منو
 کاربر Online
712 کاربر online
تاریخچه ی: سرعتی بالاتر از سرعت نور

!نگاه اجمالی
آیا واقعا ممکن است که سرعت های بالاتر از ((سرعت نور)) وجود داشته باشد؟
بر اساس ((نظریه نسبیت)) هیچ فرآیند فیزیکی نمی تواند در سرعت های بالاتر از سرعت نور در ((خلا)) انجام گیرد. بدون تردید ، قابل قبول نبودن این سرعت ها یکی از عجیب ترین فرضیات ((فیزیک جدید)) است.
!((ابر نور))
در کنار دنیایی با سرعت های کمتر از سرعت نور ((«جهان تاردیون)) ، مشتق از کلمه لاتین تاردوس به معنای آهسته) دنیای دیگری وجود دارد که سرعت نور در آن از سرعت های دیگر کمتر است، نه بیشتر ((«جهان تاکیون)) مشتق از لغت یونانی تاخیس به معنی سریع می باشد). دنیای دوم کشف نشده است ، زیرا هیچ نقطه مشترکی با دنیای اول ندارد. در سالهای اخیر ، تعدادی مقاله تحقیقاتی منتشر شده که نویسندگان آنها احتمال وجود ذرات «ابر نور» را که تا کنون نامیده اند، مورد بررسی قرار داده اند.
واقعیت عجیبی که در مورد فرضیه ابر نور وجود دارد، آنست که این فرضیه ، ((نظریه نسبیت|نظریه نسبیت خاص)) را نقض نمی کند ، بلکه آن را با دنیایی که در آن سوی محدوده سرعت نور قرار دارد سازگارتر و هماهنگ تر می سازد.
!اگر ((تاکیون)) ها وجود داشتند؟
عقاید متفاوتی در این مورد وجود دارد. اگر تاکیون ها واقعا وجود داشته باشند، چه می شود؟ در این صورت آنها نوع سوم ذراتی می باشند که برای ما شناخته شده اند. اولین نوع شامل ذراتی است که هیچ گاه به سرعت نور نمی رسند. (یعنی تقریبا تمام ((ذرات بنیادی)) شناخته شده) ، نوع دوم ((فوتون)) ها (کوانتاهای ((تابش الکترومغناطیسی))) و احتمالا ((نوترینو))ها می باشند که هر دو آنها با سرعت نور منتشر می شوند. تاکیون ها همواره دارای سرعتی می باشند که از سرعت نور بیشتر است.
!دنیای تاکیون ها و دنیای ما
دنیای تاکیون ها هیچ نقطه مشترکی با دنیای ما – که در آن سرعت ها کمتر از سرعت نور است – ندارد. سه نوع ((ذره)) ای که هم اکنون ذکر آنها به میان آمد، دارای یک خاصیت مشترک می باشند. ذرات یک گروه تحت هیچ شرایطی نمی توانند به ذرات گروه دیگر تبدیل شوند. از سوی دیگر ، فقط بر اساس دانش جدید می توانیم چنین اظهار نظری را به عمل آوریم. اگر این مسئله را از دیدگاه اطلاعات علمی کامل تری که هنوز ناشناخته است مورد بررسی قرار دهیم، ممکن است که کاملا تغییر نماید. در آن صورت می توانیم فرض کنیم که دنیای تاکیون ها با دنیای ما برخورد پیدا می کند و این بدان معنی است که فرآیندهایی در طبیعت وجود دارند که در جهات نامشخص پیش می روند.
((اصل علیت)) که بر اساس آن ((علت)) همیشه مقدم بر ((معلول)) است یک ((اصول فیزیکی|اصل اساسی فیزیکی)) است. به بیان دیگر ، هیچ رویدادی نمی تواند گذشته را تحت تاثیر قرار دهد و موجب تغییر آن چیزی گردد که اتفاق افتاده است، ولی در دنیای ذراتی که با سرعت نور و یا بیشتر از آن حرکت می کنند ، این اصل ممکن است تغییر نماید و علت و معلول با توجه به ((چهار چوب مرجع)) جای خود را عوض کنند.
در فرآیندهایی که پیام ها با سرعت بیشتر از سرعت نور حرکت می نمایند، تسلسل وقایع (وقایعی که پیش از وقایع دیگر رخ می دهند) به انتخاب ((دستگاه مختصات)) بستگی پیدا می کند ، در عین حال ، جهت جریان اطلاعات – یعنی اساس بستگی علت و معلول تغییر نمی نماید. این مسئله موجب نقص علیت می گردد.
!مباحث مرتبط با عنوان
*((تابش الکترومغناطیسی))
*((تاکیون))
*((جهان تاردیون))
*((جهان تاکیون))
*((دستگاه مختصات))
*((ذرات بنیادی))
*((سرعت نور))
*((فوتون))
*((فیزیک جدید))
*((نظریه نسبیت))
*((نوترینو))


تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 02 دی 1383 [06:35 ]   3   حسین خادم      جاری 
 سه شنبه 10 آذر 1383 [20:38 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 آبان 1383 [16:07 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..