منو
 صفحه های تصادفی
ظاهر خلیفه عباسی
امام رضا «ع»
آزمایش باد
کاربرد هورمون جیبرلین در باغبانی
درس بهداشت و ایمنی کار در کارخانجات مواد غذایی
اولین تیر سپاه عمر سعد و آغاز نبرد با سپاه امام حسین علیه السلام
جدا شدن مردم بر اثر بلا و گرفتاری
دودمان امام زمان علیه السلام - پیشوایان معصوم
روحیه سالم
سافیر
 کاربر Online
382 کاربر online
تاریخچه ی: ستارگان دب اکبر

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-73Line: 1
-هفت ستاره پر نور، نقش دب اکبر(ب ردان) را پدید می آورد چهار ستاره که کاسه را تشکیل می دهند با نامهای دبه، مراق، فخذ و مغرز معروفند که همگی اسامی عربی هستند: دبه به معنای خرس است و مراق به معنی گرده ، فخذو مغرز به ترتیب ران و بن دم خرس هستند .
ستارگانی که دسته آب گردان را تشکیل می دهند به نامهای قائد، عنان و جون موسومند که باز هم نامهایی عربی به معانی جلودار و بزغاله هستند. و معنای دقیق جون هنوز مورد اختلاف است .
در نزدیکی عناق ستاره کوچک سها قرار دارد. اعراب این دو ستاره را اسب و سوار می نامیدند و از ستاره سها برای آزمون دید خوب استفاده می کردند.

!مقیاس فواصل زاویه ای

مواضع ستارگان بر حسب زاویه یا قوس بیان می شود. فاصله زاویه ای که به درجه سنجیده می شود زاویه یا قوسی است که راس آن نقطه دید ناظر است. اندازه گیری زوایای کوچک در آسمان دارای اهمیت است قطر ماه در حدود نیم درجه است که به طور رسمی تر بدین صورت بیان می شود : زاویه یا قوسی که قطر ماه تمام با آن به چشم ما می آید 5/0 است. نگاه کنید به شکل (آ) 2.3. فاصله زاویه ای دیگر که اغلب مورد استفاده قرار می گیرند، فاصله میان دبه و مراق است که نزدیک به پنج درجه می باشند.
در فاصله بین این دو ستاره می توان ده ماه را کنار هم جای داد.

!افسانه ها

یکی از نخستین نامهایی که به این صورت فلکی داده شد خرس بزرگ بود و نامهای عربی به معنای ران، گرده و غیره قسمتهای مختلف بدن خرس را بیان می کنند. نگاه کنید به شکل 2.4.
دلیل این نام روشن نیست، زیرا که ناظر به دشواری می تواند طرح بدن خرس یا حیوان دیگری را در این صورت تصویر کند.
بنابر افسانه ای کهن ، خرس نشان دهنده کالیستو ، دختر شاه آرکادیا و معشوقه ژوپیتر بود و ژوپیتر برای حفاظت از او او را به صورت خرسی دراورد و بر آسمانها نهاد.
بنابر افسانه ای دیگر، روح بزرگ، را با قصد و عمد بر آسمان نهاد تا گاهشمار خرسهای زمینی باشد. در نیم سالی که خرس بزرگ بر ارتفاعی کم جای دارد ، همه خرسهای زمینی در غارهای خود می مانند و خود را گرم نگه می دارند وقتی که خرس بزرگ در آسمان اوج می گیرد خرسها نیز غارهایشان را ترک می گوبند زیرا تابستان آغاز شده است.

!نامهای دیگر

نامهای دب اکبر و آب گردان هنوز مصطلح هستند. نام علمی این صورت فلکی ترجمه لاتینی خرس بزرگ یعنی Ursa Major است. در انگلستان این صورت را گاو آهن یا ارابه گویند .
اگر بخواهیم دقیق باشیم اصطلاح آب گردان را باید به هفت ستاره پر نور و اصطلاح دب اکبر یا Ursa Major را به همه ستاره های این صورت اطلاق کرد . اما اغلب این دو اصطلاح را به جای هم به کار می برند.

!روشنی ظاهری ستارگان

روشنی ظاهری هفت ستاره آب گردان با هم فرق می کند . پر نور ترین آنها جون و کم فروغترینشان مغرز است. این مطلب به طورفنی، بر حسب قدر ظاهری بیان می شود : جون کمترین قدر ظاهری (7/1) و مغرز بیشترین قدر ظاهری (4/3) را دارد.

!طبقه بندی ابرخس بر اساس روشنی ستارگان

منجمان یونان باستان ستاره های مرئی را بر حسب روشنی ظاهریشان به شش گروه تقسیم می کردند. این طبقه بندی اولیه هنوز هم کم و بیش معتبر است افتخار این طبقه بندی به ابر خس که در قرن دوم قبل از میلاد در جزیره رودس می زیست داده می شود.
او پرنور ترین بیست ستاره ای را که می شناخت به طور دلبخواه ستارگان قدر اول نامید ، پنجاه ستاره بعدی به ترتیب روشنی ظاهری ستارگان قدر دوم نامیده شدند و الی آخر نام قدر ششم به چند صد ستاره ای داده شد که به دشواری قابل رویت با چشم انسان معمولی بودند نگاه کنید به شکل 2.7. بدین طریق یک طبقه بندی کاملاً اختیاری بر اساس روشنی بدست آمد اما این قدرها صرفاً قدرهای ظاهری هستند برخی از ستارگان در واقع پرنورند ولی به سبب فاصله زیادشان کم نور به نظر می رسند.

!قسمت بندی اعشاری قدرهای ظاهری
قسمت بندی اعشاری، در قرن نوزدهم ارائه شد. در این طبقه بندی روشنی ظاهری ستاره ای از قدر 5/5حد وسط روشنی ستاره ای از قدر 0/6 است. همینطور وقتی می گوییم ستاره قطبی (جدی) از قدر 2/1 است. بدین معنی است که روشنی ظاهری آن مختصری کمتر از روشنی ستاره ای از قدر 0/2 می باشد. روش اعشاری تعیین قدر ها هر چه وسیع تر به کار رفته و دقیق تر شده است.

!رابطه میان قدر ظاهری و روشنی ظاهری

رابطه ساده ای میان قدر ظاهری و روشنی ظاهری وجود دارد. این رابطه بر قانونی روان فیزیکی مبتنی است که هر گاه محرک م
لاً روشنی به صورت یک تصاعد هندسی نظیر 1،2،4،8،16،000 افزایش یابد احساس حاصل از آن به صورت یک تصاعد حسابی، 1،2،3،4،5،0000 زیاد می شود.
از این قانون به طور تجربی تعیین شد که ستارگان قدر دوم ، 5/2 ( به عبارت دقیقتر 512/2
) برابر روشن تر از ستارگان قدر سومند . همین طور ستارگان قدر سوم ، 512/2 برابر روشن تر از ستارگان قدر چهارم هستند و الی آخر.

!مقادیر صفر و منفی قدر ظاهری

بیست ستاره ای که بدواً ستارگان قدر اول به شمار آمدند، بعدها مجدداً دسته بندی شدند این کار از آن رو ضرورت داشت که برخی از این ستارگان بسیار پرنور تر از دیگران بودند . ستارگان پرنورتر این گروه با قدر های 7/0، 8/0، 9/0 و غیره تا صفر و اعداد منفی مشخص گردیدند ستاره ای که شب هنگام بیشترین روشنی ظاهری را دارد شعرای یمانی است . قدر ظاهری آن 6/1- است در این مقیاس قدر ظاهری خورشید بسیار زیاد است، 7/26-.

!تعیین قدر های ظاهری

روش تعیین قدر ستارگان از طریق رصد نسبتاً ساده است با داشتن تجزبه نسبتاً دقیقی (دقتی در حدود 1/0 یک قدر ) می توان به دست آورد . این روش بطور وسیع مورد استفاده منجم آلمانی فریدریش آرگه لاندر و همکارانش در تهیه فهرست بزرگ ستارگان کاتالوگ ب. د. (ب.د. علامت اختصاری عنوان آلمانی این فهرست bonner durchmunsterung – کاتالوگ بن است) قرار گرفت. در این روش رصد کننده روشنی ظاهری یک ستاره را با دو یا چند ستاره مجاور که قدرشان معلوم است مقای مقایسه می کند. به این ترتیب ستاره ای که اندکی کمسوتر از ستاره مجاوری از قدر 4/2 و اندکی پرنور تر از ستاره ای از قدر 6/2 است، با قدر 5/2 مشخص می شوند. در استفاده از این روش باید مطمئن بود که :
آ.ستاره ای که می خواهیم قدر آن را بسنجیم و ستارگانی که قدرشان معلوم است، فواصل کم و بیش برابری از افق دارند.
ب.ستارگانی که قدرشان معلوم است، تا حد امکان نزدیک به ستاره ای باشند که باید سنجیده شود.
پ.یکی از ستارگانی که قدرشان معلوم است اندکی پرنور تر و دیگری اندکی کم تر از ستاره مورد سنجش باشد.

!حرکات ظاهری روزانه ستارگان

همه می دانند که خورشید به ظاهر در مشرق طلوع می کند قوسی را در آسمان می پیمایدو در مغرب غروب می کند.
ستارگان نیز به ظاهر قوسهایی را- از سمت شرقی افق به سمت غربی آن در آسمان طی می کنند. یک دوران کامل 23 ساعت و 56 دقیقه و 09/4 ثانیه طول می کشد. این را به سهولت می توان در یک شب صاف به کمک یک ساعت مچی خوب به تقریب ثابت کرد.
واژه ظاهری در اینجا اغلب به دلیلی درست تکرار می شود این حرکت به راستی فقط ظاهری است. حتی آن را می توان خطای بصری شمرد در عمل زمین است که به دور محور خود در جهت خلاف می گردد و سبب حرکتی می شود که به نظر می رسند ستارگان دارند.
این دوران شبانه روزی را با مشاهده صورتی چون دب اکبر می توان بخوبی رصد کرد.
اگر در رصد اول این صورت فلکی محاذی افق و کاسه آن در طرف راست باشد شش ساعت بعد دسته آبگردان به طرف پایین خواهد بود دوازده ساعت پس از رصد اول دهانه باز کاسه آبگردان رو به پایین به نظر خواهد آمد.
هجده ساعت پس از رصد اول دسته آبگردان به سمت بالا خواهد بود . در هر 23 ساعت و 56 دقیقه و چهار ثانیه دب اکبر را در هر یک از این وضعیت ها می توان دید.
البته در بخشی از این زمان ، آفتاب مانع رصد کردن خواهد شد نور ضعیف ستاره را در آسمان روشن روز نمی توان مشاهده کرد.

!حرکت ظاهری سالانه ستارگان

این واقعیت که ستارگان یک گردش کامل را در کمتر از بیست و چهار ساعت انجام می دهند بسیار مهم است البته معنی آن این است که ستارگان در یک دوره بیست و چهار ساعته بیش از یک گردش کامل را می پیمایند.
بنابراین ستارگان در سه دقیقه و 56 ثانیه باقیمانده دوران بعدی را شروع می کنند این را می توان با رصد اثبات کرد.
ستاره ای که فرضاً در ساعت هشت شامگاه یکشنبه در افق پدیدار می شود شامگاه روز بعد در ساعت هشت اندکی بالای افق خواهد بود این ستاره در ساعت هشت شامگاه روز سه شنبه ارتفاع بیشتری از افق خواهد داشت و یک ماه بعد در ساعت هشت ستاره به مقدار قابل ملاحظه ای از افق بالاتر خواهد بود.
سه ماه بعد، در ساعت هشت بعدازظهر ستاره به اندازه یک چهارم دایره از افق شرقی فاصله خواهد داشت.در پایان یک سال ستاره یک دایره ظاهری را کامل کرده است.
این حرکت ستاره نیز حرکتی ظاهری و در نتیجه حرکت واقعی زمین حول خورشید است . زمین در حرکت انتقالی خود به دور خورشید یک گردش کامل را در دوازده ماه می پیماید. این حرکت ظاهری سالانه ستارگان بر صورتهای فلکی نیز حکمفرماست.
بدین طریق در ساعت هشت بعداظهر در مهر ماه، آبگردان دب اکبر نزدیک افق و در وضعیتی است که دهانه کاسه رو به بالاست سه ماه بعد در همان زمان به هنگام شب، دسته آبگردان رو به پایین است. در ماه فروردین در همان شب دب اکبر ارتفاع زیادی از افق دارد و کاسه آبگردان در طرف چپ به نظر می رسد. در تیر ماه در همان ساعت شب کاسه آبگردان به طرف پایین است . بنابراین در مدتی برابر 365 روز دب اکبر366 بار گردش ظاهری را انجام می دهد : 365 بار بر اثر دوران زمین به دور محورش و یک بار در نتیجه حرکت انتقالی زمین به دور خورشید.

+REDIRECT (دب اکبر صورت فلکی»)

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 31 فروردین 1385 [12:40 ]   7   مجید آقاپور      جاری 
 یکشنبه 04 دی 1384 [08:21 ]   6   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 دی 1384 [08:17 ]   5   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 07 آذر 1383 [10:27 ]   4   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 13 آبان 1383 [10:20 ]   3   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 13 آبان 1383 [09:29 ]   2   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 13 آبان 1383 [07:37 ]   1   حامد احمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..