منو
 کاربر Online
691 کاربر online
تاریخچه ی: ستاره شناسی رادیوئی

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-71Lines: 1-138
-V{maketoc} +{DYNAMICMENU()}
__واژه‌نامه__
*((واژگان نجوم))
*((واژگان اختر فیزیک))
*((واژگان کیهان شناسی))
*((واژگان فیزیک فضا))
__مقالات مرتبط__
*((نجوم|فهرست مقالات نجوم))
*((اجرام آسمانی))
*((اختر فیزیک))
*((انواع ستاره شناسی))
*((تلسکوپ))
*((تلسکوپ فضایی هابل))
*((رصدخانه))
*((ستاره))
*((ستاره شناسی اشعه ایکس))
*((ستاره شناسی اشعه ماوراء بنفش))
*((ستاره شناسی رادیوئی))
*((ستاره شناسی مادون قرمز))
*((ستاره شناسی مایکروویو))
*((سیارات منظومه شمسی))
__کتابهای مرتبط__
*((کتابهای نجوم))
*((کتابهای اختر فیزیک))
__[http://217.218.177.31/
mavara/mavara-view_forum.php?forumId=54|انجمن نجوم]__
*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=54|سوالات و نظرات خود را اینجا مطرح کنید.]
__سایتهای مرتبط__
*سایتهای داخلی
**[http://www.nojum.ir|مجله نجوم]
**[http://parss
ky.com|پارس اسکای]
**[http://www.hupaa.com|شبکه فیزیک هوپا]
**[http://robot.ir/blog/mollasadra|ملاصدرا]
**[http://www.sact.ir/hom
e.htm|مرکز علوم و ستاره شناسی تهران]
*سایتهای خارجی
**[http://www.astr
onomy.com/asy/default.aspx|مجله astronomy]
**[http://faculty.salisbury.edu/~jwhoward/astro108/home.htm|ستاره شناسی]
**[http://www.astrosurf.com/lombry/menu-radioastro.htm|رادیو نجوم]
**[http://www.signalone.com/radioastronomy/telescope|انواع تلسکوپهای رادیویی]
**[http://astro.berkeley.edu/ral/home.html|آزمایشگاه رادیو نجوم برکلی]
**[http://www.nrao.edu|مرکز بین المللی مطالعات رادیو نجوم]
**[http://chandra.harvard.edu|رصدخانه اشعه ایکس چاندرا]
**[http://www-xray.ast.cam.ac.uk/xray_introduction|مقدمه ای بر ستاره شناسی اشعه ایکس]
**[http://imagine.gsfc.nasa.gov/docs/introduction/xray_information.html|جهان ستاره شناسی اشعه ایکس]
**[http://imagine.gsfc.nasa.gov/docs/science/know_l1/history_gamma.html|تاریخ ستاره شناسی اشعه گاما]
**[http://www.europhysicsnews.com/full/12/article6/article6.html|ستاره شناسی اشعه ایکس و گاما]
__گالری تصویر__
*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=12|گالری علوم]
**[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=38|گالری نجوم]
 +body=
 +|~|
 +{DYNAMICMENU}
 +

 
 
 
 
  
 {picture=Antenradiyoei.jpg} {picture=Antenradiyoei.jpg}
  
 
 
 
 
  
 
 
  
-تنظیم دقیق

آنتن های رادیویی علایم اجرام سماوی

مانند خورشید و کواارها را شناسایی می کنند.
+
~~green:
تنظیم دقیق~~

~~green:آنتنهای رادیویی علایم اجرام سماوی~~

~~green:مانند خورشید و کواارها را شناسایی میکنند.~~
  
  
  
 
 
 
 
-((کارل یانسگی)) در سال 1931 امواج رادیویی فضایی را کشف نمود. این امواج توسط ((تلسکوپ رادیویی|تلسکوپهای رادیویی)) که همان آنتن های بزرگ منحنی روبه آسمان هستند، دریافت می شوند، ((آنتن))، امواج رادیویی را درست همانند متمرکز شدن نور توسط ((تلسکوپ انکساری))، متمرکز می کند. آنتن های رادیویی می توانند ابرهای گازی میان ستارگان را که در نور مرئی غیر قابل تشخیص ند، شناسایی کنند.

! ستاره شناسی با رادار

تسکوپهای رادیویی علاوه بر دریافت ((امواج رادیویی))، می توانند علایم رادیویی را نیز منتقل کنند. این فوران علایم بسوی جسمی در ((منظومه شمسی)) ارسال می شود و پژواک آن توسط آنتن رادیویی دریافت می شود. زمان بازگشت پژواک فاصله از جسم آسمانی را برای ستاره شناسان مشخص می کند. تجهیزات راداری ((کاوشگر ماژلان)) که در ((مدار)) ((زهره)) می چرخد، نقشه ها و تصاویری از سطح این سیاره که مرتبا با باریکه ای از ابر ضخیم پوشیده می شود، تهیه کرده است. ((رادار)) همچنین معلوم ساخت که زهره در خلاف جهت سایرسیارات منظومه شمسی می گردد. />می توان تجهیزات راداری را در مدار زمین به تجهیزات رصد متصل کرد. علایم از زمین منعکس می شوند و نقشه های دقیقی از سطح زمین پدید می آورند. این نقشه راداری بخشی از دره «لانگ ولی«، کالیفرنیاست.
/
>! تداخل سنجی

می توان علایم دریافت شده توسط دو یا چند تلسکوپ رادیویی را ترکیب نمود و منبع علایم رادیویی مذکور را یافت. به این شیوه تداخل سنجی می گویند. هر چه تلسکوپها از یکدیگر فاصله داشته باشند، اندازه گیری شان دقیق تر خواهد بود. برای تهیه تصویر رادیویی آسمان، به تلسکوپهای بیشتری احتیاج داشت. مجموعه پایگاههای بسیار طولانی 10 تلسکوپ رادیویی دارد و از ((هاوایی)) در ((اقیانوس آرام)) تا ((آمریکای شمالی)) و ((دریای کارائیب)) امتداد می یابد.
/>
+!مقدمه
وقتی بتوان دمایی به ماده نسبت داد و وقتی کوانتومهای جذبی و گسیلی کافی با این ((فرکانس|فرکانسها)) وجود داشته باشد، آنگاه توزیع انرژی تابشی حاصل از آن ماده که به فضا سرازیر می‌شود، شکل منحنی یک ((جسم سیاره)) را دارد. در ((امواج رادیویی)) با فرکانس پایین، انرژی زیادی در یک منحنی جسم سیاه وجود ندارد، مگر اینکه دما فوق العاده بالا باشد. به این دلیل بود که ستاره شناسان برای مدت مدیدی (تا اواخر دهه 1940 میلادی) گمان می‌کردند که تلاش در جهت مشاهده جهان بوسیله امواج رادیویی حتی اگر جو زمین در مقابل آن امواج ، شفاف باشد ارزشی ندارد. در نتیجه اکثر اکتشافات اساسی ستاره شناسی رادیویی ، از خارج ((رصدخانه|رصدخانه‌ها)) انجام می‌شد.
((کارل یانسگی)) در سال 1931 امواج رادیویی فضایی را کشف نمود. این امواج توسط ((تلسکوپ رادیوئی|تلسکوپهای رادیویی)) که همان آنتنهای بزرگ منحنی روبه آسمان هستند، دریافت میشوند. ((آنتن)) ، ((موج رادیوئی|امواج رادیوئی)) را درست همانند متمرکز شدن نور توسط ((تلسکوپ انکساری)) متمرکز میکند. آنتنهای رادیویی میتوانند ابرهای گازی میان ستارگان را که در نور مرئی غیر قابل تشخیص هتند، شناسایی کنند.
!ستاره شناسی با رادار
تلسکوپهای رادیویی علاوه بر دریافت امواج رادیویی ، میتوانند علایم رادیویی را نیز منتقل کنند. این فوران علایم بسوی جسمی در ((منظومه شمسی)) ارسال میشود و پژواک آن توسط آنتن رادیویی دریافت میشود. زمان بازگشت پژواک فاصله از جسم آسمانی را برای ستاره شناسان مشخص می کند. تجهیزات راداری ((کاوشگر ماژلان)) که در ((سیاره زهره|مدار زهره)) میچرخد، نقشهها و تصاویری از سطح این سیاره که مرتبا با باریکهای از ابر ضخیم پوشیده میشود، تهیه کرده است. ((رادار)) همچنین معلوم ساخت که زهره در خلاف جهت سایر سیارات منظومه شمسی میگردد. میتوان تجهیزات راداری را در مدار زمین به تجهیزات رصد متصل کرد. علایم از زمین منعکس میشوند و نقشههای دقیقی از سطح زمین پدید میآورند.


 
 
 
 
  
 {picture=Antengharei.jpg} {picture=Antengharei.jpg}
  
 
 
 
 
  
 
 
  
-آنتن قاره ای

قطر موثر مجموع این ده آنتن 8هزار کیلومتر(10مایل) است.
+
~~green:
آنتن قارهای~~

~~green:قطر موثر مجموع این ده آنتن~~
/>~~green:8 هزار کیلومتر (10مایل) است.~~
  
  
  
 
 
 
 
-
مجموعه بسیار بزرگ واقع در ((سوکورو))، در ایالت ((نیومکزیکو)) در آمریکا، از 27 آنتن رادیویی مجزا تشکیل شده که به شکل حرف وای نصب شده اند. این مجموعه به کمک شیوه تداخل سنجی علایم هر آنتن را جهت تهیه «تصاویر» رادیویی آسمان با یکدیگر ترکیب می کند. این تصاویر آنقدر دقیق ند که با تصاویر نوری قابل مقایسه اند.این مجموعه قابل گسترش است و می توان آنرا تا 36 کیلومتر (23 مایل) امتداد داد. قطر هر آنتن 25 متر (82 پا) است.

center>
+!تداخل سنجی
>می‌توان علایم دریافت شده توسط دو یا چند تلسکوپ رادیویی را ترکیب نمود و منبع علایم رادیویی مذکور را یافت. به این شیوه تداخل سنجی می گویند. هر چه تلسکوپها از یکدیگر فاصله داشته باشند، اندازه گیری شان دقیقتر خواهد بود. برای تهیه تصویر رادیوئی آسمان، به تلسکوپهای بیشتری احتیاج داشت. مجموعه پایگاههای بسیار طولانی 10 تلسکوپ رادیوئی دارد و از هاوایی در اقیانوس آرام تا آمریکای شمالی و دریای کارائیب امتداد می‌یابد.
>مجموعه بسیار بزرگ واقع در سوکورو ، در ایالت نیومکزیکو در آمریکا ، از 27 آنتن رادیوئی مجزا تشکیل شده که به شکل حرف وای نصب شدهاند. این مجموعه به کمک شیوه تداخل سنجی علائم هر آنتن را جهت تهیه ((تصاویر رادیوئی|تصاویر رادیوئی آسمان)) با یکدیگر ترکیب میکند. این تصاویر آنقدر دقیق هتند که با تصاویر نوری قابل مقایسهاند.این مجموعه قابل گسترش است و میتوان آنرا تا 36 کیلومتر (23 مایل) امتداد داد. قطر هر آنتن 25 متر (82 پا) است.
>
>
left>
 
 
  
 {picture=AntenradiyoeiY.jpg} {picture=AntenradiyoeiY.jpg}
  
 
 
 
 
  
 
 
  
-علامت بزرگتر

آنتن های مجموعه بسیار بزرگ با ترکیب

علایم رادیویی، به عنوان یک آنتن رادیویی

بزرگ عمل می کند.
+
~~green:
علامت بزرگتر~~

~~green:آنتنهای مجموعه بسیار بزرگ با ترکیب~~

~~green:علایم رادیوئی ، به عنوان یک آنتن رادیوئی~~

~~green:بزرگ عمل میکند.~~
  
  
  
 
 
 
 
- +!مباحث مرتبط با عنوان
*((اجرام آسمانی))
*((اختر فیزیک))
*((انواع ستاره شناسی))
*((تلسکوپ فضایی هابل))
*((رادیو نجوم))
*((رصدخانه))
*((ستاره))
*((ستاره شناسی اشعه ایکس))
*((ستاره شناسی اشعه ماوراء بنفش))
*((ستاره شناسی اشعه گاما))
*((ستاره شناسی مادون قرمز))
*((ستاره شناسی مایکروویو))
*((سیارات منظومه شمسی))
*((ستاره شناسی نامرئی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 06 فروردین 1386 [09:06 ]   5   مجید آقاپور      جاری 
 سه شنبه 27 تیر 1385 [08:19 ]   4   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 01 دی 1384 [13:19 ]   3   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 یکشنبه 18 بهمن 1383 [06:02 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 15 مهر 1383 [05:50 ]   1   حامد احمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrow



از پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..