منو
 کاربر Online
629 کاربر online
تاریخچه ی: سایر طبقه بندی ها

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-28Lines: 1-8
-{FANCYTABLE(border=1, bc=#0000ff, cvalign=middle, tbgc=#ccffcc)} +{FANCYTABLE(border=0, cvalign=middle)}
 ~W:47% ~H:0% ~|~ ~W:6% ~H:0% ~|~ ~W:47% ~H:0%  ~W:47% ~H:0% ~|~ ~W:6% ~H:0% ~|~ ~W:47% ~H:0%
-هنر <table border=1> <tr> <td>
>((سنتها)) - ((شزی)) - ((تفیحات)) - ((فیلم)) - ((بای))ا - ((ابانی)) - <br /></td> <td&gt; a1 </td> </tr> </table>
>سرگمی <table border=1> <tr> <td>
>((صای ستی)) - ((سرگری)) - ((اینترن)) - ((قشی)) - ((رایو)) - ((ایت)) - <br /></td> &lt;td> a2 </td> </tr> </table>
نایع دتی <table border=1> <tr> <td> />((مسمه سای)) - ((وزش)) - ((لویزی)) - ((تئاتر)) - ((گگی)) - /></td&gt; &lt;td&gt; a3 </td> </tr> </table>
>گردشگی <table border=1> <tr> <td> />((گایک و نرهای ی)) - ((هنر))<br /></td> <td> a4 &lt;/td> </tr> </table>
>~|~
<table border=1> <tr> <td>
>ba /></td> <td> b1 &lt;/td> </tr> </table>
>وقت ا <table border=1> <tr> <td>
>bb /></td> <td> b2 &lt;/td> </tr> </table>
ار در خانه <table border=1> <tr> <td>
>bc /></td&gt; <td&gt; b3 </td> </tr> </table>
>اینترنت <table border=1> <tr> <td>
>bd /></td&gt; &lt;td&gt; b4 &lt;/td> </tr> </table>
+__::((هنر تجسمی|هنر های تجسمی))::__<table border=1> <tr> <td> ((ویزیون)) - ((تاتر)) - ((فیلم)) - ((نقای)) - ((سیما)) - ((گافیک)) - ((کاسی)) ... > <td> {picture=qoqnoosFarshcian.JPG} </td> </tr> </table> ~|~ ~|~ __::((ورش))::__ <table border=1> <tr> <td> ((ساقه وزشی|مسابقات ورزشی)) _ ((ورزش گرهی)) - ((ورزش انفردی)) - ((زش همگانی)) - ((ورزش باتانی)) - ((ورزش آبی)) - ((وزش رزی)) - ((امپیک)) ... td> <td> {picture=Sportwaveboard.JPG} </td> </tr> </table>
__::((می))::__ <table border=1> <tr> <td> ((ایو)) - ((ازی))ها - ((یا)) - ((تئاتر)) - ((مم)) - ((مبقه)) - ... </td> <td> {picture=ForEntertain100.JPG} </td> </tr> </table> ~|~ ~|~ __::((فرهنگ امه))::__ <table border=1> <tr> <td> ((نت)) - ((اثال و حکم)) - ((گویش)) - ((اسانه کهن افنه هی کهن)) ... > <td> {picture=norouz_sofreh20.JPG} </td> </tr> </table>
__::((صی ستی))::__ <table border=1> <tr> <td> ((صنایع دستی فلزی|صنایع فلزی)) - ((پارچه)) - ((میناکاری)) _ ((منبت کاری)) - ((فرش بافی)) - ((گلیم بافی)) - </td> <td> {picture=koozegardarkooze65.JPG} </td> </tr> </table> ~|~ ~|~ __::((وت اام ه))::__ <table border=1> <tr> <td> ((آشپزی)) - ((باغبانی)) - ((تعمیرلوازم خانگی)) - ((سیم کشی)) - ((لوله کشی))... </td> <td> {picture=Doityourself6.JPG} </td> </tr> </table>
__::((رشری))::__ <table border=1> <tr> <td> ((ایرانگردی)) - ((جهانگردی)) - ((گردشگری فرهنگی)) - ((گردشگری تفریحی)) - ((جاذبه های گردشگری)) - ((خدمات گردشگری)) ... </td> <td> {picture=Gardeshgary100.GIF} </td> </tr> </table> ~|~ ~|~ __::((اینترنت))::__ <table border=1> <tr> <td> ((جستجو در اینترنت)) - ((امنیت اطلاعات)) - ((انتقال ویروس در اینترنت)) - ((هک در اینترنت)) - ((نحوه اتصال به اینترنت)) </td> <td> {picture=internetsymbpl20.JPG} </td> </tr> </table>
 {FANCYTABLE} {FANCYTABLE}

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 10 خرداد 1385 [16:58 ]   22   آرش درخشنده      جاری 
 چهارشنبه 21 اردیبهشت 1384 [06:57 ]   21   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 اردیبهشت 1384 [08:05 ]   20   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 اردیبهشت 1384 [07:48 ]   19   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 اردیبهشت 1384 [06:13 ]   18   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 اردیبهشت 1384 [04:56 ]   17   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 اردیبهشت 1384 [12:02 ]   16   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 اردیبهشت 1384 [11:54 ]   15   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 اردیبهشت 1384 [11:18 ]   14   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 اردیبهشت 1384 [09:10 ]   13   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 اردیبهشت 1384 [08:34 ]   12   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 اردیبهشت 1384 [07:39 ]   11   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 اردیبهشت 1384 [07:36 ]   10   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 اردیبهشت 1384 [06:04 ]   9   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 اردیبهشت 1384 [05:59 ]   8   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 اردیبهشت 1384 [05:51 ]   7   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 اردیبهشت 1384 [05:03 ]   6   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 اردیبهشت 1384 [04:53 ]   5   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 اردیبهشت 1384 [04:46 ]   4   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 10 اردیبهشت 1384 [05:48 ]   3   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 شنبه 10 اردیبهشت 1384 [05:23 ]   2   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 07 اردیبهشت 1384 [13:34 ]   1   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..