منو
 کاربر Online
626 کاربر online
Lines: 1-24Lines: 1-32
-!!سازمانهای مجازی ایستا +||V{maketoc}||
^@#16:
!سازمانهای مجازی ایستا
{img src=img/daneshnameh_up/2/26/compics00099.jpg}

{*در این حالت از نظر مشتریان، آنها فقط با یک سازمان معامله می‌کنند. درصورتی که در واقع داد و ستد با شبکه‌ای از سازمانها صورت می‌گیرد و در این وضعیت ((سازمان‌های مجازی)) پایدار مطرح می‌باشد که همکاری بین قسمت‌های ثابت را برعهده می‌گیرند. این نوع سازمانها به سازمانهای مجازی دائمی نیز معروف می‌باشند. دراین گونه سازمانها، معمولا یک سازمان بصورت هسته مرکزی وجود دارد که قوانین لازم را به منظور همکاری میان قسمت‌های دیگر تنظیم و مشخص می‌نماید. یک نمونه از این سازمانها شامل شبکه‌هایی می‌باشد که
[http://www.amazon.com|Amazon.com ] اداره می کند.
[http://www.amazon.com|Amazon.com ] در شبکه اینترنت 20 درصد کتابهایش را به خارج از آمریکا می‌فروشد و در هر کجای دنیا که باشیم تنها با یک فشار دکمه ماوس می‌توانیم کتاب مورد نظر را انتخاب کرده و بخریم.*}
---
!سازمانهای مجازی پویا
{picture=img/daneshnameh_up/a/a8/compics00098.gif}

{*مفهوم د
یگر کلمه virtual به معنای بالقوه موجود است که در واقع در این مفهوم شبکه‌ای پویا وجود دارد که اجزاء آن براساس کار و هدف مشتری در کنار هم قرار می‌گیرند و در هرلحظه مشتری می‌تواند به منظور سفارش به آنها دسترسی یابد. در این حالت یک رابطه موقتی با یک رهبری گسترده وجود دارد. اینگونه سازمانها به سازمانهایی مجازی و پویا معروف می‌باشند. جدول زیر مشخصات دو نوع سازمان مجازی مطرح شده را نشان می‌دهد.*}
-در این حالت از نظر مشتریان، آنها فقط با یک سازمان معامله می‌کنند. درصورتی که در واقع داد و ستد با شبکه‌ای از سازمانها صورت می‌گیرد و در این وضعیت ((سازمانهای مجازی)) پایدار مطرح می‌باشد که همکاری بین قسمت‌های ثابت را برعهده می‌گیرند. این نوع سازمانها به سازمانهای مجازی دائمی نیز معروف می‌باشند. دراین گونه سازمانها، معمولا یک سازمان بصورت هسته مرکزی وجود دارد که قوانین لازم را به منظور همکاری میان قسمت‌های دیگر تنظیم و مشخص می‌نماید. یک نمونه از این سازمانها شامل شبکه‌هایی می‌باشد که 
-[http://www.amazon.com|Amazon.com] اداره می کند. 
-[http://www.amazon.com|Amazon.com] در شبکه اینترنت 20 درصد کتابهایش را به خارج از آمریکا می‌فروشد و در هر کجای دنیا که باشیم تنها با یک فشار دکمه ماوس می‌توانیم کتاب مورد نظر را انتخاب کرده و بخریم. 
-!!سازمانهای مجازی پویا 
-مفهوم دیگر کلمه virtual به معنای بالقوه موجود است که در واقع در این مفهوم شبکه‌ای پویا وجود دارد که اجزاء آن براساس کار و هدف مشتری در کنار هم قرار می‌گیرند و در هرلحظه مشتری می‌تواند به منظور سفارش به آنها دسترسی یابد. در این حالت یک رابطه موقتی با یک رهبری گسترده وجود دارد. اینگونه سازمانها به سازمانهایی مجازی و پویا معروف می‌باشند. جدول زیر مشخصات دو نوع سازمان مجازی مطرح شده را نشان می‌دهد. 
-||__مشخصات__| __سازمانهای مجازی ایستا__ | __سازمانهای مجازی پویا__ +||^::__~~green:مشخصات~~__ ::^|^::__~~green:سازمانهای مجازی ایستا~~__::^ | ^::__~~green:سازمانهای مجازی پویا~~__::^
 استمرار همکاری|دائمی و دارای ثبات|موقتی استمرار همکاری|دائمی و دارای ثبات|موقتی
 مرزهای سازمانی| به وضوح تعریف می‌شود| نامعلوم و مبهم / سیال و متغیر مرزهای سازمانی| به وضوح تعریف می‌شود| نامعلوم و مبهم / سیال و متغیر
 استفاده از تکنولوژی اطلاعات وارتباطات ICT|مورد استفاده می‌باشد|مورد استفاده می‌باشد استفاده از تکنولوژی اطلاعات وارتباطات ICT|مورد استفاده می‌باشد|مورد استفاده می‌باشد
 همکاران اصلی|مشخص ‌می‌باشند|نامشخص است|| همکاران اصلی|مشخص ‌می‌باشند|نامشخص است||
 +---
 +!همچنین ببینید
 +*((سازمان مجازی))
 +---
 +!پیوندهای خارجی
 +*[http://www.dynamicva.com ]
-


+#@^

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 11 آبان 1385 [10:16 ]   8   سعید صدری      جاری 
 پنج شنبه 11 آبان 1385 [10:04 ]   7   سعید صدری      v  c  d  s 
 سه شنبه 28 شهریور 1385 [12:18 ]   6   زینب معزی      v  c  d  s 
 شنبه 09 آبان 1383 [10:57 ]   5   سید علی محسنی      v  c  d  s 
 شنبه 25 مهر 1383 [11:26 ]   4   سید علی محسنی      v  c  d  s 
 شنبه 25 مهر 1383 [11:24 ]   3   سید علی محسنی      v  c  d  s 
 شنبه 25 مهر 1383 [11:23 ]   2   سید علی محسنی      v  c  d  s 
 شنبه 25 مهر 1383 [11:19 ]   1   سید علی محسنی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..