منو
 صفحه های تصادفی
اندازه گیری فرکانس صوت
چگونگی رشد و تبلیغ اسلام
آتشفشان در ایران
در سوگ فرزند
آموختن چند زبان
روده بزرگ
ساختار وجودی شتر
نمو گیاهان دانه‌دار
مساوات مردم با یکدیگر
تکنیک هایی از استقرا I
 کاربر Online
400 کاربر online
تاریخچه ی: سانیدین

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-68Lines: 1-27
-
 
-
 
- 
  
 
 
  
-

||__::سانیدین (Sanidine)::__
::K[AlSi3O8]::
مونوکلینیک|__::سیستم ((تبلور))::__
::((س
ییکات))::|__::((رده بندی))::__
/کامل - مطابق با سطح /001/ و/010|__::((رخ))::__
::شیشه ای - صدفی::|__::((جلا))::__
صدفی - نامنظم|__::شکستگی::__
شفاف - نیمه فاف|__::((شفافیت))::__ />شکنده|__::نوع ((ختی))::__
|__::((خ
اصیت غناطیسی))::__
|__::اشکال ظاهری::__
::تقریاََ کمیاب ; ((ویس)) ((اطریش)) ، ((فرا)) ، ((مانی)) ، ((کیک))::|__::((ژیزا))::__
/>::.
و قلیاهی الکان ((هافنیم|HF)) محلول در::|__::((خاصیت شیمیایی|و شییایی))::__ />|__::رکی شییایی::__
|__::رنگ ((کانی))::__
|__::((نگ)) ار ::__ />|__::تات با کای ی مابه::__
|__::شاه کنی نسی::__
::((کری)) ((یتانیت)) ،((آلبیت))،((کوارتز))::|__::((پاراژنز))::__
::((هیدروترمال))::|__::منشا تشکیل::__
::((
منر))های اغلب شیاردار::|__::شکل ((بلور))ها::__
|__::((کاربرد))::__
::((سوئیس))::|__::
مح پیدایش::__
::.خ
وص ((فیزیک))ی و ((شیمی))ایی آن شبیه ((ارتوز)) است::|__::سایر مشخصا::__
::.در ((اتریش)) گر
ه شده است Adula از نام ((کوه))::|__::((وجه تسمیه))::__||


||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
حداقل|حداکث
رداقل|حداکثر
ــ
|ــ|ــ|ــ||
+||__::~~green:سانیدین (Sanidine)~~::__
::__K{AlSi3O8}__::
__سیستم تبلور__|مونوکلییک
__رده بندی__|سیلیکات
__رخ__|کامل - مطابق با سطح (001) و(010)
__جلا__|شیشه ای - صدفی
__شکستگی__|صدفی - نامنظم
__شفافی__|شفاف - نیه فا
__اشکال ظاهری__|بلوری
__ژیمان__|بو ملی فرا ; مان ، ری >چک و الاکی />__خواص شیمیایی__| ملول لیاهای لکلن HF
__رنگ کانی__|اکتری - د - متای ب م
__نگ ا __|سفید
__ارژن__|((یوتیت))،((نفلین))،((کوارتز))
__منشا تشکیل__|مگائی />__شکل بلورها__|مشوهای ا شیاردار||
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 23 بهمن 1384 [10:59 ]   6   اسماعیل حامدی      جاری 
 یکشنبه 23 بهمن 1384 [10:48 ]   5   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 02 شهریور 1384 [12:27 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 02 شهریور 1384 [11:55 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 02 شهریور 1384 [11:29 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 02 شهریور 1384 [11:01 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..