چک و اسلواکی))::|__::محل پیدایش::__ +::((چک و اسلواکی))::|__::محل پیدایش::__
 |__::سایر مشخصات::__ |__::سایر مشخصات::__
-::.از کلمه لاتین Coelestis به معنای آسمانی و ملکوتی است ::|__::((وجه تسمیه))::__|| +::.به معنای ((آسمان))ی و ملکوتی است Coelestis از کلمه لاتین ::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 3|3.5|3.9|4|| 3|3.5|3.9|4||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 08 شهریور 1384 [06:36 ]   14   نفیسه ناجی      جاری 
 سه شنبه 08 شهریور 1384 [06:17 ]   13   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 08 شهریور 1384 [06:14 ]   12   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 08 شهریور 1384 [05:46 ]   11   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 08 شهریور 1384 [04:44 ]   10   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 07 شهریور 1384 [11:04 ]   9   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 07 شهریور 1384 [10:59 ]   8   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 07 شهریور 1384 [10:23 ]   7   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 07 شهریور 1384 [10:18 ]   6   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 07 شهریور 1384 [09:47 ]   5   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 07 شهریور 1384 [09:42 ]   4   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 07 شهریور 1384 [09:19 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 06 شهریور 1384 [11:50 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 06 شهریور 1384 [11:08 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..