منو
 کاربر Online
485 کاربر online
تاریخچه ی: سحابی

!مقدمه
در جهان علاوه بر ((ستاره‌|ستاره‌ها)) مقادیر زیادی گرد و غبار و گاز وجود دارد که مابین ((کهکشان|کهکشانها)) پراکنده گردیده است. یعنی چگالی گاز در فضای بین کهکشانها فقط برابر 20 اتم در هر اینچ مکعب است. برای مقایسه می‌توان آنرا با تعداد اتمهای موجود در هوا بر روی زمین و در سطج دریا برابر 10 در هر اینچ مکعب است، مقایسه کرد. __سحابی__ ، ابر یا هر چیز دیگری است که از گرد و غبار و گاز میان ستاره‌ای تشکیل شده است. سحابیهای تابان ابرهایی گازی هستند که به علت نور ستارگان مجاور خود قابل رویت هستند.

بعضی از سحابیها تاریک بوده و تنها هنگامی که مانع عبور نور ستارگان یا سحابیهای تابان پشتشان می‌شوند، می‌توان آنها را دید. خیلی چیزهایی که زمانی سحابی نامیده می‌شدند، از نو طبقه بندی شده‌اند. در قرنهای پیشین این اشیاء در نظر ستاره شناسان ساختارهای ابر مانند مه آلود بودند، ولی بعدا ستاره شناسان با بهبود ((تلسکوپ|تلسکوپها)) توانستند این به ظاهر سحابیها را به عنوان __کهکشان__ یا ((خوشه ستاره‌ای|خوشه‌های ستاره‌ای)) شناسایی کنند.{picture=Sahabi.jpg}__سحابی سر اسب__

سحابی تاریک سر اسب ، روی سحابی

تابانی که در پشتش قرار دارد، سایه می‌اندازد.

{picture=Sahabitarik.jpg}
__سحابی مار__

این سحابی S - گونه ، واقع در ((صورت فلکی حوا))

در مقابل زمینه‌ای از سحابیهای تابان قرار دارد.
{picture=Sahabisayarei.jpg}
__سحابی دمبلی__

این تصویر کامپیوتری ، سحابی‌ای را به

شکل ساعت شنی نشان می‌دهد که از

گازهای دفع شده ستاره مرکزی ایجاد شده است.

{picture=Sahabitaban.jpg}
__سحابی سه شاخه__

این سحابی ترکیبی عجیب از یک

سحابی نشری صورتی و یک سحابی

بازتابی آبی است.
{picture=Abarnoakhtari.jpg}
__حلقه دجاجه__

این تصویر ته مانده ابر نواختری ، گازی میان

ستاره‌ای را نشان می‌دهد که با موج

ضربه‌ای ابرنواختر گرم شده است.!سحابیهای تاریک
سحابی تاریک ابری از گرد و غبار و گاز است که گازش نور میدانهای ستارگان یا سحابیهای تابان پشت سرش را که از این ابر می‌گذرند، جذب می‌کند. سحابیهای تاریک ، که به سحابیهای جذبی نیز معروفند، هیچ تشعشعی از خود ندارند، ولی ممکن است نورهای جذب شده را به شکل ((امواج رادیویی)) یا انرژی ((اشعه مادون قرمز|مادون قرمز)) دوباره بتابانند. شاید ((جرم)) سحابیهای تاریک چندین هزار بار از جرم خورشید بیشتر باشد. اگر یک سحابی به اندازه کافی جرم داشته باشد، در نقطه‌ای از زمان موادش فشرده شده و تبدیل به ((ستاره)) می‌شود. شاید سپس سحابی تاریک با ستارگان جوان گرم حرارت ببیند و به سحابی نشری درخشانی تبدیل شود.
!سحابیهای سیاره‌ای
ستارگان ((غول سرخ)) در اواخر عمرشان لایه‌های گازی بیرونی شان را به دور می‌اندازند. این لایه‌ها پوسته منبسط شونده‌ای از گازهای تابان را تشکیل می‌دهند که __سحابی سیاره‌ای__ نامیده می‌شوند. علت این نامگذاری این است که __ویلیام هرشل__ ، منجم آلمانی الاصل (1822 - 1783) ، تصور کرد که این پوسته‌ها شبیه سیاره‌اند. شاید از دید ناظر زمینی ، این پوسته گازی به شکل ساعت شنی ، حباب یا حلقه به نظر آید. این سحابی با سرعت تقریبی 20 کیلومتر (12 مایل) در ثانیه رو به بیرون حرکت می‌کند و بعد از 35 هزار سال در محیط میان ستاره‌ای پراکنده خواهد شد.
!امواج انفجاری
موجهای ضربه ای انفجار ((ابر نواختر)) با سرعت هزاران کیلومتر در ثانیه در محیط میان ستاره‌ای سیر می‌کنند. این موجهای ضربه‌ای مواد میان ستاره‌ای را آشفته می‌کنند و شاید فرآیند ((رمبش گرانشی|فرو ریزش گرانشی)) را که سرانجام باعث تشکیل ستارگان در ابرهای میان ستاره‌ای می‌شود، آغاز می‌کنند. از هنگام اختراع تلسکوپ ، هیچ ابر نواختری در کهکشان ما کشف نشده است. اگر ابر نواختری بوجود می‌آمد، تا چندین ماه ، در آسمان به تابناکی ((کره ماه|ماه)) می‌درخشید. اگر آن ابر نواختر فرضی به زمین بسیار نزدیک می‌بود، می‌توانست ((جو زمین)) را منهدم کند.
!سحابیهای تابان
دو نوع سحابی تابان وجود دارد: ''~~navy:__نشری__~~'' و ''~~navy:__بازتابی__~~'' ، که هر دو با تولد ستاره ارتباط دارند. گازهای سحابی نشری عمدتا در بخش قرمز یا سبز طیف می‌تابند، زیرا با حرارت ستارگان جوان گرم درون سحابی گرم شده‌اند. غبار سحابی ، نور ستارگان جوان داخل و اطراف سحابی بازتابی را پراکنده می‌کند. دو نوع سحابی تابان دیگر نیز وجود دارند: بقایای ابر نواختری و سحابیهای سیاره‌ای. هر دو اینها از مواد دفع شده ((مرگ ستارگان|ستارگان در حال مرگ)) تشکیل شده‌اند.
!بقایای ابر نواختری
هنگامی که ستاره بصورت ابرنواختر منفجر می‌شود، لایه‌های گازی بیرونی آن برای تشکیل بقایای ابر نواختری تابان ، متلاشی شده و با سرعت از هسته‌اش فاصله می‌گیرند. برخی از انفجارات آنقدر شدیدند که حتی خود هسته نابود می‌شود. تقریبا 90 درصد ته مانده‌ها کم و بیش کروی‌اند و بقیه بر اثر نیروی انفجار متلاشی می‌شوند تا انبوهی از شعله‌های گازی فاقد ساختار ظاهری را تشکیل دهند. در مرکز چنان بقایایی ، پالسارها (((ستاره‌های تپنده))) شناسایی شده‌اند.
!سحابی انکساری
در __سحابی انکساری__ ذرات غبار نور را منعکس نمی‌کنند، بلکه متواری می‌کنند. نور قرمز می‌تواند آسانتر از نور آبی از ابر غبار بگذرد، پس نور آبی بیشتر پراکنده می‌شود، این امر موجب آبی شدن آن ابر می‌شود. همین خاصیت باعث آبی به نظر آمدن آسمان از زمین می‌شود. ذرات غبار نور خورشید را در جو شدیدا پراکنده می‌کنند و در مسیرهایی به جز سمت ((خورشید)) ، ناظر آسمان عمدتا نور آبی پراکنده می‌بیند.
!سحابیهای خارج کهکشانی
آنچه به نام سحابیهای خارج کهکشانی نامیده می‌شود توده‌های عظیم و پیوسته گازی نیست، بلکه مجموعه‌ای است از ستارگانی شبیه ستارگان کهکشان ، رصدهای انجام شده نشان می‌دهد خاصیت طیفی نوری که از این سحابیها صادر می‌شود، بسیار شبیه به نوری است که از خورشید خود ما خارج می‌گردد. بنابراین درجه حرارت متناظر با چنین صدور نوری نمی‌تواند با درجه حرارت سطحی خورشید اختلاف فراوان داشته باشد و این درجه حرارت بایستی به چند هزار درجه برسد. اگر این سحابیها واقعا توده‌های غول پیکر گاز پیوسته‌ای بودند که درجه حرارت سطحی آنها همان درجه حرارت سطحی خورشید بود، ناچار می‌بایستی نوری که از آنها صادر می‌شود با وسعت سطح یعنی با مربع یکی از ابعاد آنها متناسب باشد.

چون قطر متوسط این سحابیها بیلیون بیلیون بار بزرگتر از خورشید است، باید چنان انتظار داشته باشیم که نورانیت کلی آنها بیلیون بیلیون برابر بزرگتر از نورانیت خورشید باشد. ولی نورانیت فعلی ((سحابی امرأه المسلسله)) بسیار کوچکتر از این اندازه است و از 1.7 بیلیون برابر نورانیت خورشید تجاوز نمی‌کند. نور از تمام سطح سحابی صادر نمی‌شود بلکه از عده زیادی از لکه‌های کوچک روشن بر می‌خیزد که مجموع کلی سطح آنها به سختی با یک بلیونیوم تمام سطح سحابی برابری می‌کند. این همان چیزی است که باید از سحابیهایی انتظار داشته باشیم که از ستارگان متعارفی جدا جدا از یکدیگر ساخته شده‌اند.
!مباحث مرتبط با عنوان
*((خورشید))
*((خوشه ستاره‌ای))
*((رمبش گرانشی))
*((ستاره‌))
*((ستاره‌های تپنده))
*((سحابی امرأه المسلسله))
*((سحابی بازتابی))
*((سحابی سیاره نما))
*((صورت فلکی حوا))
*((غول سرخ))
*((کهکشان))
*((مرگ ستارگان))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 09 مرداد 1385 [08:58 ]   7   مجید آقاپور      جاری 
 شنبه 19 آذر 1384 [14:25 ]   6   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 20 شهریور 1384 [16:41 ]   5   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 یکشنبه 20 شهریور 1384 [15:59 ]   4   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 یکشنبه 20 شهریور 1384 [15:27 ]   3   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 17 بهمن 1383 [04:24 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 22 مهر 1383 [06:20 ]   1   حامد احمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..