منو
 صفحه های تصادفی
نداشتن پیشینه کفر
بولئیت
تبدیل نوع شرکت تضامنی
گوزن زرد
آب و هوای استوایی
برخورد بریربن خضیر با نگهبان دشمن
قطعات رایانه
تیرک گل
تثبیت دامنه‌های خاکی
شش گام در پیشگیری از سرطان
 کاربر Online
950 کاربر online
تاریخچه ی: سرزمینهای مرطوب

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-23Lines: 1-80
 !سرزمینهای مرطوب !سرزمینهای مرطوب
 +
 +
 +
 +{picture=sarzamin.jpg}
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +شخم زدن بیش از حد

 +وقتی مناطق مرطوب برای مقاصد
کشاورزی قطع می گردد، امکان
حفظ زمینها با کیفیت
قبلی ضعیف خواهد شد.
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 از نظر بیولوژی ، سرزمینهای باران خیز پرثمرتر و مفیدتر از زیستگاههای دیگر جهان می باشند . مقدار زیادی از ((نور)) و ((اب)) به این مناطق می رسدکه باعث می شودبرای رشد ((گیاهان)) کیفیت بسیار عالی داشته باشند و غذای حیوانات زیادی را فراهم کند . این جنگلها همچنین به عنوان تصفیه کننده آب باران عمل می کنند و همچنین تامین کننده غذا هستند. این مناطق جنگلی مثل یک اسفنج بزرگ آب باران را جذب کرده و بعداَ تدریجاَ آن را به رودخانه ها و دریاها می ریزد. از نظر بیولوژی ، سرزمینهای باران خیز پرثمرتر و مفیدتر از زیستگاههای دیگر جهان می باشند . مقدار زیادی از ((نور)) و ((اب)) به این مناطق می رسدکه باعث می شودبرای رشد ((گیاهان)) کیفیت بسیار عالی داشته باشند و غذای حیوانات زیادی را فراهم کند . این جنگلها همچنین به عنوان تصفیه کننده آب باران عمل می کنند و همچنین تامین کننده غذا هستند. این مناطق جنگلی مثل یک اسفنج بزرگ آب باران را جذب کرده و بعداَ تدریجاَ آن را به رودخانه ها و دریاها می ریزد.
 این جنگلها علیرغم ارزش فوق العاده ، در حال نابودی هستند . بخشهایی از این جنگلها مشخصاَ برلی مقاصد ((کشاورزی)) و محصولات آن قطع و نابود می شود . وقتی درختان قطع می شوند معمولاَدر طول سالها ، خاک هم تخریب شده و سطح زمین تا چند متر پایین می آید. این جنگلها علیرغم ارزش فوق العاده ، در حال نابودی هستند . بخشهایی از این جنگلها مشخصاَ برلی مقاصد ((کشاورزی)) و محصولات آن قطع و نابود می شود . وقتی درختان قطع می شوند معمولاَدر طول سالها ، خاک هم تخریب شده و سطح زمین تا چند متر پایین می آید.
-شخم زدن بیش از حد
وقتی مناطق جنگلی و مرطوب برای مقاصد کشاورزی ، دستخوش قطع درخت می گردند ، امکان حفظ زمینهای اولیه با شرایط و کیفیت قبلی خیلی ضعیف خواهد بود.
+
/>


 +
 +
 +
 +{picture=sarzamin1.jpg}
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +نابودی سرزمینهای مرطوب

 +وقتی اب تازه و پاک کم می شود ، حیات وحش
باتلاق فلوریدا با خطر جدی روبرو می شود.
 +
 +
 +
 +
 +
 +
-نابودی سرزمینهای مرطوب
وقتی اب تازه و پاک کم می شود ، حیات وحش باتلاق فلوریدا با خطر جدی روبرو می شود. />
+


 سرزمینهای مرطوب دیگر ممکن است به ارامی دچار بی آبی شوند و دلیل آن استفاده از آب رودخانه ها برای آبیاری و یا پمپ کردن و بیرون کشیدن بیش از حد آب از چاهها ، می باشد. فقط در ((آمریکا)) حدود 330000 هکتار از سرزمینهای مرطوب هر ساله از بین می روند. سرزمینهای مرطوب دیگر ممکن است به ارامی دچار بی آبی شوند و دلیل آن استفاده از آب رودخانه ها برای آبیاری و یا پمپ کردن و بیرون کشیدن بیش از حد آب از چاهها ، می باشد. فقط در ((آمریکا)) حدود 330000 هکتار از سرزمینهای مرطوب هر ساله از بین می روند.
 بر عکس جنگل زدایی ، معمولاَ تخریب سرزمینهای مرطوب مورد بی توجهی بشر قرار می گیرد ، اما تاثیر آن روی حیات وحش به همان میزان جدی و مهم خواهد بود. باتلاقهای ((فلوریدا)) ، یکی از بزرگترین مناطق مرطوب در آمریکای شمالی ، یک مثال نگران کننده از این وضعیت است. هر چند در حال حاضر مختصری آب شیرین در سطح زمین جریان دارد ، اما بخش اعظم این اب از مسیر خود منحرف شده و حیات وحش باتلاق را مورد تهدید کم ابی قرار داده است. بر عکس جنگل زدایی ، معمولاَ تخریب سرزمینهای مرطوب مورد بی توجهی بشر قرار می گیرد ، اما تاثیر آن روی حیات وحش به همان میزان جدی و مهم خواهد بود. باتلاقهای ((فلوریدا)) ، یکی از بزرگترین مناطق مرطوب در آمریکای شمالی ، یک مثال نگران کننده از این وضعیت است. هر چند در حال حاضر مختصری آب شیرین در سطح زمین جریان دارد ، اما بخش اعظم این اب از مسیر خود منحرف شده و حیات وحش باتلاق را مورد تهدید کم ابی قرار داده است.
 +
 +
-غذاهای در حال نابودی
بازهای شکاری حلزون خوار باتاق ها ، یکی ا یما پرندگانی هد ک می ب زینهای مرطوب هتد . انه از ونهای ی یه می کند و در ورتی ک ا دخاه ها رو نین، ا ادر ه دام ی نان بود.
+{picture=sarzamin2.jpg}
غذاهای در حال نابودی


بازهای شکاری از حلزونهای ابی تغذیه
می کنند در صورتی که آب رود
خانه ها
فر
و نشیند انها قادر به ادامه
حی
ات خواهند بود.
و
قتی یک منطقه مرطوب شروع به خشک شدن می کند ، حیات وش در انجا کاملاَ تغیر می کند . اولین علام طر در این موقع معمولاَ کم دن تعداد ((پرندگان)) تغذیه کننده وجودات اب شیری می اشد . دیر انواع حیات بعد از آ بزدی از بین می روند . بعد سرزمینی که وزی محل تلید و منشا تغذیه ود ، امروز ورت منطقه خشک، خارستان و بی م در می ی . ایی که باد ، چمنزار آن را جارو می کند ، تعداد حدودتری از گونه های مختلف حیوانات در آن وود دارد . سرزمینهای تخربیب شده ممک ات دلیل استاده های کشارزی و صنتی ا م ارزشد باشند ، اا در مقیسه ا یک زمی بیی مطوب و جنگلی جای انسبی برای حیات وحش می باشد.
-وقتی یک منطقه مرطوب شروع به خشک شدن می کند ، حیات وحش در انجا کاملاَ تغییر می کند . اولین علامت خطر در این مواقع معمولاَ کم شدن تعداد ((پرندگان)) تغذیه کننده از موجودات اب شیرین می باشد . دیگر انواع حیات بعد از آن بزودی از بین می روند . بعد سرزمینی که روزی محل تولید و منشا تغذیه بود ، امروز به صورت منطقه خشک، خارستان و بی ثمر در می اید . جایی که باد ، چمنزار آن را جارو می کند ، تعداد محدودتری از گونه های مختلف حیوانات در آن وجود دارد . سرزمینهای تخربیب شده ممکن است به دلیل استفاده های کشاورزی و صنعتی برای ما ارزشمند باشند ، اما در مقایسه با یک زمین طبیعی مرطوب و جنگلی ، جای نامناسبی برای حیات وحش می باشد.  

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 24 آذر 1383 [08:29 ]   5   فاطمه عیوضی      جاری 
 سه شنبه 24 آذر 1383 [07:52 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 آذر 1383 [07:43 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 آذر 1383 [07:30 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 آذر 1383 [07:22 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..