منو
 کاربر Online
470 کاربر online
Lines: 1-30Lines: 1-29
 V{maketoc} V{maketoc}
 !سخنان ابوبکر بعد از خطبه فدکیه !سخنان ابوبکر بعد از خطبه فدکیه
-((ابن ابی الحدید|ابن ابی الحدید ))در شرح ((نهج ‏البلاغه ))خود می‏نویسد: خطبه غراء و استدلالی فاطمه علیهاسلام بر ((ابوبکر|ابوبکر ))گران آمد. پس به منبر رفت و گفت: ای مردم این سخن‏ها چیست که می‏شنوم؟! این آرزوها در عهد ((حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله|رسول خدا ))کجا بود؟! آگاه باشید هر کس شنیده بگوید و هر کس دیده تکلم نماید. او (یعنی ((امیرالمؤمنین|امیرالمومنین علیه السلام ))) روباهی است که شاهد ش دم اوست و او ملازم است با هر فتنه و آشوبی و چون فتنه خاموش گردد می‏گوید دوباره آن را شروع کنید و آتش فتنه را برانگیزید. از افراد ضعیف ـ مانند ((ام ایمن|ام ایمن ))ـ کمک می‏گیرد و از زنان - مانند فاطمه - یاری می جوید. +((ابن ابی الحدید|ابن ابی الحدید)) در شرح ((نهج ‏البلاغه)) خود می‏نویسد: خطبه غراء و استدلالی ((حضرت فاطمه زهرا علیهاسلام|فاطمه علیهاسلام)) بر ((ابوبکر|ابوبکر)) گران آمد. پس به منبر رفت و گفت: ای مردم این سخن‏ها چیست که می‏شنوم؟! این آرزوها در عهد ((حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله|رسول خدا)) کجا بود؟! آگاه باشید هر کس شنیده بگوید و هر کس دیده تکلم نماید. او (یعنی ((حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام|امیرالمومنین علیه السلام)) ) روباهی است که شاهدش دم اوست و او ملازم است با هر فتنه و آشوبی و چون فتنه خاموش گردد می‏گوید دوباره آن را شروع کنید و آتش فتنه را برانگیزید. از افراد ضعیف ـ مانند ((ام ایمن|ام ایمن)) ـ کمک می‏گیرد و از زنان - مانند فاطمه - یاری می جوید.
 او مانند ام طحال است (زنی که در جاهلیت، فاحشه بود) و دوستدار عمل زشت. ای مردم آگاه باشید اگر بخواهم می‏گویم و اگر بگویم، رازها را از پرده بیرون می‏ریزم ولی تا وقتی به من کاری نداشته باشند، ساکتم.  او مانند ام طحال است (زنی که در جاهلیت، فاحشه بود) و دوستدار عمل زشت. ای مردم آگاه باشید اگر بخواهم می‏گویم و اگر بگویم، رازها را از پرده بیرون می‏ریزم ولی تا وقتی به من کاری نداشته باشند، ساکتم.
-سپس ابوبکر به ((انصار|انصار ))رو کرد و گفت ای گروه انصار من سخن سفیهان و نا بخردان شما را شنیدم و سزاوارترین کسی که باید به پیمان رسول خدا وفادار باشد شمایید. رسول خدا به سوی شما آمد و او را پناه دادید و یاری نمودید. +سپس ابوبکر به ((انصار|انصار)) رو کرد و گفت ای گروه انصار من سخن سفیهان و نابخردان شما را شنیدم و سزاوارترین کسی که باید به پیمان رسول خدا وفادار باشد شمایید. رسول خدا به سوی شما آمد و او را پناه دادید و یاری نمودید.
 آگاه باشید که من کسی را که استحقاق ندارد کمک نمی‏کنم؛ نه با دست نه با زبان. سپس از منبر پایین آمد.  آگاه باشید که من کسی را که استحقاق ندارد کمک نمی‏کنم؛ نه با دست نه با زبان. سپس از منبر پایین آمد.
-!مقصود ابوبکر از آن سخنان بیشرمانه +!مقصود ابوبکر از آن سخنان
 ابن ابی الحدید می‏گوید به استادم گفتم: ابوبکر در این کلام به چه کسی گوشه می‏زند؟ استادم گفت گوشه نزده، بلکه تصریح کرده. گفتم اگر تصریح کرده بود، نمی‏پرسیدم. استادم خنده‏ای کرد و گفت: مقصود ابوبکر، علی بن ابیطالب است.  ابن ابی الحدید می‏گوید به استادم گفتم: ابوبکر در این کلام به چه کسی گوشه می‏زند؟ استادم گفت گوشه نزده، بلکه تصریح کرده. گفتم اگر تصریح کرده بود، نمی‏پرسیدم. استادم خنده‏ای کرد و گفت: مقصود ابوبکر، علی بن ابیطالب است.
 گفتم آیا واقعا تمام این کلام و این نسبت‏های ناروا را در مورد علی بن ابیطالب گفته است؟ گفت: بله، ای پسرم، صحبت فرمانروایی است. (یعنی برای رسیدن به حطام دنیا دست به هر جنایتی می‏زنند.) گفتم: انصار چه جوابی دادند؟ استاد گفت: انصار شروع کردند به ستودن و تعریف از علی بن ابیطالب؛ و ابوبکر ترسید اوضاع به هم بخورد و بر او بشورند. لذا آنها را از صحبت نهی کرد.  گفتم آیا واقعا تمام این کلام و این نسبت‏های ناروا را در مورد علی بن ابیطالب گفته است؟ گفت: بله، ای پسرم، صحبت فرمانروایی است. (یعنی برای رسیدن به حطام دنیا دست به هر جنایتی می‏زنند.) گفتم: انصار چه جوابی دادند؟ استاد گفت: انصار شروع کردند به ستودن و تعریف از علی بن ابیطالب؛ و ابوبکر ترسید اوضاع به هم بخورد و بر او بشورند. لذا آنها را از صحبت نهی کرد.
 !واکنش ام سلمه از سخنان ابوبکر !واکنش ام سلمه از سخنان ابوبکر
-شیخ جمال الدین شامی در کتاب در النظیم می‏نویسد: ((ام سلمه|ام سلمه ))وقتی سخن ابوبکر را شنید، گفت آیا این سخنها در مورد شخصی مثل فاطمه علیهماالسلام گفته می‏شود؟ او به خدا قسم فرشته‏ای است بین انسانها که در دامان پرهیزکاران پرورش یافته و ((ملائکه ))بر سر او دست کشیده‏اند.

فاطمه در دامان پاکان رشد کرده و به بهترین وجه بزرگ شده و با بهترین روش تربیت یافته. آیا گمان می‏کنید که رسول خدا امیرانش را از او حرام کرده ولی به او اعلام نفرموده؟ در حالیکه خداوند فرمود- ای رسول ما- اقوام نزدیک خود را انذار کن و از عذاب من بترسان
.
+شیخ جمال الدین شامی در کتاب در النظیم می‏نویسد: ((ام سلمه|ام سلمه)) وقتی سخن ابوبکر را شنید، گفت آیا این سخنها در مورد شخصی مثل فاطمه علیهاسلام گفته می‏شود؟ او به خدا قسم فرشته‏ای است بین انسانها که در دامان پرهیزکاران پرورش یافته و ((ملائکه)) بر سر او دست کشیده‏اند.
-آیا زرا یهاسلام با دستور رسول خدا مخا می‏کن در الیکه او بهترین ز و مر ای جونان - ((رت م ن مجتبی علیه اام|سن ))و ((حضرت امام حسین علیه لسلم|حسین ))- و همدو ((ضرت مریم|مریم ))ات و رال خداوندی ه پدرش تمام ده. به خدا سم ول خدا فطمهش را در رما ر دلو ود و از چپ و راست به او کک می‏کد. آرا باشید ک به همین زودی سول خدا را یار می‏کنید و اون منتقم، ود می‏گرید. وای بر شا به زودی خواهید فهمید. +اه در داما کان د کره و به بهترین رگ د و ا هرین بیت یا. آیا گمن می‏کنید که سول د میران ر ا او رام کده ولی به ا لام نفموده در ای دون فمود - ای رسو م- اوا نزدیک ود را نار کن و ا من را.
 +آیا زهرا علیهاسلام با دستور رسول خدا مخالفت می‏کند؟ در حالیکه او بهترین زنان و مادر آقای جوانان بهشت - ((حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام|حسن)) و ((حضرت امام حسین علیه السلام|حسین)) - و همدوش ((حضرت مریم|مریم)) است و رسالت خداوندی به پدرش تمام شده. به خدا قسم رسول خدا فاطمه‏اش را در سرما و گرما دلسوز بود و از چپ و راست به او کمک می‏کرد. آرام باشید که به همین زودی رسول خدا را دیدار می‏کنید و بر خداوند منتقم، وارد می‏گردید. وای بر شما به زودی خواهید فهمید.
 ابوبکر، آن سال ام سلمه را از سهمیه‏اش محروم کرد.  ابوبکر، آن سال ام سلمه را از سهمیه‏اش محروم کرد.
-منابع: بحار الانوار، ج 29، ص 326.
در النظیم ـ فاطمة الزهراء قزوینی/505.
+!منابع:
*
بحار الانوار، ج 29، ص 326.
*در النظیم ـ فاطمة الزهراء قزوینی/505.
-مراجعه شود به:
((حضرت زهرا و فدک))
+!مراجعه شود به:
*((حضرت زهرا و فدک))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 03 مهر 1384 [12:05 ]   5   شکوفه رنجبری      جاری 
 دوشنبه 16 خرداد 1384 [06:01 ]   4   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 دوشنبه 16 آذر 1383 [07:51 ]   3   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 سه شنبه 19 آبان 1383 [09:56 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 06 مهر 1383 [06:52 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..