منو
 کاربر Online
712 کاربر online
تاریخچه ی: سروزیت

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-68Lines: 1-69
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/Adular.jpg} +{picture=Cerusite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
-سروزیت - بلورهای سفید (تا 20 میلیمتر) +(سروزیت - بلورهای سفید (تا 20 میلیمتر
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::سروزیت (Cerusite)::__ ||__::سروزیت (Cerusite)::__
-::PbCO3:: +::((سرب|Pb))((کبالت|CO))3::
 ::((ارترومبیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__ ::((ارترومبیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::((کربنات))::|__::((رده بندی))::__ ::((کربنات))::|__::((رده بندی))::__
 ::ناقص::|__::((رخ))::__ ::ناقص::|__::((رخ))::__
 ::((الماس))ی::|__::((جلا))::__ ::((الماس))ی::|__::((جلا))::__
 ::ناصاف::|__::شکستگی::__ ::ناصاف::|__::شکستگی::__
 ::شفاف - نیمه شفاف::|__::((شفافیت))::__ ::شفاف - نیمه شفاف::|__::((شفافیت))::__
-شکننده|__::نوع ((سختی))::__ +::شکننده::|__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
 ::بلور - ((اگرگات)) دانه ای استالاکیت - به ندرت فیبری یا الیافی::|__::اشکال ظاهری::__ ::بلور - ((اگرگات)) دانه ای استالاکیت - به ندرت فیبری یا الیافی::|__::اشکال ظاهری::__
 ::فراوان ; ((آلمان)) غربی ، ((چک و اسلواکی)) ، ((ایتالیا)) و ((امریکا))::|__::((ژیزمان))::__ ::فراوان ; ((آلمان)) غربی ، ((چک و اسلواکی)) ، ((ایتالیا)) و ((امریکا))::|__::((ژیزمان))::__
 ::HNO3 حل شونده در ::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__ ::HNO3 حل شونده در ::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
-::PbO=83.53% CO2=16.47%::|__::ترکیب شیمیایی::__ +::((PbO))=83.53% ((CO2))=16.47%::|__::ترکیب شیمیایی::__
 ::بیرنگ - زرد - قهوه ای - خاکستری تا سیاه::|__::رنگ ((کانی))::__ ::بیرنگ - زرد - قهوه ای - خاکستری تا سیاه::|__::رنگ ((کانی))::__
 ::سفید::|__::((رنگ)) اثر خط ::__ ::سفید::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 ::((سلستین)) - ((باریتین)) - ((انگلزیت))::|__::تشابه کانی شناسی::__ ::((سلستین)) - ((باریتین)) - ((انگلزیت))::|__::تشابه کانی شناسی::__
 ::((انگلزیت))،((گالن))،((پیرومورفیت))::|__::((پاراژنز))::__ ::((انگلزیت))،((گالن))،((پیرومورفیت))::|__::((پاراژنز))::__
 ::ثانوی::|__::منشا تشکیل::__ ::ثانوی::|__::منشا تشکیل::__
 ::تابولار - بی پیرامید - سوزنی - ماکله::|__::شکل ((بلور))ها::__ ::تابولار - بی پیرامید - سوزنی - ماکله::|__::شکل ((بلور))ها::__
 |__::((کاربرد))::__ |__::((کاربرد))::__
 ::((چک و اسلواکی))::|__::محل پیدایش::__  ::((چک و اسلواکی))::|__::محل پیدایش::__
 ::دارای شکست ناصاف::|__::سایر مشخصات::__ ::دارای شکست ناصاف::|__::سایر مشخصات::__
 ::.به معنای سفید سربی است Cerussa در زبان لاتین ::|__::((وجه تسمیه))::__|| ::.به معنای سفید سربی است Cerussa در زبان لاتین ::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 3|3.5|6.4|6.5|| 3|3.5|6.4|6.5||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 05 شهریور 1384 [13:24 ]   4   فاطمه عیوضی      جاری 
 شنبه 05 شهریور 1384 [13:00 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 05 شهریور 1384 [12:38 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 05 شهریور 1384 [12:15 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..