/> /> /> />
    
 منو
 صفحه های تصادفی
پاک کننده
درس حسابان
ضربه زدن با سر و شیرجه رفتن در فوتبال
ارزش غذایی
علی علیه السلام از زبان پیامبر
تجزیه و تحلیل الگوریتم ها
نحوه تشکیل زغال سنگ و نفت
فتوتیپ های باکتری
زیاریان
گزنه «داروئی»
 کاربر Online
971 کاربر online
تاریخچه ی: سقوط کمونیسم

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-99Lines: 1-145
 !سقوط کمونیسم !سقوط کمونیسم
-در سال 1985 م ((میخائیل گورباچف))، رهبر اتحاد شوروی شد. برنامه اصطلاحات او دولت را بازتر نمود و به اقتصاد کمک کرد، اما اصلاحات وی کافی نبودند. وقتیکه ((بوریس یلتسبن ))در سال 1990 م در سقوط کمونیسم جمهوری ((روسیه)) به قدرت رسید، حزب کمونیست را غیر قانونی اعلام نمود. اتحاد شوروی در سال 1991 م منحل شد.
شروعی دیگر
فروپاشی کمونیسم همراه با فروپاشی سمبلهای نظام قدیم بود؛ از جمله دیوار برلین، که بمدت 28 سال شهر را دو قسمت کرده بود.
+در سال 1985 م ((میخائیل گورباچف))، رهبر ((اتحاد شوروی )) شد. برنامه اصطلاحات او دولت را بازتر نمود و به اقتصاد کمک کرد، اما اصلاحات وی کافی نبودند. وقتیکه ((بوریس یلتسبن ))در سال 1990 م در سقوط کمونیسم جمهوری ((روسیه)) به قدرت رسید، حزب کمونیست را غیر قانونی اعلام نمود. اتحاد شوروی در سال 1991 م منحل شد.

!بوریس یلتسین

بوریس یلتسین (متولد 1931م) یک کمونیست بود که اعتقاد دا
شت کشورش نیار به دگرگونی دارد. وی در سال 1990 رهبر روسیه و سپس قسمتی از اتحاد شوروی بود. وقتی که کمونیستها در اوت 1991 در طی یک کودتا سعی در سرنگونی دولت داشتند، یلتسین نیروی مقاومت را رهبری نمود. او در دسامبر 1991 روسیه را به استقلال امل رسان و اتحاد شوروی را منحل ساخت.

{picture=komonism.jpg}
شروعی دیگر


فروپاشی کمونیسم همراه با فروپاشی سمبلهای نظام
قدیم بود؛ از جمله دیوار
برلین، که بمدت 28
سال شهر را دو
قسمت کرده بود. __1979 م __ __1979 م __
 سربازان شوروی به ((افغانستان ))فرستاده می شوند و درگیر جنگی دراز مدت علیه چریکهای مجاهد می شوند. سربازان شوروی به ((افغانستان ))فرستاده می شوند و درگیر جنگی دراز مدت علیه چریکهای مجاهد می شوند.
 __1980__ __1980__
 ((لهستان)) به رهبری ((لخ والسا)) خواستار اصلاحات می شود. ((لهستان)) به رهبری ((لخ والسا)) خواستار اصلاحات می شود.
 __1981__ __1981__
 در لهستان حکومت نظامی بر قرار می شود. بسیاری از رهبران جنبش همبستگی دستگیر شده و فعالیت جنبش ممنوع اعلام می گردد. در لهستان حکومت نظامی بر قرار می شود. بسیاری از رهبران جنبش همبستگی دستگیر شده و فعالیت جنبش ممنوع اعلام می گردد.
 +
 +
 +
 +{picture=komonism2.jpg}
 +
 +
 +
 __1985__ __1985__
 میخائیل گورباچف رهبر اتحاد شوروی می شوند. او دست به اصلاحات گسترده سیستم ((کمونیست))ی می زند. میخائیل گورباچف رهبر اتحاد شوروی می شوند. او دست به اصلاحات گسترده سیستم ((کمونیست))ی می زند.
 __1986__ __1986__
 یک حادثه در ((پایگاه هسته ای چرنویل ))در ((اکراین)) منجر به انتقاد گسترده از دولت شوروی شود. یک حادثه در ((پایگاه هسته ای چرنویل ))در ((اکراین)) منجر به انتقاد گسترده از دولت شوروی شود.
 __1987 __ __1987 __
 بر اساس یک توافقنامه تسلیحاتی بین گورباچف و رئیس جمهور ایالات متحده، ((رنالد ریگان )) سلاحهای هسته ای میان برد ممنوع شود. بر اساس یک توافقنامه تسلیحاتی بین گورباچف و رئیس جمهور ایالات متحده، ((رنالد ریگان )) سلاحهای هسته ای میان برد ممنوع شود.
 __1989__ __1989__
 در اتحاد شوروی، انتخابات آزاد برای انتخاب نمایندگان مجلس شوروی برگزار می گردد. گورباچف عقب نشینی سربازان شوروی از ((افغانستان ))را اعلام می کند. در اتحاد شوروی، انتخابات آزاد برای انتخاب نمایندگان مجلس شوروی برگزار می گردد. گورباچف عقب نشینی سربازان شوروی از ((افغانستان ))را اعلام می کند.
 __اوت 1989__ __اوت 1989__
-کمونیستها در لهستان قدرت را از دست می دهند و جنبش همبستگی دولت جدید را تشکیل می دهد. +کمونیستها در لهستان قدرت را از دست می دهند و (( جنبش همبستگی )) دولت جدید را تشکیل می دهد.
 __نوامبر 1989__ __نوامبر 1989__
 با فروپاشی دولت کمونیست آلمان شرقی، ((دیوار برلین )) فرو ریخته می شود. تظاهرات در پراگ منجر به سقوط رژیم کمونیستی در ((چکسلواکی )) می گردد. با فروپاشی دولت کمونیست آلمان شرقی، ((دیوار برلین )) فرو ریخته می شود. تظاهرات در پراگ منجر به سقوط رژیم کمونیستی در ((چکسلواکی )) می گردد.
 __دسامبر 1989__ __دسامبر 1989__
-دیکتاتوری کمونیستی نیکلا سکو در ((رومانی)) سرنگون و سکو و همسرش اعدام می شوند. +دیکتاتوری کمونیستی (( نیکلای چوسکو )) در ((رومانی)) سرنگون و چوسکو و همسرش اعدام می شوند.
 __1990__ __1990__
 بوریس یلتسین به عنوان رئیس جمهور روسیه انتخاب می گردد. بوریس یلتسین به عنوان رئیس جمهور روسیه انتخاب می گردد.
 __اکتبر 1990__  __اکتبر 1990__
-آلمان تحت رهبری صدر اعظم هلموت کهل مجددا متحد می شود. +آلمان تحت رهبری صدر اعظم (( هلموت کهل )) مجددا متحد می شود.
 __ژوئن 1991__  __ژوئن 1991__
 اسلوونی و کرواسی، استقلال خود را از جمهور یوگسلاوی، که تحت تسلط صربها بود، اعلام می دارند. جنگ بین صربها و کروانها آغاز می گردد. اسلوونی و کرواسی، استقلال خود را از جمهور یوگسلاوی، که تحت تسلط صربها بود، اعلام می دارند. جنگ بین صربها و کروانها آغاز می گردد.
 __اوت 1991 __ __اوت 1991 __
 کودتای انجام شده توسط کمونسیتهای تندرو در اتحاد شوروی با شکست مواجه می شود. آنها می خواستند اصلاحات را متوقف کنند و از فروپاشی اتحاد شوروی جلوگیری کنند. کودتای انجام شده توسط کمونسیتهای تندرو در اتحاد شوروی با شکست مواجه می شود. آنها می خواستند اصلاحات را متوقف کنند و از فروپاشی اتحاد شوروی جلوگیری کنند.
 __دسامبر 1991 __ __دسامبر 1991 __
 با اعلام استقلال ((روسیه)) و ((اکراین))، که مهمترین جمهوریهای شوروی محسوب می شدند، اتحاد شوروی منحل می گردد. با اعلام استقلال ((روسیه)) و ((اکراین))، که مهمترین جمهوریهای شوروی محسوب می شدند، اتحاد شوروی منحل می گردد.
 __مارس 1992__ __مارس 1992__
-بوسنی در ((یوگسلاوی)) سابق اعلام استقلال می کند. جنگ بین بوسنیاییها، کرواتها و صربها آغاز می گردد. +(( بوسنی )) در ((یوگسلاوی)) سابق اعلام استقلال می کند. جنگ بین بوسنیاییها، (( کرواتها )) و (( صربها )) آغاز می گردد.
 __1992__ __1992__
 چکسلواکی به دو جمهوری چک و اسلواکی تقسیم می گردد. چکسلواکی به دو جمهوری چک و اسلواکی تقسیم می گردد.
 سقوط کمونیسم در اروپای شرقی و اتحاد شوروی، جنگهای داخلی و درگیریهای دیگری در پی داشت. اختلاف این دولتها، بر سر تعیین حدود مرزها و حقوق اقلیتهای نژادی بود. طولانی ترین و سخت ترین جنگ داخلی در یوگسلاوی سابق شکل گرفت. سقوط کمونیسم در اروپای شرقی و اتحاد شوروی، جنگهای داخلی و درگیریهای دیگری در پی داشت. اختلاف این دولتها، بر سر تعیین حدود مرزها و حقوق اقلیتهای نژادی بود. طولانی ترین و سخت ترین جنگ داخلی در یوگسلاوی سابق شکل گرفت.
 !یوگسلاوی کمونیست !یوگسلاوی کمونیست
-یوگسلاوی از ((جنگ جهانی اول ))موجودیت داشت. این کشور نیز مانند اتحاد شوروی، فدراسیونی از جمهوریهای ملی بود. در طی ((جنگ جهانی دوم ))توسط آلمان مورد هجوم قرار گرفت و اشغال شد. بعد از جنگ تحت حاکمیت نظام کمونیستی در آمد. به مدت 25 سال توسط تیتو، که نام اصلیش جوزف بروز (1892 تا 1980 م) بود، اداره شد. تیتو نیروی مقاومت را علیه نیروهای اشغالگر آلمان رهبری نمود. +یوگسلاوی از ((جنگ جهانی اول ))موجودیت داشت. این کشور نیز مانند اتحاد شوروی، فدراسیونی از جمهوریهای ملی بود. در طی ((جنگ جهانی دوم ))توسط آلمان مورد هجوم قرار گرفت و اشغال شد. بعد از جنگ تحت حاکمیت نظام کمونیستی در آمد. به مدت 25 سال توسط (( تیتو))، که نام اصلیش جوزف بروز (1892 تا 1980 م) بود، اداره شد. تیتو نیروی مقاومت را علیه نیروهای اشغالگر آلمان رهبری نمود.
 !تنشهای قومی  !تنشهای قومی
-تنشهای قومی جمهوریهای یوگسلاوی با زبانها و مذاهب مختلف باقی ماند. خصومت خاصی بین کروانها و صربها، قدرتمند ترین گروه قومی یوگسلاوی وجود داشت. بسیاری از کروانها در طی جنگ جهانی دون به آلمانها گرویده و در قتل عام صربها شرکت جستند. کروانها از تسلط صربها بر یوگسلاوی ناراضی بودند. +تنشهای قومی جمهوریهای یوگسلاوی با زبانها و مذاهب مختلف باقی ماند. خصومت خاصی بین کروانها و صربها، قدرتمند ترین گروه قومی یوگسلاوی وجود داشت. بسیاری از کرواتها در طی جنگ جهانی دون به آلمانها گرویده و در قتل عام صربها شرکت جستند. کروانها از تسلط صربها بر یوگسلاوی ناراضی بودند.
 !استقلال ملی !استقلال ملی
-در اواخر دهه 1980 م، کمونیسم کم کم قدرت را یوگسلاوی از دست می داد. جمهوریهای ملی برای بدست آوردن استقلال شروع به مبارزه نمودند. اسلوونی در شمال یوگسلاوی استقلال یافت، اما نتیجه اعلام استقلال کروانها جنگ صربها بود. یک دلیل این بود که صربهایی که درکرواسی و کروانهایی که در صربستان زندگی می کردند، نمی خواستند اقلیتی باشند که تحت تسلط ملت دیگری باشند. دلیل دیگر این بود که هم کروانها و هم صربها، سرزمین های بیشتری می خواستند. +در اواخر دهه 1980 م، کمونیسم کم کم قدرت را یوگسلاوی از دست می داد. جمهوریهای ملی برای بدست آوردن استقلال شروع به مبارزه نمودند. (( اسلوونی )) در شمال یوگسلاوی استقلال یافت، اما نتیجه اعلام استقلال کروانها جنگ صربها بود. یک دلیل این بود که صربهایی که درکرواسی و کروانهایی که در صربستان زندگی می کردند، نمی خواستند اقلیتی باشند که تحت تسلط ملت دیگری باشند. دلیل دیگر این بود که هم کروانها و هم صربها، سرزمین های بیشتری می خواستند.
 !جنگ در بوسنی !جنگ در بوسنی
-هنگامی که جمهوری کوچک بوسنی در سال 1992 م اعلام استقلال نمود، جنگ سختی در گرفت. جمعیت بوسنی مخلوطی از مسلمانها، کروانها و صربها بود. هم کرواسی و هم صربستان تا حد ممکن قسمت بیشتری از بوسنی را می خواستند. جمهوریها با یکدیگر وارد جنگ شدند. بوسنیاییها، قربانی تاکتیکهای ایجاد وحشت برای خارج نمودن آنها از مناطق تحت کنترل صربها یا کروانها می شدند. پایتخت بوسنی، ((سارایوو))، توسط صربها محاصره شد. نیروهای سازمان ملل بدون موفقیت چندانی سعی در محدود نمودن جنگ و رساندن غذا به مردم گرسنه می نمودند. این درگیری تا این تاریخ سال 1995 هنو ادا درد. +هنگامی که جمهوری کوچک بوسنی در سال 1992 م اعلام استقلال نمود، جنگ سختی در گرفت. جمعیت بوسنی مخلوطی از مسلمانها، کروانها و صربها بود. هم کرواسی و هم صربستان تا حد ممکن قسمت بیشتری از بوسنی را می خواستند. جمهوریها با یکدیگر وارد جنگ شدند. بوسنیاییها، قربانی تاکتیکهای ایجاد وحشت برای خارج نمودن آنها از مناطق تحت کنترل صربها یا کروانها می شدند. پایتخت بوسنی، ((سارایوو))، توسط صربها محاصره شد. نیروهای سازمان ملل بدون موفقیت چندانی سعی در محدود نمودن جنگ و رساندن غذا به مردم گرسنه می نمودند. این درگیری تا تاریخ 1995ـ هنوز ادامه داشت .
عاقبت با فش
ار جهانی حضور سازمان ملل تحد و دولت آمریکا به رهبری کلینتون این ن به پایا رسید دول مستقل بوسنی تشکیل گردید .
 !اروپای شرقی !اروپای شرقی
-کمونیسم هیچوقت دراروپای شرقی مورد علاقه نبود. دولتهای کمونیست با سرکوبی بیرحمانه شورشها در مسند قدرت باقی می ماندند. در سال 1989 م، رهبر شوروی، میخائیل گورباچف، از حمایت از دولت کمونیست روسیه با زور، خودداری کرد. دولتهای کمونیست اروپا که با تظاهرات عظیم مردمی برای دموکراسی روبرو شده بودند، همگی سرنگون شدند. رهبران جدید و ملی گرایی همچون لخ والسا در لهستان و واسلاوهاول در چکسلواکی روی کار آمدند.
زیر نویس عکس
پایان یک دوره
+ align=left> />
/>{picture=komonism3.jpg} />
/>
/>

پایان یک دوره

 سربازان چک، موانع مرزی را برمی دارند. سربازان چک، موانع مرزی را برمی دارند.
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +کمونیسم هیچوقت دراروپای شرقی مورد علاقه نبود. دولتهای کمونیست با سرکوبی بیرحمانه شورشها در مسند قدرت باقی می ماندند. در سال 1989 م، رهبر شوروی، میخائیل گورباچف، از حمایت از دولت کمونیست روسیه با زور، خودداری کرد. دولتهای کمونیست اروپا که با تظاهرات عظیم مردمی برای دموکراسی روبرو شده بودند، همگی سرنگون شدند. رهبران جدید و ملی گرایی همچون لخ والسا در لهستان و واسلاوهاول در چکسلواکی روی کار آمدند.
-{picture file=img/daneshnameh_up//komonism.jpg} 

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 21 دی 1384 [17:11 ]   14   محمد رضا قدوسی      جاری 
 چهارشنبه 21 دی 1384 [17:10 ]   13   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 دوشنبه 04 مهر 1384 [16:46 ]   12   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 دوشنبه 02 آذر 1383 [05:07 ]   11   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 01 آذر 1383 [09:24 ]   10   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 01 آذر 1383 [09:20 ]   9   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 01 آذر 1383 [09:17 ]   8   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 01 آذر 1383 [09:13 ]   7   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 01 آذر 1383 [09:08 ]   6   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 01 آذر 1383 [09:05 ]   5   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 01 آذر 1383 [08:59 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 01 آذر 1383 [08:38 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 30 آبان 1383 [11:15 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 30 آبان 1383 [11:01 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..