منو
 کاربر Online
314 کاربر online
تاریخچه ی: سقوط کمونیسم

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-58Lines: 1-145
-سقوط کمونیسم
در سال 1985 م میخائیل گورباچف، رهبر اتحاد شوروی شد. برنامه اصطلاحات او دولت را بازتر نمود و به اقتصاد کمک کرد، اما اصلاحات وی کافی نبودند. وقتیکه بوریس یلتسبن در سال 1990 م در سقوط کمونیسم جمهوری روسیه به قدرت رسید، حزب کمونیست را غیر قانونی اعلام نمود. اتحاد شوروی در سال 1991 م منحل شد.
شروعی دیگر
فوپاشی کمونیسم همراه با فروپاشی سمبلهای نظام قدیم بود؛ از جمله یور برلین، که بمدت 28 سال شهر را دو قسمت کرده بود.
بوریس یلتسین
بوریس یلتسین (متولد 1931م) سک رومی کمونیست بود که اعتقاد داشت کشورش نیار به دگرگونی دارد. وی در سال 1990 رهبر روسیه و سپس قسمتی از اتحاد شوروی بود. وقتی که کمونیستها در اوت 1991 در طی یک کودتا سعی در سرنگونی دولت داشتند، یلتسین نیروی مقاومت را رهبری نمود. او در دسامبر 1991 روسیه را به استقلال کامل رساند و اتحاد شوروی را منحل ساخت.
اتحاد شوروی
اتحاد جماهیر شوروی ه طور رسمی ز 15 جهوری ختف شکیل شد بود ک از می انها رویه بزرگترین بود. عملا کشر وادی که سط حزب کنیست از پایتخت ریه مسک، اداره می گشت، شروی بود. ر سال 1991 م کثر جمهویها، خواهن تقلال شدن. با بر ای تحاد مایر شروی از هم فرو پاشید و در ع 15 دلت مل بوجود آمد.
1979 م
سربازان شوروی به افغانستان فرستاده می شوند و درگیر جنگی دراز مدت علیه چریکهای مجاهد می شوند.
1980
لهستان به رهبری لخ والسا خواستار اصلاحات می شود.
1981
+!سقوط کمونیسم

در سال 1985 م ((میخائیل گورباچف))، رهبر ((اتحاد شوروی )) شد. برنامه اصطلاحات او دولت را بازتر نمود و به اقتصاد کمک کرد، اما اصلاحات وی کافی نبودند. وقتیکه ((بوریس یلتسبن ))در سال 1990 م در سقوط کمونیسم جمهوری ((روسیه)) به قدرت رسید، حزب کمونیست را غیر قانونی اعلام نمود. اتحاد شوروی در سال 1991 م منحل شد.

!وریس یلین

بوریس یلتسین (متولد 1931م) یک کمونیست بود که اعتقاد داشت کشورش نیار به دگرگونی دارد. وی در سال 1990 رهبر روسیه و سپس قسمتی از اتحاد شوروی بود. وقتی که کمونیستها در اوت 1991 در طی یک کودتا سعی در سرنگونی دولت داشتند، یلتسین نیروی مقاومت را رهبری نمود. او در دسامبر 1991 روسیه را به استقلال کامل رساند و اتحاد شوروی را منحل ساخت.
/>
/>
/>{picture=komonism.jpg}
شروعی یگ

/>رشی کوی همره با روپای بای م
دی بود ا جمله یوا
لین ک بت 28
ا شر را دو
ت ک بود.

__
1979 م __

سربازان شوروی به ((افغانستان ))فرستاده می شوند و درگیر جنگی دراز مدت علیه چریکهای مجاهد می شوند.

__
1980__

((
لهستان)) به رهبری ((لخ والسا)) خواستار اصلاحات می شود.

__
1981__
 در لهستان حکومت نظامی بر قرار می شود. بسیاری از رهبران جنبش همبستگی دستگیر شده و فعالیت جنبش ممنوع اعلام می گردد. در لهستان حکومت نظامی بر قرار می شود. بسیاری از رهبران جنبش همبستگی دستگیر شده و فعالیت جنبش ممنوع اعلام می گردد.
-1985
میخائیل گورباچف رهبر اتحاد شوروی می شوند. او دست به اصلاحات گسترده سیستم کمونیستی می زند.
1986
یک حادثه در پایگاه هسته ای چرنویل در اکراین منجر به انتقاد گسترده از دولت شوروی شود.
1987
بر اساس یک توافقنامه تسلیحاتی بین گورباچف و رئیس جمهور ایالات متحده، رنالد ریگان سلاحهای هسته ای میان برد ممنوع شود.
1989
در اتحاد شوروی، انتخابات آزاد برای انتخاب نمایندگان مجلس شوروی برگزار می گردد. گورباچف عقب نشینی سربازان شوروی از افغانستان را اعلام می کند.
اوت 1989
کمونیستها در لهستان قدرت را از دست می دهند و جنبش همبستگی دولت جدید را تشکیل می دهد.
نوامبر 1989
با فروپاشی دولت کمونیست آلمان شرقی، دیوار برلین فرو ریخته می شود. تظاهرات در پراگ منجر به سقوط رژیم کمونیستی در چکسلواکی می گردد.
دسامبر 1989
دیکتاتوری کمونیستی نیکلا سکو در رومانی سرنگون و سکو و همسرش اعدام می شوند.
1990
+
{picture=komonism2.jpg}


__
1985__

میخائیل گورباچف رهبر اتحاد شوروی می شوند. او دست به اصلاحات گسترده سیستم ((کمونیست))ی می زند.

__
1986__

یک حادثه در ((پایگاه هسته ای چرنویل ))در ((اکراین)) منجر به انتقاد گسترده از دولت شوروی شود.

__
1987 __

بر اساس یک توافقنامه تسلیحاتی بین گورباچف و رئیس جمهور ایالات متحده، ((رنالد ریگان )) سلاحهای هسته ای میان برد ممنوع شود.

__
1989__

در اتحاد شوروی، انتخابات آزاد برای انتخاب نمایندگان مجلس شوروی برگزار می گردد. گورباچف عقب نشینی سربازان شوروی از ((افغانستان ))را اعلام می کند.

__
اوت 1989__

کمونیستها در لهستان قدرت را از دست می دهند و (( جنبش همبستگی )) دولت جدید را تشکیل می دهد.

__
نوامبر 1989__

با فروپاشی دولت کمونیست آلمان شرقی، ((دیوار برلین )) فرو ریخته می شود. تظاهرات در پراگ منجر به سقوط رژیم کمونیستی در ((چکسلواکی )) می گردد.

__
دسامبر 1989__

دیکتاتوری کمونیستی (( نیکلای چوسکو )) در ((رومانی)) سرنگون و چوسکو و همسرش اعدام می شوند.

__
1990__
 بوریس یلتسین به عنوان رئیس جمهور روسیه انتخاب می گردد. بوریس یلتسین به عنوان رئیس جمهور روسیه انتخاب می گردد.
-اکتبر 1990
آلمان تحت رهبری صدر اعظم هلموت کهل مجددا متحد می شود.
ژوئن 1991
+
__
اکتبر 1990__

آلمان تحت رهبری صدر اعظم (( هلموت کهل )) مجددا متحد می شود.

__
ژوئن 1991__
 اسلوونی و کرواسی، استقلال خود را از جمهور یوگسلاوی، که تحت تسلط صربها بود، اعلام می دارند. جنگ بین صربها و کروانها آغاز می گردد. اسلوونی و کرواسی، استقلال خود را از جمهور یوگسلاوی، که تحت تسلط صربها بود، اعلام می دارند. جنگ بین صربها و کروانها آغاز می گردد.
-اوت 1991 کودتای انجام شده توسط کمونسیتهای تندرو در اتحاد شوروی با شکست مواجه می شود. آنها می خواستند اصلاحات را متوقف کنند و از فروپاشی اتحاد شوروی جلوگیری کنند.
دسامبر 1991
با اعلام استقلال روسیه و اکراین، که مهمترین جمهوریهای شوروی محسوب می شدند، اتحاد شوروی منحل می گردد.
مارس 1992
بوسنی در یوگسلاوی سابق اعلام استقلال می کند. جنگ بین بوسنیاییها، کرواتها و صربها آغاز می گردد.
1992
+
__
اوت 1991 __

کودتای انجام شده توسط کمونسیتهای تندرو در اتحاد شوروی با شکست مواجه می شود. آنها می خواستند اصلاحات را متوقف کنند و از فروپاشی اتحاد شوروی جلوگیری کنند.

__
دسامبر 1991 __

با اعلام استقلال ((روسیه)) و ((اکراین))، که مهمترین جمهوریهای شوروی محسوب می شدند، اتحاد شوروی منحل می گردد.

__
مارس 1992__

((
بوسنی )) در ((یوگسلاوی)) سابق اعلام استقلال می کند. جنگ بین بوسنیاییها، (( کرواتها )) و (( صربها )) آغاز می گردد.

__
1992__
 چکسلواکی به دو جمهوری چک و اسلواکی تقسیم می گردد. چکسلواکی به دو جمهوری چک و اسلواکی تقسیم می گردد.
 سقوط کمونیسم در اروپای شرقی و اتحاد شوروی، جنگهای داخلی و درگیریهای دیگری در پی داشت. اختلاف این دولتها، بر سر تعیین حدود مرزها و حقوق اقلیتهای نژادی بود. طولانی ترین و سخت ترین جنگ داخلی در یوگسلاوی سابق شکل گرفت. سقوط کمونیسم در اروپای شرقی و اتحاد شوروی، جنگهای داخلی و درگیریهای دیگری در پی داشت. اختلاف این دولتها، بر سر تعیین حدود مرزها و حقوق اقلیتهای نژادی بود. طولانی ترین و سخت ترین جنگ داخلی در یوگسلاوی سابق شکل گرفت.
-یوگسلاوی کمونیست 
-یوگسلاوی از جنگ جهانی اول موجودیت داشت. این کشور نیز مانند اتحاد شوروی، فدراسیونی از جمهوریهای ملی بود. در طی جنگ جهانی دوم توسط آلمان مورد هجوم قرار گرفت و اشغال شد. بعد از جنگ تحت حاکمیت نظام کمونیستی در آمد. به مدت 25 سال توسط تیتو، که نام اصلیش جوزف بروز (1892 تا 1980 م) بود، اداره شد. تیتو نیروی مقاومت را علیه نیروهای اشغالگر آلمان رهبری نمود. 
-تنشهای قومی
تنشهای قومی جمهوریهای یوگسلاوی با زبانها و مذاهب مختلف باقی ماند. خصومت خاصی بین کروانها و صربها، قدرتمند ترین گروه قومی یوگسلاوی وجود داشت. بسیاری از کروانها در طی جنگ جهانی دون به آلمانها گرویده و در قتل عام صربها شرکت جستند. کروانها از تسلط صربها بر یوگسلاوی ناراضی بودند.
استقلال ملی
در اواخر دهه 1980 م، کمونیم کم کم قدرت را یوگسلاوی از دست می داد. جمهوریهای ملی برای بدست آوردن استقلال شروع به مبارزه نمودند. اسلوونی در شمال یوگسلاوی استقلال یافت، اما نتیجه اعلام استقلال کروانها جنگ صربها بود. یک دلیل این بود که صربهایی که درکرواسی و کروانهایی که در صربستان زندگی می کردند، نمی خواستند اقلیتی باشند که تحت تسلط ملت دیگری باشند. دلیل دیگر این بود که هم کروانها و هم صربها، سرزمین های بیشتری می خواستند.
جنگ در بوسنی
هنگامی که جمهوری کوچک بوسنی در سال 1992 م اعلام استقلال نمود، جنگ سختی در گرفت. جمعیت بوسنی مخلوطی از مسلمانها، کروانها و صربها بود. هم کرواسی و هم صربستان تا حد ممکن قسمت بیشتری از بوسنی را می خواستند. جمهوریها با یکدیگر وارد جنگ شدند. بوسنیاییها، قربانی تاکتیکهای ایجاد وحشت برای خارج نمودن آنها از مناطق تحت کنترل صربها یا کروانها می شدند. پایتخت بوسنی، سارایوو، توسط صربها محاصره شد. نیروهای سازمان ملل بدون موفقیت چندانی سعی در محدود نمودن جنگ و رساندن غذا به مردم گرسنه می نمودند. این درگیری تا این تاریخ ـ سال 1995ـ هنوز ادامه دا.
روپای شرقی
کمونی
م هیچوقت رارپای شقی مورد لاقه نبود. دولتهای کمونیست با سرکوبی بیرحمنه شورها ر مند قدرت باقی می اندند. در سال 1989 م هر شوروی، میائیل ورباچ ز حمیت از لت کمونیست روسیه با زور، خودداری کرد. دولتهای کمونیست اروا که ا تظاهرات عظی رمی برای وکراسی وبرو شده بود، همگی سگن د. رهبران ید و ملی گریی همچون ل والسا در لهستان و والاواول در چکسلواکی ری کار آمدند.
زیر نویس عکس
پایان یک دوره
+!یوگسلاوی کمونیست

یوگسلاوی از ((ج
نگ جهانی اول ))موجودیت داشت. این کشور نیز مانند اتحاد شوروی، فدراسیونی از جمهوریهای ملی بود. در طی ((جنگ جهانی دوم ))توسط آلمان مورد هجوم قرار گرفت و اشغال شد. بعد از جنگ تحت حاکمیت نظام کمونیستی در آمد. به مدت 25 سال توسط (( تیتو))، که نام اصلیش جوزف بروز (1892 تا 1980 م) بود، اداره شد. تیتو نیروی مقاومت را علیه نیروهای اشغالگر آلمان رهبری نمود.

!تنشهای قومی

تنشهای قومی جمهوریهای یوگسلاوی با زبانها و مذاهب مختلف باقی ماند. خصومت خاصی بین کروانها و صربها، قدرتمند ترین گروه قومی یوگسلاوی وجود داشت. بسیاری از کرواتها در طی جنگ جهانی دون به آلمانها گرویده و در قتل عام صربها شرکت جستند. کروانها از تسلط صربها بر یوگسلاوی ناراضی بودند.

!
استقلال ملی

در اواخر دهه 1980 م، کمونیم کم کم قدرت را یوگسلاوی از دست می داد. جمهوریهای ملی برای بدست آوردن استقلال شروع به مبارزه نمودند. (( اسلوونی )) در شمال یوگسلاوی استقلال یافت، اما نتیجه اعلام استقلال کروانها جنگ صربها بود. یک دلیل این بود که صربهایی که درکرواسی و کروانهایی که در صربستان زندگی می کردند، نمی خواستند اقلیتی باشند که تحت تسلط ملت دیگری باشند. دلیل دیگر این بود که هم کروانها و هم صربها، سرزمین های بیشتری می خواستند.

!
جنگ در بوسنی

هنگامی که جمهوری کوچک بوسنی در سال 1992 م اعلام استقلال نمود، جنگ سختی در گرفت. جمعیت بوسنی مخلوطی از مسلمانها، کروانها و صربها بود. هم کرواسی و هم صربستان تا حد ممکن قسمت بیشتری از بوسنی را می خواستند. جمهوریها با یکدیگر وارد جنگ شدند. بوسنیاییها، قربانی تاکتیکهای ایجاد وحشت برای خارج نمودن آنها از مناطق تحت کنترل صربها یا کروانها می شدند. پایتخت بوسنی، ((سارایوو))، توسط صربها محاصره شد. نیروهای سازمان ملل بدون موفقیت چندانی سعی در محدود نمودن جنگ و رساندن غذا به مردم گرسنه می نمودند. این درگیری تا تاریخ 1995ـ هنوز ادامه دا .
اقت ا شر هانی و حور امن مل م و دو میکا رهبری کلینتو ای ج به پای رسی و دو مس نی کیل گری . /> />!اوای شری /> />

/> />

{picture=komonism3.jpg}
پایان یک دوره

 سربازان چک، موانع مرزی را برمی دارند. سربازان چک، موانع مرزی را برمی دارند.
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +کمونیسم هیچوقت دراروپای شرقی مورد علاقه نبود. دولتهای کمونیست با سرکوبی بیرحمانه شورشها در مسند قدرت باقی می ماندند. در سال 1989 م، رهبر شوروی، میخائیل گورباچف، از حمایت از دولت کمونیست روسیه با زور، خودداری کرد. دولتهای کمونیست اروپا که با تظاهرات عظیم مردمی برای دموکراسی روبرو شده بودند، همگی سرنگون شدند. رهبران جدید و ملی گرایی همچون لخ والسا در لهستان و واسلاوهاول در چکسلواکی روی کار آمدند.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 21 دی 1384 [17:11 ]   14   محمد رضا قدوسی      جاری 
 چهارشنبه 21 دی 1384 [17:10 ]   13   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 دوشنبه 04 مهر 1384 [16:46 ]   12   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 دوشنبه 02 آذر 1383 [05:07 ]   11   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 01 آذر 1383 [09:24 ]   10   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 01 آذر 1383 [09:20 ]   9   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 01 آذر 1383 [09:17 ]   8   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 01 آذر 1383 [09:13 ]   7   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 01 آذر 1383 [09:08 ]   6   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 01 آذر 1383 [09:05 ]   5   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 01 آذر 1383 [08:59 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 01 آذر 1383 [08:38 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 30 آبان 1383 [11:15 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 30 آبان 1383 [11:01 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..