منو
 صفحه های تصادفی
کروموزمهای یوکاریوتی
تب روماتیسمی
تقوی؛ملاک برتری
پروتز متحرک دندان
جانشینان کریم خان زند
BootStrapping
حرکات گول زننده در دریبل
ماورای صوت در پزشکی
بداء
روابط خانوادگی
 کاربر Online
1422 کاربر online
تاریخچه ی: ساز و کار صوت

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-28Lines: 1-41
 !دیدکلی !دیدکلی
-برای تولید و انتشار ((موج صوتی|امواج آکوستیکی)) ، ارتعاشهای مختلفی وجود دارند. ارتعاشهایی را که سبب تولید و انتقال موجهای صوتی می‌شوند، بر حسب حدود فرکانسشان طبقه بندی می‌کنند. ارتعاشهای صوتی که در ایجاد صدا موثرند، و با ((گوش)) شنیده می‌شوند، دارای ((فرکانس|فرکانسی)) بین 20 تا 20000 هرتز است.
((دگر آهنگش)) (Modulated)
انرژی آکوستیکی که همراه گفتار است از ((ماهیچه|ماهیچه‌های سینه)) نشت می‌گیرد. این ماهیچه‌ها هنگام انقباض هوا را از ((شش|ششها)) به سوی اجزای مختلفی که ساز و کار صوتی ا تشکیل می‌دهند، روانه می‌سازد. این جریان دائم هوا را می‌توان حامل ((انرژی)) دانست که باید از حیث سرعت و فشار برای تولید صوت دگر آهنگیده شود. این تغییر لازم به یکی از دو طریق اساسی که به تولید صوتهای با صدا و بی‌صدا منجر می‌شود، انجام می‌گیرد.
+برای تولید و انتشار ((موج صوتی|امواج آکوستیکی)) ، ارتعاشهای مختلفی وجود دارند. ارتعاشهایی را که سبب تولید و انتقال موجهای صوتی می‌شوند، بر حسب حدود فرکانسشان طبقه بندی می‌کنند. ارتعاشهای صوتی که در ایجاد صدا مؤ‌ثرند و با گوش شنیده می‌شوند، دارای ((فرکانس|فرکانسی)) بین 20 تا 20000 هرتز است.
{picture file=img/daneshnameh_up/0/09/tuning_fork_wave_animated.gif}

!
دگر آهنگش (Modulated)
انرژی آکوستیکی که همراه گفتار است از ماهیچه‌های سینه نشت می‌گیرد. این ماهیچه‌ها هنگام انقباض هوا را از ششها بسوی اجزای مختلفی که ساز و کار صوتی را تشکیل می‌دهند، روانه می‌سازد. این جریان دائم هوا را می‌توان حامل انرژی دانست که باید از حیث سرعت و فشار برای تولید صوت دگر آهنگیده شود. این تغییر لازم به یکی از دو طریق اساسی که به تولید صوتهای با صدا و بی‌صدا منجر می‌شود، انجام می‌گیرد.
 !صوت با صدا !صوت با صدا
-صوت با صدا ، شامل حرکات حروف مصوت گفتار معمولی و همچنین آهنگهای مخصوص صداهای آوازه خوانی است. عامل اصلی دگر آهنگش صوتهای صدادار ((نای)) است که ((تار صوتی|تارهای صوتی)) در عرض آن کشیده شده‌اند. +صوت با صدا ، شامل حرکات حروف مصوت گفتار معمولی و همچنین آهنگهای مخصوص صداهای آوازه خوانی است. عامل اصلی دگر آهنگش صوتهای صدادار ~~green:نای~~ است که تارهای صوتی در عرض آن کشیده شده‌اند.
 !ساختمان تارهای صوتی !ساختمان تارهای صوتی
-تارهای صوتی تشکیل از دو نوار پرده مانند که دیافراگمی شکاف دار را درست می‌کنند، تشکیل یافته است، و به واسطه باز و بسته شدن این شکاف در اثر ارتعاش جریان هوا دگر آهنگیده می‌شوند. طول سوراخ وسط دیافراگم که هنگام عمل به شکاف تبدیل می‌گردد، در مردان 2.5 سانتیمتر و در زنان 1.5 سانتیمتر است و کششی که تارهای صوتی با آن کشیده می‌شوند، ((فرکانس)) اصلی دگر آهنکش را معین می‌کنند. +تارهای صوتی تشکیل از دو نوار پرده مانند که دیافراگمی شکاف دار را درست می‌کنند، تشکیل یافته است و بواسطه باز و بسته شدن این شکاف در اثر ارتعاش جریان هوا دگر آهنگیده می‌شوند. طول سوراخ وسط دیافراگم که هنگام عمل به شکاف تبدیل می‌گردد، در مردان 2.5 سانتیمتر و در زنان 1.5 سانتیمتر است و کششی که تارهای صوتی با آن کشیده می‌شوند، فرکانس اصلی دگر آهنکش را معین می‌کنند.
{img src=img/daneshnameh_up/4/44/Big-spkr.gif}
 !وظیفه تارهای صوتی !وظیفه تارهای صوتی
-عمل تارهای صوتی این است که تغییرات ((سرعت صوت|سرعت)) و فشار جریان دگر آهنگیده را به شکل منحنی دندانه اره‌ای در می‌آورد. وقتی منحنی دندانه اره‌ای را به کمک ((سری فوریه)) (Fourier) تجزیه کنیم دیده می‌شود که تعداد زیادی هارمونیکهایی که از حیث فرکانس با هم ارتباط دارند، در آن منحنی قرار گرفته‌اند. +عمل تارهای صوتی این است که تغییرات سرعت و فشار جریان دگر آهنگیده را به شکل منحنی دندانه اره‌ای در می‌آورد. وقتی منحنی دندانه اره‌ای را به کمک ((سری فوریه)) (Fourier) تجزیه کنیم، دیده می‌شود که تعداد زیادی هارمونیکهایی که از حیث فرکانس با هم ارتباط دارند، در آن منحنی قرار گرفته‌اند.
 !شبکه آکوستیکی !شبکه آکوستیکی
-حفره‌های متعددی که در حکم تشدید کننده هستند و همچنین سوراخهای بینی و حفره‌های ((گلو)) و ((دهان)) بر روی هم یک ((شبکه آکوستیکی)) را تشکیل می‌دهند که موجهای فشار را دوباره دگر آهنگیده می‌کنند. بسیاری از این پارامترها را می‌توانیم به میل خود کنترل کنیم، یعنی با تغییر دادن وضعیت ((زبان)) یا تغییر شکل ((لب|لبها)) می‌توان تعداد زیادی صوت با صدا تولید کرد. +حفره‌های متعددی که در حکم تشدید کننده هستند و همچنین سوراخهای بینی و حفره‌های گلو و دهان بر روی هم یک شبکه آکوستیکی را تشکیل می‌دهند که موجهای فشار را دوباره دگر آهنگیده می‌کنند. بسیاری از این پارامترها را می‌توانیم به میل خود کنترل کنیم، یعنی با تغییر دادن وضعیت زبان یا تغییر شکل لبها می‌توان تعداد زیادی صوت با صدا تولید کرد.
 !صوتهای تنفسی !صوتهای تنفسی
-همچنین ساز و کار صوتی می‌تواند صدا را بدون استفاده از تارهای صوتی تولید کند. اینگونه صوتها را ((صوت تنفسی|صوتهای تنفسی)) می‌نامند. مثلا اگر هوا را بطور دائم با فشار توام با ((تنفس)) از ((شش|ششها)) خارج می‌سازیم، صدایی مانند هیس تولید می‌شود که شبیه به صدای فرار بخار است. ظاهرا این صدا به واسطه اغتشاشی است که در جریان هوا هنگام عبور از مسیر نامنظم ((دستگاه صوتی انسان|دستگاه صوتی)) پیدا می شود. +همچنین ساز و کار صوتی می‌تواند صدا را بدون استفاده از تارهای صوتی تولید کند. اینگونه صوتها را صوتهای تنفسی می‌نامند. مثلا اگر هوا را بطور دائم با فشار توام با تنفس از ششها خارج می‌سازیم، صدایی مانند هیس تولید می‌شود که شبیه به صدای فرار بخار است. ظاهرا این صدا به واسطه اغتشاشی است که در جریان هوا هنگام عبور از مسیر نامنظم دستگاه صوتی پیدا می شود.
 !صوت بی صدا !صوت بی صدا
-اینگونه صوتها شامل صامت‌های بی صدای مالشی (frictive) مانند f و s و همچنین صامتهای بی صدای ایستی (stop) مانند p و t و k هستند. در اینجا ارتعاش اساسی اینگونه تولید می‌شود که لبها ، ((دندان|دندانها)) و زبان ، جریان هوا را دگر آهنگیده می‌کنند. تجزیه انواع صوتهای بی صدا وجود نواری از فرکانسهای پیاپی را بیشتر در قسمت بالای فرکانسهای قابل شنیدن قرار دارند، آشکار می‌سازد. +اینگونه صوتها شامل صامت‌های بی صدای مالشی (frictive) مانند f و s و همچنین صامتهای بی صدای ایستی (stop) مانند p و t و k هستند. در اینجا ارتعاش اساسی اینگونه تولید می‌شود که لبها ، دندانها و زبان ، جریان هوا را دگر آهنگیده می‌کنند. تجزیه انواع صوتهای بی صدا وجود نواری از فرکانسهای پیاپی را بیشتر در قسمت بالای فرکانسهای قابل شنیدن قرار دارند، آشکار می‌سازد.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
-*((ار صوتی))
*((دستگاه تفی نن))
*((گ نگش))
+*((کوستیک))
*((تار ))
*((تان گوش))
 *((سرعت صوت)) *((سرعت صوت))
-*((شبکه آکوستیکی)) 
-*((شش)) 
 *((صوت)) *((صوت))
-*((صوت تی))
*((گ
و))
*((نا
ی))
+*((لو وی))
 *((موج صوتی)) *((موج صوتی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 17 اسفند 1384 [06:20 ]   2   مجید آقاپور      جاری 
 یکشنبه 23 اسفند 1383 [13:40 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..