منو
 کاربر Online
685 کاربر online
تاریخچه ی: سازمانهای مجازی ایستا و پویا

در حال مقایسه نگارشها

نگارش واقعی نگارش:2سازمانهای مجازی ایستا

تصویر

در این حالت از نظر مشتریان، آنها فقط با یک سازمان معامله می‌کنند. درصورتی که در واقع داد و ستد با شبکه‌ای از سازمانها صورت می‌گیرد و در این وضعیت سازمان‌های مجازی پایدار مطرح می‌باشد که همکاری بین قسمت‌های ثابت را برعهده می‌گیرند. این نوع سازمانها به سازمانهای مجازی دائمی نیز معروف می‌باشند. دراین گونه سازمانها، معمولا یک سازمان بصورت هسته مرکزی وجود دارد که قوانین لازم را به منظور همکاری میان قسمت‌های دیگر تنظیم و مشخص می‌نماید. یک نمونه از این سازمانها شامل شبکه‌هایی می‌باشد که
Amazon.com اداره می کند.
Amazon.com در شبکه اینترنت 20 درصد کتابهایش را به خارج از آمریکا می‌فروشد و در هر کجای دنیا که باشیم تنها با یک فشار دکمه ماوس می‌توانیم کتاب مورد نظر را انتخاب کرده و بخریم.


سازمانهای مجازی پویا

img/daneshnameh_up/a/a8/compics00098.gif

مفهوم دیگر کلمه virtual به معنای بالقوه موجود است که در واقع در این مفهوم شبکه‌ای پویا وجود دارد که اجزاء آن براساس کار و هدف مشتری در کنار هم قرار می‌گیرند و در هرلحظه مشتری می‌تواند به منظور سفارش به آنها دسترسی یابد. در این حالت یک رابطه موقتی با یک رهبری گسترده وجود دارد. اینگونه سازمانها به سازمانهایی مجازی و پویا معروف می‌باشند. جدول زیر مشخصات دو نوع سازمان مجازی مطرح شده را نشان می‌دهد.

مشخصات
سازمانهای مجازی ایستا
سازمانهای مجازی پویا
استمرار همکاریدائمی و دارای ثباتموقتی
مرزهای سازمانی به وضوح تعریف می‌شود نامعلوم و مبهم / سیال و متغیر
استفاده از تکنولوژی اطلاعات وارتباطات ICTمورد استفاده می‌باشدمورد استفاده می‌باشد
همکاران اصلیمشخص ‌می‌باشندنامشخص است


همچنین ببینید


پیوندهای خارجیسازمانهای مجازی ایستا


در این حالت از نظر مشتریان، آنها فقط با یک سازمان معامله می‌کنند. درصورتی که در واقع داد و ستد با شبکه‌ای از سازمانها صورت می‌گیرد و در این وضعیت سازمان های مجازی پایدار مطرح می‌باشد که همکاری بین قسمت‌های ثابت را برعهده می‌گیرند. این نوع سازمانها به سازمانهای مجازی دائمی نیز معروف می‌باشند. دراین گونه سازمانها، معمولا یک سازمان بصورت هسته مرکزی وجود دارد که قوانین لازم را به منظور همکاری میان قسمت‌های دیگر تنظیم و مشخص می‌نماید. یک نمونه از این سازمانها شامل شبکه‌هایی می‌باشد که
Amazon.com اداره می کند.
Amazon.com در شبکه اینترنت 20 درصد کتابهایش را به خارج از آمریکا می‌فروشد و در هر کجای دنیا که باشیم تنها با یک فشار دکمه ماوس می‌توانیم کتاب مورد نظر را انتخاب کرده و بخریم.

سازمانهای مجازی پویا


مفهوم دیگر کلمه virtual به معنای بالقوه موجود است که در واقع در این مفهوم شبکه‌ای پویا وجود دارد که اجزاء آن براساس کار و هدف مشتری در کنار هم قرار می‌گیرند و در هرلحظه مشتری می‌تواند به منظور سفارش به آنها دسترسی یابد. در این حالت یک رابطه موقتی با یک رهبری گسترده وجود دارد. اینگونه سازمانها به سازمانهایی مجازی و پویا معروف می‌باشند. جدول زیر مشخصات دو نوع سازمان مجازی مطرح شده را نشان می‌دهد.

مشخصات سازمانهای مجازی ایستا سازمانهای مجازی پویا
استمرار همکاریدائمی و دارای ثباتموقتی
مرزهای سازمانی به وضوح تعریف می‌شود نامعلوم و مبهم / سیال و متغیر
استفاده از تکنولوژی اطلاعات وارتباطات ICTمورد استفاده می‌باشدمورد استفاده می‌باشد
همکاران اصلیمشخص ‌می‌باشندنامشخص استتاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 11 آبان 1385 [10:16 ]   8   سعید صدری      جاری 
 پنج شنبه 11 آبان 1385 [10:04 ]   7   سعید صدری      v  c  d  s 
 سه شنبه 28 شهریور 1385 [12:18 ]   6   زینب معزی      v  c  d  s 
 شنبه 09 آبان 1383 [10:57 ]   5   سید علی محسنی      v  c  d  s 
 شنبه 25 مهر 1383 [11:26 ]   4   سید علی محسنی      v  c  d  s 
 شنبه 25 مهر 1383 [11:24 ]   3   سید علی محسنی      v  c  d  s 
 شنبه 25 مهر 1383 [11:23 ]   2   سید علی محسنی      v  c  d  s 
 شنبه 25 مهر 1383 [11:19 ]   1   سید علی محسنی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..